"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 13 lipieca 2024 r.
Imieniny obchodzą: Małgorzata, Ernest, Henryk
 
Roczniki:  2001200220032004200520062007200820092010
201120122013201420152016201720182019
Numery:    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
01 (505)   -  02 stycznia 2009
Sierota świata
Na początku roku 2005, u schyłku swoich rządów, gdy znany był już wynik wyborów, w ogromnym pośpiechu SLD rozpoczęło prywatyzację Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - państwowej firmy odpowiedzialnej w dużym stopniu za bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zakręcenie wówczas przez Rosję kurka z gazem dość szybko pokazało, że są sfery gospodarki, które muszą być pod specjalnym nadzorem państwa, i utracenie kontroli nad PGNiG-e z jednej strony jest błędem biznesowym, z drugiej zaś - i to zasadniczej - zagraża żywotnym interesom państwa.
Obecnie rządząca koalicja można by rzecz   [więcej]
Tylko 35% rynku
Od 2009 roku w Polsce działa więcej pasażerskich przewoźników kolejowych niezwiązanych z Grupą PKP i przewozi więcej pasażerów niż przewoźnicy działający pod szyldem Grupy. Grupa PKP ma tylko dwóch przewoźników. Po torach jeździ sześciu przewoźników prywatnych i samorządowych. Polski rynek kolejowy przewozów pasażerskich będzie tym samym jednym z najbardziej konkurencyjnych w Europie Środkowo - Wschodniej.
Przewoźnikami z Grupy PKP są: „PKP Intercity”, która odpowiada za wszystkie pociągi dalekobieżne, ekspresowe i pośpieszne oraz Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. W 2007 roku   [więcej]
Nowa struktura organizacyjna "PKP CARGO"
Z dniem 1 stycznia 2009 roku „PKP CARGO” wprowadziło na szczeblu zakładów Spółki nową strukturę organizacyjną. Z istniejących 42 zakładów powstało 16 nowych, których działania zostaną dostosowane do aktualnych i przyszłych potrzeb przewozowych. W jednym, nowym zakładzie zostały skupione te zadania, które wykonywał dotychczas osobno - zakład przewozów towarowych (i przeładunku) oraz zakład taboru, to znaczy funkcje handlowe zostały połączone z eksploatacją i utrzymaniem.
Celem wprowadzanej reorganizacji, której program przygotowali eksperci „PKP CARGO”, jest poprawa   [więcej]
Z korzyścią dla pasażerów
- Usamorządowienie spółki „PKP Przewozy Regionalne” przyczyni się do stworzenia spójnego systemu transportu publicznego w regionach, co zwiększy wygodę pasażerów - powiedział w Sejmie wiceminister infrastruktury Jerzy Engelhardt.
Minister poinformował, że wszystkie zmiany organizacyjne, wprowadzane obecnie w segmencie kolejowych przewozów regionalnych i międzywojewódzkich (czyli np. wprowadzenie od 14 grudnia nowego rozkładu jazdy w PKP), są wynikiem zapisu strategii dla transportu kolejowego do 2013 roku.
Wiceminister powiedział, że strategia ta zakłada usamorządowienie spółki   [więcej]
Jeden organizm
Rozmowa z Tadeuszem Walendowskim, przewodniczącym Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” „Telekomunikacji Kolejowej” Sp. z o.o.

Twoja kadencja przewodniczącego Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” „Telekomunikacji Kolejowej” zaczęła się 01 lutego 2008 r. Z jakimi problemami przyszło Ci się zmierzyć na początku?
Wybory pokazały jednoznacznie, że Sekcja Zawodowa „Telekomunikacji Kolejowej” jest podzielona. Pierwsze zadanie, które na mnie czekało, to przede wszystkim skupić wokół problemów, jak największą liczbę Koleżanek i Kolegów z   [więcej]
Wokół problemów "PKP CARGO" SA
O trudnym czasie dla Spółki „PKP CARGO”, zmianach organizacyjnych, programie naprawczym i związkowych negocjacjach mówi Marek Podskalny - przewodniczący Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” „PKP CARGO” SA.

W „PKP CARGO” SA działo się ostatnio bardzo dużo. Była realokacja majątku - lokomotyw, części zaplecza, była pracowników (maszyniści). Jak te zmiany miały wpływ na działalność spółki? Czy zostały zabezpieczone interesy przechodzących pracowników?
Tak, masz rację, w lipcu 2008 r. właściciel „PKP CARGO” SA sprzedał lokomotywy do   [więcej]
WZD w Zakładzie Przewozów Towarowych w Tarnowie
W dniu 13 grudnia 2008 r. odbyła się II Sesja WZD Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Przewozów Towarowych „PKP CARGO” SA w Tarnowie. Zebranie otworzył jej przewodniczący Jerzy Słomski.
Po wyborze na prowadzącego Stanisława Budzeniusza, przeprowadzeniu wyborów komisji statutowych i przyjęciu programu obrad, sprawozdanie z działalności Komisji Zakładowej złożył przewodniczący Słomski.
W sprawozdaniu poruszył kwestie, którymi zajmował się związek w czasie okresu sprawozdawczego. Udało się m.in. obniżyć wysokość premii pozostającej w dyspozycji dyrektora   [więcej]
"PKP CARGO" wprowadza reorganizację swoich zakładów
Postępująca liberalizacja i otwarcie polskiego rynku kolejowych przewozów towarowych dla przewoźników zagranicznych, a także zmiany struktury, kierunków i wolumenu przewożonych ładunków oraz zwiększone wymagania klientów, a ostatnio realokacja części majątku i pracowników służby trakcji spółki „PKP CARGO” do spółek pasażerskich wymusiły wprowadzenie adekwatnych zmian w zakresie organizacji pracy firmy i racjonalizacji kosztów jej funkcjonowania. Dotychczas w strukturze organizacyjnej spółki „PKP CARGO” działały 42 zakłady, w tym 21 zakładów przewozów towarowych (CZ), 2   [więcej]
Opłatek na Szczęśliwickiej
W dniu 18 grudnia 2008 roku w Centrali PKP SA w Warszawie odbyło się spotkanie opłatkowe, które zorganizował Prezes PKP SA Andrzej Wach.
W spotkaniu wzięli udział między innymi ks. komandor Leon Szot - kanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego, kapelanie kolejarzy - ks. kanonik Eugeniusz Zarębiński i ks. Ryszard Marciniak. Swoją obecnością zaszczycił zebranych także: Cezary Grabarczyk - Minister Infrastruktury, Juliusz Engelhardt i Patrycja Wolińska - Bartkiewicz - podsekretarze Stanu w Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiciele parlamentu - posłowie Longin Komołowski, Elżbieta Pierzchała,   [więcej]
"Husarz"
„Husarz” „PKP Intercity”, to najnowocześniejsza lokomotywa osobowa, która będzie jeździła po polskich torach. „PKP Intercity” kupiła 10 wielosystemowych lokomotyw Siemensa Eurosprinter, o symbolu ES 64 U4, mogących poruszać się z prędkością 230 km/h, za łączną kwotę ponad 44,5 mln Euro. Środki na zakup pochodzą z kredytu uzyskanego w 2006 r. w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Zwycięzcą postępowania przetargowego, prowadzonego po raz pierwszy w formie dialogu konkurencyjnego, został Siemens, który wyprodukuje lokomotywy i będzie świadczył usługę serwisowania   [więcej]
"Trzynastka" im. Kolejarzy Polskich
Nadanie imienia i przekazanie sztandaru
Witam wszystkich w murach naszej szkoły. Codziennie uczy się tu 252 uczniów, pracuje
26 nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi. W budynku znajduje się 10 sal, pracownia komputerowa, biblioteka, świetlica, stołówka, gabinet pielęgniarski oraz sala gimnastyczna. (...)
W miarę możliwości wzrasta wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt. Dzięki programom ministerialnym otrzymaliśmy komputery wykorzystywane na zajęciach dydaktycznych i w utworzonym w ubiegłym roku Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. Uczestniczymy w   [więcej]
Staropolski, to nie znaczy, że nienowoczesny
powiedział „Wolnej Drodze” dyrektor Zakładu Staropolskiego „PKP Energetyka” Stanisław Kruk

Panie dyrektorze, jak już pan wspomniał w rozmowie z „Wolną Drogą”, nazwa zakładu „Staropolski” wzięła się z tego, że wśród wielu miast, jakie znajdują się na terenie działania Pana Zakładu, jest jedno z najstarszych miast Kalisz. Czy dziś zakład może się pochwalić nowoczesnymi technologiami?
W Pańskim pytaniu zawarta jest sugestia, otóż Zakład Staropolski w Częstochowie i wczoraj, i dziś może chwalić się nowoczesnymi technologiami. Jesteśmy   [więcej]
Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce
Warszawa, sierpień 2008 r.
Część 9

4. Tematy kluczowe dla budowy Kolei Dużych Prędkości

4.1. Charakterystyka przewozów pasażerskich na wybranych trasach

Zapotrzebowanie na przewozy na głównych trasach:
Prezentowane poniżej dane dotyczące zapotrzebowania na przewozy zostały oparte na prognozach przygotowanych przez CNTK i opracowaniach własnych „PKP Intercity” SA.

Tablica 2. Prognoza potoków pasażerów i liczby pociągów dla głównych linii
łączących polskie aglomeracje (2020 r.)1/ Przyjęto liczbę miejsc w pociągu równą 450 pasażerów, średnie zapełnienie równe 80% oraz   [więcej]
Na kolei? Zmiany...
W tym odcinku „Kolei na prawo” piszę o dwóch kolejnych (sic!) nowelizacjach dotyczących ustawy o transporcie kolejowym - z 24 października i z 7 listopada 2008 r. Nasze, kolejowe prawo modernizuje się więc w tempie iście kosmicznym - zmiana co dwa tygodnie... Planuję dokonać w tej rubryce krótkiego przeglądu wszystkich nowelizacji, dokonanych w roku 2008, dotykających dwóch ustaw: z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji PKP oraz z 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym. Łatwiej będzie nam wtedy sobie te zmiany uporządkować w pamięci i wyobraźni.

24   [więcej]
Kryzys nas dosięgnie
Rozmowa ze Stanisławem Kogutem, senatorem RP

1 stycznia 2009 roku Spółka „PKP Przewozy Regionalne” stała się własnością samorządów wojewódzkich. Niektórzy uważają, że to kolejny sukces kolei. Jak Ty to oceniasz?
Ja uważam, że jest to ogromna porażka kolei i mówienie o sukcesie w tym przypadku jest co najmniej nieporozumieniem. Nie ukrywam, że mam ogromny żal o to do przywódców PKP. Byłem 28 listopada w Sali Kongresowej na gali Święta Kolejarza i słyszałem, jak prezes PKP SA Andrzej Wach z ogromnym entuzjazmem mówił, iż koleje regionalne będą przejęte przez Sejmiki Wojewódzkie,   [więcej]
Moim zdaniem
Odpowiedzialny za rubrykę „Moim zdaniem” jest Aleksander Wiśniewski. Do niego można kierować swoje wypowiedzi (wraz ze zdjęciem) na adres email: wisniewski@wolnadroga.pl, lub telefon: 0-508-232-384. Zapraszamy!
Redakcja

Denerwuje postawa roszczeniowa

- Działam w stowarzyszeniu na rzecz osób chorych na padaczkę, ich rodzin, najbliższych i otoczenia, w którym funkcjonują. Najbardziej mnie drażni roszczeniowa postawa rodzin chorych i przekazywany dzieciom taki model życia, jako najbardziej słuszny i jedyny. W dzisiejszej dobie, gdzie dotacje płyną z Unii szeroką rzeką, możliwości   [więcej]
Prosto z półki

J. M. Coetzee
„Zapiski ze złego roku”
Wydawnictwo Znak 2008
Południowoafrykański noblista John Maxwell Coetzee już od kilku lat ma w Polsce grupę wielkich fanów i nic w tym dziwnego. W porównaniu z ostatnimi laureatami szwedzkiego wyróżnienia - hermetycznie piszącą Angielką Doris Lessing, czy niezrozumiałym w Europie Francuzem J. M.G. Le Clézio, jego oszczędna proza oraz tematy, które porusza, znacznie lepiej trafiają do czytelnika. I choć nie musimy uważać, że miniony rok był tym złym, warto sięgnąć po najnowszą powieść Coetzee choćby z jednego powodu. Autor dokonał w niej   [więcej]
Tako rzecze…
Ewa Kopacz, Minister Zdrowia, o swojej dymisji:

„Mnie trudniej zabić niż   [więcej]
Z życia wzięte
Meloman na   [więcej]
Halo, tu redakcja "Wolna Droga"
Rząd miłości i cudotwórca Tusk, przy wydatnej pomocy SLD, osiągnął kolejny niebywały sukces. Udało się odebrać rzeszy pracowników (w tym kolejarzy) nabyte dawno prawa do wcześniejszej emerytury. Już, teraz, natychmiast! Na otarcie łez, i żeby było „po sprawiedliwości”, obniżono do normalnych rozmiarów wypasione emerytury byłych ubeków, esbeków, członków WRON i innych przestępców. Tyle tylko, że ta ustawa ma obowiązywać od roku 2010 (sic!)Związkowcy! Chyba po tym, co z nami robi PO z SLD, i pracodawca, chyba warto pomyśleć o strajku, ale nie godzinnym, czy dwugodzinnym. Stańmy   [więcej]
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.