"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Poniedziałek, 21 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Hipolit, Mateusz, Daria
 
Kolejarskie Świętowanie ‘2017 na Dolnym Śląsku
Podobnie, jak w całym kraju, również kolejarze dolnośląscy uczcili w różnoraki i w różnych miejscach i różnym czasie swoje Patronalne święto – Święto Kolejarza, oraz prosili swoją patronkę, Świętą Katarzynę Aleksandryjską, o opiekę nad Bracią Kolejarską i nad wszystkimi tymi, którym kolejarze służą. I tak…

Jelenia Góra, 15 listopada
15 listopada 2017 r., z inicjatywy Regionu Śląskiego Centrum Realizacji Inwestycji, na peronie 1 nowo wyremontowanej stacji Jelenia Góra, ksiądz Jan Kleszcz, duszpasterz kolejarzy archidiecezji wrocławskiej, dokonał uroczystego poświecenia figury Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej - Patronki Kolejarzy.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Regionu Śląskiego -  Jerzy Dul i Andrzej Kudła, Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu - Dariusz Kolubka oraz przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Polskich Linii Kolejowych.
Warto przy tym przypomnieć, że jest to już 11. figura Świętej Katarzyny ufundowana z inicjatywy Polskich Linii Kolejowych w ostatnich 7 latach na terenie Dolnego Śląska.

Wrocław, 19 listopada
Staraniem Duszpasterstwa Kolejarzy Archidiecezji wrocławskiej, w kościele p.w. Św. Franciszka z Asyżu przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu, i dzięki uprzejmości proboszcza tej parafii, księdza Kazimierza Sroki, ksiądz Jan Kleszcz, duszpasterz kolejarzy, sprawował uroczystą Mszę Świętą w intencji kolejarzy ich rodzin i wszystkich, którym kolejarze służą swoją pracą, w której uczestniczyli przedstawiciela kolejowych zakładów pracy, SOK, poczty sztandarowe, kolejarze, parafianie, przedstawiciele związków zawodowych.
Ksiądz Kleszcz przed rozpoczęciem Eucharystii przypomniał, że po wielu latach wraca wkrótce Kaplica na Dworzec Wrocław Główny. Powiedział: Mam nadzieję, że tam będziemy świętowali co roku Święto Patronalne Kolejarzy. Stajemy najmilsi do wspólnej modlitwy, aby uprosić wszelakich łask, za pośrednictwem Patronki naszej, Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, u Pana Boga naszego.
Homilię głosił ksiądz Jan Kleszcz, który powiedział między innymi:
Jesienią każdego roku dane jest nam uczestniczyć w wielu ważnych wydarzeniach, które zawsze są dla nas okazją do potwierdzenia kolejarskiej Rodzinności, a w jej atmosferze powierzenia Panu Bogu, przez przyczynę naszych świętych Patronów, wszystkich doświadczeń przeżywanych przez nas w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. (…) Wszyscy chcemy pokłonić się korzeniom, z których wyrastamy, korzeniom, wspomnieniom naszych bliskich, którzy są związani z nami więzami krwi, przyjaźni, współpracy, a także kolejarzom, którzy odeszli lub zginęli na służbie. (…) Naszej odpowiedzialności powierzono nasze rodziny, domy, miasta, naszą kolej, matkę, żelazną matkę! (…) Życzę nam wszystkich wielu łask zjednanych przez naszą Patronkę Świętą Katarzynę Aleksandryjską u Dobrego Pan Boga!
Po Mszy Świętej był czas na rozmowy, wspomnienia i osobiste refleksji po usłyszanych słowach, związanych ze Świętem.

Wrocław Brochów, 23 listopada, godz. 10.00
Staraniem Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Dolnośląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO, pod figurą Kolejarskiej Patronki, Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej przy budynku stacyjnym Wrocław Brochów, odbyła się uroczystość złożenia wieńców i kwiatów. Tradycyjnie już na uroczystość przybyły poczty sztandarowe, przedstawiciele kolejowych zakładów pracy, związkowcy, mieszkańcy Brochowa, oraz - też tradycyjnie - grupa przedszkolaków, którzy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze.
Uroczystość prowadził ksiądz Jan Kleszcz, który przed modlitwą przedstawił sylwetkę Świętej Patronki kolejarzy oraz wiele innych grup zawodowych, w tym również paryskiej Sorbony, której kult jest bardzo żywy zarówno w kościele zachodnim, jak i w prawosławiu. Tradycyjnie też wartę honorową przy figurze Patronki zaciągnęli funkcjonariusze SOK.
Spod dworca, po rodzinnym zdjęciu, wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik poległych kolejarzy, by również tu złożyć kwiaty, zapalić znicze, pochylić głowy i zadumać się nad ofiarą, jaką polegli złożyli podczas wykonywania obowiązków polskiego kolejarza.

Wrocław, 23 listopada, godz. 11.30 - Dolnośląski Zakład Spółki PKP CARGO
Z Brochowa poczty sztandarowe oraz część gości przeniosła się pod budynek Zakładu, by tu również złożyć kwiaty pod figurą Świętej. Stanęli oczywiście pracownicy Zakładu. Również tu uroczystość poprowadził ksiądz Kleszcz, który powiedział między innymi:
Kolejarzom potrzebna jest nowa więź, nowe sprzymierzenie. A jeżeli nowe, to mądre, pozbawione błędów przeszłości. Najbezpieczniejsze sprzymierzenie jest na tym co w tradycji kolejarzy odgrywało zawsze bardzo ważną rolę, na Chrystusie! Innej opcji nie ma! (…) Jesteśmy wszyscy spadkobiercami swego rodzaju etosu, o który wiecie wszyscy. Etosu, który był mocno korespondujący z tradycją chrześcijańską. Do tego trzeba się nam odwoływać. Dlatego jesteśmy dzisiaj tu, przy Świętej Katarzynie. (…) Do życzeń, jakie Wam składam, dołączam swoją modlitwę, w której polecam wszystkich i każdego.
Życzenia pracownikom Zakładu złożył dyrektor Jacek Krawczun, który podziękował za dobrą pracę i zaangażowanie w sprawy Zakładu. Życzył również wszelakiej pomyślności pracownikom oraz ich rodzinom.

Wrocław Główny - peron 3, 23 listopada, godz. 12.00
O godzinie 12.00 poczty oraz goście stawili się przy figurze Świętej Patronki i prosili, pod przewodnictwem księdza Kleszcza, o opiekę i wstawiennictwo dla siebie, swoich rodzin i podróżnych, aby zawsze dojechali bezpiecznie do miejsc swego przeznaczenia. Kolejarze złożyli tu również kwiaty pod figurą swojej Patronki.

Wrocław Główny - Sala Sesyjna, 23 listopada, godz. 13.00

O tej właśnie godzinie w Sali Sesyjnej rozpoczęło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjne DOLKOM z okazji Święta Patronalnego Kolejarzy.
Spotkanie prowadził Łukasz Rucki. On też przedstawił gości uczestniczących w uroczystości, wśród których byli: Kamil Zieliński - wicewojewoda dolnośląski, Antoni Jasiński – członek zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury PKP PLK S.A., Zbigniew Gzik - dyrektor Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu, Tomasz Graczykowski - dyrektor Zakład Linii Kolejowych w Opolu, Tadeusz Szulc - dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, ks. Jan Kleszcz - kapelan kolejarzy Archidiecezji Wrocławskiej, członkowie Rady Nadzorczej Spółki - Zdzisław Domagała i Zbigniew Dwojak. Obecni też byli członkowie Zarządu Spółki: Mirosława Talarska i Adam Prynda, z prezesem Andrzejem Golą na czele. Oczywiście stawiło się liczne grona pracowników Spółki, a także dawni prezesi - Jordan Świerczewski i Czesław Rosa.
Na początku spotkania kwartet smyczkowy wykonał kilka popularnych utworów po czym przystąpiono do części oficjalnej. Głównym punktem programu spotkania była dekoracja zasłużonych pracowników DOLKOM odznaczeniami państwowymi i resortowymi, której dokonał wicewojewoda w asyście członków Zarządu Spółki.
Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę zostali uhonorowani: Andrzej Choroszy; Leszek Grabiński; Adam Gregorek; Wilibald Hermański; Alina Janowska; Tadeusz Kocój; Andrzej Kowal; Stefan Kozik; Ryszard Mosoczy; Bożena Nicińska; Andrzej Paluszewski; Lucjan Pomaski; Maciej Rej; Mieczysław Sapuń; Wiesław Wielgus.
Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymali: Tadeusz Felikowski; Ryszard Zieliński.
Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kolejnictwa” otrzymali: Jadwiga Burzyńska; Elżbieta Olszewska; Marek Stachowiak.
Prezes Spółki, Andrzej Gola, gratulował odznaczeń, a także złożył życzenia pracownikom i ich rodzinom orz podziękował za dobrą pracę. Złożył również życzenia pracownikom Zakładów Polskich Linii Kolejowych we Wrocławiu, Opolu, Wałbrzychu, Tarnowskich Górach, Częstochowie, na terenie których DOLKOM wykonuje roboty oraz firmom, z którymi DOLKOM współpracuje i podziękował za dobrą współprace.
Kończąc swoje wystąpienie, prezes Gola powiedział: Niech Święta Katarzyna otacza nas wszystkich i nasze rodziny swoją nieustającą opieką!
Z okazji Święta Kolejarza życzenia załodze Spółki DOLKOM złożył również wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński, który podkreślił społeczną rangę i znaczenie zawodu kolejarza w gospodarce narodowej, w jej sprawnym funkcjonowaniu. Powiedział m.in.: Nasza kolej jest naszym narodowym żelaznym kredytem. Ważnym nie tylko z pozycji gospodarczych, ale też z pozycji społecznej. Z drugiej zaś strony jest to, że stanowicie piękną branżową Brać, co pozwala w dobrej perspektywie patrzeć w przyszłość. Podróżni Was nie widzą, ale Wasza dobrze wykonana praca świadczy o Waszej rzetelności i o jej jakości, świadczy też o tym, że przewożenie pasażerów i ładunków może odbywać się bezpieczeństwie. Za taką robotę bardzo i serdecznie Wam dziękuję. I za to należą się Wam wyrazy najwyższego szacunku i uznania. Dziękuję!
Również Antoni Jasiński w imieniu Zarządu Spółki PLK przekazał załodze najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów w odpowiedzialnej pracy, jaką realizuje załoga DOLKOM.
Podobnie też ksiądz Jan Kleszcz złożył gratulacje wyróżnionym i życzenia załodze DOLKOM. Zapewnił też o pamięci o nich w swojej modlitwie.
Uroczysty spotkanie w Sali Sesyjnej zakończył koncert kwartetu smyczkowego, po czym goście zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego trwały długie, przeplatane wspomnieniami, rozmowy.

Węgliniec, 25 listopada
Węgliniec, miasto kolejarzy, i nie tylko, w listopadzie ubiegłego roku rozpoczęło świętowanie Jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich. Z tej okazji obyło się w mieście wiele imprez, w tym sportowych i kulturalnych, a Park Miejski otrzymał imię zasłużonego dla miasta ks. Prałata Bronisława Maślanki.
Decyzją władz miasta drugą część upamiętnienia znakomitej dla Węglińca rocznicy postanowiono zakończyć 25 listopada 2017 r. i powiązać ją ze Świętem Kolejarz, jako że niemal powszechnie Węgliniec, położony na Zachodnich Rubieżach Dolnego Śląska, nazywany jest Miastem Kolejarzy.
Być może tak w mniejszym stopniu jest dziś, ale był czas, kiedy takie przekonanie było powszechne. Tak, czy inaczej dziś wciąż tu mieszka wielu kolejarzy i ich rodzin. Stąd zapewne wzięła się decyzja władz o powiązaniu Jubileuszu z Kolejarskim Świętowaniem.
Uroczystości Rocznicowo-Świąteczne rozpoczęły się w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski, potocznie nazywanym tu kościołem kolejowym, Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem biskupa seniora diecezji legnickiej, Stefana Cichego, z ks. Dziekanem Przemysławem Słyszko, ks. Piotrem Mianowskim oraz przy asyście księży z Dekanatu Węgliniec: ks. Krzysztofa Sikory i ks. Krzysztofa Żądło. Eucharystia odprawiona została w intencji żyjących i zmarłych pracowników kolei oraz mieszkańców Węglińca.
We Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, delegacja z norweskiej gminy HÅ, przedstawiciele PKP Cargo, PKP PLK, Związków Zawodowych Pracowników Kolei, pracownicy i emeryci PKP, poczty sztandarowe, radni Rady Miejskiej Węglińca, kombatanci, sołtysi z terenu gminy Węgliniec, pracownicy urzędu, dyrektorzy oraz przedstawiciele placówek oświatowych, jak również jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy miasta Węglińca i Gminy Węgliniec. Oprawę muzyczną Mszy Świętej uświetnił chór „Non Nobis” z Parafii Matki Bożej Łaskawej ze Zgorzelca.
Homilię głosił ks. biskup Cichy, w której nawiązując do słów Apokalipsy św. Jana, mówił o obowiązku pamiętania, że wszystko jest w Bogu.
Kończąc, ksiądz biskup powiedział: Życzę byśmy się wzajemnie zachęcali do postępowania drogą, którą szła Święta Katarzyna. Byśmy tak, jak Ona, wyznawali naszą wiarę i według niej żyli oraz szli w ślady Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej Patronki Kolejarzy dzień w dzień.
Po nabożeństwie, uczestnicy udali się na pobliski skwer, gdzie został przeniesiony ze stacji kolejowe historyczny tabor kolejowy z odrestaurowaną lokomotywą TKh 2942 i dźwigiem. Tam dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej, poświęconej: „Pamięci pracownikom Węzła PKP i pionierom osadnictwa, tworzącym powojenną historię Węglińca, w 50-tą rocznicę nadania praw miejskich”.
Zaszczytu odsłonięcia tablicy dostąpili: Zygmunt Kwiecień - kombatant walczący o wolną Polskę oraz Krystyn Wajda - emerytowany pracownik PKP z wnukiem Patrykiem, który reprezentował młode pokolenie, przyszłość Węglińca. Uroczystego poświęcenia tablicy i lokomotywy dokonał ks. biskup Stefan Cichy.
Po rodzinnym zdjęciu na tle historycznego parowozu, uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do Węglinieckiego Centrum Kultury, w którym prezentowana była wystawa fotogramów obrazujących historię Węglińca i Węglinieckiego Węzła Kolejowego. Gości w WCK powitał chór „Non Nobis” utworami muzyki chóralnej.
Skończył się występ chóru i burmistrz Węglińca - Stanisław Mikołajczyk, dokonał prezentacji historii i dokonań Węglińca na przestrzeni lat. Gościom zaprezentowano film, który właśnie komentował burmistrz. W prezentacji przedstawiono między innymi program patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży, pracę i osiągnięcia miejscowych strażaków OSP oraz - co oczywiste - cykliczną imprezą plenerową organizowaną corocznie w Węglińcu „Święto Grzybów”, a także pracę węzła PKP.
Po prezentacji nastąpiły przemówienia. Oprócz Burmistrza Stanisława Mikołajczyka przemawiali: Mirosław Sochoń - przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” PKP Cargo w Węglińcu, który opowiedział, jak doszło do przeniesienia historycznego taboru ze stacji na skwer; przedstawiciel Dolnośląskiego Zakładu Spółki PKP Cargo - Mirosław Uruski oraz Jonas Skrettingland – Burmistrz norweskiej gminy HÅ. Mówcy gratulowali Jubileuszu oraz wyrażali uznanie dla pracowników kolei.
Uroczystym momentem obchodów jubileuszowych było uhonorowanie statuetką lokomotywy parowej, pamiątkowymi tablo oraz wręczenie podziękowań osobom, którzy wnieśli znaczący wkład w przygotowanie oraz przeprowadzenie obchodów dwóch etapów jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich.
Na koniec uroczystości zaproszono zebranych do obejrzenia przygotowanej wystawy „Węgliniec dawniej i dziś” oraz „Historia węzła kolejowego”, jak również zwiedzania znajdujących się obok Izby Podolskiej, Izby Pamięci prezentującą przeszłość i teraźniejszość kolejową miasta oraz Galerii Historii Lokalnej i Muzeum Kresów Wschodnich.
Chciałbym podkreślić, że 25 listopada w Węglińcu miało miejsce udane wydarzenie.

Warto też dodać, że uroczystości i imprezy związane ze Świętem Kolejarza odbyły się również w innych miejscowościach Dolnego Śląsk.
I tak w Kłodzku została odprawiona Msza Święta w intencji kolejarzy, ich rodzin oraz podróżnych; na stacji Wałbrzych Główny złożono kwiaty przy figurze Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej; w Miłkowicach, Kolejarskiej Wiosce, Stowarzyszenie „Kolejarz” zorganizowano zabawę taneczną, podczas której korowody taneczne prowadził prezes Stowarzyszenia - Zygmunt Zynek z wójtem Dawidem Stachurą i dyrektor GOKiS - Anną Graf.
W sobotę, 25 listopada, w godzinach 10.00 - 16.00, na Dworcu Wrocław Główny, Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Koleje Dolnośląskie S.A., Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu oraz Turkol.pl, zaprosili na Święto Kolejarza na Dworzec Wrocław Główny. Tu na peronie 5 czekało miłośników kolei wiele atrakcji, między innymi wystawa zabytkowych wagonów i przejazdy pociągami retro.
Na peronie czynnych było kilka stoisk: Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu (akcja społeczno-edukacyjna „Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko”); Kolei Dolnośląskich; Klubu Sympatyków Kolei o planowanym remoncie parowozu TKt-146 „Basia”; kolekcjonerskie z pocztówkami, magnesami i książkami o tematyce kolejowej.
Natomiast na niedzielę, 26 listopada, Koleje Dolnośląskie zaprosiły do Legnicy na Festyn Rodzinny, gdzie głównym punktem programu punktem imprezy były bezpłatne przejazdy specjalne nowoczesnymi pięcioczłonowcami Impulsami 45 WE. W programie nie zabrakło również atrakcji dla małych i dużych podróżników, a były to zabawy i animacje dla dzieci, pokazy i warsztaty pierwszej pomocy, zwiedzanie kabiny maszynisty, konkursy z nagrodami.
Również Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej zaprosiło chętnych do wspólnego świętowania, oferując z tej okazji wiele atrakcji.
Zygmunt Sobolewski
fot. Z.Sobolewski/SolkolArt 


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.