"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Środa, 23 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław
 
Fundusz Własności Pracowniczej
   Z dniem 21 grudnia 2013 r. kończy się obecna V kadencja Rady Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej PKP SFIO, która trwała dwa lata.
Przez cały ten okres wykonywałem ustawowe obowiązki w tym organie kontrolnym z należytą starannością. Była to bardzo pracowita kadencja i bazując na treściach protokołów z posiedzeń Rad Inwestorów w przeszłości, można śmiało powiedzieć, że najbardziej pracowita ze wszystkich.
Jakby sięgnąć do treści moich artykułów o Funduszu na łamach „Wolnej Drogi”, zapewne również da się odnieść takie wrażenie. Sukcesywnie w tym dwutygodniku przekazywałem istotne informacje uczestnikom Funduszu, w szczególności członkom Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”, z ramienia którego pełnię tę zaszczytną funkcję.
   Kadencja ta obfitowała w dużą ilość zgłoszonych i wykonanych uchwał. W zakresie merytorycznym (nie proceduralnym) według stanu na koniec listopada 2013r. było zgłoszone uchwały z inicjatywy:
  • Przeze mnie - 7 projektów uchwał wraz ze stosownymi projektami załączników. W tym 4 uchwały zostały wykonane (w postaci bezpośredniego przyjęcia lub w postaci wystąpienia pisemnego). Natomiast 3 uchwały nie zostały wykonane (w tym jedna przyjęta, a 2 nie przyjęte).
  • Przez b. Przewodniczącą p. Lucynę Roszyk - 3 projekty uchwał, przyjęte i wykonane.
   Część z tych uchwał, ze względu na przekrój czasowy, jak i przedmiot, którego dotyczyły, obejmowała bardzo trudne obszary. Zahaczały one, w pewnym sensie, o normalny konflikt interesów wszystkich podmiotów uczestniczących w funkcjonowaniu Funduszu.
Ze swej strony uważam, że były one konieczne, by wyjaśnić istotne wątpliwości, co do niektórych spraw.
   Ubolewam, że do tej pory nie została do końca wykonana, choć przez Radę jednogłośnie przyjęta, uchwała dotycząca projektu nowelizacji statutu Funduszu. Dokładniej mówiąc, chodzi o to, że Rada nie otrzymała do tej pory stanowiska Zarządu PKP SA w tej sprawie.
   Drugą ważną nie załatwioną sprawą, wniesioną w jednej z uchwał, a odrzuconą przez pozostałych członków Rady, jest sprawa zawiadomienia organu prawa o zaistniałych w przeszłości stanach, które w mojej ocenie były stanami nieprawidłowymi.
Uważałem, że byłoby dobrze, gdyby ostatecznie status tych nieprawidłowości został przez ten organ rozstrzygnięty. Owszem, jest to również możliwe poprzez ścieżkę indywidualnego zawiadomienia. W związku z niedoręczeniem Radzie kopii umowy o utworzeniu i zarządzaniu Funduszem taka indywidualna ścieżka będzie rozważana.
Podobnie, jak stało się w przypadku złożenia indywidualnego zawiadomienia do Komisji Nadzoru Finansowego. Przypomnę, że Rada Inwestorów w tej kadencji jednogłośnie przyjęła uchwałę z wnioskiem o doręczenie Radzie kopii w/w umowy, a także pan Minister (podsekretarz stanu) Andrzej Massel w piśmie do pani prezes Marii Wasiak przekazał, że Rada Inwestorów powinna otrzymać kopię przedmiotowej umowy. Póki co, dokument ten nie został Radzie doręczony.
   Mimo trudnych momentów, jakie wystąpiły w czasie pracy Rady w tej kadencji, ze swej strony oceniam tę kadencję dobrze. Jeżeli chce się rzetelnie wypełniać obowiązki kontrolne, to występowanie takich trudów jest rzeczą normalną i nie jest to czymś nadzwyczajnym i szokującym.
Z tym trzeba się pogodzić i robić swoje.
   Stosowne, obszerne sprawozdanie z wykonania przeze mnie obowiązków członka tego organu, przedłożyłem władzom Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.
   Z przykrością przyjąłem niedawno przekazaną mi telefonicznie informację przez przedstawiciela PKP SA, że nie będą do Funduszu przelane środki ze sprzedaży 100% udziałów w spółce Polskie Koleje Linowe sp. z o.o. Udziały te zostały w tym roku zbyte za kwotę 215 mln zł. Gdyby te pieniądze przekazano do Funduszu, to licząc 15% wartości sprzedaży, dałoby Funduszowi kwotę 32.250.000,00 zł.

Inne informacje z Funduszu


Wartości jednostki uczestnictwa w różnych okresach:
  • 45,19 zł – na dzień 21.12.2011 r. (początek obecnej V kadencji Rady);
  • 161,55 zł – na dzień 25.11.2013 r. (pod koniec obecnej V kadencji Rady).
Jednostki uczestnictwa można sprzedać w większości oddziałów banku Pekao SA. Placówki tego banku znajdują się w każdym większym mieście. By sprzedać swoje jednostki, wystarczy do takiego banku udać się z dowodem osobistym. Jest także możliwość dokonania w tym banku tzw. „zapisu jednostek na wypadek śmierci” na rzecz konkretnej osoby.
Edward Kłos
fot. SolkolArt


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.