"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Poniedziałek, 21 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Hipolit, Mateusz, Daria
 
Fundusz Własności Pracowniczej
Rzetelne i konsekwentne działania kontrolne często doprowadzają nas do wniosku, że „ciemno jest pod latarnią”. Nadto, nie zawsze są chętni, by to rozjaśnić. Powodem takich zachowań mogą być albo poczucie winy albo pieniądze.

   Ustawa z 08 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe określiła zasady utworzenia Funduszu Własności Pracowniczej PKP, a w szczególności też zasadę tworzenia jego kapitału w czasie.
Zawarte jest to w art. 63 ust. 2. ustawy, który mówi, że: „PKP SA przekazuje do Funduszu 15% środków finansowych pochodzących z każdej sprzedaży akcji lub udziałów spółek utworzonych przez PKP SA, sprzedaży nieruchomości i praw z nimi związanych oraz innych składników majątkowych tej spółki, z wyłączeniem środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej, w rozumieniu przepisów o rachunkowości”.
Niby wszystko jasne, a jednak... Przepis określa wartość wpływu środków w czasie, czyli wartość zobowiązania PKP SA wobec Funduszu, ale nie określa terminu, w jakim te środka mają wpłynąć od daty sprzedaży danego składnika majątku PKP SA.
   Czy to zwykłe przeoczenie ustawodawcy? Oj, nie sądzę. Raczej był to świadomy zamysł polityków tworzących w 2000 r. tę ustawę, świadome działanie na szkodę kolejarzy. W przeciwnym przypadku takie przeoczenie można by naprawić odpowiednim rozporządzeniem Ministerstwa Transportu, wyznaczającym konkretny termin zobowiązania.
Choć byłem przekonany, że nie ma takiego aktu prawnego, to dla pewności zwróciłem się do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z takim zapytaniem: czy było kiedyś wydane takie rozporządzenie? Tymczasem Ministerstwo albo nie ma kompletnie rozeznania w temacie, albo nie miało odwagi do udzielenia mi bezpośredniej odpowiedzi, a mianowicie do udzielenia jej zobowiązało Pana Prezesa PKP SA. Odpowiedź z PKP SA oczywiście niezwłocznie otrzymałem, że do chwili obecnej brak jest jakiegokolwiek przepisu, który by ustalał przedmiotowy termin.
   Co to oznacza? A to, że jeżeli nie ma terminu wymagalności zobowiązania, to praktycznie w tym przypadku zobowiązanie nie istnieje. Wpłata środków do Funduszu ze sprzedaży majątku PKP SA w każdym terminie (nawet z dużym opóźnieniem) będzie zgodna z prawem. Nie ma tu podstaw do roszczenia o odsetki za zwłokę z wpłatą. Jest to stan na szkodę uczestników Funduszu.
Owszem, teoretycznie, prawo przewiduje kroki prawne w takiej sytuacji, ale praktycznie tutaj jest raczej to niewykonalne. Mianowicie, można by tu zastosować, na drodze sądowej, art. 455 k.c. o natychmiastowej wymagalności świadczenia po wezwaniu dłużnika przez wierzyciela do zapłaty. Trzeba jednak znać kwotę wymagalnego zobowiązania. To jest podstawowy problem, bo nie wiadomo, kiedy i za jaką kwotę odbywała się sprzedaż określonego składnika majątku PKP SA i czy się w ogóle odbyła, ponieważ PKP SA nie chce udzielić na ten temat informacji, a zwracałem się o to kilkakrotnie. I choć spółka zapewnia, że środki są przekazywane bez „opóźnień”, to jednak jako członek organu kontrolnego (Rady Inwestorów), z natury rzeczy, mam prawo mieć ograniczone zaufanie do tych zapewnień.
   W związku z tym zwróciłem się do władz Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, by przy opiniowaniu rządowych lub poselskich projektów kolejnych nowelizacji przedmiotowej ustawy z 2000 r., każdorazowo usterkowano jej niekompletność z wnioskiem o wyznaczenie w ustawie konkretnego terminu wpłat środków do Funduszu, np. 14 dni od daty sprzedaży.
   W toku innych moich działań kontrolnych dostrzegłem nieprawidłowości w postępowaniu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które zarządza Funduszem. Nieprawidłowości dotyczyły nieprawnego skrócenia drugiej i trzeciej kadencji Rady Inwestorów, a co za tym idzie nie dopuszczono niektórych członków Rady (przedstawicieli organizacji związkowych i z losowania) do wzięcia udziału w posiedzeniach. Ponadto jedno z posiedzeń Rady Inwestorów piątej kadencji zostało zwołane w sposób nieprawidłowy oraz zgłoszono do rejestru w sądzie, jako skład Rady, osoby, które w tym czasie nie miały prawa członkostwa.
O tych nieprawidłowościach zawiadomiłem Komisję Nadzoru Finansowego z wnioskowaniem wyciągnięcia odpowiednich sankcji.
   Na przełomie lipiec/sierpień 2012 r. o powyższym także poinformowałem Pana Prezesa PKP SA Jakuba Karnowskiego oraz władze Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Sytuację tę stworzyło samo TFI poprzez źle napisane przepisy statutu FWP PKP dotyczące jego kontroli. Sytuacja ta trwała od początku istnienia Funduszu.
Pod koniec 2011 r. przedłożyłem własny Projekt nowelizacji statutu, który w marcu 2012 r. Rada Inwestorów jednogłośnie przyjęła go stosowną uchwałą i przekazała Zarządowi PKP SA. celem zatwierdzenia i dalszego procedowania na poziomie TFI, Komisji Nadzoru Finansowego oraz sądu rejestrowego. Nowelizacja w kapitalny sposób naprawiłaby wszystkie błędy i niedomówienia w dotychczasowym statucie.
Niestety, z niewiadomych powodów Projekt ten „utknął” w Zarządzie PKP SA. Podkreślenia wymaga to, że za przyjęciem tego projektu głosowali także członkowie Rady wyznaczeni przez Zarząd PKP SA, a to nie byli podrzędni pracownicy, tylko dyrektorzy najważniejszych departamentów (Biur) w Centrali PKP SA, a więc osoby bardzo kompetentne.
   Od września 2012 r. zmienił się dotychczasowy skład Rady Inwestorów FWP PKP SFIO. Zarząd PKP SA odwołał wszystkich swoich przedstawicieli, a w ich miejsce wyznaczył nowych. Aktualny skład to:
1. Sławomir Baniak    - przedstawiciel PKP SA (Przewodniczący);
2. Tomasz Kruk        - członek - przedstawiciel PKP SA;
3. Jerzy Kotkowski    - członek - przedstawiciel PKP SA;
4. Edward Kłos        - członek - przedstawiciel SKK NSZZ „Solidarność”;
5. Dariusz Browarek    - członek - przedstawiciel FZZP PKP;
6. Leszek Sroga        - członek - z losowania;
7. Mirosława Krupska    - członek - z losowania.
   Pomimo siedmioosobowego składu, to dotychczas w posiedzeniach Rady udział bierze tylko sześć osób, ponieważ Pani M. Krupska z nieznanych powodów, i pomimo odbioru powiadomień, nie przyjeżdża na posiedzenia.

Aktualna wartość jednostki uczestnictwa wynosi 74,50 zł (stan 29.11.2012 r.).
Jednostki uczestnictwa można sprzedać w większości oddziałów banku Pekao SA. Placówki tego banku znajdują się w każdym większym mieście.
By sprzedać swoje jednostki, wystarczy do takiego banku udać się z dowodem osobistym. Jest także możliwość dokonania w tym banku tzw. „zapisu jednostek na wypadek śmierci” na rzecz konkretnej osoby.
Edward Kłos
fot.SolkolArt


  Komentarze 2
~Kolejarz2012-12-21 15:29:27
Konkretny i rzeczowy artykuł. Widać bardzo profesjonalne podejście do spraw naszego funduszu. Szkoda tylko, że ciągle nas politycy ogrwają lub jak ostatnio z ulgami biletowymi rząd chce znowu nas ograć.
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.