"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Poniedziałek, 21 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Hipolit, Mateusz, Daria
 
Redukcja obciążeń
1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. z 2012 r., poz. 1342). Celem nowej regulacji są: poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej wynikająca ze zniesienia i ograniczenia niektórych uciążliwych i zbędnych obciążeń administracyjnych oraz uproszczenia przepisów, poprawa płynności finansowej przedsiębiorców, ograniczenie zatorów płatniczych w gospodarce oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej między przedsiębiorcami.

   Ustawa z 16 listopada 2012 r. wprowadza w różnych miejscach systemu prawnego rozwiązania upraszczające, porządkujące i doprecyzowujące. Wprowadza m.in. zmiany w 16 ustawach z różnych dziedzin: o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. KRUS), o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, o rachunkowości, w ordynacji podatkowej, w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w kodeksie spółek handlowych, w prawie ochrony środowiska, w prawie farmaceutycznym, w ustawie o podatku od towarów i usług, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, o wspieraniu termomodernizacji i remontów, o podatku akcyzowym, o partnerstwie publiczno-prawnym.
   Napiszę o kilku z tych zmian. Najistotniejsza jest próba ograniczenia zatorów płatniczych. W ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej VAT-owską, ulżono tzw. „małym podatnikom”, znosząc obecny obowiązek zapłaty podatku w ciągu 90 dni od sprzedaży niezależnie od tego, czy mały podatnik otrzymał zapłatę. Zniesiono pod dwoma warunkami: mały podatnik rozlicza się metodą kasową, a jego kontrahentem jest tzw. czynny podatnik VAT. W innych przypadkach termin został wydłużony.
Korzystną dla przedsiębiorców zmianą jest też umożliwienie odliczenia podatku naliczonego z faktury w części zapłaconej. Obecnie podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał, może dokonać odpowiedniej korekty po upływie 180 dni od terminu płatności i przy spełnieniu szeregu dodatkowych warunków. Skrócono termin na dokonanie korekty (150 dni od daty wymaganej płatności) oraz ułatwiono korzystanie z korekty „na złe długi”. Jeżeli wierzytelność nie zostanie zapłacona w części, uprawnienie do skorygowania będzie przysługiwało wierzycielowi w części niezapłaconej.
   W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) dokonano zmian również zmierzających do likwidacji zatorów płatniczych. Podatnik będący dłużnikiem obowiązany będzie do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury (innego dokumentu) w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. Proponowane rozwiązania będą miały odpowiednie zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z kosztów uzyskania przychodów będą wyłączone odpisy amortyzacyjne w części odpowiadającej nieuregulowanym płatnościom składającym się na wartość początkową.
Do obu dochodowych ustaw podatkowych wprowadzono też zmiany w zakresie leasingu. Zdefiniowano leasing dla celów podatkowych, skrócono wymagany, minimalny czas trwania umowy leasingu nieruchomości z 10 lat do 5 lat, umożliwiono zmiany stron umowy leasingu w trakcie jej trwania. Objęcie leasingiem prawa wieczystego użytkowania gruntów usunie wiele komplikacji. Dziś, gdy leasinguje się budynek położony na gruncie będącym przedmiotem prawa użytkowania wieczystego, strony zawierają umowę leasingu dotyczącą budynku (budowli) oraz umowę dzierżawy prawa wieczystego użytkowania. Po zmianie będzie to jeden kontrakt – leasingu budynku i prawa wieczystego użytkowania.
To moim zdaniem najistotniejsze ze zmian, wprowadzonych ustawą redukcyjną.

●●●

Wszystkim Czytelnikom „Kolei na prawo” życzę Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku. Niech Maleńki przyniesie nam wszystkim pokój w rodzinie, pracy, kraju i świecie.
Piotr Świątecki
fot. SolkolArt


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.