"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 25 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
 
Wciąż poszukujemy na rynku pracowników
Powiedział „Wolnej Drodze” Prezes Zarządu Spółki PKP Energetyka SA, Tadeusz Skobel

Jaki jest stosunek procentowy energii sprzedanej spółkom z Grupy PKP do energii sprzedanej pozostałym przewoźnikom, łącznie z „Przewozami Regionalnymi”?
Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby przewoźników kolejowych jest głównym obszarem działalności naszej spółki i stanowi prawie 50% w ogólnej strukturze sprzedawanej przez nas energii. Warto zauważyć, że na początku naszej działalności, czyli 10 lat temu, energia trakcyjna stanowiła 80% w ogólnej strukturze sprzedaży naszej energii. To pokazuje, że zmierzamy we właściwym kierunku - zwiększając skalę działalności, uniezależniamy się od jednego źródła przychodów.

W jaki sposób Spółka rozlicza klientów ze zużycia energii elektrycznej?
Naszym klientom oferujemy dwa sposoby rozliczania. Pierwszy, to rozliczenie ryczałtowe, czyli na podstawie pracy przewozowej. Drugi wariant, to odczyty liczników i rozliczenie według ich wskazań. Przewoźnicy mogą zdecydować się na zainstalowanie liczników. Ta metoda daje możliwość systematycznego monitorowania poziomu zużycia energii.

Czy wśród odbiorców energii dostarczanej przez spółkę są odbiorcy indywidualni?
Nasza firma oprócz dostarczania energii na potrzeby przewoźników kolejowych, posiada również liczne grono klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych. W przypadku tych ostatnich posiadamy specjalne oferty dla podmiotów zlokalizowanych w pobliżu linii kolejowych. Nasze rozwiązania uwzględniają różny sposób wykorzystania energii, dzięki czemu gospodarstwa domowe mogą zoptymalizować swoje koszty. Zapewniamy nie tylko elastyczną ofertę, ale też biura obsługi w największych miastach na terenie całego kraju oraz partnerskie podejście do klienta. Wszystkim osobom, które zdecydują się na zmianę dostawcy energii elektrycznej, oferujemy – po udzieleniu nam pełnomocnictwa – dopełnienie wszelkich formalności związanych z tą procedurą. Dzięki takiemu nastawieniu do klientów indywidualnych, ich grupa stale rośnie i wynosi obecnie ponad 13 tysięcy.

Ostatnio spółka ogłosiła przetarg na dostawę kabli elektroenergetycznych. Czy to świadczy o tym, że spółka przymierza się do większych inwestycji?
Spółka realizuje konsekwentnie program inwestycyjny obejmujący wiele obszarów biznesowych. W planach na najbliższe lata mamy rozbudowę sieci dystrybucyjnej na potrzeby przyłączania nowych odbiorców, głównie podmiotów spoza rynku kolejowego. Rozpoczynamy szeroko zakrojony projekt  modernizacji   istniejących i budowy nowych podstacji trakcyjnych, co związane jest z modernizacją linii kolejowych.

Czy te inwestycje nie będą kolidowały z prywatyzacją spółki?
Inwestycje zdecydowanie nie powinny kolidować z ewentualnym procesem prywatyzacyjnym, a wręcz przeciwnie. Dziś należy być konkurencyjnym, aby wygrywać rywalizację z innymi podmiotami. Aby to było możliwe, trzeba stale zwiększać kompetencje pracowników i stawiać na nowe technologie – jednym z kluczowych aspektów naszej działalności są inwestycje rozwojowe. PKP Energetyka będzie inwestować, aby jej pozycja rynkowa była coraz bardziej znacząca.

W zasadzie prywatyzacja firmy jest postanowiona. Jaki sposób prywatyzacji czeka spółkę – poprzez giełdę, czy poprzez inwestora strategicznego?
Właściciel zdecydował, że ewentualna prywatyzacja odbędzie się drogą publicznej oferty akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dalsze decyzje właściciela są uzależnione od sytuacji na rynkach finansowych. Wiele procesów giełdowych, w tym choćby oferta publiczna PKO BP, zostało wstrzymanych. Taka jest specyfika giełdy, ale z drugiej strony prywatyzacja poprzez giełdę, to zdaniem wielu ekspertów najbardziej przejrzysty i korzystny proces zarówno dla spółki, jak i jej załogi.   

Czy wydzielenie nowych oddziałów – dystrybucji energii elektrycznej, obrotu energią, obrotu paliwami – to przygotowanie spółki do prywatyzacji i jej podziału, czy też jest to podyktowane innymi względami?
Wydzielenie oddziałów było podyktowane chęcią podniesienia efektywności biznesowej naszej firmy. Czas pokazał, że była to słuszna decyzja. W spółce takiej, jak PKP Energetyka, tego typu podejście wydaje się obecnie najlepsze i przełożyło się na optymalizację kosztów, wzrost sprzedaży, a co za tym idzie – budowanie wartości spółki.

Od kogo kupujecie paliwa i czy indywidualni klienci mogą się w nie zaopatrywać w stacjach spółki PKP Energetyka? Czy firma w ogóle posiada takie stacje?
Sprzedaż paliw, to stosunkowo nowy obszar w działalności naszej spółki. Koncesję na obrót paliwami ciekłymi na kolejowych stacjach paliw otrzymaliśmy z Urzędu Regulacji Energetyki w II kwartale 2010 roku, a już na koniec roku, czyli po zaledwie kilku miesiącach działalności, zanotowaliśmy sprzedaż na poziomie 6.000 metrów sześciennych oleju napędowego. W przeliczeniu jest to około 37.700 baryłek lub 108 wagonów paliwa, które trafiło do przewoźników kolejowych. Aktualnie spółka dysponuje 9 kolejowymi stacjami paliw: w Kamieńcu Ząbkowickim, Węglińcu, Białymstoku, Tarnowskich Górach, Jaworznie - Szczakowej, Rybniku, Gdyni oraz w Lublinie i Poznaniu. Rozpoczęty w tym roku proces ich modernizacji ma nam pomóc w realizacji planu, czyli sieci 18 bezobsługowych stacji. Paliwa trafiają do nas od dostawców, którzy uczestniczą w aukcji elektronicznej organizowanej w ramach grupy zakupowej i  przedłożą najkorzystniejszą dla naszej firmy ofertę.

„Taryfy Plażowe” – co to takiego?
W okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień) tego roku wprowadziliśmy ofertę specjalną „Taryfy Plażowe”, która była skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw zużywających do 250 megawatogodzin (MWh) w skali roku. Najważniejszym elementem tej propozycji była gwarancja niezmienności ceny energii do końca 2012 roku. Ponadto, w zależności od momentu podpisania umowy, klienci zostali zwolnieni z opłaty handlowej do końca bieżącego lub następnego roku.

Spółka świadczy również usługi elektroenergetyczne dla firm kolejowych i nie-kolejowych. Jakiego rodzaju są to usługi?
Wśród usług elektroenergetycznych, które nasza spółka wykonuje na terenie całej Polski, znajdują się m.in. usługi oświetleniowe, całodobowy serwis awaryjny urządzeń energetycznych, budowa, modernizacja i utrzymanie instalacji elektrycznej.
W przypadku usług skierowanych do przewoźników kolejowych oraz klientów instytucjonalnych, oferujemy kompleksowe prace z czterech obszarów:
1. Prace związane z siecią trakcyjną (budowa i modernizacja sieci, jej utrzymanie, a także  budowa i modernizacja urządzeń zasilania sieci trakcyjnej 3 kV DC);
2. Usługi energetyczne dotyczące linii, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych SN oraz nN, które obejmują obsługę techniczną i serwis awaryjny, przeglądy okresowe, naprawy i remonty, a także lokalizowanie uszkodzeń i linii kablowych;
3. Usługi specjalistyczne, jak np. prace projektowe, badania sprzętu, przeglądy i naprawy transformatorów, czy naprawy silników elektrycznych oraz pojazdów szynowych;
4. Pomiary eksploatacyjne przy wykorzystaniu najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych i pojazdów - laboratoriów.
PKP Energetyka oferuje również następujące usługi, z których korzystają klienci indywidualni:
1. Wykonywanie instalacji elektrycznych na potrzeby zasilania odbiorników znajdujących się w biurach i mieszkaniach, jak i urządzeń służących ogółowi użytkowników obiektu (np. windy, klimatyzacja);
2. Tworzenie pełnej instalacji odgromowej;
3. Wykonywanie usług oświetleniowych (oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne);
4. Przeprowadzanie eksploatacyjnych pomiarów elektroenergetycznych wymaganych przez prawo budowlane (np. pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i izolacji, pomiary sprawności instalacji odgromowej czy pomiary uziomu obiektu).

Czy 266 miejsce wśród 500 największych przedsiębiorstw Europy Środkowej i Wschodniej, to ostatnie słowo spółki?
W tym roku już po raz kolejny spółka PKP Energetyka została uwzględniona w rankingu „Europa 500”. Jest to prestiżowe zestawienie tworzone przez jeden z czołowych dzienników w Polsce – redakcję „Rzeczpospolita”. Przy jego opracowywaniu analizowana jest kondycja finansowa firm na podstawie m.in. przychodów ze sprzedaży, wielkości zatrudnienia oraz zysków. W porównaniu do roku poprzedniego nasza spółka poprawiła swoje notowania o 10 miejsc, co w symboliczny sposób odwołuje się do dziesięciolecia PKP Energetyka. Oczywiście naszym celem jest regularne poprawianie uzyskanego wyniku, jednak muszę podkreślić, że od miejsca zajętego w rankingu ważniejsza jest dla mnie systematyczna obecność w zestawieniu „Europa 500”. Dzięki temu nasz wizerunek wiarygodnego partnera biznesowego stale się umacnia. Mogę jednak zapewnić, że będziemy dążyć do budowy wartości spółki i wzrostu jej znaczenia nie tylko na polskim rynku energetycznym i kolejowym.

Czy Spółka zaangażowana jest dziś w roboty inwestycyjne na modernizowanych liniach, np. jako członek konsorcjum? Jeśli tak, gdzie te roboty są wykonywane?
Jesteśmy aktywni w realizacji wielobranżowych robót modernizacyjnych. Część z kontraktów pozyskanych tą drogą z powodzeniem realizujemy jako partner lub lider konsorcjów. Przychody z tego tytułu w ostatnich latach liczone są już w miliardach złotych.
Główne projekty, w których PKP Energetyka występuje jako partner, to: Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice; Modernizacja linii kolejowej E65 w obszarze LCS Malbork; Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław – Grabiszyn – Skokowa i Żmigród – granica woj. Dolnośląskiego.
Jako lider realizujemy natomiast projekty: Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia (obszar Lokalnego Centrum Sterowania w Tczewie), oraz Modernizacja linii kolejowej E30 Kraków – Rzeszów, odcinek Bochnia – Biadoliny.

Jak kształtuje się dziś zatrudnienie w spółce? Jak będzie się ono kształtowało w przyszłości – planowany jest wzrost, czy spadek zatrudnienia?
Obecnie firma zatrudnia blisko 8.000 pracowników. Ich liczba jest dostosowywana do aktualnych potrzeb biznesowych spółki i intensywności działań prowadzonych przez PKP Energetyka. Wciąż poszukujemy na rynku pracowników ze specjalistycznymi kompetencjami, szczególnie budowlanymi, w zakresie projektowania i nadzoru.
Rozmawiał Zygmunt Sobolewski
fot.SolkolArt


  Komentarze 2
~Fastcracker koło Łodzi2011-12-21 19:13:45
Wiele biur projektów kolejowych padło więc nie ma gdzie zrobić uprawnień projektowych chociażby w zakresie sieci i podstacji trakcyjnych.
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.