"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Środa, 23 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław
 
Z prac Rady Nadzorczej PKP SA
Rada Nadzorcza PKP SA na swoim listopadowym posiedzeniu (23.11.2010 r.) zajmowała się przede wszystkim sytuacją „PKP Informatyka” Sp. z o.o. oraz wnioskami Zarządu PKP SA na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP SA o wyrażenie opinii w sprawie wniesienia do spółek zależnych nieruchomości.
„PKP Informatyka” Sp. z o.o. – spółka ta zanotowała wyraźny spadek przychodów ze sprzedaży, co przełożyło się na ujemny wynik finansowy. Główną przyczyną spadku jest załamanie przewozów (od końca 2008 r.), które spowodowało ograniczenie zapotrzebowania ze strony Grupy PKP na usługi świadczone przez „PKP Informatykę” w 2009 i 2010 r.
Sytuacja ta wymusiła na spółce zmiany organizacyjne, oszczędności i zmniejszenie kosztów działalności. Jednym z istotnych elementów cięcia kosztów stały się zwolnienia pracownicze. Obecnie Spółka, jako pracodawca, działa z trzema ośrodkami informatyki, tj. Ośrodek Północny (Szczecin, Gdańsk, Poznań), Ośrodek Centralny (Warszawa, Łódź, Lublin), Ośrodek Południowy (Wrocław, Sosnowiec i Kraków). Zatrudnia ok. 660 osób, co jest wielkością mniejszą, niż miało to miejsce w IV kwartale ubiegłego roku o ok. 120 osób.
Wynik finansowy, netto za 10-miesięcy br. był ujemny i wynosił ponad 5 milionów straty, co było wynikiem lepszym niż w analogicznym okresie 2009 r., gdzie spółka zanotowała stratę na poziomie blisko 9 mln. Bieżący wynik jest gorszy od planu, lecz do końca 2010 r. istnieje szansa, jak zapewniał Zarząd „PKP Informatyka” Sp. z o.o., aby osiągnąć końcowy wynik na bliski 0+.
Spółka obecnie jest właścicielem wielu specjalistycznych programów informatycznych, na których bazują spółki kolejowe i pomimo, że rynek kolejowy wyraźnie się „kurczy”, widzi swoją szansę na utrzymanie pozycji i rozwój w branży kolejowej.
Niepewność, co do przyszłości Spółki, jako głównego dostawcy usług informatycznych dla Grupy PKP, z roku na rok zwiększa się, a spółki Grupy coraz częściej korzystają z konkurencyjnych produktów i usług IT od podmiotów zewnętrznych. Sytuacja ta powoduje, że zarząd „PKP Informatyka” przeprowadza restrukturyzację Spółki, której założeniem jest:
o    utrzymanie udziału w rynku kolejowym,
o    opracowanie oferty dla rynku TSL (Transport – Spedycja – Logistyka),
o    zwiększenie atrakcyjności oferty produktów i usług IT dla podmiotów z Grupy PKP,
o    maksymalizacja efektywności kosztowej,
o    wzrost przez akwizycję.
Rada rozpatrywała wnioski Zarządu PKP SA wydając w każdym przypadku opinię pozytywną, dotyczyły one wniesienia nieruchomości do spółek zależnych.
Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje w formie uchwały Walne Zgromadzenie PKP SA. Do spółki „TK Telekom” wnioskowano wniesienie 10 nieruchomości (są to głównie budynki central telefonicznych KATS, budynki socjalne, magazynowe, budynek siedziby Spółki przy ul. Kijowskiej 10/12A w Warszawie).
W przypadku Spółki „PKP Intercity” SA wartość wkładu niepieniężnego wynosiła najwięcej z wszystkich wniosków – ponad 72 mln. zł. Na tę wartość składały się nieruchomości: w Warszawie (ul. Chłopickiego 5 – siedziba zakładu centralnego, ul. Kozia Górka) i we Wrocławiu z nieruchomości (ul. Paczkowska 26, Hala Lokomotywowni i Wagonowni).
Do spółki „PKP CARGO” SA wnioskowano wniesienie nieruchomości w Ostaszewie (tor, plac za- i wyładunkowy), Wrocławiu (tor, suwnica, posterunki, Hala Lokomotywowni przy ul. Mościckiego) i Radomsku.
Do PKP LHS Sp. o.o. wnioskowano wniesienie nieruchomości w Zamościu (siedziba Spółki) i Hrubieszowie (budynek administracyjny). Do spółki PNI Sp. z o.o. wnioskowano wniesienie nieruchomości w Łowiczu, Tarnowskich Górach, Żytkowicach, Białogardzie i Białymstoku.
Do PKP PLK SA wniesienie 4 nieruchomości o wartości ponad 16 mln. zł. Na ww. nieruchomościach znajdują się budynki, w których mieszczą się siedziby Zakładów Linii Kolejowych w: Olsztynie (ul. Lubelska 5), Częstochowie (ul. Boya - Żeleńskiego 7/9), Sosnowcu (ul. 3 maja 16 – ZLK Katowice) i Rzeszowie (ul. Stefana Batorego 24). Są to kolejne 4, po siedzibie PKP PLK SA przy ul. Targowej w Warszawie, budynki administracyjno - biurowe, aportowane do Spółki w ostatnich latach. Należy dodać, że tylko 4, gdyż wnioski aportowe wychodzące z PLK SA obejmowały zdecydowanie większą ilość nieruchomości stanowiących siedziby zakładów.
Najbardziej złożony problem dotyczy budynków byłych okręgowych kolei państwowych, ze względu na ich komercyjną atrakcyjność (położenie, znaczną powierzchnię użytkową i politykę właściciela, tj. PKP SA, co do ich dalszych losów).
Dwa z takich budynków, w Szczecinie i Krakowie, znalazły się na wykazie nieruchomości planowanych do wniesienia do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, dedykowanego nieruchomościom PKP SA. Rozpoczęcie działalności Funduszu jest na etapie przygotowań (umowy z TFI PZU SA i TFI Skarbiec), w trakcie których okazało się, że niezbędna jest nowelizacja ustawy o PKP pozwalająca na bezprzetargowe przekazywanie nieruchomości do Funduszu, a to potrwa jeszcze kilka miesięcy.
W założeniu, powstanie Funduszu ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania nieruchomościami, podniesienie ich wartości i tworzenie warunków do ich modernizacji.
Uważam, że budynki, w których mieszczą się siedziby zakładów, w tym budynki po byłych dyrekcjach kolei państwowych, powinny być aportowane do PKP PLK SA, a nie sprzedane poza kolej (wniesione do Funduszu). W rozumieniu Art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji p.p. PKP, wspomniane budynki są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę PKP PLK SA. Ustawodawca zobowiązał PKP SA do wniesienia w formie aportu takie nieruchomości do spółki utworzonej na podstawie Art. 15 ww. ustawy, którą jest „PKP Polskie Linie Kolejowe” SA.
Inne zdanie na ten temat ma wiceprezes PKP PLK SA Marek Pawlik. W rozmowie po posiedzeniu Zespołu ds. alokacji majątku trwałego PKP SA w dniu 9 września br., stwierdził, że nieruchomość w Krakowie przy Pl. Matejki 12, w której znajdują się siedziby 3 jednostek organizacyjnych PLK SA oraz część jednostek Centrali Spółki, nie jest niezbędna dla PLK SA do prowadzenia działalności (pismo PKP SA 1/KNN 3-610-10/10 z dnia 05.11.2010 r.).
Z takiej postawy wiceprezesa wyraźnie widać rażący brak znajomości tematu, zaangażowania i troski o interesy PLK SA.
W każdym przypadku wniesienie nieruchomości pociąga w konsekwencji podwyższenie kapitału zakładowego spółki oraz zmiany umowy spółki w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i zmiany statutu w przypadku spółek akcyjnych.
Henryk Sikora
fot.SolkolArt


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.