"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 25 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
 
Budowa systemu GSM-R
7 grudnia 2010 r., „PKP Polskie Linie Kolejowe” SA wybrały najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy infrastruktury systemu GSM-R w Polsce.

O wykonanie zadania ubiegały się trzy firmy, spośród których za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: Kapsch Sp. z o.o. i Kapsch CarrierCom AG, Austria na kwotę: 36.209.778,52 PLN netto; 44.175.929,80 PLN brutto.
Przedmiotem zamówienia na dostawę, wybudowanie i wdrożenie systemu GSM-R w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30 Etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna” jest zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie, uruchomienie oraz skonfigurowanie funkcjonalne i przetestowanie infrastruktury ERTMS/GSM-R dla potrzeb radiołączności kolejowej i systemu ERTMS/ETCS poziom 2.
W ramach projektu powstanie centralna część systemu składająca się z dwóch jednostek: podstawowej w Warszawie i rezerwowej w Poznaniu (z uwagi na konieczność zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa niż w przypadku tradycyjnego GSM), zapewniających obsługę połączeń głosowych, transmisję danych (GPRS) oraz sms-ów. System ten jest przewidziany dla obsługi sieci GSM-R w całym kraju. Lokalnym elementem systemu, objętym niniejszym postępowaniem będzie podsystem radiowy składający się ze sterownika stacji bazowej (przewidzianego do instalacji we Wrocławiu) oraz kilkunastu stacji bazowych na odcinku 84 km linii kolejowej E30 Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna. Ich głównym zadaniem będzie uzyskanie właściwego pokrycia sygnałem radiowym terenu wzdłuż linii kolejowej, niezbędnego dla świadczenia usług głosowych i transmisji danych dla potrzeb ETCS (umowa na pilotażowe wdrożenie ETCS poziom 2 na tym odcinku linii E30 została zawarta 13 maja br. z Bombardier Transportation).

Zadanie będzie realizowane w trzech etapach:
1.    Etap 1 przewiduje zaprojektowanie, dostawę, budowę, instalację i uruchomienie infrastruktury sieci ERTMS/GSM-R, zapewniającej wymagane w specyfikacji EIRENE pokrycie radiowe wraz z wymaganą funkcjonalnością dla fragmentu linii kolejowej E30, stanowiącego odcinek III Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego, od stacji Legnica do granicy państwa (Bielawa Dolna) oraz szkolenie personelu wskazanego przez zamawiającego.
2.    Etap 2, to testy funkcjonalne dostarczonej w etapie I infrastruktury sieci ERTMS/GSM-R.
3.    Etap 3 obejmuje testowanie funkcjonalności eksploatacyjnej systemu ERTMS, utrzymanie, administrowanie i zarządzanie systemem GSM-R oraz cykliczne testowanie (pomiary przy pomocy dostarczonego systemu monitorowania jakości transmisji danych) interfejsów GSM-R/ETCS.
Odcinek wdrożeniowy jest linią dwutorową zelektryfikowaną, obejmującą fragmenty następujących linii o znaczeniu państwowym: nr 275 na odcinku Legnica – Miłkowice, nr 282 na odcinku Miłkowice – Węgliniec i nr 295 na odcinku Węgliniec – Bielawa Dolna. Maksymalna prędkość pociągów na odcinku wdrożeniowym wynosi odpowiednio: dla osobowych 160 km/h, a dla towarowych 120 km/h.

Głównymi celami, z punktu widzenia strategii wdrażania sieci ERTMS/GSM-R w Polsce poprzez realizacje projektu „Modernizacja linii kolejowej E30 Etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna” jest:
1.    Wybudowanie docelowej Infrastruktury ERTMS/GSM-R dla odcinka wdrożeniowego, która charakteryzowałaby się wysokimi parametrami niezawodnościowymi (np. redundancja central MSC, nakładające się strefy pokrycia radiowego - komórki).
2.    Wybudowanie Infrastruktury GSM-R o funkcjonalności zapewniającej odpowiednią jakość transmisji dla systemu ERTMS/ETCS poziom 2 (ETCS2).
3.    Zdobycie doświadczeń w budowie i eksploatacji systemu GSM-R, w szczególności w zakresie świadczenia usług na potrzeby radiołączności pociągowej GSM-R i systemu ETCS 2.
Czas trwania realizacji przedmiotu zadania określono na 1080 dni od momentu podpisania umowy.
(PKP PLK)
fot.PKP PLK


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.