"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 25 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
 
Z prac Rady Nadzorczej PKP SA
Swoje posiedzenie w dniu 26 listopada 2009 r. Rada Nadzorcza rozpoczęła od wyjaśnienia spraw poruszanych na poprzednim spotkaniu przez przedstawicieli pracowników w Radzie.
Pierwszą była informacja dotycząca zmiany polityki lokalowej wobec pracowników spółek, których udziałowcem do niedawna była spółka PKP SA. Zarząd PKP SA w październiku 2009 r. podjął decyzję, na mocy której lokale mieszkalne administrowane przez PKP SA nie będą przyznawane pracownikom spółek „Przewozy Regionalne” i WKD w Grodzisku Mazowieckim oraz spółek naprawczych „Dolkom” we Wrocławiu, PPM-T w Gdańsku, PNIUIK w Krakowie, ZRI DOM w Poznaniu, a od 01.01.2010 r. „Koleje Mazowieckie”.
Powyższa decyzja spowodowana była względami prawnymi i własnościowymi (PKP SA nie jest już właścicielem – udziałowcem ww. spółek) oraz ekonomicznymi (PKP SA ponosi koszty utrzymania mieszkań, a działalność ta jest znacząco deficytowa). Dodatkowym powodem jest zmniejszająca się ilość odzyskiwanych mieszkań, które mają być zasiedlane głównie przez przekwaterowanych lokatorów z budynków mieszkalnych położonych w bliskim sąsiedztwie linii kolejowych lub budynków eksploatacyjnych planowanych do przekazania aportem dla Spółki PKP PLK SA.
W dyskusji padały głosy, że problem mieszkań powinien mieć wymiar wyłącznie komercyjny, a względy ekonomiczne, które stały u podłoża decyzji Zarządu PKP SA, winny być decydujące.
Przedstawiciele pracowników w Radzie zwracali uwagę na fakt, że mieszkania kolejowe budowano w ramach pp. PKP (większość ich budowana była z funduszu socjalnego), a ustawa o PKP przydzieliła je do administrowania przez Spółkę PKP SA i wszyscy kolejarze zatrudnieni w spółkach powstałych w wyniku podziału pp. PKP powinni tak, jak dotychczas mieć prawo do przyznawania mieszkań.
W wyniku ustaleń Zarząd PKP SA ma zorganizować spotkanie z zarządami ww. spółek celem podpisania nowego porozumienia zabezpieczającego interesy zainteresowanych spółek i dającego ich pracownikom prawo do przyznawania mieszkań.
Drugim tematem była realizacja uprawnień do kolejowych świadczeń przejazdowych dla emerytów i rencistów z byłego przedsiębiorstwa państwowego PKP, obsługiwanych dotychczas przez PKP SA, a wskutek zmiany ustawy o PKP przydzielonych spółkom kolejowym. Spółki te zrzeszone w Związku Pracodawców Kolejowych są zobowiązane do wykupu uprawnień do świadczeń przejazdowych. Łączna ilość emerytów i rencistów przydzielonych do obsługi wynosi ponad 95.000 osób. Najwięcej emerytów i rencistów przyznano PKP SA (ponad 47 tys.), „PKP CARGO” SA (ponad 28 tys.), PKP PLK SA (ponad 12 tys.), PKP Energetyka SA (ponad 3 tys.) oraz pozostałym spółkom w zdecydowanie mniejszych ilościach.
Wykup uprawnień i obsługa emerytów i rencistów w zakresie wydawania dokumentów przejazdowych prowadzić będzie 15 spółek w 207 punktach zlokalizowanych na terenie całego kraju w siedzibach zakładów.
Trzecim tematem była informacja na temat analizy zatrudnienia i płac za 9 miesięcy w PKP SA. Niestety nie wyczerpała ona oczekiwań zainteresowanych członków Rady, gdyż była zbyt ogólna. Jedyną, dobrą informacją, którą usłyszeliśmy w tym punkcie, było to, że w wielu spółkach Grupy PKP, w tym także w PKP SA, wypłacona zostanie nagroda z okazji Święta Kolejarza (w większości spółek wynikało to z zapisów ZUZP).
Kolejnym punktem obrad Rady była informacja na temat ogólnej sytuacji w „PKP CARGO” SA, którą przedstawił Zarząd, na czele z prezesem Wojciechem Balczunem. Dokonano wyboru firmy doradczej mającej pomagać przygotować się spółce CARGO do prywatyzacji. Została nią firma Mc Kinsey specjalizująca się w tego typu doradztwie. CARGO jest w dalszym ciągu w trakcie restrukturyzacji, dlatego też planuje w najbliższym czasie zredukowanie zaplecz naprawczych ze 108 do 61, utworzyć nowe spółki Cargo Wagon (ok. 2) oraz dołączanie do istniejących spółek, części działalności prowadzonej obecnie w ramach zakładów spółki CARGO. Przygotowywana jest do powstania spółka Centrum Logistyczne w Małaszewicach. Jak zapewniali przedstawiciele spółki, wszystkie zmiany odbywają się w oparciu o rachunek ekonomiczny. Mogą one, zdaniem Zarządu, spowodować nadwyżkę zatrudnienia wyłącznie o charakterze lokalnym. Wzrosło zainteresowanie spółki obsługą bocznic poprzez Cargo Service. Spółka chce przejąć udziały od PKP SA w spółkach Wagrem Kluczbork i Gorzów Wagony.
Poruszono także temat współpracy z kontrahentami z Chin, nasilającej się konkurencji, szczególnie ze strony niemieckiej firmy DB Schenker Polska, która przejęła kilka spółek kolejowych, w tym PCC i PTK Zabrze. Zarząd CARGO myśli również o wejściu w program „Tiry – na Tory” poprzez rozpatrzenie zewnętrznego współfinansowania budowy specjalistycznych wagonów – platform do przewozu ciężarówek, przeorganizowania tzw. przewozów rozproszonych, należnej rekompensaty za utracone przychody w minionych latach wynikłe ze współpracy z „PKP Przewozy Regionalne” i współpracy ze Spółką PKP PLK SA. Na tą ostatnią kwestię prezes „PKP CARGO” SA odpowiedział, że PKP PLK SA ma wpływ na to, jak jeździmy, ale większym problemem jest organizacja pracy w spółce, a szczególnie obrót wagonami.
Zarząd CARGO poinformował, że spółka poprzez wygrywanie przetargów odzyskuje dużych strategicznych klientów utraconych kilka lat temu.
Następnym punktem posiedzenia Rady było podjęcie uchwał dotyczących wydatkowania ok. 45 mln. zł na przebudowę dworca kolejowego Warszawa Wschodnia (ze środków budżetowych) oraz ok. 110 mln. zł na roboty związane z budową dworca kolejowego Kraków Główny (środki z POIiŚ).
Z informacji na temat wyników finansowych spółek wynika, że w przewozach towarowych IV kwartał będzie najlepszy od początku br. Spółka „PKP CARGO” w ostatnich miesiącach tego roku przewozi ponad 10 mln. ton miesięcznie (a na początku roku przewoziła niecałe 7 mln. ton), osiągając w ten sposób dodatni wynik ze sprzedaży (od czerwca 2009 r.). Przy czym musimy pamiętać, że w tym okresie przewozy są i tak niższe o ok. 30% niż miało to miejsce w analogicznym okresie w 2008 r. Te dobre tendencje wzrostowe widoczne są również w Spółce „PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa” Sp. z o.o.
Wyniki spółki „PKP Intercity” są trudne do porównania z rokiem 2008, gdyż od początku 2009 r. spółka ta przejęła od „Przewozów Regionalnych” pociągi międzywojewódzkie. W okresie 10 miesięcy 2009 r. spółka ta wraz z SKM w Trójmieście (drugi przewoźnik pasażerski pozostający w Grupie PKP) przewiozły ponad 75 mln. pasażerów (z czego ok. 31 mln. przewiozła SKM), co w przybliżeniu pokrywa się z planami przewozowymi.
W pozostałych spółkach wyniki są gorsze niż w okresie 10 miesięcy 2008 r. oraz w większości gorsze niż przyjęte plany na 2009 r. Szczególnie dotyczy, to spółek „PKP Informatyka” (strata za 10 miesięcy blisko 9 mln. zł) oraz „Telekomunikacja Kolejowa” (strata ponad 10 mln. zł).
Z uwagi na problemy finansowe spółek, spowodowane głównie sytuacją gospodarczą i zmniejszeniem zapotrzebowania na usługi świadczone przez kolej, spółki zdecydowanie mniej niż planowano, przeznaczają na inwestycje i remonty.
Na zakończenie obrad Rada przyjęła uchwały dotyczące zmian w regulaminie Zarządu PKP SA (na wniosek Zarządu PKP SA, dotyczące zmiany podległości niektórych zadań pomiędzy członkami Zarządu) oraz wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego PKP SA i skonsolidowanego sprawozdania Grupy za 2009 r.
Henryk Sikora
fot. Archiwum/SolkolArt


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.