"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Środa, 23 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław
 
10 lat Spółki KZŁ Bydgoszcz


W pierwszych dniach grudnia 2006 r. spółka „Kolejowe Zakłady Łączności” Sp. z o.o. obchodziła dziesięciolecie swej działalności na rynku kolejowym. Z udostępnionych materiałów opisujących historię i sferę działalności KZŁ wynika, że ...Zaczęło się w roku 1920

Kolejowe Zakłady Łączności powstały w Bydgoszczy w roku 1920 jako Warsztaty Elektrotechniczne. Wykonywały wówczas prace remontowe napowietrznych linii telekomunikacyjnych oraz sprzętu telefonicznego i telegraficznego. Po okresie wojennym stały się jedynym w Polsce przedsiębiorstwem należącym do resortu kolei zajmującym się produkcją specjalistycznych urządzeń łączności kolejowej, oraz instalacją i uruchamianiem na terenie całej PKP automatycznych central telegraficznych i urządzeń telegrafii wielokrotnej. Dynamiczny rozwój Zakładów nastąpił w latach 1960 - 1970. Wówczas Zakłady zostały uznane przez Ministerstwo Komunikacji jako główne zaplecze rozwojowe dla PKP w zakresie urządzeń łączności i obsługi podróżnych. W roku 1996 Zakłady zostały przekształcone w spółkę prawa handlowego.Zegary, urządzenia sterujące, centralki cyfrowe, automaty biletowe...

Działalność produkcyjna obejmuje: systemy informacji wizualnej (sterowane komputerowo informatory paletowe dla dworców i mozaikowe dla pojazdów); zdalnie sterowane urządzenia rozgłoszeniowe (umożliwiające zapowiedź z mikrofonu i automatyczną z komputera zarówno na jeden obiekt, jak i na kilka sąsiednich z jednego punktu); urządzenia sieci czasu (urządzenia sterujące, zegary wtórne wskazówkowe i cyfrowe, wewnętrzne i zewnętrzne); aparaty głośnomówiące do kas (ułatwiające porozumiewanie się kasjera z pasażerem, półautomatyczne z przełącznikiem nożnym i automatyczne); urządzenia łączności technologicznej dla kolei (nowoczesna cyfrowa centralka integrująca wszystkie rodzaje łączności niezbędne dla dyżurnego ruchu z możliwością transmisji danych i wielokanałową rejestracją rozmów); tablice reklamowe i sportowe, paletowe i mozaikowe, systemy informacji o cenach, np. dla stacji benzynowych; centralki alarmowe do kiosków; automaty biletowe, w tym parkingowe (z funkcją wydawania reszty, z wysokim poziomem odporności na wandalizm i fałszerstwa, uzupełnione o funkcję informacyjną); systemy monitoringu obiektów kolejowych; wyposażenie audio - video dla autobusów szynowych; elektroniczne kasowniki biletowe; znaki drogowe i kolejowe, oraz wskaźniki. W ramach działalności budowlano - montażowej wykonujemy również: przebudowę kabli i urządzeń teletransmisyjnych, montaż i uruchomienie urządzeń zasilających do central cyfrowych.Nagrody i wyróżnienia

Za nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i wdrożenie ich do produkcji KZŁ w poprzednich latach otrzymały nagrody i wyróżnienia: NOT - dziesięciokrotnie, Ministra Komunikacji - dwukrotnie. „Kolejowe Zakłady Łączności” Sp. z o.o. na I Międzynarodowych Targach Kolejnictwa i Logistyki Kolei „Kolej '97” otrzymały za system łączności dyspozytorskiej oraz za system informacji podróżnych - paletowe tablice informacyjne, nagrodę Grand Prix Targów Pomorskich, natomiast na targach „Reklama i Informacja” w St. Petersburg w roku 1998 dyplom uznania. Na II Międzynarodowych Targach „Kolej '98” wyróżnienie za automat biletowy. Wspólna ekspozycja Centrum Sterowania Błonie z udziałem KZŁ firmowana przez Adtranz ZWUS Sp. z o.o. zdobyła na IV Międzynarodowych Targach TRAKO '2001 nagrodę główną w Konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego na najciekawszy wyrób i innowację techniczną stosowaną w kolejnictwie. Na X Ogólnopolskiej Wystawie Kolej na Kolej „Elektrotrakcja '2002” KZŁ otrzymały Nagrodę Główną za System Łączności SLK w kategorii na najlepsze urządzenie, na targach Interrail '2004 - wyróżnienie za system SMOK-2002, na XIII Wystawie „Elektrotrakcja i Infrastruktura 2005” nagrodę za Locomat S200 BMK do sprzedaży biletów, a na Kongresie Technologicznym Polkomtel SA 2005 - wyróżnienie specjalne. „Kolejowe Zakłady Łączności” Sp. z o.o. posiadają Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2000. Strategicznym celem Zakładów w ostatnich latach jest poszerzenie rynku zbytu o innych niż PKP odbiorców. Oferowane urządzenia odznaczają się niezawodnością i wszechstronnym zastosowaniem.Życzenia dla Jubilata

Wśród zaproszonych gości - przedstawicieli firm i zakładów korzystających z urządzeń i usług KZŁ, a także osób w jakiś sposób ze Spółką związanych, którzy z życzeniami, kwiatami, upominkami przybyli do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - byli: b. Minister Transportu - Adam Wielądek, Andrzej Osipów - Prezes Zarządu spółki „Szybka Kolej Miejska w Trójmieście”, Grzegorz Dymecki - Prezes Zarządu spółki „Warszawska Kolej Dojazdowa”, Prezes Dariusz Konicki - „PKP Lester”, dyrektor Projektu w PKP SA - Janusz Krynicki, dyrektor Kazimierz Frąk - „PKP Polskie Linie Kolejowe” SA, dyrektor Marcin Trzaska - Centrum Naukowo - Techniczne Kolejnictwa.

Spółkę „Telekomunikacja Kolejowa” Sp. z o.o reprezentowali: Mirosław Lisowski - Członek Rady Nadzorczej oraz dyrektor Władysław Kopernik - Zakład Telekomunikacji w Gdańsku.


Nasze produkty reprezentują dobry europejski poziom

Tuż po uroczystościach udało się zapytać Pana Andrzeja Mrówczyńskiego - Prezesa KZŁ Bydgoszcz o sukcesy Spółki i plany na przyszłość.Wiadomo, że Spółka w swej 10-cioletniej działalności odniosła wiele sukcesów. Który według Pana był sukcesem największym?

Wszystko zależy od tego, jaką przyjmiemy miarę sukcesu. Jeżeli miarą jest wielkość sprzedaży, to najlepszym naszym produktem jest system łączności dyspozytorskiej. Myślę jednak, że otwarcie kolei na zaspakajanie potrzeb klientów spowoduje wzrost zapotrzebowania na pozostałe nasze produkty. W naszej ocenie największym sukcesem Spółki było opracowanie i wdrożenie w ciągu pierwszych trzech lat istnienia wszystkich podstawowych naszych produktów, a więc systemu łączności dyspozytorskiej, systemu informacji wizualnej i głosowej oraz automatów biletowych. Wszystkie produkty znalazły uznanie, czego dowodem są także uzyskane nagrody i wyróżnienia.

Spółka dostarcza większość swoich produktów na rynek kolejowy. W jaki sposób zachęci Pan do szerszego zainteresowania waszą działalnością rynki zewnętrzne, w tym zagraniczne?

Branża kolejowa jest specyficzna. Wszystkie kraje chronią swoje rynki przed wejściem obcych produktów poprzez tworzenie różnego rodzaju barier. Przełamanie tych barier jest długotrwałe i kosztowne. Spółka cały czas próbuje zachęcić odbiorców zagranicznych do korzystania z naszych usług. Najlepiej nasze produkty znane są na Białorusi. Jesienią 2006 przedstawiliśmy naszą ofertę na Międzynarodowych Targach w Berlinie. Udział w Targach był także okazją do porównań. Upewniliśmy się, że reprezentują dobry europejski poziom.

Jakie ma Pan Prezes pomysły na dalszy rozwój i zwiększenie zainteresowania wyrobami Spółki na kolejne lata?

Dbamy o rozwój produktów. Odpowiedni poziom techniczny i funkcjonalny jest warunkiem zainteresowania. W naszej ofercie pojawiły się w ostatnim czasie także nowe: system monitorowania obiektów i pojazdów kolejowych, nowe tablice ciekłokrystaliczne i diodowe. W trakcie wdrożenia jest nowy system łączności dyspozytorskiej. Powstają nowe wersje automatów biletowych i parkometrów. Staramy się dopasować ofertę do zmieniających się potrzeb naszych klientów.

Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w następnych latach.Aleksander Wiśniewski
  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.