"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Niedziela, 27 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma
 
"Strategia dla transportu kolejowego do roku 2009"


Maj 2006 r.

Część 112.4.1. Usamorządowienie przewozów regionalnych

Warunkiem bezwzględnie koniecznym, pierwszym krokiem do stworzenia właściwych podstaw działania przewozów regionalnych jest oddłużenie Spółki „PKP Przewozy Regionalne”. Oddłużenie to musi być jednorazowe i całkowite.

Nastąpi ono poprzez przejęcie przez skarb państwa wszystkich długów PKP PR.

Aby to było możliwe, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawy o restrukturyzacji. Po przyjęciu niniejszej „Strategii”, w pracach nad budżetem państwa na rok 2007 konieczne będzie zaplanowanie odpowiednich środków na ten cel w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007. Równocześnie rozpoczną się prace nad projektem powołania kilku kompanii kolejowych i przygotowywanie dla nich biznes planów. Z chwilą przyjęcia ustawy budżetowej i okołobudżetowej ustawy oddłużeniowej, spółka PKP PR zostanie poddana procesowi usamorządowienia.

Usamorządowienie będzie polegało na utworzeniu kilku przewoźników regionalnych, obejmujących swym działaniem po kilka sąsiednich województw.

Rekomendowany projekt obszarów działania operatorów regionalnych (kompanii kolejowych) zaprezentowano na rys. 4. Kompanie kolejowe powstaną z dniem 1 stycznia 2007 r. w wyniku decyzji zainteresowanych samorządów oraz zaaportowania majątku PKP PR do poszczególnych kompanii kolei.

Rozdysponowując majątek PKP PR w formie aportów do kompanii kolejowych, brane będzie pod uwagę to, by każda kompania wyposażona została w:


 • zaplecze warsztatowe, dla potrzeb postoju, napraw i bieżącego utrzymania taboru znajdujące się na obszarze działania przewoźnika,

 • tabor kolejowy używany dotychczas przez spółkę PKP PR do obsługi przewozów regionalnych, w tym:


  • wagony osobowe,

  • lokomotywy elektryczne i spalinowe,

  • elektryczne zespoły trakcyjne,

  • spalinowe i elektryczne wagony silnikowe (tzw. autobusy szynowe).Pracownicy obecnych spółek grupy PKP przechodzący do podmiotów regionalnych powstałych w wyniku usamorządowienia, otrzymają gwarantowany okres zatrudnienia oraz zachowają uprawnienia pracownicze posiadane w spółkach Grupy PKP. Zostanie wynegocjowany i wdrożony pakt gwarancji pracowniczych.

Podmioty powstałe w wyniku usamorządowienia, będą zobowiązane do utrzymania jednolitego systemu taryfowego, wspólnego biletu, wspólnej koordynacji rozkładów jazdy pociągów, w tym do zapewnienia skomunikowań pociągów na stacjach przesiadkowych.

Jeśli przewoźnikiem będzie spółka samorządowa, to tryb wyboru przewoźnika do realizacji przewozów regionalnych o charakterze usługi publicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. U. Nr 95, poz. 953), może być bezprzetargowy - wybór przewoźnika nie będzie podlegał przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.

Powstanie kolejowych przewoźników w regionach pozwoli na rzeczywiste przeniesienie decyzji związanych z organizacją regionalnych przewozów kolejowych na szczebel samorządu. Uzyska się w ten sposób pełne zbliżenie podmiotu zamawiającego przewozy i podmiotu, który realizuje usługi przewozowe. Jest to zgodne z polityką UE kładącą nacisk na decentralizację i wzmacnianie władzy w regionie. Z drugiej zaś strony zostanie zachowany narodowy charakter kolejowych przewoźników pasażerskich, ponieważ podmioty powstałe w wyniku usamorządowienia nie będą podlegać prywatyzacji.

Usamorządowienie kolejowych przewozów regionalnych pozwoli w większym stopniu wykorzystać środki pomocowe UE, zwłaszcza na modernizację taboru w ramach programu SPOT. Dzięki takiemu rozwiązaniu otwierają się również możliwości większego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.2.4.2. Przewozy międzywojewódzkie

Zakłada sie, że znaczna część przewozów w relacjach międzywojewódzkich obsługiwana będzie pociągami uruchamianymi przez samorządowe kompanie kolejowe na zasadach stosownych porozumień pomiędzy samorządami. Kwestia organizacji i finansowania pozostałych przewozów w relacjach międzywojewódzkich zostanie rozwiązana poprzez zawieranie przez ministerstwo właściwe ds. transportu kontraktów bezpośrednich z „PKP Intercity” na wykonywanie dotowanych z budżetu państwa pociągów międzywojewódzkich. Kontrakt w zakresie dotowania przewozów międzywojewódzkich będzie zawierał zakładane parametry realizacji usługi, takie jak:


 • relacja pociągu,

 • klasa taryfowa pociągu,

 • liczba dostępnych miejsc,

 • miejsca zatrzymania,

 • najdłuższy czas przejazdu, itp.


Takie rozwiązanie wynika z aktualnego stanu regulacji Komisji Europejskiej odnośnie zasad udzielania wsparcia w sferze usług publicznych oraz faktu, że na polskim rynku kolejowym przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe będzie mogło wykonywać praktycznie wyłącznie „PKP Intercity”. Kompanie kolejowe, które skorzystają ze wsparcia udzielonego przez samorządy w formie bezpośrednich kontraktów, nie będą mogły równocześnie otrzymać wsparcia w zakresie przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych.(Na podstawie dokumentów Ministerstwa Transportu - M.L.)
  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.