"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Wtorek, 22 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
 
Z prac Rady Nadzorczej PKP SA
W listopadzie br. Rada Nadzorcza PKP SA zajmowała się sposobami zagospodarowania nieruchomości. W związku z tym na obrady zaproszono przedstawicieli trzech firm doradczych, specjalizujących się w dziedzinie nieruchomości komercyjnych. Firmy te winny zaproponować PKP SA najlepsze sposoby komercyjnego zagospodarowania wyznaczonych im nieruchomości (obiekty dworcowe). Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku mają one pozyskać potencjalnych inwestorów, ewentualnie przygotować procedury sprzedaży nieruchomości i ich wyceny. Docelowo w tych obiektach mogłyby powstać np.: centra handlowe, biura, hotele, itp. Taki kierunek działań PKP SA jest niezbędny. Stan techniczny większości dworców i przystanków kolejowych jest bardzo zły. Często są one wizytówką miasta i rzutują na ocenę całej kolei. Dlatego niezbędnym działaniem jest ich rewitalizacja i znalezienie najlepszego sposobu jej finansowania przez inwestorów zewnętrznych, gdyż PKP SA nie ma na to środków.

Firma „Veltano” pracuje w pierwszej kolejności nad rewitalizacją dworca kolejowego w Szczecinie. Ma tam powstać wielofunkcyjny obiekt dostosowany do istniejących warunków lokalnych oraz zapotrzebowania rynku. Pozostałe dworce, którymi zajmuje się ta firma to: Wrocław, Poznań, Opole, Piła, Gniezno oraz DW.„Sudety” w Jeleniej Górze.

Firma „EC Harris” zajmuje się obecnie projektem rewitalizacji dworca kolejowego w Katowicach oraz terenów przyległych z ul. Dworcową. Ponadto w pierwszej kolejności analizą wstępną objęła dworce w Tarnowie, Rzeszowie, Częstochowie, Kielcach i Przemyślu.

Trzecią firmą doradczą jest „CBRE CB RICHARD ELLIS”, która zajmuje się głównie dworcami: Warszawa Zachodnia, Gdańsk, Sopot.

Rada Nadzorcza uważnie zapoznała się z działaniami ww. firm, wstrzymując się z ich oceną do momentu otrzymaniu szczegółowych raportów dotyczących wybranych nieruchomości. Jednocześnie zadeklarowała, że jeżeli podejmowane przez te firmy działania w zakresie wykorzystania nieruchomości PKP SA pójdą w niewłaściwą stronę, to Rada zastrzega sobie prawo ingerencji.

Kolejnym tematem, którym w listopadzie zajmowała się Rada, był przedstawiony przez Zarząd „PKP CARGO” SA raport na temat stanu spółki. Znaczenie tej spółki dla Grupy PKP i polskiego systemu transportowego w zakresie przewozów rzeczy jest bardzo duże. Warunki zewnętrzne, takie jak: ok. 60 wydanych dotychczas koncesji na kolejowe przewozy towarowe - w tym kilkunastu aktywnych konkurentów; wzrastające koszty działalności utrudniające konkurowanie z przewoźnikami drogowymi; zbliżająca się liberalizacja europejskiego kolejowego transportu towarowego, wymuszają na Zarządzie podejmowanie szybkich działań, w celu podtrzymania strategicznego znaczenia „PKP CARGO” SA. Warto też przypomnieć, że spółka ta zatrudnia ok. 45 tysięcy pracowników i każde pogorszenie jej wyników odbija się na problemach z zatrudnieniem.

W okresie 10 miesięcy 2006 r. „PKP CARGO” SA przewiozło ponad 123 mln. ton masy towarowej i było to więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,3 mln. ton (o 3,6%), w porównaniu do planu nastąpił wzrost o 1,7 mln. ton (o 1,4%). Niewielki wzrost przewozów nastąpił we wszystkich rodzajach towarów z wyjątkiem ropy i jej przetworów.

W omawianym okresie praca przewozowa w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego spadła o 0,1 mld tkm (0,4%), a w porównaniu do planu zmalała o 1,0 mld tkm (2,8%). Przyczyną spadku było zmniejszenie średniej odległości przewozów o 4,1%. Przychody netto ze sprzedaży były niższe niż planowano. Dzięki zmniejszeniu kosztów działalności operacyjnej o 4% spółka uzyskała dodatni wynik finansowy.

Niestety, „PKP CARGO” SA zrealizowała plan inwestycyjnego na poziomie ok. 30%, co znacznie wpływa na ocenę działań Zarządu tej spółki.

Zarząd przedstawił wstępne założenia do planu na 2007 r., z których wynika między innymi utrzymanie przewozów na dotychczasowym poziomie, mniejszy zysk ze sprzedaży, spadek zatrudnienia o 1.618 etatów, tj. o 2,64% (plan 43.786 etatów), spadek funduszu wynagrodzeń o ok. 1,1% oraz wzrost średniomiesięcznej wydajności pracy o 2%.

Rada przyjęła informację Zarządu „PKP CARGO” SA dotyczącą strategii na lata 2007 - 2010. W tym miejscu należy nadmienić, że strategia ta podlega ciągłym modyfikacjom i nie uzyskała jeszcze akceptacji organów korporacyjnych spółki.

W trakcie obrad Zarząd PKP SA udzielił obszernych informacji w sprawach stawek dostępu do infrastruktury kolejowej. Z informacji tej wynika, że wzrost stawki za przejazd lokomotyw luzem, pociągów niemasowych i wzrost tzw. opłat rezerwacyjnych może spowodować zdaniem Zarządu „PKP CARGO” SA wzrost kosztów działalności spółki o ok. 100 mln. zł

Kolejnymi tematami były informacja Zarządu PKP SA w sprawie stanu przygotowań planów działalności na 2007 r. spółek Grupy PKP oraz bieżąca sytuacja finansowa spółki PKP SA i Grupy PKP. Plany działalności gospodarczej mają zostać przekazane do PKP SA do końca grudnia br. Winny one uwzględniać założenia określone przez spółkę dominującą w zakresie wzrostu funduszu płac do 1,5% (decyduje to o zatrudnieniu w 2007 r.), wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia na poziomie nie większym niż 3% (wskaźnik ogólnokrajowy wynosi 3,4%).

Ww. wskaźniki spotkały się z protestem ze strony przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej. Zdaniem przedstawicieli załogi spowoduje to problemy zatrudnieniowe w spółkach zależnych, szczególnie na stanowiskach, gdzie od dłuższego czasu obserwowany jest spadek zatrudnienia oraz ograniczy wzrost wynagrodzeń pracowniczych w 2007 r. Może to pogłębić proces odchodzenia pracowników ze spółek Grupy PKP do innych pracodawców, w tym konkurencyjnych spółek przewozowych.

W odpowiedzi prezes Andrzej Wach stwierdził, że celem Zarządu PKP jest poprawa efektywności gospodarowania i zwiększenie wydajności pracy. Temu mają służyć określone wskaźniki.

Powstała sytuacja wymaga głębszej analizy, jej skutki w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy mogą spowodować znaczne problemy w realizacji zadań przez jednostki organizacyjne, a to już nie powinno być lekceważone przez Zarządy spółek ani przez nadzór właścicielski.

Henryk Sikora
  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.