"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 19 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Konstancja, January
 
Święto Kolejarza w "PKP Cargo"


W roku bieżącym centralne uroczystości Święta Kolejarza w spółce „PKP Cargo” SA odbyły się w Zakładzie Taboru Czechowice - Dziedzice. Właśnie w tym roku lokomotywownia ta obchodzi swój jubileusz 150 lat istnienia, prawie tyle, ile kolej istnieje na ziemiach polskich.

Aby podkreślić uroczysty charakter wydarzenia, zaproszonych gości, a także osoby, które miały otrzymać odznaczenia resortowe, z Katowic do Czechowic Dziedzic zawiózł pociąg retro zestawiony z wagonów i lokomotywy ze skansenu w Chabówce.

Zaraz po przybyciu na miejsce, zebrani spotkali się na dziedzińcu przed budynkiem sędziwej lokomotywowni, na której tuż pod patronką kolejarzy wmurowano pamiątkową tablicę. Odsłaniając ją prezes spółki „PKP Cargo” SA, Józef Marek Kowalczyk, powiedział między innymi:

„Chciałbym wszystkim tutaj zebranym, a za ich pośrednictwem członkom rodzin, przedstawicielom z innych zakładów, życzyć, aby tak pięknych jubileuszy w kolejnych latach doświadczali”, po czym dodał: „Gdy niejednokrotnie pytałem znawców, co w dzisiejszych czasach jest najważniejsze dla firmy do oceny jej pozycji finansowej i rynkowej, podawano wiele kryteriów, jak wiemy jest wiele szkół w tym zakresie. Niemniej jednak zgodzono się ze mną, gdy podnosiłem, że wszystkie te składniki są ułomne, bo nie uwzględnia jeszcze paru elementów. Nie uwzględniają zaangażowania pracowników, nie uwzględnia tradycji zakładu, przywiązania do zakładu. Tego się po prostu nie da wycenić w bilansie firmy, w jej aktywach w sposób wymierny. Ale takie aktywa są i tutaj jest dowód, że od 150 lat w tym miejscu istnieje zakład i pracują ludzie, dlatego jesteśmy zobowiązani tę tradycję podtrzymać. Bo ona w trudnych czasach, kiedy braknie innych aktywów, jest bardzo ważna. W mojej ocenie, a obserwuję to jako osoba, która ma krótki staż na kolei, wiele, wiele innych firm moim zdaniem rozsypałoby się, rozleciałoby się, gdyby napotkało na takie trudności, jak kolej przez ostatnie kilka lat. Mamy niedobór finansowania, konieczność przeprowadzenia głębokich zmian, to trzeba sobie powiedzieć, że firma po prostu funkcjonuje dzięki wysiłkom kolejarzy i ich zaangażowaniu. Funkcjonuje siłą tradycji, przywiązaniem do zakładu. To jest wartość, którą na pewno warto kontynuować”.

Poświęcenia tablicy dokonał duszpasterz kolejarzy ks. Eugeniusz Zarębiński, a przybyłe pod tablice delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Następnie wszyscy udali się do sali widowiskowej, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości obchodów Święta Kolejarza w „PKP Cargo”. Dyrektor Zakładu Zbigniew Maśka przywitał przybyłych na uroczystość gości. Byli wśród nich: Dyrektor Departamentu Prawno Legislacyjnego Ministerstwa Infrastruktury Danuta Tyszkiewicz, członek Rady Nadzorczej PKP SA Kazimierz Gontarczyk, prezes PKP SA Andrzej Wach, członkowie Rady Nadzorczej „PKP Cargo” SA Aleksander Rodak, Radosław Żołnierzak, Leszek Miętek. Obecni także byli: członkowie zarządu „PKP Cargo” SA - prezes Józef Marek Kowalczyk, oraz Stanisław Cicho i Władysław Krasuski, zastępca prezesa UTK Andrzej Maciejewski, przewodniczący Sekcji Zawodowej „PKP Cargo” SA NSZZ „Solidarność” Marek Podskalny. Ponadto przybyli przedstawiciele środowisk samorządowych: Wiesław Maras - Sejmik Śląski, Stanisław Słaboń - starostwo powiatowe Bielsko Biała, Jan Berger - burmistrz Czechowic, oraz szefowie spółek i zakładów największych klientów „PKP Cargo” na terenie działania zakładu.

Zabierając głos prezes Kowalczyk podkreślił, że zakład w Czechowicach został wybrany nie tylko dlatego, że jest obchodzona właśnie 150 rocznica jego utworzenia, lecz dlatego, że jest dobrze zarządzanym zakładem, za co podziękował dyrekcji i pracownikom. Wspomniał również o sytuacji, jaka zaistniała kilka lat temu, gdy koksownia Przyjaźń miała kłopoty finansowe i mogła upaść, lecz dzięki zaangażowaniu PKP i Spółki Węglowej udało się zamienić długi koksowni na udziały, co dziś procentuje.

Ostatni rok dla spółki jest kolejnym dobrym rokiem, gdyż udało się obniżyć koszty, zwiększyć ilość przewozów, dzięki czemu spółka Cargo staje się coraz bardziej konkurencyjna na rynku nie tylko krajowym, ale i zagranicznym, prowadzone są rozmowy z zagranicznymi kontrahentami.

„Chcemy naszą oszczędnością podzielić się z klientem, dając mu lepszy fracht przewozowy. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych lat własnymi działaniami jesteśmy w stanie zracjonalizować koszty własne. Zmienia się sytuacja w naszej firmie, a to, że musieliśmy w trudnych warunkach konkurować, pozwala nam na pewną przewagę nad konkurencją”.

Mówiąc o ekspansji na inne rynki Europy dodał: „Każda z naszych sąsiednich kolei, i my także, musi szukać swych szans za granicą. Jesteśmy zmuszeni do uczenia się jak zdobywać obce rynki. Myślę, że zdobyte doświadczenie będzie procentować wieloma innymi inicjatywami. Mamy szansę i trzeba w nią uwierzyć. Zaangażowanie naszych pracowników i ich wiedza nie odbiega od naszej konkurencji”.

Odniósł się również do kwestii majątkowych w spółce, które dzięki zaangażowaniu nowego zarządu PKP SA mają teraz być załatwiane szybciej.

Na zakończenie złożył życzenia wszystkim pracownikom, a w sposób szczególny tym, którzy w tym dniu musieli być na posterunkach pracy.

Następnie pani Danuta Tyszkiewicz w imieniu Ministra Infrastruktury na ręce prezesa Józefa Marka Kowalczyka przekazała list z życzeniami i gratulacjami dla spółki.

Prezes PKP SA Andrzej Wach składając życzenie stwierdził, że pomimo, iż spółka „PKP Cargo” jest najlepszą spółką w grupie, to nawet w takiej firmie zawsze jest coś jeszcze do poprawienia. Pomimo, że PKP SA jako właściciel chce wyposażyć spółkę w potrzebny do jej działalności majątek, to: „Spółka też sama musi budować swoją wartość, między innymi poprzez wzrost przychodów, jak również przez obniżkę kosztów. Potrzeba również rozwiązywać problemy na styku spółek w grupie PKP, w tym problemy pracownicze”.

Odniósł się również do problemów związanych z finansowaniem infrastruktury oraz „Przewozów Regionalnych”: „To smutne i upokarzające, że czasem musimy czuć się jak ubodzy krewni, którzy proszą rodzinę o pomoc, że musimy upraszać się o to, co zapisane jest w ustawach. Chcemy to zmienić, musimy skrócić ten rozdźwięk pomiędzy potrzebami społeczeństwa i kolei, nakładami na rozwój transportu kolejowego. Chcemy zmniejszyć rozpiętość między wydatkami na remonty dróg i modernizację infrastruktury kolejowej. Podam jeden znamienny przykład - w projekcie budżetu na 2005 rok zapisano dotację inwestycyjną dla PLK służącą modernizacji wszystkich szlaków kolejowych na poziomie 74 mln zł, to mniej niż na remont jednego odcinka „zakopianki”. Od 15 lat kolej przechodzi transformację, ale polityka państwa nie przyniosła zamierzonego celu. Bez własnego wkładu finansowego nie jesteśmy w stanie wykorzystać funduszy unijnych. Bez pomocy państwa, bez redukcji zadłużenia, zadłużenia już historycznego, którego - powiedzmy sobie szczerze, to już kolejny raz - kolej nie jest w stanie spłacić nigdy, nie dokonamy potrzebnej modernizacji infrastruktury”.

Dodał, że PKP nadal utrzymuje swoją konkurencję, gdyż akcyza z paliwa nadal wpływa do budżetu na drogi, choć paliwo zużywane jest przez lokomotywy na szlakach kolejowych. Podobnie jest z dotacjami do linii o znaczeniu militarnym, do których budżet też nie dokłada pomimo zapisów w ustawie. Dodał, że w krajach, gdzie postawiono na rozwój infrastruktury kolejowej, jak w Hiszpanii, nastąpił znaczący rozwój gospodarczy. Kolej w Polsce ma szansę choćby ze względu na ekologię i bezpieczeństwo. Jest to alternatywa dla wysokich kosztów społecznych transportu samochodowego. Stwierdził, iż współpraca z samorządami jest sprawą pierwszorzędną i dodał: „Chcemy budować kolej nowoczesną, szybką i przyjazną klientowi. Dziś życzymy wszystkim kolejarzom pogody ducha”.

Przedstawiciel Sejmiku Śląskiego Wiesław Maras podkreślił, że od tego roku samorządy dostały za zadanie między innymi finansowanie „Przewozów Regionalnych”. Zwrócił uwagę na fakt, że w roku ubiegłym samorząd Śląska przekazał „Przewozom Regionalnym” 30 mln zł, w roku bieżącym jest to 50 mln zł, a na rok przyszłym już w budżecie zagwarantowano środki rzędu 55 mln zł.

Dodał: „Myślę, że będziemy współpracować coraz lepiej w tworzeniu dobrych rozkładów jazdy, a mówię dlatego dobrych rozkładów, bo my chcemy przewozić pasażerów i najlepiej, jakby się to odbywało po szynach. Tu na Śląsku mamy dużą szansę. Liczymy na to, że rozkłady jazdy będą tworzone pod pasażera, a nie tylko po to, aby były. Prezes Wach powiedział prawdę, że to budżet państwa powinien dokładać do linii kolejowych, bo jak dopłaca do dróg kołowych, to dlaczego nie ma dopłacać do dróg torowych? Zrównanie tych dopłat pozwoliłoby na to, że dostęp do drogi żelaznej byłby tańszy tak, jak to ma miejsce w UE. „Polskie Linie Kolejowe” biorą zbyt duże środki od „Przewozów Regionalnych” za dostęp do linii kolejowych”.

W trakcie trwania uroczystości kilkudziesięciu pracowników „PKP Cargo” SA zostało uhonorowanych odznaką „Zasłużony dla Kolejnictwa”, oraz „Zasłużony dla Transportu RP”. Była to dla nich bardzo miła uroczystość, zwłaszcza, że medale wręczała pani Danuta Tyszkiewicz, przedstawiciel ministra infrastruktury w towarzystwie prezesa PKP SA Andrzeja Wacha oraz prezesa „PKP Cargo” SA Józefa Marka Kowalczyka.

Również przedstawiciele klientów „PKP Cargo” SA przekazali życzenia na ręce Prezesa spółki dla zarządu i załogi.

Następnie odbył się koncert chóru, który wykonał kilkanaście pieśni patriotycznych, jak również wiele innych pieśni ze swego repertuaru.

Adam Dyląg
  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.