"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 19 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Konstancja, January
 
Nie będzie zmian w systemie ulg przejazdowych w roku 2006


Z Henrykiem Sikorą, przewodniczącym zespołu SKK „Solidarność” negocjującego Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy ze Związkiem Pracodawców Kolejowych, rozmawia Zygmunt SobolewskiDobiega końca rok, ale nic się nie mówi na temat ulg przejazdowych. Czy w tej materii zaszły jakieś zmiany?

Spółka „Przewozy Regionalne” występująca w imieniu przewoźników zaproponowała koszt wykupu uprawnienia do ulgowych świadczeń przejazdowych na rok 2006 na poziomie ok. 700 zł w klasie dowolnej i 400 zł w klasie drugiej. Tak wysoki koszt uprawnienia nie został przyjęty przez pracodawców, gdyż spowodowałoby to zbyt duże koszty dla spółek kolejowych. O wysokości uprawnienia decydują wyłącznie relacje handlowe pomiędzy przewoźnikiem a spółką, która to uprawnienie ma wykupić na wniosek osób uprawnionych zgodnie z zapisami Rozdziału XII Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Po trwających dość długo negocjacjach pracodawcy zgodzili się na wykup uprawnienia w cenie 320 zł w klasie dowolnej i 220 zł w klasie drugiej.

I takie kwoty mają obowiązywać na 2006 r. Wszystko to spowodowało, iż jeszcze na początku grudnia brak było w tej sprawie ostatecznych decyzji.

Dodatkowy problem zaistniał, gdyż na Kolegium Grupy PKP zaproponowano odrębne rozliczanie przejazdów socjalnych i służbowych. Wymuszałoby to konieczność opracowania sposobu ewidencjonowania i rozdzielenia przejazdów. Spowodowałoby to, że za przejazdy służbowe pracodawcy płaciliby więcej niż za przejazdy socjalne, co zdaniem przewoźników spowoduje zmniejszenie strat. Dla pracownika nie miałoby to większego znaczenia, ale dla spółek tak, gdyż byłyby to dla nich wyższe koszty.

Pojawiły się pogłoski, że Związek Pracodawców Kolejowych zamierza zmniejszyć wielkość ulgi z 99 na 80 procent dla rencistów i emerytów. Nasi rozmówcy mają, co do tego obaw, tym bardziej, że tu i ówdzie pojawiły się głosy - np. w „Kurierze PKP” - ponoć samych emerytów, iż im wystarczą ulgi w wysokości 80 procent. Według naszych respondentów, jeśli nawet są tacy, to wypowiadają się oni tylko i wyłącznie we własnym imieniu, ponieważ nikt z tego środowiska nie upoważniał ich, aby mogli się wypowiadać na temat ulg przejazdowych dla emerytów i rencistów. Jak te sprawy mają się w rzeczywistości?

W pierwszej połowie roku odbyło się kilka spotkań Związku Pracodawców Kolejowych z przedstawicielami krajowych central związków zawodowych, na których pracodawcy sygnalizowali potrzebę zmian wysokości dotychczasowych ulg przejazdowych, tłumacząc to koniecznością zmniejszenia utraconych przychodów z tytułu honorowania dotychczasowych zasad mówiących o wysokości ulgowych świadczeń przejazdowych, które zostały zresztą zakwestionowane już w grudniu 2003 r. przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Dyskutowano o różnych propozycjach pracodawców, które zmierzały do zmniejszenia wysokości ulg i były zdecydowanie mniej korzystne niż dotychczasowe uregulowania. Jednak nie zostały one zaakceptowane przez związki zawodowe będące sygnatariuszami PUZP. Obowiązują więc w dalszym ciągu zasady opisane w Rozdziale XII Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, gdzie jest zapisane, że 99% ulgi mają pracownicy, emeryci i renciścin a 80% członkowie ich rodzin

Mamy również sporo telefonów od wdów po kolejarzach, które w chwili śmierci męża trącą uprawnienia do ulg. Czy na ten temat były prowadzone rozmowy ze Związkiem Pracodawców Kolejowych?

Problem ten był zgłaszany kilkakrotnie również poprzez wystąpienia Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Na spotkaniu sygnatariuszy PUZP w dniu 17 listopada 2004 r. związki zawodowe przekazały notatkę do Związku Pracodawców Kolejowych, w której wnioskowaliśmy o objęcie świadczeniami przejazdowymi osób, które nabędą lub nabyły prawa do emerytury, a przeszły na świadczenia przedemerytalne na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w latach 1999 - 2000, objęcie świadczeniami osób, które otrzymują zasiłek lub świadczenie przedemerytalne w momencie przejścia na emeryturę kolejową oraz objęcie tym uprawnieniem członków rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach.

Nasz wniosek nie uzyskał jednak akceptacji pracodawców, gdyż ich zdaniem spowodowałoby to objęcie prawem do świadczeń przejazdowych nowej grupy uprawnionych, a propozycje ZPK zmierzają do ograniczenia grupy osób uprawnionych z uwagi na koszty tych uprawnień.

Kiedyś honorowi dawcy krwi po oddaniu określonej ilości krwi, dostawali bilety wolnej jazdy i bezpłatne miejscówki. Po reformie kolei odebrano im ten przywilej. Ludziom, którzy honorowo oddają bliźnim to, co mają najcenniejszego - własną krew, nawet niektóre miasta dają bilety wolnej jazdy w środkach komunikacji miejskiej. Kolej mogłaby dalej tych kolejarzy honorować, nie byłoby to zbyt wielkim obciążeniem dla spółek, a dawcy czuliby się dowartościowani. Czy centrale związkowe myślały o tym, aby przywrócić stan sprzed reformy?

Sprawa uprawnień dla honorowych dawców krwi również w przeszłości była wielokrotnie omawiana. PUZP tego nie reguluje. Uprawnienia dla tej grupy osób faktycznie przysługiwały w przeszłości, lecz wynikało to z innych kolejowych aktów prawnych, które zostały uchylone nowelizacją Ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z 2002 r. Po jej nowelizacji to uprawnienie przestało obowiązywać dla kolejarzy. Uważam, że szansą na zmianę obowiązującego stanu mogłaby być inicjatywa ustawodawcza zmierzająca do ustawowego objęcia tej szczególnej grupy osób uprawnieniami do ulgowych świadczeń przejazdowych. Byłoby to docenienie honorowych dawców krwi, którzy na pewno na to zasługują.

Dziękuję za rozmowę.


  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.