"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Poniedziałek, 28 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
 
Łatanie dziur nic nie da


Wrocław

Jak wszędzie na sieci PKP pod koniec listopada, również we Wrocławiu zorganizowana została centralna dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny, staraniem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami, akademia z okazji Święta Patronalnego kolejarzy. W średniowiecznym wnętrzu, bo akademię zorganizowano w murach Muzeum Architektury, mieszczącym się w dawnym zespole pobernardyńskim (1462 - 1505), zebrali się licznie parlamentarzyści, dyrektorzy i przedstawiciele kolejowych zakładów pracy obu regionów, władz wojewódzkich, miejskich, Samorządowych, państwowej straży pożarnej, policji, klientów kolei, działacze związkowi szczebla krajowego, okręgowego i zakładowego, przedstawiciel Zarządu PKP, przedstawiciele spółek Grupy, duszpasterzy kolejarzy, wykonawców robót na rzecz spółek PKP oraz ci, którzy w tym dniu mieli być uhonorowani odznaczeniami resortowymi.

Trzeba przyznać, że średniowieczne wnętrze, z jego eksponatami muzealnymi, podniosło rangę uroczystości, za co organizatorom należą się słowa uznania. W każdym razie pomysł, zorganizowania takiej uroczystości w takim miejscu, był przedni. Kolejarze swoją rzetelną pracą zasłużyli, by ich honorować w taki sposób i takich miejscach.

Uroczystości rozpoczął gospodarz, Tadeusz Szulc, dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu, który witając zebranych, mówił między innymi:

Minęło już 154 lata, kiedy w 1851 roku kolejarze z Mysłowic, zakładając swój związek zawodowy, obrali za Patronkę Świętą Katarzynę Aleksandryjską, Po 154 latach, wierni swojej Patronce, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, pracownicy spółek PKP Dolnego Śląska i Województwa Opolskiego po raz kolejny spotykają się, aby uczcić swoje święto.

Kolejnym mówcą był Andrzej Żurkowski, pełnomocnik zarządu PKP SA:

To wielki zaszczyt dla mnie, że mogę we Wrocławiu reprezentować zarząd Polskich Kolei Państwowych i chciałbym powtórzyć wypowiedź Andrzeja Wacha na centralnych uroczystościach w Warszawie. Wynika z nich, że oto po wielu latach starań, Polskie Koleje znajdują swoje miejsce w świadomości społecznej. Wyrazem tego jest fakt, że w Sejmie, w tej chwili, znajdują się trzy ustawy.uUstawa o finansowaniu infrastruktury transportu drogowego, ustawa o Fundusz Kolejowym oraz projekt rządowy nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. I nie tylko ważne jest to, że te ustawy: tam się znalazły, ale ważne jest również to, co w nich zostało zapisane.

Wszystko wskazuje na to, że jako środowisko kolejowe zostaliśmy dostrzeżeni, i nasze potrzeby, które tak naprawdę są potrzebami społeczeństwa, bo polskie koleje nie są żadną dziurą, w której znikają wszystkie pieniądze. O tym, jak niesprawiedliwy jest to osąd, a z takim się spotykamy na łamach prasy, Państwo wiecie o tym najlepiej.

Otóż Polskie Koleje znajdują swoje miejsce w planach inwestycyjnych i w związku z tym możemy śmiało patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o rozwój naszego przedsiębiorstwa. Zarząd PKP SA kieruje w tym dniu świątecznym do Państwa najserdeczniejsze pozdrowienia

Za chwilę ci, którzy będą odznaczani, przeżyją swoje podniosłe chwile. Odznaczenia, które są związane ze Świętem Kolejarza, są uznaniem trudu, wysiłku dnia codziennego. Święto Kolejarza organizowane jest zazwyczaj w ciągu tygodnia. I to nie jest przypadek. Dla kolejarzy nie ma dni świątecznych, każdy dzień jest dniem roboczym, bo kolej pracuje na okrągło. Dziś, tym wszystkim, którzy zasłużyli na odznaczenia, składamy serdeczne gratulacje, a dla wszystkich pracowników ze wszystkich spółek, Zarząd PKP SA przekazuje najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów zawodowych. Pozdrawiamy również serdecznie rodziny oraz naszych kolejarzy emerytów. Wszystkiego dobrego, Koledzy.

Życzenia kolejarzom, ich rodzinom złożyła również posłanka Aleksandra Natalii Świat, a firmom kolejowym szybkiego rozwoju, zadowolenia z klientów, jak największej ilości pasażerów i ładunków. Z pierwszych deklaracji nowego rządu wynika, że przed koleją otworzą się nowe możliwości rozwoju. Życzę Państwu, aby tak się stało, z korzyścią dla firm i dla nas, pasażerów.

Senator Andrzej Jaroch powiedział:

Czuję się niezwykle zaszczycony tym zaproszeniem, bo to mi pozwala złożyć Państwu bezpośrednio gratulacje i przekazać pozdrowienia i życzenia. Święto Kolejarza, to nietuzinkowe Święto grupy zawodowej, która nie tylko ze względu na tradycje, ale na faktycznie prezentowaną w tej chwili siłę, dynamizm, potencjał jest bardzo ważna w życiu naszego kraju. Mając mandat, również od Państwa, chciałem przekazać, po pierwsze, zapewnienie, że te wszystkie nadzieje, które tutaj były przed chwilą przedstawione znajdą wsparcie.

Z całą pewnością wśród nas, parlamentarzystów, ten cel, jaki rząd sobie postawił, aby zatrzymać proces upadku kolejnictwa w Polsce, a w zasadzie zapoczątkowanie pewnych dobrych tendencji wzrostu na przyszłość, stał się faktem. Te ustawy, które tu zostały przywołane i sądzę, które niezwłocznie wejdą w obieg naszych prac i z całym zapałem, i przekonaniem będziemy nad nimi pracować. (...)

Chciałem przekazać gratulacje z powodu waszych osiągnięć, pogratulować tym z Was, którzy zasłużyli na specjalne wyróżnienie, a wszystkim kolejarzom, firmom kolejowym przekazać moje szczere, z serca płynące życzenia dalszych sukcesów.

Stanisław Janik, Wicewojewoda Wrocławski:

Braci Kolejarska, Szanowni goście, Panie Marszałku, Panie Senatorze, Państwo Posłowie, Panie Prezydencie. Z ogromną satysfakcją chciałbym przekazać z okazji Święta Kolejarza serdeczne pozdrowienia w imieniu administracji państwowej. (...)

Jest takie miejsce na kuli ziemskiej, jest taki region w samym sercu Europy, który przez całe wieki rozwijał się zasobnością tej ziemi, pracowitością ludzi, którzy go zamieszkiwali i tą śląską wartość, bo o Śląsku mówię, tworzyli Polacy, Niemcy, Czesi i Austriacy. To tu u nas, na

Dolnym Śląsku, pojawiły się, prawie pierwsze w Europie, koleje. Wielką wartością tej naszej śląskiej ziemi jest to, ze położona jest na skrzyżowaniu wielkich europejskich szlaków gospodarczych, kulturowych ludzkich, które wiodły od Skandynawii do Orientu, od Zachodu ku Morzu Czarnemu i dalej do Azji. Szlaki te wyznaczały rozwój europejskiego kolejnictwa i Dolny Śląsk w całej historii rozwoju kolejnictwa był znany. Historia zatoczyła koło i znowu jesteśmy na skrzyżowaniu europejskich szlaków gospodarczych. Jesteśmy regionem, której najlepiej i naprężnej w Europie się rozwija. Staramy się być regionem sprawnym, bezpiecznym, przyjaznym i dla mieszkańców, i dla tych, którzy do nas przybywają. Myślę, że macie Państwo, jako Dolnośląscy kolejarze, olbrzymią satysfakcję, że w tej służbie publicznej dla regionu robicie ten ogromny wysiłek. (...)

Z okazji święta całej Kolejarskiej Braci, rodzinom i tym, którzy już odeszli na zasłużony odpoczynek, życze wszystkiego najlepszego.

St. Janik złożył również gratulacje wszystkim wyróżnionym.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Paweł Wróblewski: Marszałek przypomniał, że samorząd województwa przeznacza na przewozy regionalne prawie 12 procent swego budżetu, co według Marszałka jest dużym wysiłkiem dla samorządu. Jednak wszyscy mamy świadomość tego, mówił Marszałek, że kolei tak naprawdę potrzebna jest mądra polityka gospodarcza, i przede wszystkim potrzebuje ona inwestycji. Łatanie dziur nic nie da. Wszystkie symulacje ruchu drogowego wskazują, że nasze drogi po prostu nie wytrzymają rosnącego wciąż natężenia w ruchu drogowym. To kolej jest dolna do obsłużenia naszego regionu w przypadku tak intensywnego rozwoju jaki obserwujemy. Dołączam się do życzeń, które moi przedmówcy złożyli. Wszystkiego dobrego, a przede wszystkim nadziei, bo wszystko wskazuje na to, że sytuacja kolei poprawi się, że zwrotnica nastawiona jest na dobry tor.

Duszpasterz dolnośląskich kolejarzy, ks,.Artur Moraczyński: Najpierw usprawiedliwił arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, który zaproszenie przyjął, ale wcześniej ustalone terminy nie pozwoliły mu uczestniczyć bezpośrednio w uroczystości.

Święto Kolejarza bardzo pięknie wpisuje się we wszystkie obchody listopadowe w naszej Ojczyźnie. Przed kilkoma dnia w Duszpasterstwie święciliśmy święto uroczystą mszą świętą, wspólną agapą, wspólnym byciem razem, bo to jest bardzo ważne bycie razem. Nie patrząc na interesy spółek, nie patrząc na interesy zarządów, ale ważne jest budowanie etosu kolejarza, wizerunku kolejarza, jaki powinien być i jaki zawsze istniał w naszej Ojczyźnie od samego początku kolei. Święto Kolejarza i wspomnienie Świętej Katarzyny teraz w listopadzie, a zatem w miesiącu, w którym obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości.

W świadomości społecznej kolej dzisiaj stała się tylko zwykłą spółką, kolej stała się zwykłym interesem. (...)

A przecież wszyscy wiemy dobrze, że tak nie jest. Kolej leży w interesie państwa. Mocna i silna kolej leży w interesie struktury państwa, jego samorządności, obronności i w każdym innym względzie. W dziele odzyskania niepodległości i obrony niepodległości Polski, kolejarze zapisali piękną kartę. Niestety, o tej karcie mało, kto wie i mało, kto wspomina, a przecież to kolejarze służyli jako kurierzy, służyli jako obrońcy podczas obu wojen. Etos kolejarza służącego Ojczyźnie, jest pięknym obrazem i należy go podtrzymywać. (...)

Trzeba bardzo dużo pomocy zarówno ze strony samorządów jak i państwa, aby kolej mogą dobrze służyć społeczeństwu. (...)

Z okazji Święta Kolejarza, włączając się w te życzenia, które wcześniej Państwo wypowiedzieli, życzę, aby prestiż wszystkich kolejarzy wzrastał. By każdy kolejarz utożsamiał się ze swoją służba ze swoją służbą Ojczyźnie, aby była ona dostrzegana przez władz. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.

Życzenia kolejarzom złożyła również posłanka Beata Kempa.

Wicewojewoda Stanisław Janik, z członkiem Zarządu PKP PLK SA Mirosławem Pawłowskim, udekorowali pracowników z różnych dolnośląskich kolejowych zakładów pracy, honorową odznaką „Zasłużony dla Transportu RP”: Odznakę otrzymali:

Zofia Bęcek Maria Chutko

Bogusława Dzida Maria Frąckiewicz

Andrzej Grunt-Majer Andrzej Janelii

Zenon Janusz Elżbieta Jędrzejczak

Ryszard Krzysztof Robert Kupczyk

Bogdan Lachowicz Jan Lelonkiewicz

Janina Łotoszyńska Roman Majchrzak

Jan Mazur Bronisław Poliński

Józef Rogowicz Witold Rosiński

Halina Różańska Zdzisław Ruściński

Edward Smug Marek Stanowisk

Elżbieta Staroń Zbigniew Stefański

Jerzy Szutra Józef Wożnica.

Stanisław WróblewskiOdznaki honorowe „Zasłużony dla Kolejnictwa” otrzymali:

Henryka Aleksandrowicz Eugeniusz Barszcz

Walter Bazan Roman Bieliński

Bogdan Bobowski Halina Bohdziewicz

Adam Depiak Elżbieta Dłubis

Henryk Draba Marianna Fait

Jan Figurki Teresa Florczak

Józef Gąsior Danuta Jaskólska

Jerzy Kaim Hubert Kalisz

Witold Kamiński Maria Kędziora

Zygmunt Kiper Kazimierz Kołodziej

Maria Kondracka Piotr Konieczny

Jolanta Kościukiewicz Stanisława Koza

Zdzisława Król Adam Krzak

Mirosław Kulas Jan Maleszka

Barbara Malinowska Krzysztof Makowski

Jolanta Mendus Zenon Michalak

Edward Mołodowicz Sławomir Grodzki

Elżbieta Nowak Józef Oszurko

Franciszek Paździorko Stanisław Piechota

Teresa Piotrkowska Józef Politowski

Józef Wierciński Wacław Witkowski

Mirosława Wojniłowicz Józef Ziółkowski.

Wyróżnieni zostali również przedstawiciele wykonawców robót na rzec PKP:

Jerzy Krakowski - Skanska SA Oddział KPRM Skoczów

Mirosław Miller - Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych SA Warszawa

Antoni Zywert - Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych SA Poznań.

Uroczystość wrocławską zakończył występ solistów Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, którzy wykonali kilka popularnych arii operetkowych.

Wystąpił również chór istniejący przy Klubie Kolejarza we Wrocławiu.
Opole

Patronka kolejarzy została uroczyście powitana 24 listopada na drugim peronie dworca Opole Główne. Ksiądz proboszcz katedry opolskiej, Edmund Podzielny, poświęcił figurę i przypomniał historię świętej. W ceremonii uczestniczyli m.in.: dyrektorzy i pracownicy zakładów spółek Grupy PKP w Opolu i Wrocławiu, podróżni i dziennikarze.

Święta Katarzyna czuwa nad kolejarzami pełniącymi służbę i podróżnymi. Jej postać będzie teraz obecna także na naszej stacji - powiedział Piotr Krywult, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Opolu.

Oprócz Zakładu Linii Kolejowych w Opolu fundatorami postaci patronki były związki zawodowe kolejarzy węzła opolskiego.

Podczas uroczystości Zakład Śląski „PKP Energetyka” Sp. z o.o. przedstawił nowy pociąg sieciowy.

Zygmunt Sobolewski
  Komentarze 2
~wpisz swój nick2015-05-25 00:01:28
Józef Oszurko chodzilam w latach 1970-74 do Liceum im.Bolesława Chrobrego Józek też a może to jego tata?
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.