"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 18 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Feliks, Eryk
 
Roczniki:  2001200220032004200520062007200820092010
201120122013201420152016201720182019
Numery:    
()   -  
Kolejarskie świętowanie
Wzorem lat ubiegłych kolejarze w całym kraju świętowali swoje Święto. Z tej okazji składano wieńce i kwiaty pod pomnikami Patronki kolejarzy Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, kolejarze byli dekorowani i odznaczani, uczestniczyli gremialnie w mszach świętych odprawianych w intencji Braci Kolejarskiej, a także uczestniczyli w wieczorkach towarzyskich, brali udział w odsłanianiu nowych pomników swojej Patronki.ŁÓDŹ

Już w dniu 16 listopada 2008 r. w kościele p.w. Chrystusa Króla łódzcy kolejarze spotkali się na Mszy Świętej z okazji Święta Kolejarzy.

Uroczystość z inicjatywy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” „PKP CARGO” Zakład Taboru w Łodzi została zorganizowana przez Regionalną Sekcję Kolejarzy przy Zarządzie Regionu Ziemia Łódzka.

Mszę świętą celebrował ksiądz biskup Ireneusz Pękalski. Przybyłych na uroczystość kolejarzy wraz z rodzinami, zaproszonych gości i poczty sztandarowe, serdecznie przywitał proboszcz parafii p.w. Chrystusa Króla ksiądz Edward Dudziński. Wśród zaproszonych gości byli: minister Cezary Grabarczyk, poseł na sejm Tadeusz Woźniak, Samorządowcy z Łodzi i Kutna, prezesi oraz dyrektorzy spółek grupy PKP. Byli także obecni przedstawiciele władz związku, w tym Waldemar Krenc - przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Łódzka, przewodniczący SKK NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Zawodowej „PKP CARGO” Marek Podskalny.

Msza święta była również okazją do uczczenia 40-lecia istnienia Specjalnego Pociągu Ratunkowego. Kolejarze z SPR w podziękowaniu złożyli na ręce księdza Biskupa dar ofiarny.

Na zakończenie mszy głos zabrał przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” „PKP CARGO” Zakład Taboru w Łodzi Michał Staniszewski, który podziękował wszystkim za udział w mszy świętej i za wspólną modlitwę.

Warto podkreślić, że to już po raz drugi z rzędu kolejarzom z Łodzi udało na swoje uroczystości zaprosić TV POLONIA, dzięki czemu Msza Święta była transmitowana na żywo, a o uroczystości Święta Kolejarzy mogło oglądać wiele osób w kraju i za granicą. Była to też doskonała okazja do promocji zawodu kolejarza i związku NSZZ „Solidarność”.WROCŁAW

W przeddzień Kolejarskiego Święta grupa dyrektorów wrocławskich kolejowych zakładów pracy złożyła kwiaty pod pomnikiem Kolejarskiej Patronki znajdującym się na trzecim peronie Wrocławia Głównego.

25 listopada miejscowe Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” zorganizowało uroczystą wieczornicę z okazji Święta w Klubie Kolejarza.

W dniu 27 listopada w Brochowie, przy zabytkowym, pochodzącym z roku 1896, budynku stacyjnym, odsłonięto pomnik Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Pomnik ufundowały kolejowe zakłady pracy, których jednostki organizacyjne działają na terenie stacji Wrocław Brochów.

W uroczystości wzięli udział dyrektorzy zakładów pracy, liczne poczty sztandarowe, dzieci z miejscowego przedszkola, szkoły, nauczyciele, liczna grupa mieszkańców Brochowa oraz księża: Artur Moraczyński, Czesław Mazur, Klaudiusz Wollek, Kazimierz Malinos, a także przewodniczący Rady Osiedla Marek Sadowski.

W krótkich wystąpieniach przypominano, że Brochów zawsze był dzielnicą kolejarzy, bo tu funkcjonował i wciąż funkcjonuje drugi co do wielkości węzeł kolejowy w Polsce.

Po złożeniu kwiatów pod nowo odsłoniętym pomnikiem Patronki, uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik wystawiony w roku 1967, jak głosi inskrypcja na pomniku: „Kolejarzom poległym na posterunkach pracy w okresie odbudowy Węzła PKP Brochów”.

Po krótkiej modlitwie w intencji poległych, głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Osiedla, Mieczysław Makarewicz, który wyraźnie wzruszony, mówił o tym, że po raz pierwszy w asyście tak licznych pocztów sztandarowych oddano hołd poległym kolegom, którzy oddali życie na posterunkach pracy, którzy winni być wzorem poświęcenia dla obecnych pokoleń kolejarzy.

Po złożeniu kwiatów i wieńców, dzieci z miejscowego przedszkola złożyły pod pomnikiem zapalone znicze, a następnie zaprosiły uczestników uroczystości do szkoły, gdzie przedszkolaki, uczniowie i dzieci romskie zaprezentowały krótkie inscenizacje słowno muzyczne związane z kolejarskim świętem. Myślę, że ta właśnie część uroczystość była najbardziej wzruszająca i dla dzieci i dla dorosłych oraz godna uwagi, bowiem świadczyła o tym, że w miejscowej szkole przypomina się przeszłość, i jej się uczy, tego miejsca w historii Wrocławia, historii kolejarskiego zawodu, kolejarskiej służby...

To dobrze, że są takie szkoły i tacy nauczyciele, którzy utożsamiając się z miejscem swego zamieszkania, czy miejscem swojej pracy, przekazują wiedzę o tych miejscach swoim podopiecznym. Chciałbym w tym miejscu powiedzieć: dziękuję i tak trzymać.

Nawiasem mówiąc do sprawy brochowskiego pomnika jeszcze wrócę w innym miejscu.WARSZAWA

Podobnie, jak w roku ubiegłym, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 28 listopada br. odbyła się Gala Święta Kolejarza, którą prowadzili Lucyna Roszyk i Łukasz Kurpiewski.

Na uroczystość przybyli: parlamentarzyści - posłowie Zbigniew Rynasiewicz, Elżbieta Pierzchała, Janusz Piechociński, Krzysztof Tchórzewski, Jerzy Polaczek oraz senator Stanisław Kogut, minister Cezary Grabarczyk, podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt, prezes Urzędu Transportu Kolejowego Wiesław Jarosiewicz, byli ministrowie odpowiedzialni za transport oraz prezesi i dyrektorzy generalni PKP urzędujący w poprzednich latach, między innymi Adam Wielądek, Janusz Kamiński, Aleksander Janiszewski, a także obecni prezesi spółek, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy kolejowych zakładów pracy, duszpasterz kolejarzy ksiądz Eugeniusz Zarębiński.

List z przesłaniem od prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przeczytał zebranym, doradca prezydenta Jan Olszewski, a gratulacje wystosowane przez wicepremiera Pawlaka odczytała wiceminister finansów Elżbieta Chojna - Duch. Okolicznościowe przemówienia wygłosili minister Cezary Grabarczyk i prezes Andrzej Wach.

Prezes Wach w swoim przemówieniu zapoznał zebranych z zamierzeniami i programem rozwoju Grupy PKP, a także złożył podziękowania kolejarzom j wszystkim tym, którzy wspierają kolej na różnych szczeblach jej działania, życzył im też dalszej owocnej pracy i współpracy. Hasłem przewodnim dla wszystkich kolejarzy w ich stosunku do klientów i współpracujących z nimi kontrahentów, zdaniem prezesa Wacha, winne być słowa „solidnie i rzetelnie”.

Życzenia kolejarzom złożył też przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Zbigniew Rynasiewicz, który dziękując za zaproszenie uroczystość powiedział: ...Za to wszystko, co już zrobiliście, chciałbym podziękować, życząc wszystkim dużo sukcesów i tego, abyśmy się wspólnie z nich cieszyli.

Nie zabrakło także życzeń od moderatora Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich księdza Ryszarda Marciniaka, który w imieniu Duszpasterzy Kolejarzy, powiedział między innymi:

Ja polską kolej rozumiem jako ojcowiznę. Ojcowiznę, której się służy, którą się udoskonala, ale której się nigdy nie sprzedaje. Dlatego wierzę, że ta kolej, mimo jej umniejszania, wróci do jedności i będzie służyła narodowi, mimo wrogich zamiarów i wrogich zamysłów, i o to dnia każdego serdecznie się modlę.

Szczęść Boże w życiu, w ciężkiej pracy. Niech Pan Bóg błogosławi, a Święta Katarzyna Aleksandryjska wyjedna każdej naszej rodzinie Boże błogosławieństwo...

W tym roku - też już tradycyjnie - wręczono odznaczenia państwowe i branżowe szczególnie wyróżniającym się pracownikom i współpracownikom grupy PKP.

Najwyższe z przyznanych odznaczeń państwowych otrzymał profesor Antoni Rosikoń, tegoroczny laureat gali „Człowiek Roku Przyjaciel Kolei”.

Wyróżnionych orderami dekorował doradca Prezydenta Jan Olszewski, a odznaczenia wręczali minister Cezary Grabarczyk i prezes Andrzej Wach.Odznaczeni podczas Gali Święta Kolejarz w Sali Kongresowej:

„Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski” - Antoni Rosikom.

„Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski” - Edward Cybulko („PKP CARGO” SA), Lucjan Rajewski (PKP PLK SA).

„Srebrny Krzyż Zasługi” - Stanisław Hernik (Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe Gdańsk).

„Złoty Medal za Długoletnią Służbę” - Henryk Baryś (PKP PR Warszawa), Witold Chodkiewicz (PNI), Janusz Ficek („PKP CARGO” SA), Stanisława Koźbiał („PKP CARGO” SA), Lucjan Matwiejewski (PKP PR), Marian Nowacki („PKP CARGO” SA), Danuta Nowak („PKP CARGO” SA), Jerzy Olczyk („PKP CARGO” SA), Marian Remisz (Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe Gdańsk), Kazimierz Turcza („PKP CARGO” SA), Tadeusz Wienconek („Telekomunikacja Kolejowa” Sp. z o.o.), Jerzy Wietrzny (PKP PR), Tadeusz Winiarski (PKP SKM), Józef Wójcik (Przedsiębiorstwo Naprawy i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Kraków).

„Srebrny Medal za Długoletnią Służbę” - Leszek Borek („PKP Energetyka” Warszawa), Marek Podskalny („PKP CARGO” SA Zakład Taboru Wrocław), Teresa Wożniak (PKP LHS), Waldemar Zając (PKP PR Warszawa).

„Zasłużony dla Transportu RP” - Ewa Bera („Telekomunikacja Kolejowa” Sp. z o.o. Centrala), Anastazja Białas („PKP CARGO” Centrala), Jolanta Dulewicz („CS Szkolenie i Doradztwo”), Joanna Gromadzka („PKP Informatyka”), Hanna Izdebska (PKP PLK SA), Andrzej Kowalski („PKP Energetyka” Sp. z o.o.), Małgorzata Stryjska (PKP Kolejowa Medycyna Pracy), Zdzisław Syga („PKP Intercity” SA), Grzegorz Woźny (PKP PR Centrala).

„Zasłużony dla Kolejnictwa” - Joanna Achcyng („Telekomunikacja Kolejowa” Sp. z o.o.), Ewa Atłowska („PKP Informatyka” Warszawa), Aleksandra Balicka (PKP PR), Władysław Bochenek („Gorzów Wagony”), Stefan Czapczyk (PKP PR), Stanisław Dolot (Zakład Robót Komunikacyjnych DOM Poznań), Andrzej Gajewski (PKP SA Centrala), Marek Gajewski (PKP PLK Centrala), Halina Konca („CS Szkolenie i Doradztwo”), Mirosław Krefta (PKP SKM), Andrzej Lebioda („PKP CARGO” SA Centrala), Elżbieta Luzeńczyk („PKP Energetyka” Sp. z o.o.), Leszek Maćkała (PNI Sp. z o.o.), Marek Matlak (PKP SKM), Jan Sobczak „PKP Intercity” SA), Halina Spólnicka (PKP LHS), Zbigniew Szymański (Zakład Robót DOM Poznań), Stansiław Ważny (Przedsiębiorstwo Naprawy i Utrzymania Infrastruktury Kraków), Grzegorz Włosiński (Pomorskie Przedsiębiorstwo Naprawy Infrastruktury Komunikacyjnej Gdańsk), Grzegorz Wolicki (Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnych DOLKOM Wrocław), Zdzisław Wożniak („Gorzów Wagony”).

Osoby współpracujące ze spółkami Grupy: Andrzej Jarmoszuk (Podlaski Oddział Straży Granicznej), Leszek Kulhawczuk (Izba celna w Białej Podlaskiej), Georgij Ruckij (Brzeski Oddział Kolei Białoruskich), Krzysztof Kręzel (Państwowa Straż Pożarna).Większą grupę, bo liczącą sześćset osób udekorowano dwa tygodnie wcześniej na spotkaniu w Galerii Porczyńskich.
Galę Święta Kolejarza uświetniły występy zespołów tańca nowoczesnego „Gimnazjum i szał” oraz recital Krzysztofa Krawczyka, który wykonał kilka swoich standardów oraz nowszych utworów.JAWORZYNA ŚLĄSKA

29 listopada, staraniem organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” działających na terenie węzła Jaworzyna Śląska, odsłonięto i poświecono pomnik Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, który został zlokalizowany na peronie stacyjnym. Uroczystość odbyła się w asyście licznych pocztów sztandarowych, a uczestniczyli w niej dyrektorzy kolejowych zakładów pracy, mieszkańcy Jaworzyny Śląskiej, księża Marek Zołoteńki i Janusz Stokłosa, działacze związkowi, przedstawiciele władz miasta, na czele z burmistrzem Grzegorzem Grzegorzewskim, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Radosław Mechliński.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na teren skansenu do Parowozowni, gdzie uczestniczyli we mszy świętej odprawionej w intencji kolejarzy i ich rodzin.

Mszę święta odprawiono w wyjątkowej scenerii, bowiem wokół hali byłej Parowozowni zgromadzono wiele, już dziś zabytkowych maszyn, które kiedyś tak licznie przemierzały kolejowe szlaki, wożąc ludzi i towary, a dziś budzą już tylko nostalgię u tych, którzy pamiętaj tamtą kolej.Oczywiście takich i podobnych uroczystości odbyło się na terenie całego kraju wiele i nie sposób je wszystkie opisać. Kolejarze świętowali swoje Święto Patronalne w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, ale też i z obawą o przyszłość, bowiem prognozy, jak na razie tylko nieoficjalne, nie są łaskawe dla naszej kolei, bo obecny kryzys dotknie także i ją.

Zygmunt Sobolewski

Adam Dyląg
  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.