"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 18 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Feliks, Eryk
 
Roczniki:  2001200220032004200520062007200820092010
201120122013201420152016201720182019
Numery:    
()   -  
Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce
Warszawa, sierpień 2008 r.

Część 83.3. Jak uzyskać poprawę połączeń kolejowych?

Poprawę połączeń kolejowych w określonych relacjach można uzyskać trzema sposobami:

 • Poprzez budowę nowej linii kolejowej, w tym szczególnie budowę linii dużych prędkości;

 • Poprzez modernizację linii istniejących;

 • Poprzez modernizację odcinków istniejących i dobudowę nowych odcinków uzupełniających (wariant mieszany).

  Wybór danej opcji jest uzależniony od warunków konkretnej relacji. Zasadniczymi przesłankami branymi pod uwagę przy wyborze są prognozowane potoki podróżnych oraz konkurencja ze strony innych środków transportu, w tym szczególnie przejazdu samochodem osobowym oraz przelotu samolotem.

  W przypadku połączeń Warszawy z Poznaniem i z Wrocławiem wyraźna jest przewaga opcji budowy nowej linii dużych prędkości, ze względu na prognozowane potoki podróżnych oraz oczekiwany czas przejazdu na tej trasie.  Oprócz wskazania rozwiązania docelowego istotny jest sposób przeprowadzenia inwestycji, a w szczególności etapowanie budowy KDP, które powinno zostać racjonalnie powiązane z etapami modernizacji istniejącej linii konwencjonalnej Warszawa - Łódź. Te dwa projekty nie są konkurencyjne, ale wzajemnie się uzupełniają.  3.4. Budowa Kolei Dużych Prędkości a modernizacja linii istniejących

  Pomiędzy Programem KDP a programem modernizacji tradycyjnej kolei zachodzą powiązania oparte na wzajemnie korzystnej synchronizacji (synergii): KDP czyni bardziej atrakcyjną tradycyjną kolej, a tradycyjna kolej dowozi klientów do KDP.  Konieczna jest równowaga i synchronizacja terytorialna pomiędzy nakładami na wdrażanie KDP a nakładami na modernizację kolei tradycyjnej.  Szczególną wagę ma modernizacja istniejących linii stanowiących naturalne przedłużenie linii dużych prędkości, takich jak Poznań - Szczecin, Warszawa - Białystok, Poznań - Rzepin - granica Państwa (Berlin), Warszawa - Terespol - (Moskwa), Warszawa - Lublin, Kraków - Rzeszów - Medyka (Lwów; Kijów), Gdańsk - Warszawa oraz Łódź - Opoczno stanowiącego połączenie nowej linii z istniejącą Centralną Magistralą Kolejową. Układ „Y” będzie komplementarny do południkowej trasy KDP, jaka powstanie w rezultacie trwającej już modernizacji linii Gdańsk - Warszawa oraz przyszłej modernizacji Centralnej Magistrali Kolejowej.

  W ten sposób stworzone zostaną warunki do uruchomienia sieci połączeń pociągami dużych prędkości o bardzo dużej dostępności i o długości wielokrotnie większej od długości nowo budowanych odcinków linii.  Osiągniecie efektu w skali sieci będzie możliwe dzięki synergii wynikającej z równoczesnej realizacji nowych inwestycji oraz z modernizacji linii istniejących.  Realizacja linii „Y” wraz z modernizacją CMK stworzy system KDP w centrum kraju i na liniach obciążonych największym strumieniem pasażerów. Jego pozytywne skutki rozciągną się także na pozostałe regiony zapewniając im istotne skrócenie czasu podróży w wielu relacjach pomiędzy miastami wojewódzkimi.

  Szczegółowe analizy dotyczące optymalnych rozwiązań transportowych biorąc pod uwagę prognozowane potoki podróżnych powinny zostać przygotowane w ramach studium wykonalności KDP.  3.5. Analiza SWOT

  Poniżej przedstawiono uproszczoną analizę SWOT: mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia.


  Mocne strony
  Słabe strony
  1. Gospodarka znajduje się w fazie wzrostowej.

  2. Stosunkowo duży napływ inwestycji zagranicznych wspomagający wzrost gospodarczy.

  3. Powszechnie akceptowana konieczność poprawy stanu infrastruktury transportowej.

  4. Wzrost zamożności i mobilności społeczeństwa.

  5. Wielkość kraju i rozmieszczenie ośrodków biznesu uzasadniające potrzebę budowy linii dużych prędkości w Polsce.

  6. Znaczne skrócenie czasu przejazdu pomiędzy największymi miastami w Polsce (nie tylko przy linii „Y”) i poprawa komfortu podróży.

  7. Doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji kolejowych i pozyskiwania dofinansowania projektów kolejowych z Komisji Europejskiej.

  8. Możliwość wykorzystania doświadczeń innych krajów europejskich w budowie linii dużych prędkości.

  9. Wysokie bezpieczeństwo przewozów KDP.
  1. Wysokie nakłady inwestycyjne oraz długi okres realizacji.

  2. Stosunkowo niewielkie środki finansowe możliwe do uzyskania z funduszy unijnych.

  3. Brak doświadczenia w dziedzinie technologii kolei dużych prędkości.

  4. Brak wykwalifikowanych i doświadczonych kadr w tej dziedzinie.

  5. Brak zaplecza naukowo - badawczego i przemysłowego dla KDP.

  6. Wysoki deficyt budżetu państwa.

  7. Brak uregulowań prawnych w zakresie KDP.

  Szanse
  Zagrożenia
  1. Poprawa konkurencyjności polskich regionów dla mieszkańców oraz przedsiębiorstw.

  2. Budowa kolei dużych prędkości wpłynie pozytywnie na zrównoważony gałęziowo rozwój transportu

  3. Stworzenie nowego rynku dla krajowych wykonawców infrastruktury i producentów taboru będzie stanowiło czynnik unowocześnienia gospodarki i utrzymania koniunktury.

  4. Atrakcyjna oferta w zakresie transportu pasażerskiego zmniejszy tempo zatłoczenia dróg i liczbę poszkodowanych w wypadkach drogowych.

  5. Poprawa stanu środowiska przez ograniczenie jednostkowej emisji zanieczyszczeń powietrza i niższą emisję hałasu w porównaniu do transportu drogowego i lotniczego.

  6. Wdrożenie nowych technologii przyczyni się do znacznego wzrostu postępu technicznego.

  7. Możliwość szybkiego przemieszczania dużych grup ludzi na imprezy masowe i na wypadek potrzeby ewakuacji.

  8. Znaczna poprawa konkurencyjności i wizerunku kolei.

  9. Zwiększenie dostępności ośrodków metropolitalnych oraz rejonów „satelitarnych”.

  10. Wyrównanie rozwoju ekonomicznego różnych rejonów kraju.
  1. Brak zainteresowania finansowaniem inwestycji w infrastrukturę kolejową wśród inwestorów prywatnych.

  2. Protesty lokalnych społeczności i organizacji ekologicznych przeciwko proponowanemu przebiegowi linii.

  3. Problemy z wykupem gruntów.

  4. Przekroczenie przewidywanego budżetu i/lub harmonogramu realizacji inwestycji.

  5. Mniejszy od zakładanego popyt na przewozy spowoduje brak rentowności inwestycji.

  6. Nadmierne upolitycznienie tej inwestycji co może utrudnić/uniemożliwić podejmowanie racjonalnych decyzji i spowodować straty lub inne komplikacje.

  7. Trudności w dostosowaniu infrastruktury energetycznej kraju do potrzeb kolei dużych prędkości.

  (Na podstawie dokumentów Ministerstwa Infrastruktury - M.L.) •   Komentarze 2
    Dodaj swój komentarz
  ~
  Copyright "Wolna Droga"
  [X]
  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.