"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 18 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Feliks, Eryk
 
Roczniki:  2001200220032004200520062007200820092010
201120122013201420152016201720182019
Numery:    
()   -  
Bezpieczny pracodawca
O odniesionym sukcesie w ogólnopolskim konkursie „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” mówi Waldemar Lisek - dyrektor Zakładu Mazowieckiego spółki „PKP Energetyka”.Redakcja „Wolnej Drogi” dowiedziała się, że kierowany przez Pana Zakład odniósł w bieżącym roku spektakularny sukces.

25 listopada 2008 roku, w dniu Święta Kolejarzy, spotkało mnie niezwykłe wyróżnienie. W obecności przedstawicieli Sejmu i Rządu RP oraz najwyższych władz związkowych odebrałem z rąk Głównego Inspektora Pracy Pana Tadeusza Zająca Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”. To rzeczywiście niespotykane w Grupie PKP szczególne wyróżnienie. Jest to olbrzymi sukces i dowód uznania dla całej załogi Zakładu Mazowieckiego spółki „PKP Energetyka”.

Niemniej ze względu na zbieżność daty wręczenia wyróżnienia z dniem kolejarskiego święta pragnąłbym, aby to zdarzenie nabrało również znaczenia symbolicznego i zostało potraktowane jako pozytywny obraz przemian dokonujących się w tym zakresie w całej Grupie PKP. Nie kryję dumy, że mogłem odebrać to wyróżnienie w mundurze kolejowym.Serdeczne gratulacje z okazji otrzymanego wyróżnienia. Proszę jednak przybliżyć czytelnikom ideę i zasady tego konkursu.

Konkurs „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy już od 15 lat. Jego celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy, a także zachęcanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy. W konkursie uczestniczą pracodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę stanu warunków pracy w swoich firmach. W 2008 roku w tym prestiżowym przedsięwzięciu wzięło udział 215 pracodawców z terenu całego kraju. Udział w konkursie na szczeblu krajowym był możliwy dzięki nominacji przyznanej Zakładowi Mazowieckiemu przez Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie. Wyboru najlepszych firm w kraju dokonała kapituła złożona z ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawicieli czołowych organizacji pracodawców, takich jak Business Centre Club, czy Konfederacja Pracodawców Polskich.Osiągnięcie sukcesu chyba nie przyszło łatwo?

Droga do tego wyróżnienia była długa i niełatwa. Źródeł tego sukcesu szukać należy w trafnych decyzjach podjętych kilka lat temu, gdy powstawał Zakład Mazowiecki spółki „PKP Energetyka”. To wówczas, w partnerskich rozmowach na forum zakładowych struktur związków zawodowych, zdefiniowaliśmy podstawowe wyzwania dla nowego zakładu w zakresie poprawy warunków pracy załogi. Postawione wówczas cele były wręcz utopijnie odległe. Z perspektywy czasu należy ocenić podjęte wówczas decyzje za w pełni słuszne, a czas i pieniądze przeznaczone na realizację wytyczonych celów za racjonalne.

Zaczęło się od zdefiniowania występujących zagrożeń oraz analizy warunków pracy pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjnych. Następnym krokiem było wypracowanie kierunków zmian oraz metod ich wprowadzenia. Podzieliliśmy te przedsięwzięcie na trzy podstawowe grupy:

1) W zakresie organizacyjnym - postanowiliśmy udoskonalić służby bhp w Zakładzie. W tym celu pracownicy ds. bhp powinni posiadać niezbędny zasób wiedzy, aby prawidłowo reagować na występujące zagrożenia oraz być na tyle mobilnymi i dyspozycyjnymi, aby mogli nadzorować przestrzeganie przepisów i zasad bhp przez całą dobę. Dziś inspektor ds. bhp kończy studia wyższe o specjalności bhp, a Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w Zakładzie jest pracownik z tytułem dr inż. Ich godziny pracy absolutnie nie pokrywają się z czasem pracy pracowników dniówkowych.

2) W zakresie technicznym - postanowiliśmy inwestować w nowoczesne i ergonomiczne narzędzia pracy, zaplecza techniczne i socjalne oraz odzież roboczą i ochronną. W tym celu większość zakupów inwestycyjnych oraz bieżących wydatków przez długi okres czasu skupiona była i jest na tym podstawowym celu. Dziś możemy pochwalić się bardzo nowoczesną bazą maszyn i urządzeń, solidnymi narzędziami oraz ubiorami, które nie tylko poprawiają warunki wykonywania prac, ale są również przyjazne pracownikom. Również zaplecza warsztatowe i socjalne, w jakich pracują pracownicy Zakładu są w większości zmodernizowane. Na podkreślenie zasługuje tu fakt, że większość prac modernizacyjnych wykonali sami pracownicy.

3) W zakresie ludzkim - postanowiliśmy doskonalić wiedzę i umiejętności pracowników. W tym celu rozpoczęliśmy intensywne szkolenia z zakresu bhp i warunków pracy - intensywne, bo realizowane dwukrotnie częściej niż nakazują przepisy. Następny krok to doskonalenie wiedzy i umiejętności na stanowiskach pracy poprzez kursy specjalistyczne. Wyróżniający się pracownicy otrzymali dofinansowanie do kosztów nauki w szkołach średnich i wyższych.To dosyć zwięzła recepta na sukces.

Wszystkie te działania nie byłyby jednak skuteczne, gdyby nie było świadomości pracowników, że robimy to wszystko dla własnego dobra i że podejmowane działania na rzecz poprawy warunków pracy nie są żadnym wymysłem administracyjnym, lecz słusznym przesłaniem zmierzającym dla podniesienia bezpieczeństwa i kultury pracy należnym ludziom ciężko i solidnie pracującym w naszej firmie. To nasza wspólna determinacja w dążeniu do poprawy warunków wykonywania pracy dała podstawę do tak wysokiej oceny udzielonej przez Państwową Inspekcję Pracy. Dziś trudno jest u nas znaleźć pracowników, którzy w jawny sposób narażają swoje lub cudze zdrowie lekceważąc podstawowe przepisy z zakresu bhp. Nam się to po prostu musiało udać. Wszyscy jesteśmy spragnieni dowodów doceniania naszej pracy, ale ile jej trzeba było zaangażować w osiągnięcie tego sukcesu zrozumieć może tylko kolejarz, który zna realia pracy w PKP.Co w szczególności zdecydowało o sukcesie?

W uzasadnieniu wyróżnienia Państwowa Inspekcja Pracy doceniła w szczególności osiągnięcia Zakładu w zakresie poprawy warunków pracy polegających na zmniejszeniu i likwidacji zagrożeń wynikających z pracy na wysokości, hałasu, porażenia prądem elektrycznym i znacznego obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego. Podkreślono również sukcesy Zakładu w likwidacji pyłów azbestowych i znikomą wypadkowość. Doceniono system szkoleń, tempo i zakres poprawy warunków socjalnych oraz wdrażanie nowoczesnych maszyn i urządzeń poprawiających bezpośrednio warunki bezpieczeństwa pracy.Czy chciałby Pan kogoś wyróżnić?

Pozwolę sobie na wyróżnienie kilku osób, których wkład w obecny sukces był szczególny. W pierwszej kolejności słowa uznania należą się zakładowemu inspektorowi ds. bhp Panu Stanisławowi Gera. W zasadzie, to właśnie ten człowiek był przez cały czas najbardziej zdeterminowany w realizacji wytyczonego programu. Jak wspomniałem zaczął od samego siebie - podjął naukę w specjalności bhp najpierw na poziomie średnim, a później również wyższym. Zdobytą wiedzę przetransponował na grunt Zakładu i doprowadził do wdrożenia wszystkich przepisów w zakresie ochrony pracy. O każdej porze dnia i nocy aktywnie uczestniczył w skutecznych kontrolach przestrzegania przepisów bhp w procesie wykonywanej pracy. Inspirował i wspierał inicjatywy pracownicze zmierzające do poprawy warunków wykonywania pracy.

Nie mogę pominąć roli zakładowych organizacji związkowych. Aktyw związkowy od początku czynnie wspierał wszelkie przedsięwzięcia w wytyczonym wspólnie programie poprawy warunków pracy. Przewodniczący zakładowych organizacji związkowych w odpowiedzialny sposób i z pełnym zaangażowaniem włączyli się w realizację programu jako liderzy i partnerzy. Umieli zaszczepić wśród pracowników niezbędną chęć wykonywania pracy z poszanowaniem przepisów i zasad bhp, a w sytuacjach trudnych wykazywali się asertywnością.Co poczniecie z tym sukcesem?

Życzę wszystkim pracownikom Zakładu Mazowieckiego, aby wytrwali w poszanowaniu przepisów bhp i to nie w celu zdobycia kolejnego spektakularnego wyróżnienia. Pragnąłbym, aby nasza praca była godna i bezpieczna przede wszystkim dla nas samych. Niech solidne i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych było zawsze doceniane i nagradzane zarówno finansowo, jak i właściwymi warunkami, w jakich wykonywana jest praca.

W nadchodzącym roku chciałbym wszystkim pracownikom PKP życzyć satysfakcji z wykonywanej pracy, spełnienia ambicji zawodowych oraz realizacji z sukcesem wszystkich planów życiowych. Niech nas wszystkich nie opuszcza wiara, optymizm i „dobra energia”.Dziękuję za rozmowę.


Notował: Aleksander Wiśniewski
  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.