"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 25 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
 
Szybko, ładnie, nowocześnie
Dobiega właśnie końca modernizacja liczącego 15 km odcinka Rzepin - zachodnia granica państwa, wchodzącego w skład linii kolejowej E 20 Berlin -Warszawa - Moskwa. Zasadniczym celem tej modernizacji jest osiągnięcie parametrów zgodnych ze standardami międzynarodowymi, identycznymi, jak na zmodernizowanych wcześniej odcinkach tej linii. Chodzi więc o osiąganie prędkości 160 km/h przez pociągi pasażerskie oraz 120 km/h i nacisku 22,5 t na oś przez pociągi towarowe.


Modernizacja została przeprowadzona przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu ISPA (Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej).


W związku ze zbliżającym się finałem powyższej inwestycji, 6 listopada br. teren budowy wizytował Bruno Dethomas, szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Towarzyszyli mu Andrzej Korski, wojewoda lubuski oraz Tadeusz Augustowski, Prezes Zarządu "PKP Polskie Linie Kolejowe" SA.


Goście wraz z kilkudziesięcioma osobami towarzyszącymi oraz grupą dziennikarzy odbyli krótką podróż z Rzepina do Słubic nowoczesnym szynobusem serii SA 105 - 002, wyprodukowanym przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Poznaniu. Po drodze goście mogli oglądać efekt wykonanych do tej pory prac.


Po przybyciu do Słubic odbyła się konferencja prasowa, podczas której zadano wiele interesujących pytań, na które odpowiadały osoby odpowiedzialne za przebieg prac budowlanych oraz zaproszeni goście.


Już na wstępie zaznaczono, że wartość prac na tym odcinku wynosi ok. 19 mln euro, natomiast czas zakładanej realizacji zadania to 18 miesięcy - od sierpnia 2002 do lutego 2004 r.


- Mogę jednak państwa zapewnić, również w imieniu wykonawców, że realizacja projektu zakończy się wcześniej, bo już 31 grudnia br. - mówił Marian Smolec, inżynier projektu. - Jednakże wykonawcy w tym momencie nie zejdą jeszcze z placu budowy, bowiem zgodnie z obowiązującą procedurą najpierw musi nastąpić rozliczenie kontraktu. Jakość wykonywanych przez nas prac, według oceny moich służb oraz laboratorium, które dla nas pracuje, jak też przeprowadzone niezależne opinie i badania wskazują, iż te prace wykonywane są według standardów europejskich. Nie mamy więc się czego wstydzić, zostawiamy wraz z wykonawcami naprawdę dobrze wykonany odcinek linii kolejowej. Ostatnim elementem, który jak gdyby dostosowuje nasze standardy do standardów europejskich, to była zmiana promienia łuku tuż przy granicznym moście na taki, który gwarantuje zwiększenie prędkości z 60 do 80 km/h.


Warto w tym miejscu dodać, że modernizacja odcinka Rzepin - granica zachodnia jest jedną z pierwszych inwestycji realizowanych przez PKP, gdzie nadzór pełni niezależna firma wyłoniona w drodze międzynarodowego przetargu. I jeszcze jedno - wszystkie prace zaplanowano i wykonywano w taki sposób, aby przez cały czas czynny był jeden z torów.


O skali i jakości wykonanych prac świadczyć mogą następujące fakty. Na przykład, jeśli chodzi o zagadnienia związane z telekomunikacją, to na całym odcinku Rzepin - granica państwa ułożono nowe i przebudowano istniejące kable światłowodowe. Dokonano przełożenia kabla światłowodowego z linii napowietrznej podwieszonej na słupach trakcyjnych na tzw. kabel doziemny na długości ok. 10 km. Przebudowano również linie kablowe innych użytkowników - TP SA, Straży Granicznej, kolei niemieckich DB - w miejscach, w których kolidowały z nową infrastrukturą. Poza tym m.in. przeniesiono węzeł łączności z pomieszczeń budynku stacyjnego w Kunowicach do kontenera na peronie.


Wzniesiono także maszt antenowy o wysokości 30 m wraz z anteną o promieniowaniu kierunkowym przeznaczoną dla kolejowych systemów radiołączności. Zainstalowano urządzenia telewizji przemysłowej, aby umożliwić sprawdzanie końca pociągu w Kunowicach z nastawni w Rzepinie.


Natomiast w pobliżu granicy zamontowano czujniki promieniowania mające na celu wykrywanie ładunków radioaktywnych w przejeżdżających pociągach. Dane z tych urządzeń przesyłane będą za pomocą kabla światłowodowego do nastawni w Rzepinie, gdzie zamontowano specjalny zestaw kontrolny.


Następna kwestia to automatyka. Najistotniejszym zadaniem w tej kwestii była przebudowa stacji Kunowice na posterunek odgałęźny zdalnie sterowany ze stacji Rzepin. Wykorzystano do tego celu nowoczesne urządzenia komputerowe EBILOCK 950 produkcji firmy Bombardier w Katowicach.


- Po raz pierwszy na sieci PKP nośnikiem transmisji dla zdalnego sterowania będzie kabel światłowodowy - podkreślał Marian Smolec.


Na szlaku Kunowice - granica państwa zabudowano liczniki osi typu SOL, również produkcji wspomnianego Bombardiera. Na przejeździe w Słubicach zabudowano nowe urządzenia SPR2 wyposażone w dodatkowe urządzenia służące do powiadamiania dróżnika o nadjeżdżającym pociągu.


Na szczególną uwagę zasługują wybudowane bądź zmodernizowane obiekty inżynieryjne. Na szlaku Kunowice - granica państwa zmodernizowano jeden z wiaduktów. Parametry techniczne istniejącego obiektu nie spełniały wymagań w zakresie nośności, a także uniemożliwiały mechaniczną wymianę toru i czyszczenie tłucznia. Nowe przęsła z dźwigarów obetonowanych zostały zaprojektowane według obowiązujących standardów dla linii magistralnych.


- Wykonano je w sąsiedztwie linii, a następnie przeniesiono na przyczółki podczas krótkiego zamknięcia - opowiadał Adam Grodzicki, kierownik projektu. - Cały obiekt zabezpieczono antykorozyjnie, a na skarpach wykonano schody.


Z kolei w Słubicach wybudowano przepust z prefabrykatów żelbetonowych o długości 26 m. Obiekt wykonano metodą tzw. przecisku, aby zminimalizować zakłócenia w ruchu pociągów. Przed Słubicami wyburzono fragmenty starego wiaduktu drogowego zniszczonego w czasie II wojny światowej. W sumie rozebrano dwa przyczółki, jedno przęsło oraz dwa filary. Zadanie to nie było objęte kontraktem, zostało wykonane na polecenie inżyniera Smolca w uzgodnieniu ze stroną zamawiającą. Skarpy w tym rejonie zostały uporządkowane i umocnione.


Wzniesiono wiele obiektów drogowych i kubaturowych. Na przykład na przystankach Kunowice i Słubice wybudowano po 2 perony o długości 200 m każdy. Wykonano dojścia do tychże peronów. Dokonano rozbiórki dwóch nastawni w Kunowicach. Przebudowano drogę krajową na długości 220 m w rejonie przejazdu nr 29 i związane z tym wycięcie 22 drzew. Za 7 spośród nich wniesiono opłatę w wysokości 578 tys. zł na rzecz Gminy Słubice.


Jeśli chodzi o nawierzchnię, to w sumie zmodernizowano obydwa tory: nr 1 - ruch w kierunku granicy, i nr 2 - ruch w kierunku Warszawy. W przeważającej części wykorzystano dotychczasową nawierzchnię kolejową - szyny typu UIC 60 z roku 1996, podkłady PS 94 oraz przytwierdzenia sprężyste SB 3. Poza tym położono nowe szyny typu UIC 60 po 525 mb w torze nr 1 i 2 - łącznie 1050 m na łuku przed mostem na Odrze. Było to związane ze wspomnianą przebudową tego łuku. Ułożono też część nowych podkładów PS 94, w sumie 1584 szt.


Na całym modernizowanym odcinku linii Rzepin - granica państwa wzmocniono podtorze warstwą niesortu lub niesortu i klińca o grubości od 20 do 45 cm na geowłókninie, z tym że przy warstwach 30 cm i większych położono także geosiatkę. Grubości warstw były uzależnione od warunków geologicznych.


Inną, bardzo istotną kwestią, było odwodnienie. W związku z tym wzdłuż torów wybudowano rowy odwadniające, w których ułożono betonowe korytka - w sumie na długości 19,3 km. W efekcie zapewniono niezakłócony odpływ wody do cieków wodnych lub - tam, gdzie warunki terenowe wymusiły takie rozwiązanie - do rowów odparowujących o wymiarach dostosowanych do maksymalnych opadów stuletnich.


- Wybudowano m.in. biologiczną oczyszczalnię ścieków TURBO JET dla budynku dróżnika w Słubicach, która przeznaczona jest do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowo-gospodarczych - wyjaśniał Adam Grodzicki. - Oczyszczanie realizowane jest w warunkach tlenowych przez bakterie pobierające zanieczyszczenia zawarte w ściekach jako pokarm i rozkładające substancje organiczne.


Dokonano przebudowy sieci trakcyjnej przede wszystkim ze względu na konieczność zwiększenia jej przekroju. Zastosowano w tym celu dodatkową linę nośną.


Na szlaku Rzepin - Kunowice w obu torach dokonano ponadto wymiany 18,8 km przewodu jezdnego. Ze zdemontowanego drutu miedzianego do ponownego użycia zakwalifikowano 17,8 km. Do demontażu i zwinięcia użyto specjalistycznego pociągu z EZ Słotwiny, dzięki czemu uniknięto zniszczenia przewodu.


Od posterunku odgałęźnego Kunowice do granicy państwa dokonano wymiany wszystkich konstrukcji wsporczych sieci na likwidowanej stacji Kunowice. Ze zdemontowanej tam sieci do ponownego użycia zakwalifikowano przewód o łącznej długości 1,7 km. Nowa sieć została zabudowana nad torami nr 1 i 2 w rejonie peronu.


Na przystanku osobowym Słubice zlikwidowano 0,5 km napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia i zastąpiono ją linią kablową SN zakończoną nową stacją transformatorowo - rozdzielczą.


Na podstacji trakcyjnej Słubice zmodernizowano sterowanie lokalne odłącznikami sieci trakcyjnej, wymieniono kable zasilające i powrotne. Natomiast na przebudowanym łuku przed mostem granicznym wykonano nową sieć trakcyjną nad torami 1 i 2.


- Jeśli chodzi o stronę techniczną, to muszę przyznać, że inwestycja została przeprowadzona bez zarzutu, wręcz doskonale! - chwalił naszych budowniczych Bruno Dethomas. - Bardzo mi się również podoba, że dzięki zaoszczędzonych podczas realizacji projektu pieniędzy będzie można dodatkowo zbudować dwa specjalne wiadukty dla zwierząt, dzięki czemu unikniemy śmierci wielu z nich. Tym samym inwestycja stanie się bardzo przyjazna dla środowiska.


Prezes Tadeusz Augustowski ustosunkował się m.in. do pytań dotyczących następnych inwestycji, w tym odcinka wschodniego magistrali E 20.


- Chciałbym państwu zakomunikować, że fragment linii biegnący od Warszawy do Siedlec jest już skończony i od przyszłego roku wchodzimy na ostatni odcinek: Siedlce - Terespol - wschodnia granica państwa. Przewidujemy, że w roku 2008 cała magistrala kolejowa E 20 - tzw. drugi korytarz europejski - będzie przystosowana do wymogów Unii Europejskiej. Natomiast, jeśli chodzi o pozostałe inwestycje, to "PKP Polskie Linie Kolejowe" jako beneficjent unijnych środków pomocowych mają przygotowanych kilka projektów. Realizowany jest obecnie drugi bardzo ważny projekt, mianowicie modernizacja linii E 30, czyli tzw. trzeciego korytarza europejskiego, od granicy z Niemcami przez Legnicę, Wrocław do Opola i dalej w kierunku wschodnim. Kolejna linia, to E 65, szósty korytarz transeuropejski biegnący z Gdańska do Warszawy, a następnie Centralną Magistralą Kolejową do Katowic i dalej do Zebrzydowic.


Następne wymienione przez prezesa linie to: E 59: Świnoujście - Szczecin - Poznań - Wrocław - Międzylesie, linia E 75, czyli połączenie krajów nadbałtyckich przez Sokółkę - Białystok z Warszawą oraz znajdujący się w fazie projektowania tzw. dziesiąty korytarz europejski, łączący Warszawę przez Lublin z Ukrainą i dalej z rejonem Morza Czarnego.


Jacek Maciejewski

  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.