"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 25 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kamil
 
PetycjaMarek Borowski - Marszałek Sejmu, Longin Pastusiak - Marszałek Senatu, Jerzy Hausner - Wicepremier Rządu RP, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Marek Pol - Wicepremier Rządu RP, Minister Infrastruktury


W poczuciu odpowiedzialności za losy naszego kraju oraz mając na względzie dobro wszystkich obywateli RP, Krajowy Komitet Protestacyjno - Strajkowy domaga się od Rządu:


1. Niezwłocznego przedstawienia polityki transportowej państwa,


2. Zapisania w budżecie państwa na roku 2004 niezbędnych kwot dofinansowania regionalnych i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich oraz utrzymania infrastruktury kolejowej,


3. Odstąpienia od planów podziału Spółki "Przewozy Regionalne",


4. Odstąpienia od pobierania podatku akcyzowego za paliwo i energię,


5. Podjęcia skutecznych działań prowadzących do zaprzestania łamania przez pracodawców ustawy o związkach zawodowych i kodeksu pracy.


Ad.1.


Krajowy Komitet Protestacyjno - Strajkowy zawsze stawiał na pierwszym miejscu sprawę ustalenia polityki transportowej państwa. Naszym zdaniem jednym z najważniejszych elementów decydujących o rozwoju gospodarczym państwa jest tworzenie odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej pozwalającej na swobodne przemieszczanie się osób i towarów.


Istnieje szereg przykładów na to, że ograniczenie ruchu kolejowego doprowadzało do zamierania życia gospodarczego w wielu regionach kraju.


Ad.2.


Porównując wielkość środków finansowych w różnych krajach, bardzo szybko dochodzi się do wniosku, że tam, gdzie dofinansowanie do przewozów kolejowych i infrastruktury kolejowej jest stosunkowo duże, przynosi to w konsekwencji lepsze efekty dla rozwoju gospodarczego. Nie możemy i nie powinniśmy w dzisiejszej sytuacji szukać oszczędności budżetowych poprzez ograniczanie dofinansowania kolei, gdyż skutki przyszłościowe takiej polityki będą miały negatywne wpływ na nasz rozwój gospodarczy i poziom wykształcenia młodego pokolenia wskutek braku możliwości i taniego dojazdu do szkół i uczelni.


Żądamy zagwarantowania w budżecie państwa na rok 2004 pełnych kwot, wynikających z Ustaleń przyjętych w dniach 11 i 12 listopada 2003 roku:


  • 1 mld zł do ruchu regionalnego, 215 mln zł do ruchu międzywojewódzkiego oraz 370 mln zł na pełną refundację ulg ustawowych,


  • 500 mln na utrzymanie infrastruktury kolejowej.


Ad.3.


Krajowy Komitet Protestacyjno - Strajkowy uznaje próbę przekazania finansowania przewozów regionalnych w zadaniach własnych samorządów jako oddalenie problemu i rozpoczęcie likwidacji pasażerskich przewozów regionalnych. Informacje jakie posiadamy, pozwalają wysnuć wniosek, że samorządy nie będą w stanie gwarantować dofinansowania przewozów pasażerskich w stopniu pozwalającym na ich prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto, przyjmując zakładane przez rząd dofinansowanie z podatku CIT i PIT, można już dzisiaj stwierdzić, że ten sposób finansowania doprowadzi do jeszcze większego zubożenia regionów o słabym rozwoju gospodarczym.


Ad.4.


Krajowy Komitet Protestacyjno - Strajkowy żąda podjęcia natychmiastowych skutecznych działań przeciwdziałających szykanowaniu pracowników za przynależność do organizacji związkowych lub prowadzących działalność protestacyjno - strajkową zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.


W państwie prawa, państwie o ustroju demokratycznym i mającym aspiracje wejścia do Unii Europejskiej, niegodne są praktyki mobbingu i wymuszania na pracownikach podpisywania oświadczeń ("lojalek") o nie przystępowaniu do strajku.


Krajowy Komitet Protestacyjno - Strajkowy oświadcza, że nie spełnienie naszych żądań będzie podstawą do wszczęcia działań strajkowych, zawieszonych wskutek podpisania ustaleń w dniach 11/12 listopada 2003 roku.


Warszawa, dnia 08 grudnia 2003 r.˙

  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.