"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 26 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian
 
Nowe w Międzylesiu
W historii Międzylesia 12 grudnia 2002 roku zapisze się początkiem modernizacji linii kolejowej E59, łączącej Skandynawię z Południem Europy. W tym bowiem dniu oddano do użytku zmodernizowane przejście graniczne między Polską i Czechami.


(Międzylesie położone jest w Sudetach nad Nysą Kłodzką, w pobliżu jej źródeł, pomiędzy górami grupy Śnieżnika i Górami Bystrzyckimi. Pierwsze wzmianki o Międzylesiu pochodzą z 1294 roku. W XVIII rozwinął się przemysł lniarski, ale później podupadł. W roku 1895 przez Międzylesie wybudowano linię kolejową Wrocław - Praha. W XVIII i XIX w. miasto padło ofiarą pożarów i epidemii. Do zabytków zaliczany jest zamek renesansowo-barokowy z XVI i XVII w., a także oba kościoły, parafialny i pod wezwaniem św. Barbary).


Międzylesie - Lichkov to jedno z dwóch przejść granicznych leżących w obrębie działania Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej.


O wielkości pracy Oddziału na tym przejściu świadczy odprawienie w okresie ostatnich 11 miesięcy ponad 7 tys. pociągów, połowa z tego to pociągi towarowe oraz około 110 tysięcy podróżnych. Zmodernizowanie budynków stacyjnych oraz budowa nowego budynku Granicznego Punktu Kontrolnego nie tylko polepszy warunki pracy naszych pograniczników, ale będzie miało przełożenie na zwiększenie skuteczności działania SG w tym regionie.


Trzeba bowiem pamiętać, że SG oprócz obowiązku ochrony granic RP, ma od niedawna uprawnienia zarezerwowane tylko dla policji, łącznie z możliwością działania na terenie całego kraju. Współpracuje więc z ludnością pogranicza, prowadzi wspólne operacje z policją, Strażą Ochrony Kolei, Żandarmerią Wojskową, służbami celnymi oraz ze strażami granicznymi innych państw. Ustawa nakłada na SG wiele odpowiedzialnych i ważnych zadań.


Chodzi między innymi o zwalczanie wykroczeń związanych z naruszaniem i bezpieczeństwem granicy państwowej. SG chroni państwo przed niekontrolowanym wwozem materiałów szkodliwych, substancji chemicznych, materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zapobiega zanieczyszczaniu wód granicznych.


Aby w pełni sprostać zadaniom, jakie stoją przed SG, musi ona mieć odpowiednie warunki pracy. Na pewno oddany 12 grudnia br. Graniczny Punkt Kontroli w Międzylesiu spełnia wszystkie warunki i wymogi dla właściwego działania Sudeckiego Oddziału SG. Budynek o kubaturze ponad 6 tysięcy metrów, zaprojektowany tak, aby architektonicznie nie odbiegał od stojącego obok budynku stacyjnego, stanowi jednolity kompleks architektoniczny.


Jest to budynek nowoczesny z siecią sygnalizacji ppoż., z siecią sygnalizacji napadowo-włamaniowej, siecią urządzeń radiokomunikacyjnych i łączności przewodowej. W budynku funkcjonować będzie polska SG i czeska policja.


Ważne jest to, że nie tylko powstał nowy budynek dla SG, ale również, że zmodernizowano ze środków finansowych Programu PHARE budynek dworca i ekspedycji.


Natomiast ze środków własnych PKP i dotacji budżetowych wykonano między innymi:


  • budynek technologiczny,


  • przebudowano peron wyspowy i zbudowano wiatę,


  • zmodernizowano punkt odprawy ładunków,


  • przebudowano kładkę dla pieszych,


  • zmodernizowano wiatę do napraw wagonów,


  • zbudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków,


  • zmodernizowano ujęcie wody i stację jej uzdatniania,


  • zmodernizowano urządzenia łączności, stację trafo z siecią zasilania,


  • zbudowano garaż dla SG.


Roboty trwały od 1998 do 2002 roku i łącznie kosztowały ponad 30 milionów złotych. Wykonawcami byli: Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych SA, Krakowskie Zakłady Automatyki SA, Wrocławska PRKiI oraz Przedsiębiorstwo Budowlane "FILAR" z Wrocławia.


Z okazji przekazania do eksploatacji przejścia, do Międzylesia zjechali: prezes Zarządu PLK - T. Augustowski, E. Zalewska - pełnomocnik do spraw Programu PHARE w Polsce, starosta Kłodzki - A. Łąski, dyrektor Biur Inwestycji w PKP SA - Cz. Brych, GIK - B. Musiał, komendant Kłodzkiego Oddziału Straży Granicznej - ppłk. J. Ostapkowicz, dyrektor Oddziału PLK we Wrocławiu - B. Poliński, Dyrektorzy Zakładu Energetyki, Telekomunikacji i Przewozów Towarowych we Wrocławiu, przedstawiciele służby celnej polskiej i czeskiej. Po uroczystym i zwyczajowym przecięciu wstęgi zebrani wysłuchali kilku okazjonalnych przemówień, w tym Prezesa Zarządu PLK, przedstawiciela budowniczych, komendanta, GIK-a, starosty kłodzkiego, dyrektora Biura Inwestycji PKP SA.


Tadeusz Augustowski podkreślił, że oddanie do eksploatacji zmodernizowanego przejścia granicznego Międzylesie - Lichkov jest początkiem szeroko zakrojonych prac modernizacyjnych linii E59 łączącej Skandynawię z Południem Europy, linii biorącej swój polski początek w Świnoujściu, biegnącej jednym odgałęzieniem przez Poznań, a drugim przez Zieloną Górę do Międzylesia i dalej do Czech i na Bałkany. Zdaniem prezesa linia ta ma kapitalne znaczenie dla ruchu na linii Północ - Południe.


Podpułkownik Ostapkowicz podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację projektu, bo dzięki nim warunki pracy SG w tym regionie ulegną zdecydowanej poprawie.


E. Zalewska stwierdzała, że UE wspiera zmiany instytucjonalne na kolei, a linie kolejowe i ich modernizacja jest priorytetem Wspólnoty.


Korzystając z okazji przeprowadziłem krótką rozmowę z Tadeuszem Augustowskim:


W mizerii kolejowej rzeczywistości otwarcie przejścia Międzylesie - Lichkov jest niewątpliwie wydarzeniem optymistycznym.


Myślę, że ten rok jest szczególnie optymistyczny, bo podpisaliśmy kilkanaście memorandów finansowych, kilka kontraktów. Zakończymy rok bieżący podpisaniem 19 bm. ostatnim kontraktem na linię E20. Dziś przejście graniczne w Międzylesiu stało się faktem. Jesteśmy przed Bożym Narodzeniem, a więc i tu Słowo stało się Ciałem i to mnie bardzo cieszy.


Tu trudno mówić o jakichś indywidualnych zasługach, bo to moi poprzednicy w roku 2000 podjęli to zadanie, które w krótkim czasie, dziewiętnastu miesięcy, zostało zrealizowane.


Co następnie?


Następnie jest w planie koncentracja sił i środków tu w rejonie Dolnego Śląska na linii E30. Chcemy koniecznie, aby odcinek od granicy do Opola można było zrealizować w jak najkrótszym czasie, zaś w roku 2004 zaczniemy modernizację linii E59. Chcemy jednak koncentrować siły i środki, aby tempo oddawania odbywało się szybciej niż dotychczas.


Zapytałem podpułkownika Ostapkowicza: w jakim stopniu ulegną poprawie warunki pracy SG?


Najkrócej mówiąc, poprawiły się one co najmniej o jedną epokę. Zdecydowanej poprawie ulegną warunki socjalno-bytowe zatrudnionych tu funkcjonariuszy Straży Granicznej, poprawie również ulegną warunki wykonywania zadań służbowych, a więc i sieć strukturalna, informatyczna, energetyczna i łączność. Obiekt dotychczas użytkowany był już w takim stanie, że nie można go było ani remontować, ani przeprowadzać żadnej renowacji. Wszystko w nim było praktycznie beznadziejne, począwszy od warunków higienicznych, a skończywszy na tym, że obiekt nie spełniał żadnych obowiązujących przepisów np. o ochronie informacji niejawnych, ppoż. Obecne warunki nie da się porównać do tego, co było wcześniej.


Powiedział Pan wcześniej, że ilość funkcjonariuszy SG tu zatrudnionych wzrośnie. Dlaczego?


Jest to związane z reorganizacją polegającą na scalaniu jednostek aktualnie rozdrobnionych i mniejszych na naszej południowej granicy. Zwiększy się ilość funkcjonariuszy, ale zmniejszy się ilość jednostek. Z tego też względu w Międzylesiu będzie więcej funkcjonariuszy.


Natomiast Elżbietę Zalewską z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zapytałem: czy jej zdaniem pieniądze z Programu PHARE zostały dobrze wydane w Międzylesiu?


Oczywiście, że jestem z tego zadowolona, trzy miliony zostały przyznane na realizację tego projektu i trzy miliony zostały wykorzystane. Efekty tego są aż nazbyt dobrze widoczne, bo zostały odnowione budynki, powstał nowy. Cała stacja została odnowiona i nabrała właściwego wyglądu. Ja patrzę przede wszystkim na aspekt ludzki, bo podróżni będą mogli oczekiwać na przejazd w lepszych warunkach, poprawią się też zdecydowanie warunki pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej. Na pewno widoczne jest efektywne wykorzystanie środków unijnych. Oddane obiekty będą dobrą wizytówką Polski.


Często się słyszy, że fundusze pomocowe nie są należycie wykorzystane. Pani się z tym zgadza?


Nie, bo tak nie jest. Odsyłam pana do wczorajszej "Rzeczpospolitej", w której jest wyliczenie, według którego 99 procent środków jest wykorzystywana. Ponieważ zajmuję się projektami transportowymi, dlatego wiem, że wszystkie środki przeznaczone na te projekty są wykorzystywane.


Warto też wspomnieć o tym, że projekt wykonało Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego "KOLPROJEKT" w Warszawie, któremu należą się słowa uznania za uwzględnienie przy projektowaniu nowego budynku już istniejących w tym miejscu rozwiązań architektonicznych.


Dzięki temu stary budynek dworca i nowy są zharmonizowane, nie "gryzą się" ze sobą, jak to się ostatnio często robi w imię opacznie rozumianej nowoczesności, nie zastopowano złej zasady "jeden od Sasa, drugi od lasa". Okazuje się, że w stylowym opakowaniu można z powodzeniem zastosować nowoczesne rozwiązania.


Zygmunt Sobolewski

  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.