"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Wtorek, 22 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
 
KOMUNIKATSekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" po zapoznaniu się z treścią PUZP i Porozumieniem zawartym w dniu 2 grudnia 2002 r. pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych a Centralami Związków Zawodowych, uznaje za zrealizowane postulaty Sekcji Krajowej Kolejarzy kierowane do Związku Pracodawców Kolejowych i Zarządu PKP SA w zakresie będącym przedmiotem negocjacji PUZP.


Brak reakcji Rządu RP na zgłaszane postulaty w Uchwałach nr 1 i 2 Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność" z dnia 05.11.2002 r. powoduje, że Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w dalszym ciągu żąda:


 • realizacji zapisów pierwotnego brzmienia art. 79 Ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" w zakresie dofinansowania do regionalnych przewozów pasażerskich w wysokości 800 mln zł - a nie jak zapisano w Ustawie Budżetowej 300 mln zł - oraz dopłaty 200 mln zł za rok 2002


 • zwrotu pełnych kwot za ustawowe ulgi przejazdowe dla przewoźników kolejowych


 • zagwarantowania na przyszły rok dotacji na inwestycje w infrastrukturę kolejową na poziomie minimalnych potrzeb, tj. 570 mln zł, a nie jak zaplanowano 180 mln zł.


 • zmiany polityki transportowej państwa powodującej rozwój kolejnictwa w Polsce, a nie jego degradację


 • zmiany polityki w zakresie wydawanych przez Ministerstwo Infrastruktury koncesji na przewozy towarowe i pasażerskie, która obecnie preferuje obcych przewoźników


 • wprowadzenia ustawowych zapisów obowiązku dokonywania przewozu osób i towarów drogą kolejową wszędzie tam, gdzie istnieje droga kolejowa (ze względu na konieczność ochrony środowiska, bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz zły stan dróg i nawierzchni).


Obecna polityka i plany budżetowe wobec kolei powodują:


 • zagrożenie bezpieczeństwa prowadzonego ruchu kolejowego


 • zawieszenie kolejowych przewozów pasażerskich na ok. 6.000 kilometrów linii kolejowych na terenie całego kraju


 • likwidację przez spółkę "PKP Polskie Linie Kolejowe" SA ok. 6.000 kilometrów linii kolejowych


 • degradację i rozkradzenie infrastruktury kolejowej na liniach, gdzie zawieszono ruch kolejowy


 • pogłębienie różnic w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami kraju i kontrastów społecznych w tych regionach


 • odcięcie możliwości dojazdów do setek miejscowości, gdzie kolej jest jedynym albo głównym środkiem transportu drogowego


 • nieodwracalne zniszczenie kolejowego układu komunikacyjnego kraju


 • zwiększenie kosztów społecznych i negatywne skutki ekologiczne poprzez zwiększenie transportu drogowego


 • dalsze zwolnienia z pracy kolejarzy i wzrost bezrobocia


 • uniemożliwienie kontynuowania procesu restrukturyzacji kolei, który oparty jest na Ustawie o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP.


W związku z powyższym Sekcja Krajowa Kolejarzy podtrzymuje decyzję o pogotowiu strajkowym na sieci PKP.


Jednocześnie informujemy, że na spotkaniu 18 grudnia 2002 r. Sekcji Krajowej Kolejarzy z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" podjęto poniższą decyzję.


Decyzja
Prezydium KK
nr 246/02


ws. wszczęcia
sporu z Rządem


Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" postanawia upoważnić Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" do wszczęcia i prowadzenia w imieniu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" sporu z Radą Ministrów na podstawie porozumienia Rady Ministrów i Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie reguł postępowania przy rozwiązywaniu sporów między administracją państwową i NSZZ "Solidarność" z dnia 29 maja 1992 r.


Przedmiotem sporu jest:


1. prowadzenie polityki transportowej zmierzającej do likwidacji 6.000 kolejowych linii lokalnych o znaczeniu regionalnym


2. brak osłon socjalnych dla zwalnianych pracowników PKP w roku 2003 i latach następnych


3. brak pełnej dotacji do prowadzenia ruchu regionalnego zgodnie z ustawą o komercjalizacji, restrukturyzacji, i prywatyzacji PKP z dnia 08.09.2000 r.


4. brak wystarczających środków na inwestycje w infrastrukturze kolejowej w roku 2003 i latach następnych.
Do merytorycznego przygotowania i prowadzenia sporu Prezydium KK upoważnia zespół w składzie:


 1. Bogdan Kubiak


 2. Stanisław Kogut


 3. Wojciech Lipiński


 4. Ryszard Filipowicz


 5. Henryk Grymel


 6. Zenon Kozendra


 7. Andrzej Niezgoda


 8. Henryk Sikora


 9. Wiesław Pełka


10. Tadeusz Zawadzki


Prezydium KK NSZZ "Solidarność"

  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.