"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Poniedziałek, 28 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
 
Konferencja Prasowa w PKP S.A.


23 listopada, niemal w przeddzień Patronalnego Święta Kolejarzy w Warszawie odbyła się z tej okazji konferencja prasowa, na która przybyli liczni dziennikarze. Konferencję prowadził rzecznik prasowy PKP S.A. Roman Hajdrowski. Zarząd reprezentowali. - Prezes Krzysztof Celiński, Wiesław Protasewicz, Krzysztof Niemiec, Sławomir Skrzypek. W konferencji uczestniczyli również przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Arkadiusz Kężel, a także prezesi nowopowstałych spółek: Prezes Zarządu PKP Przewozy Regionalne Maria Wasiak i Prezes zarządu PKP spółki Intercity Andrzej Żurkowski.


Prezes K. Celiński mówił między innymi: Kiedy powstawały PKP 75 lat temu, oczywiście był to środek transportu nowoczesny, jedyny i powszechny. Tam gdzie docierała kolej tam docierała cywilizacja. Dziś sytuacja jest diametralnie inna, mamy bardzo silną konkurencje w postaci transportu samochodowego. Również poważnym konkurentem kolei, na dłuższych trasach jest lotnictwo. Nie jest więc tą samą koleją, jaką była 75 lat temu. Mis więc inaczej na rynku przewozowym działać, musi się koncentrować wokół tych segmentów rynku, na których ma szansę wygrywać konkurencję. Dlatego przedsiębiorstwo, w bardzo zintegrowanej strukturze, taki moloch musiało ulec przekształceniu. Czyli w tym roku obchodzimy nasze święto w formie grupy kapitałowej, czyli zespołu firma utworzonych właśnie po to żeby bardziej efektywnie na rynku funkcjonować i odpowiadać za poprawną, bezpieczną i dobra obsługę klientów, a jednocześnie też odpowiadać za finanse jakie związane są z tym rynkiem, a także z zagrożeniami jakie występują na tym rynku. Zagrożenia są przeróżne w dużych firmach. I tak w CARGO, zagrożeniem jest bardzo ciężka sytuacja podstawowych klientów jakimi są hutnictwo i koksownictwa i to musi być w strategii tej firmy brane pod uwagę. W przewozach Regionalnych jest fakt niepełnego dojścia do docelowego systemu. Samorządy dysponują w pełni pieniędzmi, które pozwalają im realizować zasady dojeżdżania ludzi do pracy i zlecania tych usług w formie przetargów. W przyszłym roku, prawdopodobnie projekt budżetu na ten cel 300 milionów złotych, czyli nie tak jak przewidywano poprzednie 500, ale w podobnej wysokości jak w roku bieżącym. Oczywiście nie są to środki na tyle duże, które pozwalałyby utrzymać skale przewozów na podobnym poziomie i to jeszcze w drodze przetargów wybierania przewoźników. Ten okres dochodzenia do struktury jaka jest w Europie Zachodniej, we Francji czy Niemczech potrawa do roku 2003, czy może nawet do roku 2004. [...]. Spółka Intercity ma konkurencję w transporcie samochodowym i lotniczym. [...] Grupa kapitałowa została utworzona tak, aby bieżąca sytuacja finansowa spółek była na tyle dobra żeby miały one zdolność kredytową i to się potwierdziło w przypadku firmy CARGO, która już raz brała kredyt i już go po tygodniu spłaciła.


PKP SA zatrudnia w tej chwili niecałe pięć tysięcy osób, dysponuje nieruchomościami. Domeną PKP S.A. jest obsługa nieruchomości i dalszy właścicielski nadzór i dalsza restrukturyzacja tych firm, które powstały w wyniku przekształcania dawnych jednostek PKP.


Sprawuje też nadzór nad strategicznymi inwestycjami prowadzonymi w ramach grupy kapitałowej.


PKP mając cały balast długów z poprzedniego okresu czasu, w wysokości 7,6 miliarda złotych musi odpowiadać za ich spłacenie, za ich dalszą restrukturyzację. Dlatego, że struktura jest ciągle niekorzystna bo duży udział, w tym zadłużeniu mają długi krótkoterminowe, które musza być zamienione na długi długoterminowe. Na ten temat trwają rozmowy z bankiem z Londynu i planujemy dokonać emisji obligacji co ma tylko zamienić wierzytelności jedne na drugie, a nie doprowadzić do przerostu zadłużenia. W każdym funkcja PKP S.A. jest troszkę nietypowa, Nie jak zwykłej spółki akcyjnej, bo też ma funkcję, po trosze, funkcję agencji restrukturyzującej. [...] Transport kolejowy ma szansę lepszego funkcjonowania, co prawda trudno teraz mówić o wielkich inwestycjach, czy dużych modernizacjach z własnych środków spółek, które powstały, ale na pewno będzie można po jakimś czasie oczekiwać poprawy funkcjonowania. Takim przykładem mogą już być PKL w Zakopanem, te które miały szansę dłużej funkcjonować, od lipca zeszłego roku. Czy Linia Hutniczo Siarkowa, gdzie nie ma najmniejszych kłopotów z płaceniem i z funkcjonowaniem tej firmy. Również WKD i SKM daje się zauważyć postęp, chociażby w wymianie wiat na peronach czy kostki, naprawa przejazdów poziomie szyn.


Na infrastrukturę, pieniądze na większe inwestycje, przyjdą z UE.


Oczekujemy, że na przełomie roku zostaną kolejne memoranda z Komisją Europejską w sprawie użytkowania funduszy ISPA na niektórych liniach kolejowych. Tu będzie bardzo ciekawy projekt, który uzyskał poparcie KE dotyczący modernizacji wielu linii równocześnie. W kilkudziesięciu punktach. [...] Tu musze podkreślić, że punktowe inwestycje dają ogromne korzyści dla naszych klientów. Niewielkie kwoty powodują istotne skrócenie czasu jazdy. [...] Przechodzimy na inny system modernizowania linii, bardziej efektywny i nie koniecznie przez modernizowanie linii tak jak to robiliśmy w przypadku linii E20.


Do innych projektów należy powiązani Wrocławia z Dreznem, tu brakuje jeszcze projektu na odcinku Legnica - Granica Państwa i dalej Horka po stronie Niemieckiej - Drezno. Myślę więc, że w historii PKP mamy moment przełomowy, ale również i transporcie kolejowym i pozwalający na większy optymizm ni to miało miejsce w okresie kiedy funkcjonowała duża firma.


A. Krężel mówił: Myślę, że program restrukturyzacji PKP, jeżeli chodzi o formułę organizacyjną, to ta formuła, która ruszyła 1 października br. została zrealizowana. Mamy dzisiaj grupę kapitałową PKP S.A. grupę która musi się zarządzać i kapitałowo i strategicznie. Zwłaszcza na takich obszarach gdzie istnieją potencjalnie, bardzie ciekawe rynki i możliwości zwiększania możliwości przewozów, zwiększania możliwości zarabiani pieniędzy. Grupa kapitałowa PKP jest po to, aby zarabiać pieniądze, a nie je tarcic i przede wszystkim wiedzieć jak te pieniądze trzeba zarobić i jak trzeba ograniczać koszty. Na pewno w tej chwili czeka PKP bardzo trudny okres stabilizacyjny. Mam tu na myśli stabilizację w funkcjonowaniu zarządzania korporacyjnego tak duża grupą, bo patrząc na aktywa jest to w tej chwili, jedna z największych grup kapitałowych w Polsce. [...]. Trzeba wyraźnie zwrócić uwagę na fakt, że potencjalne wejście Polski do UE bardzo zliberalizuje układ, równie, transportu kolejowego poprze wpuszczania na tory innych przewoźników. Trzeba się więc liczyć z faktem, że do roku 2004 musimy być bardzo dobrze przygotowanym konkurencyjnie po to żeby sprostać wymaganiom jaki będzie stwarzał kolejowym przewozom rynek. Sądzę, że założenia, które wynikały z ustawy i od początku prac, które zostały podjęte dla procesu restrukturyzacji, zostały wykonane. Uważam też, że ten rok jest rokiem przełomowym, zaś następne dwa lata będą okresem stabilizującym dla grupy, w która musi przede wszystkim uporządkować sprawy finansowe oraz ewolucyjnie wejść do poziomu zysku całej grupy, co jest przewidywane na rok 2003.


Prezes spółki PKP Intercity Andrzej Żurkowski mówił. Nasze sukcesy rynkowe są jeszcze bardzo skromne, istniejemy dopiero od 1 września br. Od początku staramy się o to aby organizować z nowych strukturach i na nowych zasadach przewozy kwalifikowane.[...] łączące największe ośrodki w kraju. [...] Podpisaliśmy porozumienie z kolejami niemieckimi (DBAG) o wspólnym produkcie jakim jest pociąg ekspresowy Berlin - Warszawa, który kursuje od kilkunastu tygodni, w odmiennej kolorystyce, z atrakcyjną taryf międzynarodowa dla podróżnych, którzy udają się z Warszawy do Berlina. Bardzo ściśle współpracujemy z kolejami litewskimi, ponieważ od kilkunastu miesięcy kursuje pociąg między Warszawą - i Wilnem, który jedzie nocy i na granicy dokonywana jest automatyczna zmiana rozstawu kół, polskiej konstrukcji urządzeniu...


Na święta szykujemy nową taryfę zapraszając na pokłady pociągów objętych rezerwacją podróżnych oferując im to, że każda osoba w komunikacji krajowej i która rozpocznie podróż w dniach między 23 i 25 grudnia i wróci takim samym pociągiem nie później niż do 5 stycznia kupi bilet ze zniżka 50 %. ...


Następnie dziennikarze przystąpili do zadawania pytań. Dotyczyły one wielu spraw związanych z działalnością firmy, kłopotami finansowymi jakie są jej udziałem, deficytu spółki PKP Przewozy Regionalne, sprawą nie przekazywania dotacji przez władze województwa Dolnośląskiego na ruch regionalny, o budowę centrum logistycznego, przebudowy przejścia granicznego między Słowacją i Polska. Zwardoń - Skalité, które dla Słowaków jest oknem na świat. Dziennikarze interesowali się również sprawą czeków wystawionych przez poprzednio prezesa Zarządu PKP J. Janika.


Na zadawane pytania odpowiadali kolejno: Prezes PKP Przewozy Regionalne Maria Wasiak, Krzysztof Celiński, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP S.A. A. Krężel.


Maria Wasiak - To czy zostanie zmieniona wysokość środków na dotacje do ruchu Regionalnego, a która jest przewidziana w ustawie, jeszcze nie wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o bilans naszej spółki, zmniejszanie dotacji, nie jest jedynym źródłem kłopotów spółki. Mamy program wyjścia z deficytu, który, niestety, sięga 2004 roku. Zamierzamy radzić sobie w różny sposób, mamy program współpracy z samorządami, mamy rozpoczętą w stadium początkowym współpracę z trzema grupami samorządów. Z samorządem miasta Warszawy, Współpracę podjęta z inicjatyw Marszałka województwa w Wielkopolskiego Poznaniu i Unią Metropolii Polskich. Mamy programy, które by poszukiwały dodatkowych środków na dostosowanie się przewozów regionalnych do potrzeb dużych organizmów samorządowych i nie kryję, że tutaj są brane pod wagę nie tylko środki budżetowe. Zamierzamy również pozyskiwać środki prywatne, szczególnie zależy nam na tym aby napisać dobry program na pozyskiwanie taboru, jest bowiem pięta Achillesową naszej spółki. Dysponujemy bardzo starym taborem, z którym trudno się dostosowywać do wymogów lokalnych. Nasz tabor, w większości, liczy sobie ponad dwadzieścia lat. [...] To prawda, że jedynym województwem, które nie przekazywało środków budżetowych na przewozy regionalne, było województwo Dolnośląskie i był to ewenement w skali całego kraju, ale mam nadzieję, że ta sprawa została już uregulowania. Zakład otrzymał już dwie transzy dotacji na przewozy regionalne. Dlaczego tak się tam stało nie wiem, bo umowy we wszystkich województwach były takie same?... Nasze koszty są obciążone również koniecznością świadczenia bezpłatnych przejazdów dla rencistów i emerytów, których liczba jest szacowana czterysta tysięcy osób. Tym Takimi kosztami nie byłby jednak obciążony przewodnik kolejowy, który pojawi się na torach, on byłoby obciążony kosztami dostępu do torów, podobnie jak my, ale nie kosztami bezpłatnych przewozów...


Krzysztof Celiński - Weksele są sprawą dla głównego wierzyciela, czyli skarbu państwa... Jeżeli chodzi przejście Zwardoń - Skalité opóźnienia mają sami Słowacy


Krężel - Dla nas centrum logistyczne, które wykorzystuje tak naprawdę tereny Huty Katowice, tereny PKP i tereny Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa jest szansą, szansa na wykorzystanie polskiej infrastruktury i kolejowej, drogowej i lotniczej, jak również wykorzystania tego dla restrukturyzacji całego sektora hutniczego, Huty Katowice i Huty Sędzimira. Centrum logistyczne to nie tylko kwestia logistyki dla hutnictwa, ale również dla olbrzymiego ciągu towarów kontenerowych, które tutaj przepływają oraz zwiększenia wartości terenów inwestycyjnych znajdujących się wokół ciągu transportowego. Olbrzymią szansą dla nas jest budowa centrum logistycznego w Sławkowie. Musimy doprowadzić do budowy takiego centrum na terenie Polski, rozmowy na ten temat toczą się, również z Japończykami. Centrum w Bohuminie będzie dla nas konkrecją. Musimy więc zadbać o to, aby nasze w Sławkowie powstało jak najszybciej.


Zygmunt Sobolewski

  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.