"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 22 stycznia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor
 
Roczniki:  2001200220032004200520062007200820092010
201120122013201420152016201720182019
Numery:    
()   -  
Jestem pełen podziwu dla pracowników
twierdzi Janusz Goławski - z-ca dyrektora ds. handlowych Zakładu Mazowieckiego spółki „PKP Energetyka” w rozmowie z „Wolną Drogą”Czy Zakład Mazowiecki, to nadal czołowy zakład spółki „PKP Energetyka”?

Myślę, że tak. Nieprzerwanie od 14 kwartałów (tj. 3,5 roku) jesteśmy w najlepszej czwórce klasyfikacji zakładów Spółki. Ale pracujemy na ten wynik ciężko i wytrwale na stałych i wysokich obrotach. Ukształtowaliśmy swoją wysoką pozycję na wymagającym rynku usług, co owocuje rosnącym zaufaniem klientów do naszej firmy i bardzo bogatym zakresem zleceń na nasze usługi.

A jak to wyglądało w mijającym roku?

Rok 2007 był dla Zakładu Mazowieckiego bardzo pracowity. Już od samego początku roku kontynuowaliśmy wspólnie z Polimeksem - Mostostalem Siedlce i PRK-7, rozpoczęty w połowie ubiegłego roku remont części podmiejskiej tunelu średnicowego na odcinku Warszawa Śródmieście - Warszawa Powiśle. Pod koniec I kwartału rozpoczęliśmy realizację dwóch znaczących umów. Jeden z kontraktów dotyczył modernizacji stanowisk grzania wagonów dla „PKP Intercity” na st. postojowej Warszawa Grochów i również był kontynuacją umowy zawartej z PRK-7 w 2006 r., natomiast drugi realizowany był na zlecenie Mostów Warszawskich, a dotyczył prac związanych z przebudową sieci trakcyjnej oraz budową i przebudową urządzeń energetycznych towarzyszących budowie wiaduktu nad torami st. Warszawa Okęcie, w ciągu ul. Poleczki - dojazd do terminala Cargo Lotniska Warszawa - Okęcie.

W międzyczasie Zakład Mazowiecki prowadził liczne prace remontowo - inwestycyjne, poprawiając stan techniczny swoich urządzeń, a także modernizując układy przesyłowo - rozdzielcze urządzeń zasilających, w szczególności zaś przyłączając wielu nowych odbiorców energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej od kilkuset kW do kilku MW. Poza tym zrealizowaliśmy szereg średnich lub mniejszych robót na zlecenie głównie spółek z Grupy PKP, przede wszystkim PKP PLK SA i PKP SA, a także firm spoza Grupy.

Równocześnie nie zapominaliśmy oczywiście o naszej podstawowej działalności usługowej, jaką jest utrzymanie urządzeń dla spółek Grupy PKP, głównie PKP PLK SA. O tym, że podchodzimy do tych obowiązków rzetelnie, najlepiej świadczy fakt utrzymywania od wielu lat jednego z najniższych w kraju poziomów awaryjności urządzeń w bardzo trudnym eksploatacyjnie Warszawskim Węźle Komunikacyjnym.

To rzeczywiście bardzo duży zakres robót...

Jednakże było to tylko „preludium” lub - posługując się terminologią sportową - „rozgrzewką” do prawdziwego wyzwania, jakie stanęło przed naszym zakładem w II półroczu br., a mianowicie realizacją największego w historii PKP kontraktu dotyczącego „Modernizacji linii kolejowej E-65, odcinek Warszawa - Gdynia, etap II w Polsce”. Ogłoszony przez PKP PLK SA przetarg wygrało konsorcjum, którego liderem jest „PKP Energetyka” spółka z o.o., a partnerem PNI Warszawa spółka z o.o., a wartość całego przedsięwzięcia wyceniono na ponad 500 mln zł. Zakładowi Mazowieckiemu przypadła w udziale realizacja robót elektrotrakcyjnych i elektroenergetycznych o łącznej wartości 90 mln zł. O skali trudności i urozmaicenia całego przedsięwzięcia niech świadczy fakt, że w zakres zadania wchodzi m.in. modernizacja części jednej z największych stacji w Polsce - Warszawa Praga rozciągającej się na długości ponad 7 km, całości dość znacznej stacji Nasielsk odległej prawie 60 km od Warszawy, modernizacja naszpikowanego obiektami inżynieryjnymi szlaku Warszawa Wschodnia - Warszawa Praga z usytuowanymi po drodze dwoma posterunkami odgałęźnymi oraz trzytorowego szlaku Warszawa Praga - Legionowo o długości ponad 7 km. A wszystko to w bardzo ostrym reżimie czasowym 20 miesięcy od podpisania umowy. I właśnie od ostatniej wymienionej przeze mnie lokalizacji, tj. szlaku Warszawa Praga - Legionowo rozpoczęto wyścig z czasem. I to Zakład Mazowiecki jako pierwszy miał zaszczyt rozpocząć realizację kontraktu wykonując prace przygotowawcze wymuszone technologią i fazowaniem dalszych robót.

Jak radzicie sobie z tak dużym wyzwaniem?

Przed przystąpieniem do robót odbyły się liczne narady i spotkania, tak na szczeblu kierownictwa kontraktu, jak i w zakładzie, ustalające szczegółowe harmonogramy i technologie realizacji poszczególnych etapów prac. Szczególne słowa uznania za przygotowanie, organizację prac, a także bezpośredni nadzór (prawie całodobowy) nad realizacją robót sieciowych, należą się inspektorowi tutejszego zakładu Panu Tadeuszowi Gzowskiemu. Jego ogromna wiedza i doświadczenie pozwoliły na bieżąco modyfikować organizację prac w związku z częstymi aktualizacjami harmonogramów, zaś wnikliwa analiza dokumentacji technicznej wychwycić i skorygować nieścisłości i rozbieżności projektowe, nie wspominając o niezwykle precyzyjnym i drobiazgowym przygotowaniu planu działań kompleksowej modernizacji sieci trakcyjnej.

Nieco w cieniu robót sieciowych pozostają roboty elektroenergetyczne, które w tym roku zostały zrealizowane w niewielkim zakresie, jednak w przyszłym roku czeka nas większe urozmaicenie, gdyż mamy w planie m.in. budowę linii potrzeb nieatrakcyjnych napowietrzno - kablowej o długości ok. 18 km. Tak, czy inaczej trzeba przyznać, że chyba najtrudniejszy odcinek mamy już za sobą - przynajmniej mam taką nadzieję. Trudność ta polegała m.in. na konieczności posadowienia 120 szt. konstrukcji bramkowych o rozpiętości ok. 20 m na fundamentach tradycyjnych, w 1/3 przypadków wylewanych „na mokro”, o wyjątkowo dużych gabarytach bardzo rzadko stosowanych na PKP. Jakby tego było mało w udziale przypadło nam jeszcze postawienie 4-ech bramek semaforowych z montażem kompletnych wyposażeń. Z pewnością nie ułatwił nam również zadania czas udzielonych zamknięć wszystkich 3-ech torów jednocześnie dla montażu pomostów bramek. Były to zaledwie 2 godziny i to w porze nocnej, co przy tak skomplikowanych i niebezpiecznych pracach wymagało precyzji i dyscypliny w realizacji poszczególnych czynności na miejscu robót. Były to czynności niezwykle pracochłonne i czasochłonne wymagające zaangażowania znacznego potencjału technicznego i ludzkiego.

Czy Zakład Mazowiecki dysponuje dostatecznym potencjałem technicznym do realizacji tak dużego kontraktu?

Do realizacji robót na odcinku Warszawa Praga - Legionowo skierowano 3 pociągi sieciowe sekcji elektrotrakcyjnych Legionowo, Warszawa Wschodnia i Warszawa Odolany, a także 2 zestawy do robót fundamentowo - słupowych na wyposażeniu m.in. z dźwigami EDK80 i EEK80, koparkami K611 na wagonie oraz inny sprzęt pomocniczy. Poza tym wydatnej pomocy udzielił nam Zakład Kujawski naszej spółki, przesyłając trzeci zestaw fundamentowo - słupowy wraz z obsadą, za co na łamach „Wolnej Drogi” chciałbym złożyć serdeczne podziękowania kierownictwu zakładu, a także pracownikom niezmiernie zaangażowanym w realizację zadania. Ciekawostką jest to, że przy robotach montażowych dało się zauważyć swoistą rywalizację poszczególnych brygad związaną z ilością zamontowanych w ciągu jednej nocy pomostów. Z czasem czynności doprowadzono do takiej perfekcji, że jednej z ostatnich nocy przy użyciu dwóch zestawów i sprzętu pomocniczego zamontowano w ciągu dwóch godzin 12 pomostów bramek. Niewątpliwie świadczy to o wyjątkowo wysokich kwalifikacjach pracowników, zwłaszcza operatorów sprzętu takich, jak uniwersalny Jerzy Jackiewicz (EZST Warszawa Wschodnia) oraz Mieczysław Aleksandrowicz i Marian Perka (EZST Warszawa Odolany). A w ogóle wszyscy pracownicy wykonywali swoje zadania z wielką determinacją, zaangażowaniem i ogromnym poświęceniem, co pozwoliło zrealizować w ciągu nieco ponad czterech miesięcy zakres prac o wartości prawie 17 mln zł. W tym czasie dokonano demontażu przeszło 18 km sieci trakcyjnej wraz z likwidacją ok. 300 starych konstrukcji wsporczych i 360 fundamentów, wybudowano prawie 8 km sieci trakcyjnej Yws C120-2C-M oraz prawie 8 km sieci 2C120-2C-3, wybudowano oświetlenie dwóch peronów na p.o. Warszawa Płudy i p.o. Warszawa Choszczówka, a także usunięto liczne kolizje kabli elektroenergetycznych PKP i RWE Stoen.

Niewątpliwie znaczący udział w wykonanie przedstawionego zakresu prac miało również sprawne i umiejętne prowadzenie robót przez kierownictwo wszystkich sekcji zaangażowanych w realizację zadania. Szczególnie należy wyróżnić naczelnika EZST Warszawa Wschodnia pełniącego obowiązki kierownika robót elektrotrakcyjnych - Pana Janusza Tkacza oraz „gospodarza terenu”, na którym odbywają się prace modernizacyjne, naczelnika EZST Legionowo - Pana Krzysztofa Majchra wykonującego dodatkowo trudne i zróżnicowane zadania logistyczne.

Jeszcze raz pragnę podkreślić, że jestem pełen podziwu dla wszystkich pracowników Zakładu Mazowieckiego, potrafiących wykrzesać z siebie tyle „dobrej energii”, by szybko, sprawnie i fachowo wykonać naprawdę trudne zadania nie tylko w interesie spółki, ale także całej Grupy PKP, realizując hasło „Uwaga: NOWA KOLEJ”.

Jakie są plany Zakładu Mazowieckiego na przyszły rok?

Oprócz codziennych prac konserwacyjnych wynikających ze stałych umów na utrzymanie urządzeń z kontrahentami głównie z Grupy PKP, mamy w planach kolejne liczne zadania inwestycyjno - remontowe, w tym wiele inwestycji związanych z pozyskiwaniem nowych odbiorców energii elektrycznej, m.in. planujemy zakończenie przyłączenia do sieci „PKP Energetyka” nowobudowanego dużego apartamentowca w pobliżu st. Warszawa Gdańska na zlecenie Budimexu Nieruchomości. Czeka nas również wykonanie kilku istotnych, zakontraktowanych już w br. umów m.in. prace związane z rozbudową torów postojowych „PKP Intercity” na st. Warszawa Grochów, realizowanych na zlecenie PRK-7, stającego się ostatnio naszym stałym partnerem handlowym w tego typu przedsięwzięciach.

Jednak przede wszystkim czeka nas 12 miesięcy niezwykle ciężkiej i wytężonej pracy przy realizacji naszego najważniejszego zadania, jakim jest omawiany przeze mnie kontrakt na „Modernizację linii kolejowej E-65, odcinek Warszawa - Gdynia, etap II w Polsce”. A chciałbym jeszcze dodać, że już przygotowana została oferta do następnego postępowania przetargowego dotyczącego kolejnego etapu robót na linii E-65, mianowicie „Modernizacji stacji Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki i Modlin”. Myślę, że przyszły rok może okazać się jeszcze trudniejszy i bardziej pracowity od tego mijającego.

Czego w takim razie życzyć Zakładowi Mazowieckiemu i jego pracownikom?

Przede wszystkim wytrwałości i dużo sił w realizacji wielu trudnych przedsięwzięć. Nie pogardzimy również życzeniami sprzyjających warunków atmosferycznych, ponieważ czas realizacji naszego priorytetowego zadania obejmuje dwa okresy zimowe, co może mieć istotny i decydujący wpływ na terminowość wykonania planowanych robót.

Jednocześnie korzystając z okazji chciałbym życzyć wszystkim Kolejarzom zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz moc „Dobrej Energii” w nadchodzącym Nowym 2008 Roku, by wszystkim dodawała sił w trudnej i odpowiedzialnej pracy naszej grupy zawodowej.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Aleksander Wiśniewski
  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.