"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Środa, 23 wrzesienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław
 
Z prac Rady Nadzorczej PKP SA
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej PKP SA 28 listopada 2007 r. omawiano raport na temat stanu „PKP intercity” sp. z o.o. Spółkę reprezentowali prezes Czesław Warsewicz oraz członkowie Zarządu: Lucyna Krawczyk i Krzysztof Supa.

Rada została zapoznana z aktualnymi wynikami spółki oraz z jej planami. W pierwszych 10 miesiącach 2007 r. przewieziono 33,9 mln. pasażerów, to jest o 1 mln. więcej, niż w tym samym okresie roku poprzedniego i więcej niż przewidywał plan na rok bieżący.

W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł wskaźnik pracy przewozowej o ponad 267 mln. paskm. Poprawie uległy również inne wskaźniki, takie jak: zajętość pociągów, wzrost przewozów przy takiej samej ilości taboru, wzrost rentowności (2006 - 3,4%, 2007 - 5,5%).

Wynik netto spółki za 10 miesięcy br. wyniósł ponad 47 mln. zł i jest lepszy o ponad 20 mln. zł, niż w tym samym okresie 2006 r.

Intercity uzyskało już w roku bieżącym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości: ok. 42 mln. zł, jako dotację przedmiotową za stosowanie ustawowych ulg przejazdowych, oraz ok. 11 mln. zł. z tytułu dofinansowania do pociągów międzynarodowych.

Spółka planowała w bieżącym roku nakłady inwestycyjne w wielkości ok. 208 mln. zł. Dotychczas plan został wykonany w ok. 43%. Trwają procedury związane z przetargiem na lokomotywy wielosystemowe, oraz modernizacją wagonów. W przyszłości zaplanowano dalszą modernizację taboru, w tym wagonów barowych, oraz zakup 50 nowych wagonów i 20 składów zespolonych.

W dyskusji członkowie Rady zwracali uwagę na konieczność dalszej poprawy obsługi pasażerów i poprawy standardu usług.

Rada Nadzorcza PKP SA uwzględniając dobry wynik finansowy, wzrost przewożonych pasażerów, stabilną pozycję na rynku oraz perspektywiczne plany na przyszłość - pozytywnie oceniła działania Zarządu Intercity.

Zgodnie z decyzjami właścicielskimi, Zarząd Intercity przygotował plan przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Działania te umożliwią częściowe zbycie akcji i jej debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Rada Nadzorcza PKP SA pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu PKP SA na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP SA o przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i zatwierdziła Statut Spółki „PKP Intercity” Spółka Akcyjna.

W następnej części obrad, Zarząd PKP SA przedstawił informacje na temat stanu zaawansowania projektów inwestycyjnych, w tym modernizacji dworców realizowanych we współpracy z doradcą PKP SA Konsorcjum Vertano Property Managment Sp. z o.o. Współpraca z Konsorcjum przewiduje doradztwo w procesie komercyjnego zagospodarowania terenów i dworców kolejowych: w Szczecinie (nowy węzeł komunikacyjny i dworzec), Poznaniu (teren Wolnych Torów), Wrocławiu (rewitalizacja zabytkowego historycznego kompleksu Dworca Wrocław Główny oraz zabudowa placu przed dworcem). Pomimo problemów we współpracy z Konsorcjum, prowadzone są analizy kosztów budowy, oraz uwzględnienie przewidywanych obszarów przestrzeni publicznej, która może być zagospodarowana.

Kolejnym punktem była informacja dotycząca problemów notyfikacji pomocy dla „PKP Przewozy Regionalne”. „Strategia” dla transportu kolejowego przyjęta przez Radę Ministrów 17 kwietnia 2007 r. zakłada oddłużenie spółki „PKP Przewozy Regionalne”. Źródłem oddłużenia będą środki pożyczki budżetowej dla PKP SA. W oparciu o te środki, PKP SA dofinansuje „Przewozy Regionalne” kwotą 1 860 mln. zł. Będą one mogły być wykorzystane wyłącznie na spłatę zadłużenia wobec spółek kolejowych.

Przypomnę w tym miejscu, że głównymi wierzycielami „Przewozów Regionalnych” są: Polskie Linie Kolejowe (1.100 mln. zł), Cargo (600 mln. zł), Energetyka (ok. 160 mln. zł) i PKP SA (300 mln. zł).

Stosowna kwota przeznaczona na oddłużenie „Przewozów Regionalnych” została wpisana w projekt budżetu państwa na 2008 r. W interesie kolejnictwa i wszystkich spółek Grupy PKP jest, aby nowy Sejm przyjął budżet, utrzymując planowane środki z przeznaczeniem na oddłużenie kolejowego przewoźnika jako nieotrzymaną należną rekompensatę za świadczenie usług interesu ogólnego w poprzednich latach.

To jednak nie jedyny problem przeprowadzenia procesu oddłużenia. Aby można było skorzystać z tych środków, konieczne jest przeprowadzenie wymaganych w Brukseli procedur. Od kilku miesięcy PKP SA oraz Ministerstwo Transportu zabiega w Komisji Europejskiej o notyfikację pomocy, która ma zostać udzielona „Przewozom Regionalnym” z tytułu likwidacji jej zadłużenia historycznego. Ustalono, że środki, które miałyby zostać przyznane PR, mogłyby zostać uznane za pomoc publiczną, niepodlegającą obowiązkowi notyfikacji zgodnie z procedurami przewidzianymi w aktach wykonawczych. Z uwagi na fakt, że stanowią one rekompensatę za wykonane przez „Przewozy Regionalne” świadczeń wyłącznie mających charakter usługi publicznej. Procedura notyfikacji, która jest obecnie przygotowywana, ma na celu uzyskanie pewności prawnej, że środki przyznane „Przewozom Regionalnym” będą zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym Unii Europejskiej. Wątpliwości dotyczą uznania, że środki przewidywane dla PR, nie stanowiły pomocy na restrukturyzację, tylko będą pomocą przyznaną jako rekompensata za świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Rozważana jest możliwość wprowadzenia zapisu dotyczącego udzielenia pomocy dla PR do innego projektu ustawy, niż Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP lub dodatkowego aktu prawnego (np. umowa z rządem), gdzie wskazywałoby się, że środki przewidziane w ustawie stanowią kompensatę za takie usługi. W razie stwierdzenia, że notyfikowane środki nie stanowią pomocy publicznej, Komisja wyda w tej sprawie decyzję. Komisja może wydać również decyzję o tym, że notyfikowany środek stanowi pomoc publiczną, dozwoloną w prawie wspólnotowym. W innym przypadku, gdy istnieją wątpliwości, Komisja może wszcząć formalną procedurę dochodzeniową.

Obecne PKP, we współpracy z „Przewozami Regionalnymi”, przygotowuje formularz notyfikacyjny. Zostanie on skierowany za pośrednictwem stałego przedstawiciela w Brukseli do Komisji. Notyfikacji do Komisji Europejskiej nie dokonuje PKP, lecz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak widać cała procedura formalno - prawna jest dość zawiła i czasochłonna.

Rada Nadzorcza PKP SA pozytywnie zaopiniowała wnioski Zarządu PKP SA na Walne Zgromadzenie PKP SA dotyczące wniesienia do Spółki „Wagrem” Sp. z o.o. w Kluczborku aportem nieruchomości niezbędnych do działalności oraz wniesienie do spółki „PKP Energetyka” Sp. z o.o. ponad 20 nieruchomości (głownie budynki podstacji trakcyjnych i magazynowo - warsztatowe).

Rada dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PKP SA za rok 2007, badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKP za rok 2007. Zapoznała się z informacją o bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej spółki PKP SA i Grupy PKP. Wynika z niej, że w okresie 10 miesięcy 10 spółek skonsolidowanych uzyskało wynik netto dodatni, a jedna spółka wynik ujemny.

Na uwagę zasługuje fakt wzrostu przewożonych pasażerów przez „PKP Przewozy Regionalne” o blisko 6 mln. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. „PKP CARGO” SA zanotowało spadek przewozów (prognoza na koniec 2007 r. blisko 98% planu przewozów, tj. ok. 3 mln. mniej niż w 2006 r.) i pracy przewozowej. Natomiast w spółce LHS zanotowano dalszy wzrost przewozów.

Henryk Sikora
  Komentarze 2
  Dodaj swój komentarz
~
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.