"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Środa, 12 sierpienia 2020 r.
Imieniny obchodzą: Klara, Lech, Julian
 
Pikieta pod MSWiA w sprawie Ustawy o Straży Ochrony Kolei Warszawa, 16 października 2018 r.
[ 0000-00-00 ]
   W dniu 16 października 2018 r. o godz. 12.00 w Warszawie przy ul. Batorego 3/5 przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się pikieta stacjonarna w sprawie Ustawy o Straży Ochrony Kolei, organizowana przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy udziale Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
W pikiecie udział wzięło około 600 osób reprezentujących środowisko kolejarskie, reprezentowane przez pracowników spółek kolejowych, w tym m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP CARGO S.A., PKP Energetyka S.A., Przewozy Regionalne Spółka z o.o., PKP Intercity S.A.
Wspólne uczestnictwo przedstawicieli różnych spółek świadczy o konsolidacji środowiska. Jak powiedział Henryk Grymel – przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”: Kolejarska „Solidarność” działa jak muszkieterowie – Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
   Tę ważną inicjatywę, nie tylko dla samej Straży Ochrony Kolei, ale i dla bezpieczeństwa na obszarach kolejowych w ogóle. wsparła również Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, poprzez uczestnictwo w pikiecie Bogdana Bisia – zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy, który zapowiedział, że jeśli trwająca pikieta nie przyniesie skutków, wówczas do uczestnicy mogą liczyć na wsparcie górników.
   Uczestnicy złożyli w MSWIA adresowaną do Joachima Brudzińskiego - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji petycję:

„Żądamy:
 1. Odpowiedzianego traktowania przez Rząd RP, przede wszystkim Pana Premiera, spraw bezpieczeństwa publicznego na obszarze kolejowym, który jest integralną częścią Naszego Państwa i niezwłocznego sfinalizowania prac nad projektem ustawy o Straży Kolejowej i podporządkowania formacji pod MSWiA.
 2. Zapewnienia skutecznej ochrony całego obszaru kolejowego i znajdującego się na tym obszarze wielomiliardowego mienia, bez względu na właściwość zarządcy infrastruktury kolejowej lub przewoźnika kolejowego.
 3. Odejścia od pozornych działań na rzecz bezpieczeństwa, których faktycznym celem jest wspieranie prywatnych firm ochrony, nieprzygotowanych i niedających gwarancji bezpieczeństwa obszarów kolejowych.
Jednocześnie podkreślamy, że projekt ustawy o Straży Kolejowej:
 • nie tworzy nowej formacji, lecz sankcjonuje i porządkuje stan prawny formacji już istniejącej, wykorzystując jej wieloletnie doświadczenia zgromadzone w służbie na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • nie powoduje dodatkowego obciążenia dla Skarbu Państwa, ponieważ koszty działalności SOK są już finansowane ze środków dotacji budżetowej,
 • wzmacnia skuteczność działania Straży Ochrony Kolei we wszystkich obszarach bezpieczeństwa,
 • w dobie zagrożenia globalnym terroryzmem realizuje obowiązek Państwa w zakresie zapewnienia silnych struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli.
Podpisano: Henryk Grymel – Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, Warszawa, dnia 16.10.2018 r.”

   Jednocześnie w celu przybliżenia problematyki, o którą toczy się walka od 12 lat, Krajowa Sekcja Kolejarzy przygotowała podsumowanie założeń projektu ustawy, jak i korzyści z jej wprowadzenia.

Założenia projektu ustawy o Straży Ochrony Kolei - stan faktyczny
 1. Wdrożenie projektu nie powoduje dodatkowych kosztów dla Budżetu Państwa, ponieważ Skarb Państwa już obecnie finansuje działalność Straży Ochrony Kolei - wynika to jednoznacznie z ustawowych zapisów, które nakładają na SOK obowiązek ochrony zdrowia i życia ludzi, w związku z czym Państwo jest zobowiązane do ponoszenia kosztów funkcjonowania tej formacji.
 2. Koszt funkcjonowania SK (Zakładany w OSR do ustawy) jest równy obecnej dotacji Budżetowej (232,8 mln. zł), którą otrzymuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na refundację kosztów ponoszonych na działalność Straży Ochrony Kolei. Tym samym Budżet Państwa ponosi koszty nie mając wpływu na to jak, i na co są one wydatkowane.
 3. Zakładana liczba etatów w SK po wdrożeniu projektu (zgodnie z OSR) to: 3.000 funkcjonariuszy i 203 pracowników administracji - stan ten jest wystarczający do realizacji nałożonych na SOK zadań, co powoduje, że w perspektywie co najmniej 5 lat nie będzie potrzeby zwiększania etatów.
 4. Straż Kolejowa będzie realizowała zadania polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa na całym obszarze kolejowym, w tym również na dworcach kolejowych, co wynika z projektu ustawy - obecnie PKP S.A. i inne spółki kolejowe ponoszą ogromne koszty, na rzecz ochrony realizowanej przez prywatne podmioty, zatrudniające osoby często nieprzygotowane i nie posiadające odpowiednich kwalifikacji do zapewnienia bezpieczeństwa na tak newralgicznym i strategicznym obszarze dworców kolejowych, szczególnie narażonych na ewentualne zamachy terrorystyczne.
 5. Ogromne koszty ponoszone obecnie przez przewoźników i zarządców na prywatne Firmy Ochrony będą wykorzystane na finansowanie działań SOK w ramach funduszu wsparcia, o którym mowa w Art. 21 ust. 2 i 3 ustawy o Straży Kolejowej np. na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 47 ust. 2.
 6. Straż Ochrony Kolei posiada obecnie bogate zaplecze logistyczne, z którego będzie korzystała przyszła Straż Kolejowa - co jednoznacznie wskazuje, że koszty doposażenia po przekształceniu formacji będą minimalne. Są to między innymi: nowoczesne środki transportu i łączności, nowoczesna broń, sieć informatyczna i nowy sprzęt komputerowy we wszystkich jednostkach, środki przymusu bezpośredniego, dobrze wyszkolone psy służbowe oraz sprzęt wspomagający działania np. Mobilne Centra Monitoringu, termowizory, noktowizory, gogle noktowizyjne, fotopułapki. Jednostki SOK na całym obszarze w ostatnim czasie były modernizowane, są na wysokim poziomie, co jest jednoznaczne, że nie wymagają ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Wdrażana jest Interaktywna Baza Danych, która będzie stanowić narzędzie wsparcia w zarządzaniu służbą.
 7. Uprawnienia przyznane funkcjonariuszom SOK w projekcie ustawy w zakresie zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz rozpoznawania i wykrywania przestępstw wykorzystywane będą wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań - jeżeli jednak zachodzi obawa, że uprawnienia te pozwalają na zbyt dużą inwigilację ze strony SOK mogą być modyfikowane w celu wyeliminowania ww. wątpliwości.

Przyznane funkcjonariuszom SOK uprawnienia - korzyści dla bezpieczeństwa publicznego

 1. Możliwość skutecznej, samodzielnej realizacji zadań dzięki rozszerzeniu uprawnień SOK o prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych - obecnie SOK może prowadzić wyłącznie działania prewencyjne, tak więc w każdym przypadku popełnienia przestępstwa na obszarze kolejowym (np. kradzież elementów sieci trakcyjnej) zachodzi konieczność angażowania Policji. Podkreślić należy, że dla Policji, która prowadzi czynności we wszystkich sprawach kryminalnych, wykrywanie sprawców przestępstw na obszarze kolejowym (najczęściej kradzieże) nie stanowi priorytetu.
 2. Skuteczne działanie w przypadkach bezpośredniego zagrożenia (np. zamachy terrorystyczne), dzięki przyznaniu uprawnień do rejestracji obrazu i dźwięku, kontroli bagażu i osób oraz w obszarze ochrony danych osobowych - obecnie SOK nie posiada tak podstawowych uprawnień jak np. kontrola bagażu, czy przeszukanie osoby - w każdym przypadku konieczności podjęcia ww. czynności zachodzi konieczność dodatkowego angażowania Policji (w roku 2017 ponad 1.200 przypadków).
 3. Odciążenie Policji w zakresie działań na obszarze kolejowym, poprzez nadanie szerszych uprawnień dla funkcjonariuszy SOK - Straż Ochrony Kolei będzie mogła samodzielnie realizować zadania w obszarze przyznanych uprawnień co odciąży funkcjonariuszy Policji i pozwoli im na realizację innych zadań poza obszarem kolejowym (np. w przypadku drobnych kradzieży, kontroli stanu trzeźwości).

Opracował: Przemysław Noworzyń
fot. M.Moczulski
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.