"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
„To lubelska lawina” - Obchody 38. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980 r.
[ 0000-00-00 ]
   Tegoroczne uroczystości upamiętniające wydarzenia Lubelskiego Lipca 1980 r. rozpoczęło uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.
Zgromadzeni w sali konferencyjnej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie odmówili modlitwę za ojczyznę. Następnie odczytano okolicznościowe stanowisko Zarządu Regionu, w którym – oprócz przypomnienia wydarzeń z lipca 1980 r. – zwrócono uwagę na obecne problemy Lubelszczyzny. Adresatem tych słów był premier Rządu RP, Mateusz Morawiecki:
Pragnąc lepszej przyszłości dla naszego regionu wracamy pamięcią do lipcowych dni 1980 r., które były pełne wiary i mądrości, wypływającej wprost ze społecznej nauki Kościoła. W lipcu 1980 r. robotnicy na Lubelszczyźnie byli odważni i sporo wówczas ryzykowali. Zadajemy dzisiaj pytanie, co tak naprawdę sprawiło, że stać było ich wówczas na tak wiele? Ale zadajemy również pytania – czy dzisiaj nas na to stać, czy jesteśmy gotowi kontynuować ten dorobek, czy jesteśmy wystarczająco odważni i czy jesteśmy w stanie ponieść ryzyko, aby coś zmienić? To pytania, które stoją dzisiaj także przed Panem Premierem.
   W trakcie spotkania głos zabrał wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek. Podkreślił znaczenie „Solidarności” w historii naszego kraju oraz wagę podjętego przez Zarząd Regionu stanowiska:
Wszystko zaczęło się w Lublinie, dzięki odwadze ludzi „Solidarności”, za którą serdecznie dziękujemy. Ale dzisiaj „Solidarność” dalej funkcjonuje i dalej musi być odważna w formułowaniu postulatów, które by rzeczywiście wychodziły naprzeciw oczekiwaniom ludzi pracy. I tak jest. Dzisiejsze stanowisko, które tu dzisiaj słyszeliśmy, jest stanowiskiem wybitnym. Jednocześnie nawiązującym do lipca 1980 r., a z drugiej strony pokazującym, co jest dzisiaj przed nami i jakie musimy dzisiaj podejmować działania, ażeby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom ludzi pracy.
Wykład naukowo-historyczny wygłosił dr Robert Derewenda z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wprowadził zebranych w nastrój patriotyczny. Uświadomił zebranym znaczenie i wielkość naszej ojczyzny.
Mszy św. koncelebrowanej w Archikatedrze Lubelskiej przewodniczył wikariusz biskupi, ks. prałat Tadeusz Pajurek. Słowo do wiernych skierował proboszcz parafii archikatedralnej, ks. prałat Adam Lewandowski W modlitwie uczestniczyli krajowy duszpasterz kolejarzy - ks. kanonik Eugeniusz Zarębiński i lubelski kapelan ludzi pracy - ks. prałat Zbigniew Kuzia. W nawach świątyni stanęło wiele pocztów sztandarowych, w większości kolejarskiej „Solidarności”.
   Po zakończeniu mszy św. uczestnicy obchodów przemaszerowali w towarzystwie pocztów sztandarowych do dawnej lokomotywowni, pod krzyż „Doli Kolejarskiej”, gdzie ma powstać centrum kulturalne promujące m.in. pamięć Lubelskiego Lipca 1980.
   Po odśpiewaniu hymnu narodowego, rozbrzmiały słowa pieśni wykonywanej przez Krzysztofa Cugowskiego: „Stąd ruszyła lawina, żarem lipcowych dni, trud człowieczej odwagi, dzwon wolności bił”.
      Trzeba przyznać, że w tym roku żar tlący się w sercach zebranych był niezwykle potrzebny, ponieważ pogoda nie była zbyt sprzyjająca, a lejący się z nieba deszcz wystawił wszystkich na ciężką próbę.
Ale podobnie, jak 38 lat temu, członkowie „Solidarności” stawili czoło niesprzyjającym okolicznościom i dali radę. Wtedy dali radę, protestując przeciwko w obronie ludzkiej godności i praw pracowniczych. Nie ugięli się. Dziś też dali radę. Choć przeciwnikiem był tylko deszcz, to jednak warto podkreślić, że wszyscy dzielnie, ramię w ramię stawili mu czoła.
Podobnie, jak wtedy ważne były nie warunki, nie otoczenie, ale więź, która spajała ludzi, przyjaźń, ideały, szacunek dla siebie i innych, potrzeba bycia razem. Te wartości, o których wielu zapomina, jeszcze tlą się w ludzkich sercach, o czym, co roku, można się przekonać, szczególnie w Lublinie pod pomnikiem Doli Kolejarskiej.
Tę część uroczystości otworzył ich wieloletni współgospodarz, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” we Wschodnim Zakładzie Spółki PKP CARGO S.A., Mirosław Oleszczuk. Powitał uczestników protestów i strajków Lubelskiego Lipca 1980 z Czesławem Niezgodą na czele, a następnie zaproszonych gości: posłów i senatorów RP – Gabrielę Masłowską, Lecha Sprawkę, Sylwestra Tułajewa, Jerzego Chróścikowskiego; doradcę prezydenta RP Zofię Romaszewską; doradcę Ministra Infrastruktury Tomasza Gontarza; przedstawicieli władz samorządowych – kuratora Oświaty w Lublinie Teresę Misiuk, zastępcę prezydenta Miasta Lublin Artura Szymczyka i burmistrza Lubartowa Janusza Bodziackiego.
   Spółki kolejowe reprezentowali: prezes Zarządu PKP S.A. - Krzysztof Mamiński; prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ireneusz Merchel; prezes Zarządu PKP CARGO S.A. - Czesław Warsewicz oraz członkowie Zarządu - Witold Bawor i Zenon Kozendrą; prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. - Zbigniew Tracichleb oraz członkowie Zarządu - Dariusz Sikora i Andrzej Skiba; prezes Zarządu PKP Intercity S.A. - Marek Chraniuk; komendant główny Straży Ochrony Kolei - Józef Hałyk; prezes Zarządu PKP Informatyka S.A. - Tomasz Miszczuk; prezes Zarządu CS Natura Tour Sp. z o.o. - Jacek Zawadzki; prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP - Katarzyna Kucharek; członek Zarządu Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - Anna Lenarczyk i członek zarządu PKP Energetyka S.A. - Konrad Tyrajski.
   Na uroczystościach nie mogło zabraknąć przedstawicieli NSZZ „Solidarność”. Byli obecni m.in. zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej - Tadeusz Majchrowicz; przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej - Anna Kaurzel; przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy - Henryk Grymel; przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego - Marian Król.
- Witam wszystkich członków NSZZ „Solidarność” obecnych na dzisiejszych obchodach – zakończył przewodniczący Oleszczuk.
   Zofia Romaszewska odczytała list od prezydenta Andrzeja Dudy:
Chcę dzisiaj, w imieniu całego narodu, wyrazić najwyższą cześć i wdzięczność bohaterom Lubelskiego Lipca: kolejarzom, mechanikom, kierowcom, górnikom i wszystkim pozostałym jego uczestnikom. To dzięki Państwa odwadze i determinacji jesteśmy dzisiaj ludźmi wolnymi i obywatelami Rzeczypospolitej świętującej 100-lecie odzyskania niepodległości. (…)
Wolna Polska dziękuje za Lubelski Lipiec i czci jego bohaterów.
   Tomasz Gontarz odczytał list od ministra Andrzeja Adamczyka:
Szczególne słowa uznania kieruję do uczestników tamtych wydarzeń, w tym do lubelskich kolejarzy, których protest dał początek masowym strajkom kolejnych zakładów pracy Lubelszczyzny i zmusił komunistyczne władze do podjęcia rozmów. Państwa odważna i mądra postawa pokazała robotnikom z innych regionów kraju, jak na drodze pokojowej dążyć do egzekwowania swoich praw i przywrócenia elementarnej godności obywateli w codziennym życiu wobec autorytarnego systemu. Lubelski Lipiec zasługuje na trwałą obecność w pamięci Polaków. (…)
Jeszcze raz chylę czoła przed wszystkimi, którzy brali udział w tamtych wydarzeniach.
   Prezes Krzysztof Mamiński powiedział:
Stąd ruszyła lawina, która zmieniła Polskę, stąd ruszyło hasło, że nie trzeba się bać. (…)
Dawajcie świadectwo młodym i wszystkim pokoleniom, że można, że rzeczy niemożliwe są możliwe, jeżeli jest determinacja, jest wiara, jest solidarność, jest przyjaźń, jest prawda. Bo to była walka o prawdę. (…)
Tu znaleźli się ludzie, którzy powiedzieli: „Dość!”. Zaryzykowali wszystko. Udało się, nie tylko im. Dzięki nim udało się nam wszystkim. Chylę czoła przed wszystkimi tymi, którzy dali nam wolność, bo to oni dali nam wolność. (…)
Bez pamięci o przeszłości nie zbudujemy właściwej przyszłości.
   W bardzo osobistym wystąpieniu Czesław Niezgoda powiedział m.in.:
Kolejarze zawsze byli wielkimi patriotami. Myśmy nie mogli pogodzić się z tym, że narzucony system komunistyczny ze wschodu tak nas zniewala. (…)
Dzięki Panu Bogu, dzięki wielkiej odwadze i determinacji wielu kolejarzy, tylko razem mogliśmy ten strajk wygrać.
   Zaproszeni goście, oprócz odniesień do wydarzeń z 1980 r., podejmowali też ważne tematy aktualne. Przewodniczący Grymel, jak każdego roku, wykorzystał czas, by upomnieć się o jedną ważną sprawę. Zaapelował do premiera Morawieckiego o procedowanie ustawy o Straży Ochrony Kolei. Dodał, że kolejarska „Solidarność” walczy o nią od 12 lat. SOK, to formacja, która podobnie jak Rzeczpospolita Polska, obchodzi w tym roku swoje 100-lecie. Została powołana przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest wyspecjalizowana, dobrze wyszkolona i odpowiednio wyposażona. Jest przygotowana do zapewnienia na terenach kolejowych bezpieczeństwa ludzi i mienia. Swój apel do premiera zakończył słowami:
Dla ważnej sprawy zrobimy wszystko. I pokazał, to Lublin. Jaka jest determinacja kolejarzy i jak kolejarze potrafią skutecznie załatwiać swoje sprawy. Jeszcze raz proszę i apeluję. Panie premierze na stulecie, w listopadzie 2018 r., niech będzie ustawa o Straży Ochrony Kolei. I wtedy wszyscy poczujemy się bezpiecznie. I pasażerowie, i pracownicy. Bo to jest dobre dla Polski.
   Na zakończenie organizatorzy wręczyli statuetki Lubelskiego Lipca 1980 prezesowi Mamińskiemu oraz przewodniczącemu Grymlowi. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem Prezydium Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego 1/2018 osoby te uhonorowano w hołdzie wdzięczności za odważną postawę i poświęcenie w walce o wolną i demokratyczną ojczyznę oraz powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
   Prezesa Warsewicza uhonorowano dyplomem za profesjonalną pomoc w organizacji obchodów 38. Rocznicy Lubelskiego Lipca 1980:
Szczególnie jesteśmy wdzięczni za ogromną życzliwość i osobiste zaangażowanie i przyjazną atmosferę współpracy. Dziękujemy za zaangażowania w utrwalenie pamięci o wydarzeniach rozpoczętych latem 1980 r. na Lubelszczyźnie, które stały się impulsem do społeczno-politycznych zmian oblicza Polski i Europy.
   Następnie nastąpił akt złożenia kwiatów i wieńców pod pomnikiem Doli Kolejarskiej przez delegacje organizacji zakładowych i ponadzakładowych NSZZ „Solidarność”, przedstawicieli spółek kolejowych, zakładów pracy i instytucji działających na Lubelszczyźnie. W imieniu KSK wieniec złożyli Henryk Grymel, Barbara Miszczuk, Zbigniew Gadzicki, Henryk Sikora oraz Wiesław Natanek.
   W części artystycznej wystąpił zespół Contra Mundum, który wykonuje utwory patriotyczne poświęcone żołnierzom wyklętym.
   W imieniu organizatorów przekazujemy podziękowania za pomoc w organizacji tegorocznych obchodów: Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”; PKP S.A.; Fundacji Grupy PKP; PKP CARGO S.A.; PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej Sp. z o.o.; PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A.; PKP Energetyce S.A.; PKP Intercity S.A.; POLREGIO Przewozy Regionalne Sp. z o.o.; Komendzie Głównej SOK; Związkowi Pracodawców Kolejowych; Zakładowi Linii Kolejowych w Lublinie; PKP Energetyce Zakład Świętokrzyski; Zakładom Usługowym Wschód w Lublinie; MOZ NSZZ „Solidarność” Oddziałowi Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie; Stanisławowi Hrustkowi oraz Koleżankom i Kolegom z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” we Wschodnim Zakładzie Spółki PKP CARGO S.A.
Szczególne podziękowania dla dyrektorów lubelskich zakładów kolejowych Michała Biska i Andrzeja Matysiewicza oraz komendanta SOK - Stanisława Kostrzewskiego.
Opracował: Przemysław Noworzyń
fot. M.Oleszczuk
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.