"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 18 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Feliks, Eryk
 
Podwyżki…
[ 0000-00-00 ]
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
230 złotych, tyle podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym wynegocjowano w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 230 zł jest kwotą średnią na pracownika, co z pochodnymi (dodatki do wynagrodzenia) daje średnio na jednego zatrudnionego kwotę przekraczającą 360 zł. Podwyżka obowiązywać ma od dnia 1 lipca 2018 r.
Podpisany w dniu 11 czerwca br. Protokół ustaleń, pomiędzy Zarządem Spółki a Sekcją Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” i innymi związkami zawodowymi, gwarantuje ponadto kwotę najniższej podwyżki na poziomie nie mniejszym niż 50 zł i nie większym niż 350 zł. Przyznanie przez dyrektora wyższej kwoty wymusza na nim przesłanie takiej informacji wraz z uzasadnieniem do centrali Spółki.
Szczegółowe zasady podziału będą uzgodnione ze związkami zawodowymi działającymi w zakładach pracy, ale może to wymagać dodatkowych analiz, o dotychczasowym poziomie wynagrodzeń w grupach zawodowych i na posterunkach. Pracodawca naciska (przedstawiając logiczne argumenty), aby przy ustalaniu wysokości podwyżki kierować się obciążeniem pracą na poszczególnych stanowiskach pracy.
Tam też znajdą się zapisy, jakie kwoty zostaną przekazane do podziału na sekcje eksploatacji, a jakie będzie miał do swojej dyspozycji dyrektor zakładu. Będzie to kolejna podwyżka wdrażana na podstawie tabeli widełkowej w grupach zawierających przedziały kwotowe „od – do”.
Od stycznia bieżącego roku o podwyżkę w PLK zabiegała „Solidarność” negocjując w formule tzw. dialogu społecznego jej wysokość i warunki wdrożenia. Postulat ten, jako jeden z dziesięciu przedstawionych pracodawcy, był najważniejszym dla związku. Tylko „Solidarność” jest w tzw. dialogu społecznym, przez co naciskała Zarząd o wyższe podwyżki. Nasz związek rozpatrywał również możliwość organizacji pikiety przed siedzibą Spółki, gdyby Zarząd nadal tkwił przy niższych kwotach.
Należy pamiętać, że jeszcze kilka tygodni temu Zarząd proponował podwyżkę w wysokości 150 zł, a po korekcie Planu rzeczowo – finansowego dla PLK, kwotę 200 zł. Ostatnie wyliczenia, zdaniem pracodawcy, umożliwiały wypłaty po 220 zł. Ostatecznie stanęło na kwocie 230 zł.
Miesięczny koszt wprowadzenia podwyżki wynosi ponad 12 mln. zł, co jest dodatkowym obciążeniem dla PLK, która w drugiej połowie roku liczy na większe przychody ze sprzedaży tras przewoźnikom.
Warto podkreślić, że jest ona największa w historii Spółki i najprawdopodobniej spowoduje „zaostrzenie” dyscypliny budżetowej, szczególnie w funduszu wynagrodzeń zakładów, które balansują na krawędzi jego wykonania.
Źródło: Henryk Sikora

PKP CARGO S.A.
W dniu 15 czerwca 2018 roku strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. podpisały porozumienie płacowe kończące wszczęty w dniu 9 kwietnia dialog społeczny w sprawie wdrożenia podwyżek wynagrodzeń.
Na mocy podpisanego strony ustaliły, iż z dniem 1 września 2018 roku zostanie wdrożona podwyżka wynagrodzeń dla pracowników PKP CARGO S.A.:
    • wynagradzanych według ZUZP, wliczanych do stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2018 r. w wysokości 180 zł brutto średnio na jednego zatrudnionego plus pochodne od wynagrodzenia zasadniczego;
    • wynagradzanych według odrębnej Uchwały Zarządu PKP CARGO S.A. wliczanych do stanu zatrudnienia na dzień 1 września 2018 roku poprzez ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego na podstawie wskaźnika i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze bez wypłat z zysku w czwartym kwartale 2013 r., zamiast IV kwartału 2012 roku; dodatkowo tej grupie pracowników zostaną przyznane środki na podwyżkę wynagrodzeń w kwocie 145 zł brutto średnio na jednego pracownika.
Dodatkowo w ramach wypłaty wynagrodzenia za miesiąc czerwiec każdy zatrudniony na dzień 1 lipca otrzyma jednorazową premie w kwocie 250 zł brutto.
Jednocześnie zadeklarowano chęć podjęcia rozmów w kwestii zwiększenia wysokości gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza (uzależnione od wyników spółki) oraz podjęcia wspólnych działań mających na celu wypracowanie rozwiązań wspomagających motywacyjna funkcję wynagrodzeń w spółce, stwarzających możliwość premiowania pracowników za szczególne zaangażowanie w prac oraz większą efektywność realizacji zleconych zadań.
Za NSZZ „Solidarność” porozumienie podpisali Henryk Grymel – przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy oraz Jan Majder – przewodniczący Sekcji Zawodowej Grupy PKP CARGO.
Opracował: Przemysław Noworzyń
fot.PKP PLK
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.