"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 18 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Feliks, Eryk
 
Kadencja 2018 - 2022 nie będzie łatwą kadencją
[ 0000-00-00 ]
Powiedział „Wolnej Drodze” Marek Klas, Przewodniczący Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” w Spółce PKP Energetyka

Jakie najważniejsze tematy i zagadnienia poruszali delegaci podczas WZD Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” Spółki PKP Energetyka?

Na początku chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom i zaproszonym gościom za przybycie i czynne uczestniczenie w Wyborczym Zjeździe Delegatów Sekcji Zawodowej „Solidarność” Spółki PKP Energetyka. Swoją obecnością zaszczycili nas Przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla i Przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Jacek Prędki z ramienia Krajowej Sekcji Kolejarzy.
Zgodnie z wymogami formalnymi, porządkiem obrad, wyborem Przewodniczącego Sekcji Zawodowej PKP Energetyka NSZZ „Solidarność”, a następnie prezentacją kandydatów. Od tej chwili zaczęły się trudne pytania. Delegaci pytali o działania, jakie zamierza podjąć przyszły przewodniczący w stosunku do: odbywających się zmian w spółce, wzrostu wynagrodzeń, przydzielanej premii, nierozliczanych nadgodzin, dyżurów domowych, odpowiedniej komunikacji z pracownikami, braku nowych kombinezonów roboczych i wielu innych pytań.
Przewodnim tematem na spotkaniu Delegatów Sekcji Zawodowej był Pakt Gwarancji, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i zatrudnienie pracowników. Delegaci z niepokojem odnosili się do przeprowadzanych zmian w spółce PKP Energetyka S.A. Niepokój szczególnie dotyczył zmian w spółce PKP Energetyka Obsługa, do której w tym czasie przechodzili pracownicy z PKP Energetyka - Usługi.
W drugiej części spotkania uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes PKP Energetyka S.A. Wojciech Orzech, Prezes PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Stanisław Kubacki, Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi Beata Górniak, Dyrektor Oddziału Usług Marek Kleszczewski i Pełnomocnik ds. Społecznych Marian Szcześniak. Dużo pytań kierowanych było do Zarządu Spółki o trwałość w zatrudnieniu pracowników i sposobie ich przechodzenia do innych spółek zależnych. Delegaci byli bardzo wnikliwi w swoich pytaniach, powołując się na zalecenia prawników w sposobie dobierania właściwej ścieżki przejścia pracowników z zachowaniem obecnych przywilejów.
Myślę, że dla Zarządu Spółki, jak i dla Delegatów czas prawie dwóch godzin dyskusji dał duży ładunek wiedzy o spółce i nastrojach społecznych.

Zostałeś Przewodniczącym Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” w Spółce PKP Energetyka na kadencję 2018 - 2022. Jaka, Twoim zdaniem, będzie ta kadencja i jakie wezwania pojawią się przed Sekcją Zawodową?

Kadencja nie będzie łatwą kadencją, gdyż czekają Sekcję Zawodową NSZZ „Solidarność” wzmożone rozmowy dotyczące upływających terminów umów społecznych. Dotyczy to zawartego porozumienia pomiędzy Właścicielem a związkami zawodowymi o stosowaniu w Spółce Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, jak i Paktu Gwarancji do dnia 31 grudzień 2019 roku.
Ta data nie jest datą zakończenia działalności Spółki. Związki zawodowe muszą się liczyć z możliwością renegocjacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Nie jest to próba zastraszania pracowników upływającym terminem, ale uświadomienie, że przywileje, z których obecnie korzystają, to nie wzięły się z dobrej chęci. Przywileje zapisane w ZUZP i Pakcie Gwarancji, to ciężko i mozolnie wynegocjowane warunki przez przedstawicieli związków zawodowych z pracodawcą.
Uważam, iż należeć do związków zawodowych, to zaszczyt i przywilej. Pracownicy, którzy nie należą do żadnych związków zawodowych i korzystają z różnych świadczeń, często próbują pokazywać swoją neutralność, a sięgają garściami do tego, co związki zawodowe „wywalczą” i są pierwsi w kolejce, bo „im się to należy”.

Kiedy oficjalnie potwierdzono zamiar sprzedaży Spółki PKP Energetyka, jej pracownicy przyjęli te informację, co zrozumiałe, z niepokojem i obawą o swoją przyszłość. Od sprzedaży Spółki prywatnemu podmiotowi minęło już sporo czasu. Jakie są dziś nastroje wśród pracowników?
Czas płynie szybko, ale dyskusja wśród pracowników o bezpiecznej pracy i godnym wynagrodzeniu nie ustaje. Nowy właściciel, jak i zarząd, postawił wysoko poprzeczkę wszystkim pracownikom Spółki. Nie ma pracownika, który mógłby powiedzieć, że zmiany organizacyjne go ominęły. Dużo prowadzonych projektów w Spółce dotyczyły polepszenia efektywności pracy pracowników i urządzeń. Postawiono sobie za cel, iż klient jest najważniejszy.
Wprowadzono nowe metody zarządzania zespołami, dotyczy to wszystkich szczebli w Spółce. Sławnym urządzeniem dla pracowników stał się „Planer”. Urządzenie to jest tzw. „smyczą”. Pracownik z chwilą włączenia „smartfona” potwierdza swoją gotowość do pracy. Na tym urządzeniu wyświetla się jego miejsce pracy i zakres prac do wykonania. Od rozpoczęcia do zakończenia „Planer” nadzoruje pracę pracownika.

Podczas zebrania wyborczego w Dolnośląskim Zakładzie Spółki PKP Energetyka zachęcałeś delegatów do zadawania pytań, bo według Ciebie „nie ma głupich pytań…”. Dużo pytań jest kierowanych do Ciebie, a jeśli tak to, czego one dotyczą?
Tak, chciałem zachęcić delegatów do zadawania pytań, gdyż mój czas wypowiedzi o sytuacji w firmie stawał się już za długi. Lepiej, jak pracownicy pytają, co ze spółką? Kiedy podwyżki? Dlaczego następuje wydzielanie rodzaju działalności, itp.? Moją rolą jest przedstawiać pracownikom i delegatom faktyczny stan firmy.
Związek jest informowany o bieżących planach Zarządu. Nie wyobrażam sobie, aby informacja kierowana do delegatów i pracowników była informacją niekompletną. Na spotkaniach, jak i bezpośrednio pracownicy pytają się: Co z naszymi kolejowymi przywilejami „wiekiem emerytalnym” (55 lat dla kobiet, 60 lat dla mężczyzn)? Dlaczego wydzielane są kolejne Spółki, czemu to ma służyć? Jak długo będą dokonywane zmiany? Co ze wzrostem wynagrodzeń, gdyż inne firmy płacą więcej? Czy z chwilą zakończenia Paktu Gwarancji 31 grudnia 2019 roku będziemy mieli dalej pracę? Kiedy nas odkupią od prywatnego właściciela? Te i wiele innych pytań kierowanych na różnych spotkaniach jest do mnie i do Prezydium.

Jakie są dzisiaj relacje między właścicielami Spółki i związkami zawodowymi działającymi w Spółce?
W chwili sprzedaży Spółki prywatnemu właścicielowi były obawy i emocje wśród pracowników i związkowców. Podpisane porozumienie z właścicielami o zachowaniu i przestrzeganiu dwóch dokumentów - Paktu Gwarancji i Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, dawały podstawy stabilności.
Początek współpracy był trudnym okresem, zaczęto realizować kilka projektów, które dotyczyły budowy Centrum Usług Wspólnych (CUW), zakupów strategicznych i obrotu materiałami (Holding), wprowadzenie nowoczesnego systemu „Planer”, wydzielenia działalności usługowej od budowlanej - Projekt „Gamma”. Na to wszystko nałożyły się zmiany kadrowo-organizacyjne. Z piętnastu zakładów utworzono dziewięć zakładów, jako Jednostki Organizacyjne.
Okres współpracy w tamtym czasie nie należał do łatwych, choć wprowadzone PDO, które miało zminimalizować emocje, ale okazało się, że nie obyło się bez wstrząsów społecznych. Przemieszczanie pracowników do różnych jednostek organizacyjnych wzbudzało wiele emocji i niepokoju. Również w tym czasie opracowywano, jako jeden z projektów: Projekt ścieżki kariery pracownika z wartościowaniem włącznie.
Ten nowy projekt miał trzy podstawowe kroki. Krok pierwszy - ustalenie wynagrodzenia najniższego dla pracownika o najniższych kwalifikacjach. Krok drugi - kwalifikacje pracownika i jego przydatność dla firmy wycenione według wagi kwalifikacji. Krok trzeci - wynagrodzenie pracownika przez bezpośredniego zwierzchnika. Wzrost wynagrodzenia, jak i sytuacja na rynku pracy wzbudziły największe emocje i rozczarowania, które trzeba mieć na uwadze przy najbliższych zmianach finansowych.
Ale wróćmy do twojego pytania. Współpracujemy z Zarządem, jako przedstawicielem właściciela. Tematy współpracy są różne, celem Zarządu jest budowanie jak najlepszej i konkurencyjnej firmy. Dla nas, związkowców, celem współpracy między nami a Zarządem jest bezpieczna praca pracowników na stanowisku pracy, przestrzeganie przepisów prawa, odpowiednio wycenione stanowisko pracy, dobrze zarabiający pracownik i perspektywa przyszłości pracy. Mamy zawarty Pakt Gwarancji i Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który na dzień dzisiejszy daje nam podstawy stabilności i trwałości pracy. A tak ogólnie, relacje są jak sinusoida - wszystko zależy od tematów i problemów, które są do rozwiązania.

Pojawiły się informacje o tym, że rozpatrywana jest możliwość odkupienia Spółki od jej dzisiejszego właściciela. Jakie są relacje wśród pracowników po tej informacji?
Spółka PKP Energetyka S.A. po sprzedaży w 2015 roku przeszła dużą transformację. Jest inną organizacyjnie firmą. Pracownicy na te wieści o odkupieniu spółki przez Państwo, czy PKP S.A., reagują różnie, z entuzjazmem i z obawą. Stawiają sobie pytanie: Całą PKP Energetykę chcą wykupić, czy tylko niektóre zorganizowane części? A może kupią tylko: Dystrybucję, Paliwa, Sprzedaż, Pociągi sieciowe z pracownikami i bazami? Co z PKP Energetyka Obsługa, co z Holdingiem, CUW? Niby zapowiedź kupna wydaje się tak oczywista. Pytania same cisną się na usta. Kto będzie tym zarządzał i pod kogo będzie podlegała Energetyka po odkupieniu? Na te wszystkie pytania nie ma jednoznacznych odpowiedzi.

W Spółkach Grupy PKP, ostatnio w CARGO, związki zawodowe upominają się o należne pracownikom podwyżki płac. Czy w Spółce PKP Energetyka też pojawiły się takie tendencje?
Tak, podwyżki płac, to temat zawsze na czasie. Spółka PKP Energetyka od chwili, kiedy zaczęły się przygotowania do sprzedaży, aż do 2017 roku, nie przeprowadziła znaczących podwyżek. W zeszłym roku zmieniono siatkę płac i dokonano wyceny stanowisk pracy. Wspominałem już o tym. Tak znaczące podwyżki w poprzednim roku nie spełniły oczekiwań wszystkich pracowników. Pozostała grupa niezadowolonych, a wręcz rozczarowanych brakiem obiektywnego ocenienia jego zaangażowania i pracy.
Kierownicy (naczelnicy) jednostek w niektórych przypadkach rozkładali ręce, gdyż wdrożony system pozwalał na niewielkie zmiany w ich przypadku. Są zapowiedzi Zarządu, że i w tym roku pracownicy mogą oczekiwać wzrostu wynagrodzeń. My, związkowcy, oczekujemy dużych pieniędzy, ale sposób i wielkość tych środków pieniężnych, to temat niedalekich negocjacji z Zarządem.

Czy po sprzedaży Spółki pojawił się na jej stanie nowy tabor?
Z wiedzy, którą posiadam, choć mogę się mylić, to nie zakupiono nowych pociągów sieciowych. Zwrócono szczególną uwagę na ten sprzęt, którym obecnie dysponujemy i zaczęto go kompleksowo remontować, aby utrzymywać go w jak najwyższej sprawności technicznej. Jest duży nacisk naszych służb na dokładne przestrzeganie umowy utrzymaniowej tak, aby klient, którym jest PLK, był z naszych usług zadowolony. Dokonaliśmy czegoś, co było niemożliwe, zmniejszyliśmy ilość awarii na sieci, doprecyzowaliśmy definicję jakości wykonania naszych usług. Nasze zespoły pociągów sieciowych przeszły gruntowne szkolenia z jakości wykonywania usług dla klienta, jakim jest PLK. W planach spółki jest perspektywa zainwestowania w zakup nowych zestawów pociągów sieciowych i polepszenia baz napraw. Aby Spółka mogła inwestować w dalszy rozwój, to musi mieć perspektywę przedłużenia kontraktu na utrzymanie i przeglądy sieci trakcyjnej dla Polskich Linii Kolejowych (PLK). Spółka inwestuje w rozwój sieci dystrybucyjnej np. MUZA 1,2, i zamierza również zainwestować bardzo poważne pieniądze w rozwój bazy specjalistycznych pociągów sieciowych do utrzymania i przeglądów sieci trakcyjnej.

Rozmawiał Zygmunt Sobolewski
fot. Z.Sobolewski/SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.