"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 18 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Feliks, Eryk
 
Wybory 2018 - Sekcja Zawodowa PKP Intercity S.A. NSZZ „Solidarność”
[ 0000-00-00 ]
   W dniach 7-8 maja 2018 r. w Pułtusku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP Intercity S.A.
W zebraniu, odbywającym się na terenie Hotelu „Zamek Dom Polonii”, uczestniczyło 41 delegatów, wybranych przez poszczególne organizacje związkowe, działające w zakładach PKP Intercity S.A. i spółkach zależnych, które tworzą Sekcję Zawodową.
Zebranie otworzyła przewodnicząca Sekcji Zawodowej Maria Sędek, która gorąco przywitała wszystkich delegatów oraz zaproszonych gości, a następnie przedstawiła porządek posiedzenia, który został przez zebranych przyjęty.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: przewodniczący Sekretariatu Transportowców - Bogdan Kubiak oraz przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” – Henryk Grymel.
   Na wstępie zebrania powołano prezydium zebrania w składzie: Ryszard Pipczyński i Jan Gliszczyński. Po powołaniu prezydium dokonano wyboru komisji statutowych: mandatowo-wyborczej, skrutacyjnej, uchwał i wniosków oraz asesorów do głosowań jawnych.
   Przedstawiając sprawozdanie z działalności Rady Sekcji Zawodowej za lata 2014-2018, przewodnicząca Maria Sędek przypomniała aktualny wykaz organizacji tworzących Sekcję, jej organy wykonawcze oraz historię dokonań w minionej już kadencji.
Podkreśliła, że zwłaszcza na przełomie lat 2014-2015 była to bardzo trudna działalność z uwagi na sytuację polityczną w kraju i zarządzanie spółką przez tzw. „bankomatów”. Ludzi, których jedynym celem były korzyści osobiste i statystyki, przy braku jakiegokolwiek szacunku do pracowników.
- NSZZ „Solidarność” z uwagi na wyrażany stanowczy sprzeciw dla takich praktyk, był w tym okresie traktowany w szczególny sposób, a działalność związkowa utrudniana na różne sposoby. Obecnie, od chwili zmiany Zarządu Spółki, choć nie zawsze jest tak, jak byśmy sobie tego życzyli, to jednak o wiele łatwiej jest nam docierać z argumentami na korzyść pracowników - członków związku. – podkreśliła Maria Sędek.
Przewodnicząca, przypominając dokonania z okresu minionych 4 lat, wymieniła szereg działań, które w efekcie doprowadziły do zmiany z centralizowanej struktury organizacyjnej spółki, dając większe kompetencje dyrektorom zakładów, podwyżek wynagrodzenia pracowników, zmiany zapisów ZUZP oraz uczestniczenia w organizowanych akcjach protestacyjnych i uroczystościach patriotyczno-religijnych. O efektach działalności świadczy również fakt zwiększenia ilości członków związku o ponad 15%.
   W trakcie zebrania dokonano przyjęcia zmian do Regulaminu Wewnętrznego Sekcji Zawodowej, określając siedzibę Sekcji Zawodowej na ul. Kijowskiej 20 w Warszawie, a także dostosowując zapisy do obecnego nazewnictwa Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.
   Po stwierdzeniu przez komisję skrutacyjną prawomocności obrad – na 41 delegatów obecnych było 39 – przystąpiono do podejmowania uchwał dotyczących funkcjonowania Sekcji i prowadzonych obrad.
Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Sekcji Zawodowej. Do komisji mandatowo-wyborczej wpłynęło jedno zgłoszenie. Kandydatem została Maria Sędek, która w wyniku głosowania otrzymała 39 głosy, uzyskując 100% poparcia i została wybrana ponownie na Przewodniczącą w kolejnej kadencji, co świadczy o dużym zaufaniu do niej i prowadzonej działalności.
Kolejno dokonano wyboru 42-osobowej Rady Sekcji Zawodowej oraz 4-osobowej Komisji Rewizyjnej.
   W trakcie procedur wyborczych, głos zabrał przewodniczący KSK NSZZ „Solidarność” - Henryk Grymel, który dokonał oceny sytuacji w związku oraz na PKP, a także przedstawił najbliższe cele stojące przed związkiem, w tym zwłaszcza wynegocjowanie PUZP, które jest nieodzowne, zwłaszcza dla gwarancji niezmienności zapisów dotyczących ulg przejazdowych dla kolejarzy.
Z kolei Bogdan Kubiak, jako zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej, omówił działania związku w skali kraju oraz aktualne zadania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Na tym oficjalne obrady WZD Sekcji Zawodowej PKP Intercity S.A. zakończono.
   Niemniej jednak warte odnotowania jest jeszcze posiedzenie nowo wybranej Rady Sekcji Zawodowej, na którym dokonano wyboru 5-osobowego Prezydium Rady w składzie: Maria Sędek – przewodnicząca oraz zastępcy przewodniczącej: Ryszard Pipczyński, Jan Gliszczyński, Małgorzata Kiliś i sekretarz Monika Dach.
   Po zakończeniu wyborów władz statutowych, odbyło się także spotkanie uczestników zebrania z zaproszonymi gośćmi, tj. pełnym Zarządem Spółki w składzie: Marek Chraniuk, Jarosław Oniszczuk, Artur Resmer oraz Ewa Boguszewska – Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PKP Intercity S.A..
Zaproszeni goście złożyli podziękowanie za dotychczasową postawę i współpracę ze strony Sekcji Zawodowej oraz życzyli sukcesów nowo wybranej Przewodniczącej i Radzie Sekcji.
W trakcie spotkania wiele miejsca poświęcono na omówienie zagadnień związanych z inwestycjami, zakupami, zaopatrzeniem, eksploatacją i utrzymaniem taboru wagonowego i trakcyjnego oraz problemami występującymi w pracy drużyn pociągowych.
Dużo uwag dotyczyło również warunków pracy w kasach biletowych i działalności tzw. „tajemniczego klienta”. Nie zabrakło także tematu systemowych podwyżek wynagrodzenia dla pracowników w roku bieżącym.
Jedno jest pewne – tematów do załatwienia w nadchodzącej kadencji na pewno nie zabraknie.
                                
Opracował: Jan Gliszczyński
fot. SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.