"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Sobota, 18 maja 2024 r.
Imieniny obchodzą: Alicja, Feliks, Eryk
 
Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Sekcji Zawodowej PKP CARGO S.A. w Zakopanem
[ 0000-00-00 ]
   25 kwietnia 2018 r. w Zakopanem odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Sekcji Zawodowej PKP CARGO S.A.
W obradach, w Ośrodku Wypoczynkowym „Kolejarz” w Zakopanem, brało udział w sumie 73 delegatów z poszczególnych jednostek organizacyjnych związku tworzących Sekcję Zawodową.
    Wśród zaproszonych gości obecni byli: Jarosław Grzesik – przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”; Witold Bawor - członek Zarządu PKP CARGO S.A.; Zenon Kozendra – członek Zarządu PKP CARGO S.A.; Jerzy Ernst – prezes PKP Cargotabor Sp. z o.o.; Adam Banaszak – dyrektor Południowego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A.; Zenon Zemła – dyrektor Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A.
   Szef górniczej „Solidarności” w krótkim wystąpieniu podkreślił ścisłą współpracę pomiędzy kolejarzami a górnikami, czego przejawem jest m.in. wspólny udział i organizacja pikiet, manifestacji i akcji organizowanych w obronie spraw pracowniczych obydwu branż.
Wspomniał o wspólnych blokadach węzła Tarnowskie Góry i Łazy, pikiecie przed siedzibą PKP CARGO S.A. - Wiem, że możemy na Was liczyć. – podkreślił. Ta symbioza jest to przykład prawdziwie solidarnościowej więzi międzyludzkiej, na której oparte są filary tego związku. Wynika to również z faktu, iż branża kolejowa i górnicza są od siebie zależne i bez siebie nie mogą istnieć.
- Jesteśmy jednym krwiobiegiem. Wy wozicie to, co my wykopiemy, a my dzięki Wam możemy sprzedawać to, co wykopiemy. Chciałbym podziękować za wspólną robotę – powiedział przewodniczący Grzesik.
   W części organizacyjnej uchwalono zmianę nazwy Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. na Sekcję Zawodową NSZZ „Solidarność” Grupy PKP CARGO. Powyższa zmiana wynikała z przystąpienia do sekcji zawodowej jednostek organizacyjnych związku działających w „spółkach córkach”, tj.: PKP CARGO Connect Sp. z o.o., PKP CARGOTABOR Sp. z o.o., PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.
Jednocześnie wprowadzono do regulaminu wewnętrznego Sekcji Zawodowej zapis, iż jej siedzibą jest siedziba Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Warszawie.
   Głównym punktem zebrania był wybór nowego przewodniczącego Sekcji Zawodowej. Kandydatami byli Ryszard Lach – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Śląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO S.A. oraz Jan Majder – przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. w Gdyni.
   W trakcie prezentacji kandydatów Ryszard Lach przypomniał zebranym historię swojej pracy na kolei, której początki sięgają 1979 roku, kiedy to rozpoczął pracę na stanowisku nastawniczego.
Jako istotny punkt swojej działalności związkowej wskazał rok 1989, kiedy został przewodniczącym na Zakładowym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Węzła PKP Tarnowskie Góry.
Następnie przypomniał o organizowanych ze swoim udziałem strajkach w Tarnowskich Górach w latach 1992, 1995. - Nigdy nikomu nie odmówiłem organizacji strajku. - podkreślił. Potwierdził słowa szefa górniczej „Solidarności” o współpracy pomiędzy kierowaną przez niego Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” w Śląskim Zakładzie PKP CARGO S.A. a kolegami z branży górniczej.
Jako program wyborczy przedstawił również projekty uchwał w sprawie zmian m.in. w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w zakresie zasad naliczania dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalno-rentowej, urlopów pracowniczych, zasad przyznawania posiłków regeneracyjno-wzmacniających, zasad naliczania deputatu węglowego.
   Z kolei Jan Majder mówiąc o sobie, wspomniał, iż od 2007 roku jest przewodniczącym swojej organizacji związkowej, był również zastępcą przewodniczącego Sekcji Zawodowej oraz członkiem Prezydium Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy.
Przypomniał również o podejmowanych przez siebie działaniach na rzecz PKP CARGO S.A., w tym: interwencjach u ministra infrastruktury w kwestii zablokowania dalszej wyprzedaży akcji oraz negocjacjach płacowych w roku 2015 połączonych z pikietą i okupacją siedziby spółki PKP CARGO S.A., wielokrotnych wspólnych negocjacjach z Zarządem PKP CARGO S.A. u boku Marka Podskalnego jako jego zastępcy.
Na koniec podkreślił: - Jestem za tym, żebyśmy byli blisko pracowników. (…) Bardzo mi zależy na tym, żeby członkowie „Solidarności” odczuli, że zmiany, które następują są na plus. Będę do tego dążył.
   Po kilku pytaniach z Sali, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego nowym przewodniczącym Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” Grupy PKP CARGO został Jan Majder.
W trakcie trwania procedury wyborczej kilka słów do zebranych powiedzieli również członkowie Zarządu PKP CARGO S.A.
   Zenon Kozendra, członek Zarządu przedstawiciel pracowników:
„Chciałbym pogratulować drugiemu, po śp. Marku Podskalnym, przewodniczącemu Sekcji Zawodowej. (…) Dziękuję również Ryśkowi Lachowi.” Podkreślił, iż zawsze pozostanie on legendą kolejarskiej „Solidarności”. Jednocześnie zaapelował do obu kandydatów, aby pamiętali, że to, że byli rywalami w wyścigu o fotel przewodniczącego, nie powinno mieć przełożenia na rywalizowanie między sobą po wyborach. Przypomniał sentencję, która w jego opinii powinna przyświecać działaczom związkowym: „Solidarność to nigdy jeden przeciwko drugiemu, ale zawsze to jeden z drugim.” Dobrze by było, aby ta myśl prowadziła sekcję zawodową w dalszej pracy związkowej.
Z bieżącej działalności wspomniał o najważniejszej dla wszystkich sprawie, czyli rozpoczęciu rozmów o podwyżkach wynagrodzeń. Podkreślił, iż to „Solidarność”, jako pierwszy związek wystąpiła o rozpoczęcie tych negocjacji, zgodnie z zapisami Paktu Gwarancji Pracowniczych. Nie można ich jednak rozpocząć przed publikacją wyników za pierwszy kwartał, która nastąpi w miesiącu maju.
„Jest to nasz czas jako spółki, gdyż jest dobra koniunktura na rynku. Ale jest to też dobry czas dla związku, ponieważ, póki co, otoczenie jest sprzyjające dla działań na rzecz pracowników i trzeba to wykorzystać” – podsumował. Podkreślił jednocześnie, że jako reprezentant pracowników będzie wspierał działania sekcji zawodowej i nowego przewodniczącego.
   Witold Bawor, członek Zarządu ds. Operacyjnych:
„Chciałbym pogratulować nowemu przewodniczącemu, który obejmie schedę po śp. Marku Podskalnym”.
Następnie podkreślił, iż Zarząd PKP CARGO S.A. dobrze postrzega współpracę ze związkiem zawodowym „Solidarność”. Zwrócił uwagę na to, że Spółka CARGO posiada solidne podstawy funkcjonowania, chce przeznaczyć środki na inwestycje, w tym wykonanie napraw okresowych wagonów i lokomotyw. Zatwierdzony został duży program modernizacyjny, w ramach którego naprawione zostaną lokomotyw serii ST48. Kolejnym krokiem jest modernizacji lokomotyw serii ST44.
Złożono również wnioski, w ramach konkursu na skorzystanie ze środków unijnych, w zakresie zakupu prawie 1.300 wagonów platform oraz 5 lokomotyw wielosystemowych. Oznacza to, że firma stawia na rozwój. „Patrzymy też na wzrost potencjału kadrowego, nawiązujemy współpracę ze szkołami wyższymi, technikami, by w efekcie zwiększyć zatrudnienie pracowników na stanowiskach produkcyjnych.”
   Na koniec poprosiliśmy o kilka słów nowego przewodniczącego – Jana Majdera:
„Jestem człowiekiem, który łączy, a nie dzieli. Tak, jak wcześniej wspominałem, Marek Podskalny, jako przewodniczący Sekcji Zawodowej, postawił wysoko poprzeczkę. Ale postaram się sprostać zadaniom, które przed nami stoją. Przed nami wiele pracy. I mam nadzieję, że uda się to wspólnymi siłami całej Sekcji Zawodowej.”

Opracował: Przemysław Noworzyń
fot.P.Noworzyń/SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.