"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Chcemy dobrej współpracy ze wszystkimi samorządami
[ 0000-00-00 ]
Powiedział „Wolnej Drodze” Krzysztof Zgorzelski, Prezes Zarządu Spółki Przewozy Regionalne

Niektóre samorządy sukcesywnie ograniczają pracę przewozową wykonywaną przez Oddziały Przewozów Regionalnych, bo preferują własne spółki kolejowe i dlatego im zlecają przewozy na najbardziej atrakcyjnych liniach. Co Zarząd Spółki zamierza z tym faktem zrobić?

Priorytetem Przewozów Regionalnych jest świadczenie usług o jak najwyższym poziomie. Niestety, podział pracy przewozowej w województwach, gdzie funkcjonują spółki samorządowe, jest często niesprawiedliwy. Co więcej, nie idzie on w parze z proporcjonalnym przydziałem nowego taboru przez właścicieli, którymi są urzędy marszałkowskie. Obsługa połączeń na zlecenie samorządów województw jest w pewnej części wykonywana taborem, które jest własnością tychże samorządów.
Dla przykładu w województwie małopolskim marszałek zobowiązał się do podziału nowego taboru proporcjonalnie do pracy przewozowej. Niestety zapis pozostał tylko na papierze, bowiem marszałek nie wywiązuje się z umowy zawartej pomiędzy województwem a rządem Polski. W związku z tym ewidentne preferowanie przez marszałka spółki samorządowej prowadzi do nierównej konkurencji z Przewozami Regionalnymi, którym nie udostępnia się większej ilości nowoczesnego taboru zakupionego ze środków unijnych.
Naszą odpowiedzią jest prowadzenie z sukcesem procesu restrukturyzacji, który dzięki zaangażowaniu finansowemu Agencji Rozwoju Przemysłu, przynosi efekty. Kupujemy i modernizujemy tabor, rozbudowujemy system sprzedaży biletów, zmieniamy się wizerunkowo w ramach marki POLREGIO. Wszystkie te zmiany czynimy dla naszych pasażerów, bo to oni są najważniejsi.
Jestem przekonany, że w wyniku skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji coraz częściej będziemy mieć do czynienia z sytuacją, w której nasze usługi będą tańsze od tych świadczonych przez spółki samorządowe.

Część samorządów inwestuje w kolej bez tworzenia własnych spółek. Da się?

Przykład województwa zachodnio-pomorskiego czy podkarpackiego pokazuje, że racjonalne podejście do finansów publicznych i potrzeb pasażerów jest możliwe bez tworzenia własnych spółek samorządowych. Inwestowanie w samorządowy tabor, w regionalną infrastrukturę kolejową dla potrzeb regionalnego transportu, którego operatorem są Przewozy Regionalne, pokazuje, że kolej regionalną można tworzyć z rozmysłem i poszanowaniem publicznych pieniędzy.
Każdy przewoźnik może odnieść sukces, kiedy otrzymując nowoczesny tabor od województwa wjeżdża na zmodernizowaną infrastrukturę. To nie jest sztuką. Przewozy Regionalne, posiadając wieloletnie doświadczenie oraz niezbędne zasoby i kadry, pokazują, jak czynić to tanio i efektywnie.

Przez ograniczanie pracy przewozowej w Oddziałach spada zatrudnienie i najczęściej odchodzą doświadczeni pracownicy. Wiem, że w niektórych Oddziałach zaczyna brakować pracowników i średnia wieku wynosi 45 lat, a nowych się nie przyjmuje. Czy nie można podjąć stosownych działań, aby ten niedobry trend powstrzymać?
Poprzez ograniczanie pracy przewozowej jesteśmy często zmuszani do ograniczania zatrudnienia. Niemniej wszędzie tam, gdzie pojawia się luka w zatrudnieniu, staramy się ją zapełnić z zachowaniem zapisów procesu restrukturyzacji.
Jednak nie może być takich sytuacji, że pozbywamy się doświadczonych pracowników tylko dla idei zatrudnienia młodych. Staramy się jak najlepiej dopasować poziom zatrudnienia do działalności Spółki. Realizujemy program dobrowolnych odejść dający naszej kadrze wybór w momencie, kiedy konieczne jest ograniczenie zatrudnienia. Jesteśmy zaangażowani w rozwój i komfort pracy naszych pracowników.
Dzięki zmianom wprowadzonym przez obecny Zarząd, w drodze rozmów ze związkami zawodowymi, pierwszy raz od kilku lat wprowadziliśmy systemową podwyżkę płac. Kupiliśmy również nowy sprzęt dla obsługi pociągów, prowadzimy wymianę mundurów.

Jaka jest dziś kondycja finansowa Spółki?

Realizowany z żelazną konsekwencją proces restrukturyzacji pozwolił na to, że 2017 był kolejnym rokiem, w którym Spółka Przewozy Regionalne osiągnęła zysk. Był on wyższy od tego wypracowanego w 2016 roku. Celem restrukturyzacji jest osiągnięcie stałej rentowności przewoźnika i jestem przekonany, że cel ten uda nam się osiągnąć

Kiedy pracownicy mogą się spodziewać podwyżek płac?
Porozumienie o podwyżkach zostało podpisane i pojawią się one w drugiej połowie br.

Kiedy na torach pojawią się kolejne nowe pociągi pod marką POLREGIO?
Prowadzimy prace nad realizacją strategii taborowej, która przewiduje zamówienie ok. 230 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w perspektywie kilku następnych lat. Wymiana taboru, to obecnie jeden z najważniejszych priorytetów Spółki. W 2017 roku na tory wyjechało 46 nowych i zmodernizowanych pojazdów w barwach POLREGIO. To najwięcej w historii Spółki. W tym roku na tory trafią kolejne zmodernizowane pojazdy typu ED72.

W mediach pojawiły się informację o tym, że rozpatrywana jest możliwość powrotu Przewozów Regionalnych do Grupy PKP. Jak Pan znajduje taką możliwość?
Wszelkie tego typu pytania należy kierować do właścicieli Spółki, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu. Niezależnie od tego już teraz współpracujemy ze spółkami PKP, czego przykładem jest np. oferta „Razem w Polskę” z PKP Intercity, „Pakiet Podróżnika” z PKP Intercity, PKP SKM w Trójmieście i od niedawna Łódzką Koleją Aglomeracyjną, czy udział w projekcie Bilkom 2.

Jak się Panu udaje kierować Spółką, będącą własnością siedemnastu właścicieli?
Obecna struktura właścicielska jest wynikiem usamorządowienia Przewozów Regionalnych, co nie do końca było dobrą decyzją, poprzez zbytnie rozdrobnienie i udziałowości i struktur nadzorczych. Chcąc, jak najefektywniej kierować Spółką, współpracujemy ze wszystkimi samorządami mającymi udziały właścicielskie. Ta współpraca jest dobra lub bardzo dobra. Chcielibyśmy także zmienić formę prawną działalności, przekształcając się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Rozpoczęliśmy dialog z naszymi udziałowcami, którzy nie zgłaszają sprzeciwu.

Jak układa się współpraca z samorządami?
Hasło marki POLREGIO brzmi: „Budujemy dobre relacje”. Trzymając się tej zasady chcemy dobrej współpracy ze wszystkimi samorządami.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Zygmunt Sobolewski
fot.SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.