"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Wybory w Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Katowicach
[ 0000-00-00 ]
   W dniu 11 kwietnia, w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach, odbył się jubileuszowy XX Walny Zjazd Delegatów Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, a same obrady miały miejsce na „Sali imienia Lecha i Marii Kaczyńskich”.
Wśród delegatów uczestnikami zjazdu byli m.in. przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy Henryk Grymel; sekretarz Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Stanisław Kokot; p.o. przewodniczącego Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Ryszard Lach.
   Po części technicznej, polegającej na wyborze prezydium, protokolantów, wszystkich komisji niezbędnych do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2018-2022, przewodniczący Stanisław Hrustek podsumował w sprawozdaniu z działalności Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” mijającą kadencję 2014-2018.
„Okres kadencji nie był łatwy, ciągłe łamania prawa pracy, prawa związkowego zmuszało nas do walki” – powiedział. Regionalna Sekcja Kolejarzy brała czynny udział w manifestacjach, pikietach, blokadach dróg i torów. I to zarówno w obronie kolejarzy: pikieta przeciwko przenosinom pracowników Śląskiego Zakładu PKP CARGO S.A. z Tarnowskich Gór oraz pracowników Centrali PKP CARGO S.A. z Krakowa do Katowic na ul. Francuską, pikieta pod siedzibą PKP S.A., ale również w obronie praw pracowników innych branż: pikiety przed Urzędem Miasta, kopalniami i fabryką Fiata w Tychach.
RSK angażowała się również w akcje ogólnopolskie w walce o przyszłość Polski i Polaków, biorąc udział w pikiecie przed siedzibą Prezesa Rady Ministrów w roku 2015.
W mijającej kadencji zorganizowano również uroczystości rocznicowe z okazji 35-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.
   Wśród zaproszonych gości był Piotr Nowak - zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, który przypomniał, iż członkowie związku w Regionie Śląsko-Dąbrowskim mają możliwość wyrobienia elektronicznej legitymacji członkowskiej oraz wyrobienia bezpłatnej karty Lotos, która uprawnia do zniżek przy zakupie paliwa na stacjach paliw.
Elektroniczna legitymacja uprawnia również do zniżek na ofertę wczasów, jak również w regionalnych parkach rozrywki i prowadzone są kolejne rozmowy o rozszerzeniu oferty dla członków związku.
Omówił również stanowiska WZD Zarządu Regionu w kwestii zgłoszenia na zjeździe krajowym wniosków o zmiany w statucie dotyczących wprowadzenia dwukadencyjności przewodniczących organizacji ponadzakładowych, wydłużenia kadencji do lat 5 oraz wprowadzenia sądów koleżeńskich.
   Henryk Grymel poinformował zebranych o udanych negocjacjach w spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w sprawie podwyżek wynagrodzeń, które od 1 czerwca mają wynieść 150 zł na pracownika. Dodatkowo uzgodniono wzrost wypłaty okolicznościowej z tytułu Święta Kolejarza z kwoty 200 zł na 400 zł na zatrudnionego. Warto podkreślić, iż powyższe podwyżki są pierwszymi podwyżkami w tej spółce od 5 lat i poprzedzone były referendum strajkowym i trudnymi negocjacjami, w których „Solidarność” w Przewozach Regionalnych wspierała Krajowa Sekcja Kolejarzy.
Następnie omówił bieżącą działalność Krajowej Sekcji Kolejarzy, w tym przypomniał o trwających pracach nad podpisaniem Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w ramach którego należy m.in. uregulować kwestie ulg przejazdowych. Jest to niezwykle istotne, ponieważ obecna regulacja dot. ulg przejazdowych ma charakter umowy handlowej, która w każdej chwili może być zakończona. A przypomnieć należy, iż PKP Intercity S.A. próbowało już zmienić zapisy dot. ulg przejazdowych, poprzez wyłączenie obowiązywania ulg przejazdowych dla kolejarzy w klasie pierwszej pociągów EIP. Dzięki interwencji „Solidarności” w Intercity, jak również Krajowej Sekcji Kolejarzy, te zamierzenia zostały zablokowane.
Kolejnym ważnym problemem jest brak układów zbiorowych w podmiotach zależnych spółek kolejowych, w ramach których obowiązują Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy, ale ich zapisy nie obejmują pracowników spółek zależnych. Jest to niesprawiedliwe dla pracowników tych spółek, w których niejednokrotnie zatrudnieni są pracownicy, którzy wcześniej przez wiele lat pracowali w spółkach „matkach”. I mimo tego, iż wnieśli duży wkład w rozwój swoich firm, to w wyniku zmian strukturalnych zostali przeniesieni do spółek zależnych. Konsekwencją zmiany pracodawcy jest również utrata obowiązywania korzystnych rozwiązań obowiązujących w ZUZP. Uregulowanie tej kwestii, poprzez odpowiednie zapisy w PUZP, będzie dla tych pracowników niezwykle istotne.
Jeśli chodzi o prace Komisji Krajowej, przewodniczący KSK poruszył kwestię postępu prac nad zmianą ustawy regulującej kwestię reprezentatywności związków zawodowych, poprzez wprowadzenie progów reprezentatywności dla związków zawodowych na poziomie 8% dla związków zrzeszonych w centrale związkowe i 15% dla pozostałych. W chwili obecnej projekt ustawy przeszedł uzgodnienia międzyresortowe i został skierowany do prac sejmowych.
   Stanisław Kokot omówił sytuację w spółce Polskie Linie Kolejowe S.A. Podkreślił, iż trwają rozmowy w kwestii podwyżki wynagrodzeń. Zwrócił uwagę na duży problem w obszarze niskich zarobków pracowników eksploatacyjnych oraz problemów z brakiem właściwej metodologii naliczania planu zatrudnienia, szczególnie w kontekście pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu drogi kolejowej oraz urządzeń srk.
Odniósł się również do kwestii ewentualnych zmian granic zakładów lub sekcji, których na dzień dzisiejszy się nie przewiduje i nie ma w chwili obecnej żadnych rozmów w tym temacie.
   Jak na każdym Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdawczo-wyborczym najistotniejszą kwestią był wybór nowych władz związku w nadchodzącej kadencji 2018-2022.
W wyniku tajnego głosowania na kolejną kadencję został wybrany dotychczasowy przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Katowicach – Stanisław Hrustek.
Przemysław Noworzyń
fot. P.Noworzyń/SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.