"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 1 marca 2024 r.
Imieniny obchodzą: Antonina, Antoni, Albin
 
Wybory w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Centrali PKP CARGO S.A.
[ 0000-00-00 ]
   9 marca, w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach, odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Centrali PKP CARGO S.A.
Specyfika powyższej organizacji wynika ze sposobu funkcjonowania pracodawcy, którego komórki organizacyjne rozsiane są w różnych częściach Polski. I tak na spotkaniu pojawili się delegaci z Katowic, Warszawy, Krakowa, Poznania, Łodzi, Bydgoszczy.
    Poza szczególnym miejscem, w którym odbywało się spotkanie, tzn. „Sali imienia Lecha i Marii Kaczyńskich”, na uwagę zasługiwał również fakt uczestnictwa w spotkaniu zaproszonych gości, a byli wśród nich gospodarz - przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz, przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” - Henryk Grymel, p.o. przewodniczącego Sekcji Zawodowej PKP CARGO S.A. - Ryszard Lach, przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” - Stanisław Hrustek, członek Zarządu PKP CARGO S.A. - Zenon Kozendra.
Natomiast same obrady prowadził Eugeniusz Karasiński, kierujący pracami Biura Współpracy Zagranicznej, Integracji Europejskiej i Szkoleń Związkowych w Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, który z charakterystyczną dla siebie swadą i poczuciem humoru, co pewnie też miało wpływ na w miarę spokojny przebieg, choć nie brakowało gorących dyskusji, szczególnie w aspekcie przywrócenia wieku emerytalnego dla kolejarzy. Jak podkreślono na spotkaniu wszelkie możliwości prawne w Polsce zostały w tym aspekcie wykorzystane.
   Część wyborczą poprzedziły oczywiście sprawozdania poszczególnych organów Komisji Zakładowej i przewodniczącego Jerzego Pilawskiego, który podsumował czteroletni okres mijającej kadencji jako wyjątkowo ciężki.
Szczególną uwagę zwrócił na działania podejmowane przez Komisję Zakładową we współpracy z Sekcją Zawodową CARGO i Krajową Sekcją Kolejarzy w celu obrony miejsc pracy i powstrzymania pomysłu zmiany miejsc pracy pracowników Centrali zatrudnionych w Krakowie, jak również Śląskiego Zakładu Spółki zatrudnionych w Tarnowskich Górach, którzy mieli być przeniesieni do siedziby w Katowicach. Dzięki determinacji wielu osób plan rządzących wówczas firmą tzw. „bankomatów” nie wszedł w życie.
Nie były to jednak jedyne działania tamtej ekipy wymierzone w interes pracowników, ale również w związek, jako taki. Przypomniał, iż sam uległ szykanom, które miały doprowadzić do zwolnienia go z pracy, jednakże dzięki wsparciu członków związku udało się ten trudny okres przetrwać.
   W trakcie trwania całego spotkania była możliwość posłuchania i porozmawiania z zaproszonymi gośćmi.
   Henryk Grymel omówił działalność Krajowej Sekcji Kolejarzy, zwracając uwagę, iż w dalszym ciągu stoją przed związkiem wyzwania i działania do wykonania. Szczególny nacisk położył na kwestię priorytetową na najbliższy czas, czyli podpisanie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który od wielu lat nie funkcjonuje w spółkach kolejowych.
Oczywiście większe spółki mają podpisane Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy, natomiast ich zapisy nie dotyczą spółek podległych i jeśli pracownik przejdzie do innej spółki z Grupy nie może już z tych uprawnień korzystać. Podpisanie PUZP, który obowiązywałby we wszystkich spółkach kolejowych oraz spółkach zależnych zagwarantowałoby pracownikom pewną pulę tych samych warunków i dużą dozę stabilności.
Nie należy również zapominać o ważnej kwestii, jaką jest uregulowanie w PUZP spraw związanych z ulgami przejazdowymi, które w tej chwili są uregulowane na poziomie porozumienia handlowego, a ujęcie ich w układzie zbiorowym będzie miało solidniejsze umocowanie i większą gwarancję ich utrzymania na kolejne lata.
   Stanisław Hrustek zwrócił uwagę na fakt, iż mijająca kadencja obfitowała w wiele manifestacji, pikiet zarówno dotyczących samych kolejarzy, jak i wspierających inne branże. „Za to wam serdecznie dziękuję” – powiedział.
Jednak podkreślił, że mimo, iż sytuacja w chwili obecnej jest ustabilizowana, jednak w dalszym ciągu potrzebne jest wsparcie i współdziałanie wszystkich członków związku, ponieważ czasy się zmieniają i trzeba być gotowym do działania. Zresztą, nie wszystkie zapowiedzi i zobowiązania podjęte przez rządzącą partię wobec postulatów „Solidarności” zostały spełnione.
    Ryszard Lach, pełniący obowiązki przewodniczącego Sekcji Zawodowej PKP CARGO S.A., oraz przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Śląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO S.A. w nawiązaniu do wspomnianych pikiet i manifestacji przypomniał okoliczności walki w przeciwko „bankomatom” i pikietę w Tarnowskich Górach z roku 2015, choć w planach był również dwugodzinny strajk ostrzegawczy, który jednak finalnie nie doszedł do skutku.
Podkreślił, że działania podejmowane ówcześnie przez związek zawodowy miały na celu obronę zarówno miejsc pracy pracowników, ale w ogóle funkcjonowania PKP CARGO S.A. „Trzeba mieć odwagę”, by bronić swoich praw wszelkimi dostępnymi środkami, podkreślił znany z przeprowadzenia wielu strajków przewodniczący Lach.
   Dominik Kolorz poinformował, iż na ostatniej sesji sprawozdawczej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w dniu 6 marca 2018 roku podjęto istotne uchwały zmierzające do reformy związku.
Podkreślił, iż jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom członków związku. „Bez tych reform, najzwyczajniej w świecie staniemy się związkiem postrzeganym, jako związek establishmentu”.
Dlatego też na wspomnianej sekcji podjęto decyzje dotyczące trzech ważnych aspektów. Po pierwsze zaproponowanie na Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” powrotu do kadencyjności w związku. Zgodnie z założeniami podjętej uchwały kadencyjność ma dotyczyć władz wyższych związku: Komisji Krajowej, zarządów regionów, sekcji branżowych krajowych i regionalnych. Nie jest to zresztą novum, gdyż do roku 1995 roku w statucie „Solidarności” funkcjonowały zapisy dotyczące kadencyjności, zgodnie z którą nie można było pełnić funkcji związkowych więcej niż dwie kadencji. „W mojej ocenie kadencyjność spowoduje to, że młodzi ludzie w końcu zobaczą, że jest otwarcie, że nie ma ciągle tych samych twarzy. Uważam, że jest to kierunek bardzo dobry” – podkreślił szef Regionu.
Drugim ważnym elementem proponowanych zmian statutowych jest osłabienie kontaktów „góry” związku zawodowego ze swoimi członkami. Dochodzi do sytuacji, gdy Walne Zebranie Delegatów odbywa się raz na cztery lata, a czasami nawet wyłącznie w formie elektronicznej. „Istotą działania związku jest kontakt i przekaz z członkami związku”, więc należy coś zrobić w tej kwestii. Dlatego postuluje się, aby Walne Zebranie Delegatów odbywało się minimum dwa razy w kadencji i żeby WZD kończyło się uzyskaniem absolutorium. Nie będzie to miało sankcji prawnym, ale moralne.
Trzecią istotną sprawą jest powołanie sądów koleżeńskich. Mimo, że „Solidarność”, to potężna i wspaniała rodzina i najlepiej funkcjonujący związek zawodowy w kraju, ale nie ma, co udawać, że w „Solidarności” nie ma samych białych owieczek. Bywają osoby, które niegodnie reprezentuje interesy związku, które zajmując funkcje związkowe nie dba o członków związku, a wykorzystuje związek do swoich partykularnych, niejednokrotnie prywatnych interesów. Nie jest to na szczęście zjawisko nagminne. Jednakże zdarzają się takie przypadki i organ, taki jak Zarząd Regionu nie ma w tej chwili narzędzi, żeby osoby, które niegodnie reprezentują „Solidarność”, łamią prawo, mogły być wręcz pozbawione członkostwa w związku lub pozbawić ich funkcji związkowych. Powołanie sądów koleżeńskich takie narzędzia władzom związku da.
Wspomniał również o „Programie dla Śląska”, który jest jednym z największych sukcesów śląsko-dąbrowskiej Solidarności, w ramach którego jest przewidzianych wiele inwestycji infrastrukturalnych, a więc dotyczących również kolei. Jestem przekonany, że będzie on realizowany. Bo to nie, kto inny tylko „Solidarność” jest ojcem chrzestnym tego programu i to „Solidarność” będzie pilnować jego realizacji. Generalnie program przewiduje 72. inwestycje, ma być przeznaczone na niego ponad 40 miliardów złotych w kolejnych latach. „Solidarność” jest również w komitecie monitorującym realizację tego programu, a więc związek będzie miał wpływ na realizację tego programu.
   Oczywiście, jak na każdym Walnym Zebraniu Delegatów sprawozdawczo-wyborczym najistotniejszą kwestią był wybór nowych władz związku w nadchodzącej kadencji 2018-2022.
W wyniku tajnego głosowania na kolejną kadencję został wybrany aktualny przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Centrali PKP CARGO S.A. – Jerzy Pilawski.
Przemysław Noworzyń

fot. P.Noworzyń/SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.