"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Rozpoczęły się wybory w Związku
[ 0000-00-00 ]
   Dobiega końca kolejna kadencja władz związkowych i zgodnie ze Statutem NSZZ „Solidarność” w wielu strukturach przystąpiono do podsumowania mijającej kadencji i wyboru nowych władz.
W niektórych strukturach Związkowych działających na kolei takie wybory już się odbyły.
   Do nich należy Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Zachodniego Zakładu Spółki w Poznaniu. Tu bowiem 15 grudnia 2017 r. dokonano wyboru nowych władz.
   Zebranie Wyborcze rozpoczęło się od złożenia, w asyście pocztów sztandarowych, kwiatów pod Pomnikiem Patronki Kolejarzy, Świętej Katarzyny Aleksandryjskim, ustawionym przed budynkiem Zakładu.
Po powrocie delegatów do Sali konferencyjnej, głos zabrał ustępujący przewodniczący Organizacji, Mieczysław Cykman, który po odśpiewaniu Hymnu „Solidarności”, przedstawił zaproszonych gości, wśród których byli: Jarosław Lange - Przewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”; Henryk Grymel - Przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy; Ryszard Lach – p.o. Przewodniczącego Sekcji Zawodowej CARGO S.A.; Patryk Trząsalski - zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji Wyborczej; Andrzej Jabłoński Dyrektor Zakładu; zastępcy Dyrektora - Mariusz Kaczmarek i Piotr Matuszak oraz Dariusz Knapp - członek Rady Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”.
   Następnie ustępujący przewodniczący przedstawił delegatom porządek posiedzenia wyborczego, który został zaaprobowany przez delegatów bez poprawek.
   Pierwszy z gości głos zabrał Jarosław Lange - Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, który podziękował ustępującemu Zarządowi Organizacji za dobrą współpracę i wyraził nadzieję, że taka ona będzie również po wyborach.
A także powiedział: Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie, a jest mi tym bardziej miło, że mogę gościć u Was, na Zebraniu Wyborczym, aktywnej, sprawnie i efektywnie działającej Organizacji Związkowej, aby się z Wami spotkać, a także podziękować za Waszą Solidarność w podejmowaniu wspólnych działań i przedsięwzięć zmierzających do obrony podstawowych praw pracowniczych. Mądrych i dobrych wyborów na następną kadencję życzę.
   Następnie głos zabrał Henryk Grymel, który powiedział: To była trudna kadencja, ale sprostaliście piętrzącym się przed Wami trudnościami. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, oby następne kadencja była lepsza.
Korzystając z okazji, pragnę Wam, a za Waszym pośrednictwem wszystkim członkom „Solidarności” Waszego Zakładu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Rok. Mam nadzieję, że będzie on lepszy od kończącego się.

   Ryszard Lach również dziękował ustępującym władzom Organizacji za dobrą współpracę. Wyraził żal, że nie może być razem z delegatami Marek Podskalny, którego przedwczesna śmierć była ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich. Wyraził też nadzieję, że po wyborach będziemy działać tak, jak dotychczas. Wspólnie tak, jak dotychczas, na rzecz załogi Spółki CARGO…
   Kolejnym mówcą był Andrzej Jabłoński, dyrektor Zakładu, który dziękował za dobrą współpracę na rzecz załogi Zakładu.
On również wyraził nadzieję, że po wyborach ta współpraca nie ulegnie zmianie i będzie owocować dobrymi decyzjami dla całej załogi Zachodniego Zakładu Spółki CARGO w Poznaniu.
   Kolejnym punktem porządku posiedzenia był wybór przewodniczących Zebrania Delegatów. Zostali nimi: Paweł Szóstak i Paweł Solarski.
Po wyborze protokolantów i komisji skrutacyjnej. Mieczysław Cykman przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej w mijającej kadencji
   W dość obszernym sprawozdaniu, Mieczysław Cykman omówił wiele aspektów składających się na działalność Organizacji mijającej kadencji… - W czteroletnim okresie naszej działalności, mówił ustępujący przewodniczący, uczestniczyliśmy we wszystkich manifestacjach i pikietach organizowanych przez Komisję Krajową Związku, Krajową Sekcję Kolejarzy. Braliśmy również udział w protestach organizowanych przez Zarząd Regionu Wielkopolska.
Mieczysław Cykman przypomniał również, że… Nie tylko obowiązkami żyje nasz Związek. Z naszej inicjatywy organizowane były wycieczki do Budapesztu, na Mazury, Wybrzeże i Południe Polski.
Organizacja pamiętała również o kobietach, bo co roku wszystkie kobiety w Związku otrzymują zapomogi z okazji Dnia Kobiet. Z inicjatywy Związku członkowie „Solidarności” byli wyróżniani Branżowymi Odznakami za dobrą pracę.
Zdaniem Przewodniczącego… NSZZ „Solidarność” aktywnie uczestniczy w życiu Zakładu, np. przy opracowywaniu regulaminów pracy, socjalnego oraz w pracach Komisji BHP, ale najważniejsze jest to - powiedział Cykman, że codziennie jesteśmy przy naszych członkach, ich problemach, warunkach pracy i angażujemy się w ich sprawy zawodowe i osobiste.
Do sukcesów ustępującego Zarządu M. Cykman zaliczył m.in. fakt, że: W miesiącu październiku 2017 roku doszło do zjednoczenia „Solidarności” poznańskiej ze szczecińską. Dokonano wyboru wspólnych delegatów na trwające zebranie wyborcze. Jest to nasz ogromny sukces. Staliśmy się największą organizacją Związkową w Zakładzie.
Kończąc, Mieczysław Cykman powiedział: Chciałbym powiedzieć, że przyjemnością dla mnie było pracować z tak oddanymi na rzecz „Solidarności” członkami Prezydium i Zarządu naszej Organizacji oraz Komisji Rewizyjnej. Kończąc, pragnę za to serdecznie podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom. Za aktywną pracę dla dobra naszego Związku i naszego Zakładu.
   Kolejnym punktem porządku zebrania było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która nie dopatrzyła się jakichś niewłaściwości finansowych, toteż praktycznie dyskusji nad sprawozdaniami, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, nie było.
    Po stwierdzeniu prawomocności zebrania, przystąpiono do głosowania nad przedstawionymi uchwałami Zebrania, w brzmieniu: Międzyzakładowe Zebranie Delegatów…
    1. ustala, że liczba członków komisji, łącznie z przewodniczącym Komisji Zakładowej wynosi 41 osób;
    2. ustala, że przewodniczący niższych jednostek Organizacyjnych nie wchodzą bezpośrednio do komicji Międzyzakładowej;
    3. ustala, że liczba członków Komisji Rewizyjnej wynosi 9 osób;
    4. ustala 3 tury głosowań;
    5. powołuje Prezydium Komisji Międzyzakładowej i sceduje ustalenie liczby członków Prezydium na Komisję Międzyzakładową;
    6. postanawia kontynuować przynależność do Krajowej Sekcji Kolejarzy;
    7. postanawia kontynuować przynależność do Sekcji Zawodowej PKP CARGO;
    8. w związku ze spełnieniem warunków paragrafu 40, punkt 3, postanawia zarejestrować Komisję Oddziałową w regionie Pomorza Zachodniego w Szczecinie;
    9. w związku ze spełnieniem warunków paragrafu 40, punkt 3, postanawia zarejestrować Komisję Oddziałową w Regionie Koszalińskim „Pobrzeże”;
    10. postanawia zmienić nazwę Organizacji Związkowej, polegającą na wykreśleniu nazwy „w Poznaniu”. Nowa nazwa to: „Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność PKP CARGO S.A. Zachodni Zakład Spółki”.

   Uchwały zostały przyjęte, po czym przystąpiono do wyboru przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej, którym został ponownie Mieczysław Cykman, który dziękując za wybór, obiecał nie zawieść zaufania, jakim go obdarzyli delegaci.
   Dalsze punkty posiedzenia był głosowane bez problemów. Tu warto dodać, że bardzo aktywnie czuwał nad sprawnym przebiegiem Posiedzenia Patryk Trząsalski, wiceprzewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej.
W wyniku kolejnych tur wyborów Delegatami:
    • na WZD Regionu Małopolska zostali - Mieczysław Cykman, Paweł Solarski i Paweł Szóstak;
    • do KSK zostali - Mieczysław Cykman, Krzysztof Lemieszka i Paweł Szóstak;
    • do Sekcji Zawodowej PKP CARGO wybrano Mieczysława Cykmana, Krzysztofa Lemieszka, Pawła Solarskiego i Pawła Szóstaka.
Wybory podsumował Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska, Jarosław Lange, który powiedział: To jest dobry wybór!
   Każdy z uczestników Posiedzenia otrzymał kalendarz na Nowy 2018 Rok, wydany wspólnym sumptem przez NSZZ „Solidarność”: Organizacja Zakładowa Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu; Organizacja Międzyzakładowa przy Zakładzie Linii Kolejowych w Poznaniu; Organizacja Zakładowa przy Zakładzie Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu; Organizację Międzyzakładową Zakład Zachodni Spółki PKP CARGO w Poznaniu.
Kalendarze zostały wydane z okazji przypadającej w grudniu 2018 roku 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego, jednego z czterech wygranych przez Polaków.
Od siebie dodam, że było to sprawnie przeprowadzone Posiedzenie wyborcze dużej organizacji Związkowej. I tak trzymajcie w przyszłości, koledzy!
Zygmunt Sobolewski
fot. Z.Sobolewski/SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.