"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał
 
Wyzwanie i odpowiedzialność
[ 0000-00-00 ]
„Wolna Droga” rozmawia z Maciejem Lignowskim, Prezesem Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Panie Prezesie, kolej w Trójmieście ma bardzo bogatą historię, bo to już ponad 100 lat. A sama SKM-ka, ma już 65. To chyba dość spore obciążenie dźwigać takie brzemię…

Faktycznie, system SKM zaczął się kształtować w Trójmieście zaraz po zakończeniu II wojny światowej, tj. od roku 1951, kiedy to po raz pierwszy uruchomiono regularne połączenia pomiędzy stacją Gdańsk Główny a Gdańskiem Nowym Portem. Firma PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. działa jako Spółka prawa handlowego od 1 lipca 2001 roku, tj. ponad 16 lat. Myślę, że pracownicy Spółki traktują ten okres nie w kategoriach „obciążenia”, ale z całą pewnością wyróżnienia i odpowiedzialności.

Bez wątpienia SKM-ka wrosła już na stałe w życie Trójmiasta. To już wręcz symbol tej aglomeracji. A to pewnie duże zobowiązanie.
Pociągi w żółto-niebieskich barwach i z logo PKP SKM dziennie przewożą średnio ponad 114 tysięcy podróżnych. Mamy świadomość, że jesteśmy trzecim przewoźnikiem pasażerskim w Polsce! To bardzo duże wyzwanie, ale też i odpowiedzialność. Z tego też powodu bardzo poważnie podchodzimy do problematyki bezpieczeństwa w zakresie organizacji całego procesu przewozowego, jak i bezpieczeństwa wszystkich podróżnych, którzy powierzają nam swój los, wybierając nas codziennie jako swojego przewoźnika.

Polska kolej w ostatnich latach odnotowała bardzo duży spadek przewożonych pasażerów. Jak to wygląda z Pana perspektywy?
PKP SKM w Trójmieście na przestrzeni ostatnich kilku lat odnotowała zarówno spadek przewożonych podróżnych, jak i wzrost. Te wahania wynikały m.in. z wielkości pracy przewozowej, jaką Spółka wykonywała na przestrzeni tego okresu. Niestety nasze pociągi w okresie modernizacji korytarza Warszawa – Gdańsk Główny nie mogły dojeżdżać do stacji Tczew, a ponadto intensywnie modernizowaliśmy linię kolejową nr 250, którą zarządzamy, co również wpłynęło na ograniczenie liczby uruchamianych pociągów. Na całe szczęście ostatnie 2 lata, to okres wzrostu przewozów także odnotowywany przez naszą Spółkę, m.in. z powodu przejęcia obsługi systemu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Panie prezesie, dużo inwestujecie w tabor. Może kilka słów na ten temat.
Spółka za każdym razem stara się efektywnie wykorzystać środki pomocowej Unii Europejskiej, a także jak najlepiej wydatkować środki własne. W roku 2007 zmodernizowaliśmy 4 elektryczne zespoły trakcyjne z udziałem środków SPOT, a w ramach perspektywy POIiŚ 2007-2013 pozyskaliśmy ponad 100 mln złotych na kompleksową modernizację 22 pojazdów. W roku 2016 zakupiliśmy 2 nowoczesne pojazdy – elektryczne zespoły trakcyjne serii 31 WE IMPULS. Niestety bark długoletniej umowy przewozowej nie pozwalał Spółce dokonać modernizacji wszystkich pojazdów i zrealizować projektu wymiany pozostałego taboru. Jednakże pomimo to przygotowaliśmy się do zakupu 10 wieloczłonowych pojazdów w obecnej perspektywie UE 2014-2020, co zamierzamy zrealizować po uprzednim podpisaniu długoletniej umowy przewozowej z organizatorem – województwem pomorskim.

A jak wygląda sprawa infrastruktury torowej. Czy tu następują także zmiany?
W latach 2008-2015 Spółka realizowała kompleksowy projekt modernizacji zarządzanej infrastruktury linii kolejowej nr 250 z wykorzystaniem środków POIiŚ 2007-2013, Funduszu Kolejowego oraz środków własnych. Pozyskane przez Spółkę dofinansowanie ze środków UE wyniosło łącznie ponad 202 miliny złotych. Dzięki tym środkom udało się nam wydłużyć linię nr 250 i wybudować nową stację końcową Gdańsk Śródmieście, wybudowaliśmy nowoczesny system sterowania ruchem pociągów na całej linii wraz z linią światłowodową, a także gruntownie zmodernizowaliśmy 7 peronów.
W obecnej chwili Spółka realizuje kolejny projekt inwestycyjny dedykowany linii kolejowej nr 250 o wartości ponad 130 milionów złotych z wykorzystaniem środków pomocowych UE, Funduszu Kolejowego i środków własnych. Do roku 2023 w ramach tego projektu planujemy zmodernizować wszystkie pozostałe perony zlokalizowane na linii nr 250 – łącznie 9 peronów wraz z budynkiem dworca podmiejskiego Gdynia Główna. Dzięki tym inwestycjom powstanie ujednolicony system informacji pasażerskiej, a wszystkie perony objęte zostaną systemem monitoringu i nadzoru nad bezpieczeństwem na nich.
Oprócz tych działań, Spółka co roku modernizuje urządzenia sieci trakcyjnej oraz drogi kolejowej. W roku 2016 wymieniliśmy 5 rozjazdów na stacji Gdynia Chylonia, a w tym roku wymieniamy łącznie 11 rozjazdów na stacjach Gdynia Główna, Sopot i Gdańsk Oliwa.
To tylko część z działań modernizacyjnych, które realizujemy co roku, aby podnosić poziom bezpieczeństwa i niezawodności systemu SKM, który od tylu lat już tworzymy.

11 września 2017 r. wprowadzono w 3 spółkach przewozowych – PKP Intercity, Przewozy Regionalne i SKM – nowy produkt Pakiet Podróżnika, czyli wspólny bilet. Jak wygląda realizacja tego projektu?
Faktycznie, PKP SKM w Trójmieście od samego początku aktywnie uczestniczy wspólnie z Partnerami – PKP IC i PR oraz PKP Informatyka w procesie przygotowania, a następnie wdrożenia produktu pod nazwą „Pakiet Podróżnika”. Oferta ta jest dostępna we wszystkich kasach własnych Spółki, jak i w kasach agencyjnych. Ponadto Spółka zawarła umowy o wzajemnej sprzedaży biletów z tymi operatorami.
Obserwujemy wzrost sprzedaży tego produktu i zamierzamy umożliwić jego sprzedaż w nieodległym czasie za pomocą kolejnych kanałów dystrybucji, takich jak Internet, automaty biletowej, itd.

Panie prezesie, jak ocenia Pan współpracę ze związkami zawodowymi? Są twardzi w rozmowach?
Moja praca w Spółce zawsze opierała się na prowadzeniu dialogu z partnerami społecznymi we wzajemnym poszanowaniu. Naszą współpracę ze związkami zawodowymi oceniam pozytywnie, choć nie zawsze prowadzone rozmowy mogliśmy zakończyć podpisaniem porozumienia na warunkach satysfakcjonujących obie strony.
Moją naczelną zasadą w prowadzonych rozmowach i negocjacjach jest poszanowanie drugiej strony oraz jej poglądów, a przede wszystkim rozmowa na argumenty. Rozmowy ze stroną społeczną w większości wypadków są twarde i zasadnicze, bo dotyczą m.in kwestii płacowych. Jednakże, za każdym razem udawało się nam wspólnie dojść do porozumienia, z korzyścią dla pracowników Spółki.
 
Kolej się zmienia, w tym pewnie i SKM-ka. Jakie plany na przyszłość…
W najbliższej przyszłości zamierzamy konsekwentnie realizować program modernizacji zarówno infrastruktury linii kolejowej nr 250, jak i posiadanego taboru, a także dalej inwestować w rozwój pracowników Spółki, aby była ona gotowa na wszystkie wyzwania, jakie stoją przed nią na coraz bardziej konkurencyjnym rynku przewozów pasażerskich.

Rozmawiał Mirosław Lisowski
fot. SKM
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.