"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał
 
Obrady Rady Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Ustroniu
[ 0000-00-00 ]
   W dniach 9-10 października 2017 roku w Ustroniu odbyła się Rada Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Katowicach, prowadzona przez przewodniczącego Stanisława Hrustka, z udziałem dwóch członków prezydium Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy – Henryka Grymela i Stanisława Kokota. W spotkaniu uczestniczył również Dominik Kolorz - przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.
Wśród zaproszonych gości obecni byli Jacek Zawadzki - prezes Zarządu CS Natura Tour Sp. z o.o., Helmut Klabis - Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie, Wojciech Kwiatkowski - Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, Zenon Zemła - Dyrektor Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A., Jarosław Kocoń - Zastępca Dyrektora Południowego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A.
Obrady składały się z trzech części:
    • prelekcja z zakresu ordynacji wyborczej, w związku ze zbliżającymi się wyborami na kadencję 2018-2022, prowadzona przez Eugeniusza Karasińskiego – członka Regionalnej Komisji Wyborczej Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”;
    • podejmowanie uchwał i stanowisk Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Katowicach;
    • spotkanie z Dominikiem Kolorzem – przewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

Prelekcja z zakresu ordynacji wyborczej
   Eugeniusz Karasiński, przedstawiciel Regionalnej Komisji Wyborczej, omówił poszczególne etapy przeprowadzenia wyborów w jednostkach organizacyjnych związku, przypominając o zaleceniach m.in. przygotowania list kandydatów na poszczególne funkcje związkowe jako wydruków komputerowych lub maszynowych, rekomendacji prowadzenia głosowań „pozytywnych” poprzez wstawianie znaczka „x” przy kandydacie, na którego chce się oddać głos, a nie jak to często bywa przez skreślenie.
   W zakresie szczegółowych zmian w ordynacji wyborczej zachęcił do zapoznania się z nimi na stronie internetowej Zarządu Regionu, gdzie w pliku dot. ordynacji wyborczej na nową kadencję, zostały one wytłuszczone w tekście jednolitym.
(adres: www.solidarnosckatowice.pl/pl-PL/dokumenty_wyborcze.html)

Uchwały, stanowiska, problemy
   W kolejnej części obrad podjęto szereg uchwał porządkowych, w tym uchwalenia preliminarza wydatków, ustalenia klucza wyborczego na kadencję 2018-2022 (1 delegat na każde rozpoczęte 100 członków jednostki organizacyjnej), powołanie Komisji Wyborczej na bazie Rady RSK.
Następnie przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność PKP Cargotabor Sp. z o.o. Janusz Urban omówił sytuację, która zaistniała w ostatnim czasie w jego spółce. Zostało mianowicie złożone przez PKP CARGO S.A. zgłoszenie do prokuratury w kwestii rzekomych nieprawidłowości, jakie miały mieć miejsce w spółce Cargotabor, a które miała wykryć kontrola przeprowadzana przez Biuro Kontroli i Audytu spółki „matki”. Już sam sposób przeprowadzenia kontroli w odrębnym podmiocie gospodarczym budzi wątpliwości.
   Jednakże największe wynikają z faktu, iż kontrola była przeprowadzana rok wcześniej i nie zostały przedstawione w owym czasie żadne zarzuty, jak również do dnia dzisiejszego nie przedstawiono Zarządowi Spółki Cargotabor protokołu pokontrolnego, celem ustosunkowania się do ewentualnych wniosków pokontrolnych.
Ponadto na Radzie Nadzorczej PKP Cargotabor Sp. z o.o. w dniu 06.10.2017 r. został zawieszony w pełnieniu obowiązków prezes spółki, wieloletni członek NSZZ „Solidarność” i były członek Zarządu Regionu w Częstochowie.
   Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Janusza Urbana powyższa sytuacja spotkała się z oburzeniem załogi oraz wystąpieniem do Prezesa PKP CARGO S.A. Macieja Libiszewskiego z żądaniem wycofania wniosku z prokuratury, przedstawienia protokołów pokontrolnych z kontroli, która stała się podstawą do złożenia owego wniosku. Wystąpienie podpisało 14 sygnatariuszy, reprezentujących organizacje zakładowe i międzyzakładowe działające w spółce.
„Informujemy, iż nie ma zgody na szkalowanie spółki PKP Cargotabor sp. z o.o. i działanie na jej szkodę” – napisali w piśmie do Prezesa PKP CARGO S.A. Macieja Libiszewskiego.
W świetle powyższych informacji, Janusz Urban zwrócił się do Rady RSK o wsparcie w działaniach mających na celu obronę dobrego imienia swojej spółki i członków NSZZ „Solidarność”.
Rada Regionalnej Sekcji Kolejarzy podjęła w tej sprawie stanowisko nr 4, o treści:

Rada Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w pełni popiera stanowisko Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKP Cargotabor Sp. z o.o. protestującej przeciwko zawieszeniu Prezesa Zarządu w/w spółki w pełnieniu obowiązków.
Nie do przyjęcia przez załogę spółki jest zawieszenie Prezesa Zarządu Witolda Bawora w sposób łamiący prawo. Nawet w czasach esbeckich obwiniony miał prawo do obrony, a załoga znała wniesione przeciwko niemu zarzuty.
W związku z powyższym żądamy przedstawienia protokołu przeprowadzonej kontroli w spółce Cargotabor, który rzekomo był podstawą podjęcia decyzji o zawieszeniu Prezesa przez Radę Nadzorczą spółki Cargotabor pod przewodnictwem Zbigniewa Jastrzębskiego.
Jednocześnie żądamy przywrócenia Pana Prezesa Witolda Bawora na zajmowane dotychczas stanowisko.
Ponadto zwracamy się do Zarządu Regionu Śląskiego-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” o wsparcie naszych żądań i podjęcie stosownych działań statutowych oraz zorganizowanie pikiety stacjonarnej przed siedzibą PKP CARGO S.A. w Warszawie.

Powyższe stanowisko zostało przesłane w dniu 10.10.2017 r. m.in. do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury Bogdana Rzońcy, Ministra Infrastruktury i Budownictwa – Andrzeja Adamczyka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Krzysztofa Mamińskiego.
   Omówiono również niepokojącą sytuację występowania braków wagonowych na terenie Śląskich Zakładów Spółki PKP CARGO S.A., co zagraża realizacji zawartych przez PKP CARGO S.A. kontraktów. Sytuacja ta skutkuje interwencjami ze strony strategicznych klientów PKP CARGO S.A., działających w regionie śląsko-dąbrowskim, w tym kopalń (JSW S.A.), zakładów energetycznych (PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.).
Zgodnie z docierającymi do Regionalnej Sekcji Kolejarzy informacjami sytuacja jest na tyle poważna, iż może doprowadzić do wstrzymania pracy w niektórych kopalniach śląskich, a w konsekwencji do zwolnień pracowników i to nie tylko samych kopalń, ale również w firmach powiązanych. Zamknięcie kopalń, to w efekcie możliwość utraty przewozów dla śląskich zakładów PKP CARGO S.A., co może doprowadzić do utraty miejsc pracy kolejarzy w regionie.
Ponadto informacje medialne wskazują również na problemy z zapasami węgla w zakładach energetycznych np. Elektrowni Opole, wynikające m.in. z braku dowozu węgla na składowisko elektrowni, co powoduje spadek zapasów poniżej stanów wymaganych przez rozporządzenie właściwego ministra.
   W świetle tych informacji Rada Regionalnej Sekcji Kolejarzy podjęła stawisko nr 5 opisujące powyższe kwestie, którego celem jest uzyskanie wyjaśnień przyczyn doprowadzenia do tak dramatycznej sytuacji taborowej w PKP CARGO S.A., zagrażającej prawidłowemu funkcjonowaniu firm w rejonie Górnego Śląska i miejscom pracy pracowników.

Spotkanie z szefem śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”
   Ostatnim aktem obrad było spotkanie z przewodniczącym Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność – Dominikiem Kolorzem, który odniósł się do kwestii planowanych zmian, jakie mają być podjęte jeszcze w tym roku przez struktury centralne związku. Mają one dotyczyć zarówno statutu NSZZ „Solidarność”, jak również kwestii wyborczych.
Przewiduje się następujące zmiany:
    • wprowadzenia kadencyjności funkcji przewodniczącego podstawowych jednostek organizacyjnych związku, jak i struktur ponadzakładowych, polegającej na wprowadzeniu zasady maksymalnie dwóch następujących po sobie kadencji, po których przewodniczący nie mógłby kandydować na trzecią kolejną kadencję, jednocześnie mógłby piastować inne funkcje związkowe;
    • wydłużenie czasu trwania kadencji w związku do 5 lat;
    • wprowadzenie instytucji „sądu koleżeńskiego”, która miałaby rozstrzygać m.in. kwestie skarg wnoszonych przeciwko członkom danych jednostek organizacyjnych związku w kwestiach ich ewentualnych nieprawidłowych działań;
    • wprowadzenie zasady mówiącej o tym, iż osoby posiadające uprawnienia emerytalne (mężczyźni - 65 lat, kobiety - 60) nie mogłyby kandydować na stanowisko przewodniczącego danej jednostki organizacyjnej związku;
    • wprowadzenie obligatoryjnego wymogu zwoływania walnego zebrania członków lub delegatów co dwa lata, na którym wymagane byłoby uzyskanie absolutorium za dany okres dwuletni sprawowania władzy; w przypadku jego nie uzyskania oznaczałoby to automatyczną konieczność przeprowadzenia nowych wyborów na pozostałą część kadencji.
Przemysław Noworzyń

fot. P.Noworzyń/SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.