"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Konsolidacja, to szansa dla spółek po prywatyzacji
[ 0000-00-00 ]
„Wolna Droga” rozmawia z Elżbietą Baczewską – Przewodniczącą Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w TK Telekom Sp. z o.o.

Pani Przewodnicząca, zanim przejdziemy do rozmowy w kwestii obecnej sytuacji spółki TK Telekom Sp. z o.o., czy może Pani przypomnieć czytelnikom, jak w ogóle doszło do powstania tego podmiotu. Wydaje się to bowiem bardzo istotne w perspektywie tego, co się obecnie dzieje.

Prywatyzacja spółki TK Telekom Sp. z o.o. w obecnej formie jest pokłosiem polityki prowadzonej przez zarząd PKP S.A., któremu przewodniczył pan Jakub Karnowski. W roku 2013 rozpoczęto, w trybie zaproszenia do negocjacji, proces prywatyzacji spółki TK Telekom Sp. z o.o. W ocenie PKP S.A. najlepsze warunki przedstawiła spółka Netia S.A. (operator telekomunikacyjny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie). I to właśnie na życzenie tej spółki podjęto decyzję o podziale TK Telekom na trzy odrębne podmioty: TK Telekom Sp. z o.o., TK Budownictwo Sp. z o.o. i PKP Utrzymanie Sp. z o.o.

Jak może Pani opisać funkcjonowanie podzielonych spółek na rynku i ich obecną sytuację?

Te kilka lat, które nastąpiły po podziale i prywatyzacji spółki TK Telekom Sp. z o.o., to bardzo trudny okres. Na rynku pojawiły się trzy spółki o tym samym profilu działalności, czyli PKP Utrzymanie Sp. z o.o., PKP Budownictwo Sp. z o.o. i TK Telekom sp. z o.o. Trwanie w takim stanie doprowadziłoby do ich samo-wyniszczenia, wskutek niezdrowej konkurencji w walce o ten sam rynek usług.
Dodatkowo źle przeprowadzony proces podziału majątku podczas prywatyzacji spółki TK Telekom Sp. z o.o. spowodował skierowanie pozwów sądowych i wzajemnych roszczeń pomiędzy spółkami, które nie ułatwiały normalnego funkcjonowania.
Ważnym wydarzeniem było podpisanie porozumienia pomiędzy przedstawicielami spółki TK Telekom Sp. z o.o. a PKP Utrzymanie Sp. z o.o., Porozumienie to w znaczący sposób ustabilizuje sytuację obu spółek po podziale i prywatyzacji oraz daje nadzieję na dalszą dobrą współpracę.
 
W lipcu pojawiły się informacje o planach połączenia do końca bieżącego roku spółek PKP Utrzymanie sp. z o.o. i PKP Budownictwo sp. z o.o. Jak ocenia Pani konsolidację tych spółek i jakie ten proces będzie miał znaczenie dla pracowników?
W mojej ocenie decyzja o połączeniu spółki PKP Utrzymanie Sp. z o.o. i PKP Budownictwo Sp. z o.o. pozwoli na stabilizację prowadzonej działalności gospodarczej w ramach Grupy PKP S.A. oraz na rynku otwartym. Wymagało to uzyskania zgody pana ministra Andrzeja Adamczyka, za co należą mu się podziękowanie. Dało to właścicielowi, czyli PKP S.A., podstawę do podjęcia kroków celem połączenia obu spółek. W pierwszym etapie podjęto decyzje o powołaniu na Prezesa połączonych spółek pana Mirosława Gilarskiego, a samo połączenie odbędzie się poprzez przejęcie spółki PKP Budownictwo Sp. z o.o. przez spółkę PKP Utrzymanie Sp. z o.o.

Jakie to będzie miało skutki dla załogi? Czy mają oni podstawę do niepokoju wynikającego z konsolidacji spółek?

Fakt, w najbliższym czasie czeka nas trudny proces konsolidacji spółek. Mamy jednak zapewnienia ze strony właściciela, że nie będzie zwolnień, a pracownicy spółki PKP Budownictwo sp. z o.o. przejdą do nowej spółki na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy.
Ponadto pracodawca nie planuje zmian dotyczących warunków zatrudnienia przejmowanych pracowników PKP Budownictwo Sp. z o.o. na stanowiskach innych niż kierownicze. Ważnym elementem połączenia będzie dostosowanie aktów prawnych i uzgodnień obowiązujących w obu spółkach do jednolitej struktury działania. Dodatkowo, po połączeniu, pracownicy przejmowani pozostaną przez rok objęci zapisami ZUZP dotychczasowego Pracodawcy.
Natomiast w sferze socjalnej pracownicy przejmowani od dnia połączenia będą korzystać ze świadczeń na zasadach obowiązujących u nowego pracodawcy. Mam nadzieję, że skutki połączenia nie będą dotkliwe dla pracowników, a nowo powstała spółka będzie dzięki połączeniu miała możliwość rozwoju i osiągnięcia stabilności na rynku.

Czy zostanie utrzymana nazwa spółki przejmującej?

Nie. W tej kwestii przeprowadzono konkurs wśród pracowników na nową nazwę połączonych spółek. Zwycięzcą został pan Jakub Wiśnicki z Krakowa, a nowa spółka będzie nosiła nazwę PKP TELKOL Sp. z o.o.

Jeszcze jedno pytanie, czy pracownicy mają szansę na podwyżki wynagrodzeń?

W ostatnim okresie czasu w obu łączących się spółkach wdrożono podwyżki wynagrodzeń. Warto zaznaczyć, iż były to pierwsze podwyżki od momentu powstania spółek, czyli od 2014 r. Załoga przyjęła ten fakt z wielkim zadowoleniem. Oczywiście, aby osiągnąć satysfakcjonujący poziom wynagrodzeń, to przy tak dużych zaległościach kwoty podwyżek powinny być wielokrotnie wyższe, ale mamy zapewnienie pracodawcy, że przy dobrych wynikach spółki możemy liczyć na rozpoczęcie rozmów o podwyżkach w przyszłym roku.

Rozmawiał Przemysław Noworzyń
fot. SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.