"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 27 maja 2022 r.
Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan
 
Z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy
[ 0000-00-00 ]
W dniu 18 maja w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady KSK.
W ramach spotkania omówiono stan rozmów nad projektem PUZP przesłanym przez KSK do Związku Pracodawców Kolejowych. Na ostatnim spotkaniu przedstawicieli KSK z prezesem ZPK oznajmił on, iż nie widzi przeszkód w kwestii możliwości wynegocjowania i podpisania PUZP.
W ramach tego samego spotkania w części roboczej Barbara Miszczuk oraz Maria Sędek wraz z dyrektorem Adamem Solarskim przeanalizowali treść projektu PUZP w wersji przesłanej przez KSK oraz propozycje zapisów zaproponowanych przez ZPK i ustalono, że ZPK przygotuje tekst jednolity i przedstawi go w ciągu 10 dni do KSK. Umożliwi to dalsze szczegółowe negocjacje poszczególnych punktów już na jednym dokumencie.
Ważną kwestią pozostaje kształt regulacji dotyczących ulg przejazdowych, których wpisanie do PUZP, co do zasady w opinii ZPK nie stanowi problemu, natomiast pojawiają się propozycje różnych szczegółowych rozwiązań, które w tej chwili nie obowiązują, jak np. odpłatność za miejscówkę w pociągach EIP do biletów okresowych.
Kolejnym punktem obrad było powołanie Komisji Wyborczej KSK w związku ze zbliżającymi się wyborami na kadencję 2018-2022. W jej skład weszli: Henryk Grymel, Stanisław Kokot, Zbigniew Gadzicki, Barbara Miszczuk, Wiesław Natanek, Ryszard Pipczyński.
Omówiono również kwestie przyznawania odznaczeń państwowych i resortowych. Ilość odznaczeń przysługujących poszczególnym sekcjom zawodowym będzie uzależniona od aktualnej liczby członków związku w poszczególnych sekcjach. Zwrócono uwagę, aby wnioski o odznaczenia były przygotowane adekwatnie do wymogów przyznawania odznaczeń wraz z właściwym uzasadnieniem. Istotne jest również to, aby wnioski o przyznanie odznaczeń, zaakceptowane przez pracodawców, zostały przesłane do KSK do dnia 14 czerwca 2017 r.
W ramach obrad wyznaczono również Henryka Sikorę jako kandydata Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” na przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej PKP S.A.
Ponadto w związku z trwającymi, na poziomie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz PKP S.A., pracami nad opracowaniem koncepcji wspólnego biletu dla pasażerów, który obowiązywałby u różnych przewoźników kolejowych (pasażer kupuje jeden bilet na całą trasę przejazdu obsługiwaną przez różnych przewoźników, którzy rozliczają się następnie między sobą) Rada KSK podjęła stanowisko postulujące, aby te same zasady dotyczyły biletów okresowych dla osób korzystających z ulgowych usług transportowych, tj. pracowników spółek kolejowych, emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych na podstawie obowiązującego porozumienia o ulgach przejazdowych. Dlatego też ważnym jest dopisanie tej kwestii do już obowiązującego porozumienia oraz uwzględnienia odpowiednich zapisów w procedowanym z ZPK projekcie PUZP, w rozdziale o ulgach przejazdowych.
Podjęto również stanowisko, kierowane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Rozwoju, postulujące podjęcie przez w/w ministerstwa działań zmierzających do zmiany zasad finansowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. W opinii związku obecny system finansowania przewozów przez samorząd wojewódzki nie sprawdza się i nie zapewnia w pełni sprawnego rozdziału funduszy pomiędzy przewoźnikami świadczącymi kolejowe usługi transportowe w województwach. KSK uważa, że środki na finansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich powinny być zabezpieczone na poziomie centralnym i przekazywane przez państwo, a ich rozdysponowywane winno odbywać się w województwach pod kontrolą wojewodów.
Opracował: Przemysław Noworzyń
fot.P.Noworzyń
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.