"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Spotkanie w Północnym Zakładzie Spółki PKP CARGO S.A.
[ 0000-00-00 ]
   Z inicjatywy Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. odbyło się w dniu 17 maja 2017 roku spotkanie załogi Północnego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A. z kierownictwem zakładu, reprezentowanym przez dyrektora Krzysztofa Duszczyka, z udziałem Bogdana Kubiaka – wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Henryka Grymela – przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.
   Prowadzący spotkanie Jan Majder – przewodniczący Komisji Międzyzakładowej – przywitał wszystkich zebranych i oddał głos dyrektorowi Duszczykowi, który przedstawił aktualną sytuację panującą w zakładzie.
Zwrócił uwagę na trudną sytuację kadrową wynikającą z postępującego procesu starzenia się załogi, co skutkuje występowaniem braków w zatrudnieniu. Jednocześnie poinformował, iż zakład wykonuje nałożone na niego plany przewozowe i w tym aspekcie można ocenić sytuację jako dobrą.
   Kolejna część spotkania prowadzona była przez Bogdana Kubiaka i cieszyła się dużym zainteresowaniem pracowników, a dotyczyła kwestii emerytalnych. Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej przypomniał, iż od 1 października 2017 roku wchodzi w życie przywrócony wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Jest to finał pięcioletniej walki związku zawodowego „Solidarność”, który w momencie podwyższenia wieku emerytalnego - w maju 2012 roku - przez rządzącą koalicje PO-PSL zapowiedział, że doprowadzi do cofnięcia tej fatalnej decyzji. I tak też się stało.
W tym czasie zorganizowano referendum, pod którym zebrano ponad 2,5 mln podpisów. Organizowano szereg protestów, kampanii społecznych. W efekcie od 1 października każdy uprawniony będzie miał możliwość podjęcia własnej decyzji o momencie przejścia na emeryturę.
To istota nowych rozwiązań. Jednak w związku z nawarstwieniem się wielu fałszywych informacji w tej kwestii NSZZ „Solidarność”, wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarią Prezydenta oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczęła kampanię społeczno-informacyjną „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”, w ramach której odbędzie się cykl spotkań informacyjnych w różnych częściach kraju, jak również wydelegowani pracownicy ZUS będą służyli zainteresowanym pomocą w kwestii przysługujących każdemu obywatelowi praw po wejściu w życie w/w regulacji.
   Następnie głos zabrał Henryk Grymel, informując zebranych o działaniach podejmowanych przez Krajową Sekcję Kolejarzy na rzecz rodziny kolejarskiej. Zwrócił uwagę, iż jako jedyna organizacja związkowa, właśnie KSK, rozpoczęła rozmowy ze Związkiem Pracodawców Kolejowych, reprezentującym poszczególne spółki kolejowe, w sprawie podpisania nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który zabezpieczyłby prawa pracowników spółek kolejowych, a który został wypowiedziany 18 września 2015 roku.
Od tego czasu pracowników spółki PKP CARGO S.A. obejmuje wyłącznie Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, jednakże nie reguluje on tak istotnej kwestii, jaką są ulgi przejazdowe dla pracowników i ich rodzin. Z tego też względu w opracowanym przez KSK projekcie PUZP został dopisany rozdział regulujący te kwestie.
   Na koniec Jan Majder, jako Zastępca Przewodniczącego Sekcji Zawodowej PKP CARGO S.A., przedstawił zebranym stan rozmów toczących się z zarządem spółki w kwestii podwyżek wynagrodzeń.
W chwili obecnej można powiedzieć, iż w ramach planowanej akcji podwyżki wynagrodzeń winna być uregulowana kwestia uzupełnienia poprzedniej podwyżki wynagrodzeń w kwocie 40 zł brutto na pracownika zakładu, co jest pokłosiem zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.
Co do pozostałej części ewentualnej podwyżki jakiekolwiek wiążące informacje mogą pojawić się dopiero po następnym spotkaniu z zarządem PKP CARGO S.A., które jest planowane na dzień 29 maja 2017 roku.
Opracował: Przemysław Noworzyń
fot.J.Prętki
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.