"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Z prac Rady Nadzorczej PKP S.A.
[ 0000-00-00 ]
Relacja Henryka Sikory - przedstawiciela pracowników
   Rada Nadzorcza swoje obowiązki wykonuje głównie podczas comiesięcznych zebrań. Jedno z nich odbyło się 9 maja 2017 r. W trakcie wielogodzinnych obrad omówiono wiele ważnych i obszernych tematów dotyczących spółek z Grupy PKP i kolei, m.in.: wdrażanie „Strategii PKP S.A. na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2023 r.”, którą Rada Nadzorcza przyjęła w listopadzie 2016 r.
Jej realizację sprawdza i egzekwuje poprzez spotkania z Zarządem Spółki, na których otrzymuje informacje o postępach we wdrażania zapisów Strategii.
   W ramach zadań wynikających z jej wdrożenia przytoczono obszary, w których trwają intensywne prace, są to m.in.: „określenie celów biznesowych dla spółek”, „opracowanie nowego modelu biznesowego dla kolejowej medycyny pracy”, „wypracowanie docelowego modelu funkcjonowania funduszu własności pracowniczej”, „usprawnienie procesów przygotowania nieruchomości niezbędnych do obrotu”, „unowocześnienie Kolejowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”, „zwiększenie efektywności komercjalizacji dworców”, „redukcja straty na działalności operacyjnej”, „kategoryzacja stacji pasażerskich i standardy usług klienckich”, „jednolite standardy zarządzania stacją pasażerską”, „wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w inwestycjach i usługach na dworcach”, „wdrożenie wspólnego biletu”, „opracowanie zapisów do projektu ustawy o PKP oraz wprowadzenie rady holdingu jako organu wspierającego Grupę PKP”.
   Omówiono również postęp w rozwoju centrów logistycznych z udziałem nieruchomości PKP S.A. Jest to nowy, lecz dotychczas nie wykorzystywany, bardzo perspektywiczny obszar aktywności Spółki. Daje on możliwość budowania podmiotów celowych ze spółkami Grupy lub innymi podmiotami, celem rozwijania przedsięwzięć gospodarczych dających w przyszłości PKP S.A. przychody. Spółka zgłasza dużą otwartość na współpracę w tym zakresie.
Rada dyskutowała na temat nowych inicjatyw zagospodarowania majątku PKP S.A. na cele transportowo – logistyczne oraz tworzenia nowych przyszłych źródeł przychodów dla PKP S.A. Spółka jest na etapie selekcjonowania nieruchomości (wstępnie zaproponowano ich kilkadziesiąt), aby wskazać ostatecznie grupę tych, które w najkrótszym czasie mają największy potencjał inwestycyjny w takich właśnie rozwiązaniach.
PKP S.A. przykłada dużą wagę do rozwoju innych projektów przeznaczonych do realizacji przez swoją spółkę celową Xcity Investment Sp. z o.o., do której mają być wniesione przygotowane nieruchomości, głównie atrakcyjne działki w dużych miastach pod zabudowę komercyjną (przede wszystkim o przeznaczeniu biurowo-usługowym).
   Już od ponad roku Zarząd Spółki PKP S.A. odstąpił od polityki zarządzania nieruchomościami poprzez ich zbycie. Do końca 2015 roku za przyzwoleniem Ministerstwa sprzedawano na kolei co tylko miało wartość i zgłosił się potencjalny kupiec.
Realizując taką politykę „dopchnięto” sprzedaż PKP Energetyka (obecnie zgodność z prawem umowy sprzedaży bada sąd) z elementami infrastruktury kolejowej, które przeszły w prywatne ręce. Podobnie było z nieruchomościami, które sprzedawano bez analiz możliwości innego ich wykorzystania, które potencjalnie mogłyby dawać przychody PKP S.A., nie jednorazowo, ale w okresach wieloletnich.
   Po raz drugi Rada omawiała realizację „Strategii taborowej PKP Intercity 2016 - 2020”. Materiał obszerny i bardzo ważny, bo od jego realizacji zależeć będzie czym ta Spółka będzie jeździć za 5 i więcej lat. Od realizacji „Strategii…” zależy również konkurencyjność IC, już nie tylko z innymi gałęziami transportu w Polsce, ale i z zagranicznymi przewoźnikami kolejowymi, którzy po 2019 roku wjadą na polskie tory z południa i zachodu. Sprawa jest bardzo złożona.
Na dzień dzisiejszy otwartym pozostają trudne pytania:
  • Czy więcej modernizować dotychczas eksploatowany, często kilkudziesięcioletni tabor (zarówno lokomotywy, jak i wagony), czy kupować nowy?
  • Czy inwestować w wagony pasażerskie przedziałowe, czy obrać kierunek inny i rozwijać zakupy składów bezprzedziałowych?
Dyskusyjnym jest również obszar specyficznego wykonawstwa krajowego (PESA, Newag, Stadler) oraz możliwości finansowych IC. Spółka jest obciążona spłatą kontraktu na „Pendolino” oraz innymi kredytami inwestycyjnymi i na pewno nie jest w stanie finansować wyłącznie zakupu nowego taboru. Ostateczne decyzje będzie podejmował Zarząd PKP Intercity w oparciu o wnikliwe analizy, trendy w kolejach europejskich, możliwości krajowego wykonawstwa i możliwości finansowe Spółki.
   Wśród innych spraw, którymi zajmowała się Rada były m.in.:
  • Aportowanie nieruchomości do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (druga grupa nieruchomości w ostatnich trzech miesiącach).
  • Przyjęcie informacji o wynikach finansowych i działalności w 2016 r. Fundacji Grupy PKP.
  • Omówienie i dyskusja na temat sytuacji finansowej PKP S.A. i innych spółek Grupy PKP.
  • Podjęcie wnioskowanych przez Zarząd uchwał, wśród których znalazły się wnioski o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz gmin.

Henryk Sikora od listopada 2016 r. jest przedstawicielem pracowników w Radzie Nadzorczej PKP S.A., członek Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”.
fot.PKP PLK
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.