"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Prezes PKP S.A. na posiedzeniu Prezydium Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
[ 0000-00-00 ]
   13 kwietnia 2017 odbyło się Prezydium Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, na którym głównym punktem obrad były prace nad tekstem projektu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy przygotowanego przez Henryka Grymela i Stanisława Kokota.
Jeżeli ktoś przed spotkaniem spodziewał się, że będzie to typowe zatwierdzenie przedstawionego projektu, to spotkała go duża niespodzianka. Członkowie Prezydium szczegółowo sczytywali zapisy poszczególnych paragrafów zgłaszając szereg uwag, które w toku dyskusji były zatwierdzane, bądź odrzucane. Dyskusja była tak zażarta, że w pewnych momentach niezbędna była kilkuminutowa przerwa na ostudzenie nastrojów.
Ale to dobrze, bo historia uczy nas, że najlepsze zbroje, a tak można traktować układ zbiorowy z punktu widzenia pracowników, wykuwa się w ogniu. I tak należy odbierać to, co działo się w siedzibie KSK.
   W ogniu dyskusji wykuto projekt, który ma stanowić gwarancje bezpieczeństwa dla pracowników spółek kolejowych. Do najważniejszych spraw, które wpisano w rzeczonym projekcie zaliczyć należy:
  • dodanie rozdziału poświęconego ulgom przejazdowym;
  • wprowadzanie w PUZP ramowych regulacji, które będą uszczegóławiane w ramach ZUZP obowiązujących w poszczególnych spółkach;
  • dodanie rozdziału regulującego kwestie prowadzenia dialogu społecznego i wzajemnych zobowiązań pracodawców ze związkami zawodowymi, uregulowanych dotychczas na bazie obowiązującego wzajemnego porozumienia.
   Kolejnym punktem spotkania był udział w obradach nowego prezesa PKP S.A. – Krzysztofa Mamińskiego.
Po części oficjalnej, w której szef polskiej kolei nakreślił tło funkcjonowania PKP S.A. oraz swoich początków w roli prezesa, członkowie prezydium KSK nie omieszkali poruszyć kilka spraw, ważnych z punktu widzenia spółek, które reprezentują, a które w ich opinii, winne się znaleźć w orbicie zainteresowań PKP S.A.
   Zwrócono uwagę na trudną sytuację taborową w PKP CARGO S.A. związaną w głównej mierze z występującymi brakami wagonów. Szczególnie dotyczy to zakładów, na których terenie ma miejsce nadanie kruszyw na remonty i inwestycje infrastrukturalne na obszarze całej Polski.
W opinii przedstawicieli sekcji zawodowej problem jest na tyle ważny, że warto się temu przyjrzeć, póki nie jest za późno i nie następuje zrywanie kontraktów przez klientów, bo na dzień dzisiejszy są to tylko, lub aż, interwencje i zapowiedzi.
Prezes Mamiński zadeklarował pochylenie się nad tematem, wskazując równocześnie, że podobna trudna sytuacja wagonowa występuję w spółce PKP Intercity. Podkreślił, że napawa go to troską, szczególnie w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami sezonu letniego, gdzie tradycyjnie będzie uruchamianych więcej pociągów pasażerskich i potrzeby w zakresie sprawnych wagonów wzrosną.
Jednocześnie zaznaczył, iż zarząd spółki podjął decyzję o rozpisaniu przetargu na zakup dwudziestu lokomotyw i 55 wagonów na potrzeby Intercity.
   Zwrócono również uwagę na problem dotyczący zarówno wszystkich przewoźników kolejowych, jak również spółki CS Natura Tour dotyczącej budowy systemu szkolenia maszynistów i zakupu symulatorów. Jest to niezbędne, aby dostosować się do nowych przepisów, które będą obowiązywać od przyszłego roku. W świetle posiadanych informacji nie ma ujednoliconej drogi do realizacji szkoleń w tym zakresie przez poszczególne spółki.
Szef PKP S.A. poinformował, iż trwają prace koncepcyjne nad opracowaniem, w porozumieniu z UTK, zintegrowanego i zunifikowanego trybu, zakresu szkoleń oraz sposobu egzaminowania. Dobrze by było, aby opracować jeden wspólny model funkcjonowania w tym obszarze z wykorzystaniem już dostępnych zasobów i procesów występujących w poszczególnych spółkach.
   Członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy zasygnalizowali również konieczność zwrócenia uwagi na zasady funkcjonowania Kolejowej Medycyny Pracy, co do działalności której, w tym zakresu i jakości świadczonych usług, są duże wątpliwości zgłaszane przez pracowników zatrudnionych na przez spółki kolejowe.
Odnośnie tej kwestii PKP S.A. podjęło w ostatnim czasie działania w zakresie rozszerzenia zakresu usług na rzecz badań okresowych maszynistów, które do tej pory były wykonywane przez 8 punktów Medycyny Pracy, a obecnie usługi w tym zakresie są świadczone przez 33 punkty w kraju. Natomiast z pewnością istnieją tam duże problemy kadrowe, związane z odpływem pracowników, jak i wiekiem lekarzy orzeczników, i jest to problem strukturalny, którym należy się zająć.
   Ostatnim aktem spotkania było wspólne zdjęcie dokumentujące to bezprecedensowe wydarzenie, jakim było spotkania Prezydium KSK ze swoim byłym szefem, a obecnym szefem PKP S.A. Nabrało ono szczególnego wymiaru również z powodu relacji, jakie miały miejsce pomiędzy poprzednim zarządem PKP S.A. a związkami zawodowymi, w tym szczególnie NSZZ „Solidarność”. W zasadzie można było odnieść wrażenie, że większość działań poprzedniej ekipy miała zabarwienie negatywne. Natomiast ta wizyta szefa polskiej kolei pokazuje, że dialog społeczny jest możliwy również z PKP S.A. i jest nadzieja na normalizację wzajemnych stosunków. Świadczyć o tym mogą słowa samego zainteresowanego.
„Ze swej strony deklaruję, że jeśli będzie taka potrzeba jestem do Waszej dyspozycji. Oczywiście na miarę możliwości i czasu. Dla mnie osobiście, to, że mogłem do Was przyjść, to duże wydarzenie. Jest to też pierwszy przypadek w historii, że były przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy został dyrektorem generalnym polskiej kolei” – podsumował prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński.
Przemysław Noworzyń
fot. P.Noworzyń
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.