"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Przedstawiciele Krajowej Sekcji Kolejarzy na Radzie Regionalnej Sekcji Kolejarzy w Katowicach
[ 0000-00-00 ]
   Henryk Grymel oraz Stanisław Kokot wzięli udział w obradach Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, która odbyła się w dniu 6 kwietnia 2017 roku w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem przewodniczącego RSK Stanisława Hrustka.
Celem posiedzenia poza omówieniem bieżących spraw z zakresu funkcjonowania RSK, było spotkanie członków Rady RSK z kierownictwem zakładów działających w Regionie Śląsko-Dąbrowskim.
- Chciałem, żeby nastąpiła integracja środowiska kolejarskiego. Czasami jest tak, że jeden drugiego nawet nie zna, więc dobrze, żeby takie spotkania się odbywały – podkreślił Stanisław Hrustek.
   W spotkaniu uczestniczyli również: Dominik Kolorz – przewodniczący Zarządu Regionu, Piotr Nowak – zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu ds. struktur branżowych, Mirosław Truchan – zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu ds. struktur terenowych, Wojciech Dinges – Prezes Kolei Śląskich, Jerzy Ernst – przedstawiciel zarządu PKP CARGO Wagon Tarnowskie Góry, Adam Banaszak – dyrektor Południowego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A., Zenon Zemła – dyrektor Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A.. Helmut Klabis – dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie, Daniel Dygudaj - dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu, Małgorzata Mazurek - dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A., Józef Szczepański - były dyrektor Śląskiej DOKP, Ryszard Mentel – naczelnik sekcji w Zakładzie Linii Kolejowych w Sosnowcu, Ryszard Lach – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Śląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO S.A., Janusz Urban – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w PKP CARGO Wagon Tarnowskie Góry.
   Stanisław Kokot przedstawił bieżące sprawy dotyczące PKP PLK S.A. oraz z podzespołu ds. bezpieczeństwa działającego przy Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa. Poinformował obecnych o trwających negocjacjach w sprawie podwyżek płac w ramach spółki, które winny wejść w życie od czerwca lub lipca 2017 roku. Nieoficjalnie mówi się o podwyżce rzędu 120 zł do wynagrodzenia zasadniczego.
   Henryk Grymel przedstawił informacje z bieżącej działalności Krajowej Sekcji Kolejarzy, podkreślając szczególne znaczenie działań w zakresie opracowania nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w spółkach kolejowych. Przypomniał, iż KSK jako jedyna organizacja związkowa wystąpiła w październiku ubiegłego roku do Związku Pracodawców Kolejowych o podjęcie negocjacji w sprawie podpisania nowego PUZP.
Zwrócił uwagę, iż jedną z najistotniejszych rzeczy, które należy wpisać do PUZP jest regulacja dot. ulg przejazdowych, które w chwili obecnej objęte są wyłącznie porozumieniem handlowym. W zakresie pozostałych regulacji objętych układem zwrócił uwagę, iż w związku z występującymi dużymi rozbieżnościami między poszczególnymi pracodawcami, zachodzi konieczność zmiany konstrukcji zapisów w opracowywanym projekcie polegającą na odejściu od szczegółowych regulacji, na rzecz wpisania ramowych reguł, które winny być uszczegółowione na poziomie ZUZP opracowanych w poszczególnych spółkach będących sygnatariuszami PUZP.
Wynika to z dużych różnic występujących w chwili obecnej u poszczególnych pracodawców, szczególnie jeśli chodzi o systemy wynagradzania, premiowania, itd. W kwestiach proceduralnych sytuacja przedstawia się następująco: ZPK dostał upoważnienie spółek do rozpoczęcia w ich imieniu negocjacji ze stroną społeczną. Ze strony KSK projekt został już przygotowany i rozesłany do członków Prezydium celem analizy i naniesienia ewentualnych korekt, a następnie na Prezydium w dniu 12 kwietnia ma być zatwierdzony i przesłany oficjalnie do ZPK celem dalszego procedowania. „To jest w tej chwili takie nasze największe zadanie. Mocno się do tego nastawiamy.” – podkreślił przewodniczący KSK.
   Dominik Kolorz, szef Zarządu Regionu, podkreślił na wstępie, że dla niego osobiście sytuacja takiego rozdrobnienia grupy PKP jest niezrozumiała. Nastąpił podział na spółki, spółeczki, dziesiątki firm funkcjonujących w grupie PKP.
- W mojej ocenie, to wcale nie jest dobre: ani dla pasażera, ani dla przewozów towarów, ani też dobrze dla Związku. Mamy w ostatnim czasie do czynienia z taką sytuacją, że zaczynamy rywalizować w związku pomiędzy sobą, że co niektórzy nasi działacze związkowi zapomnieli nie jako kim są i do czego są powołani. Namawiam, żebyście Państwo spróbowali powrotu do tych normalnych struktur organizacyjnych – podkreślił.
Odniósł się również do funkcjonowania PKP CARGO S.A. podkreślając, że patrzy z troską na to, co dzieje się w spółce, choć zdaje sobie sprawę, że ma na nią wpływ wiele czynników zewnętrznych, związanych z przewozami węgla, koksu, czy innych towarów. Sytuację panującą u wiodącego przewoźnika towarowego w Polsce omawiano już na WZD KZ NSZZ „Solidarność” Południowego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A. z udziałem prezesa spółki.
- Mimo szumnych zapowiedzi, nie wszystko wygląda tak jak miało wyglądać. Na WZD KZ NSZZ „Solidarność” w Ustroniu padło wiele deklaracji z ust obecnego szefa PKP CARGO pana prezesa Libiszewskiego. Wydaje mi się, że na chwilę obecną niewiele zostało zrealizowanych albo prawie nic.” –
podkreślił szef Regionu.
W kontekście szans rozwojowych dla kolei, zwrócił uwagę na trwające prace nad Programem Zintegrowanego Rozwoju Województwa Śląskiego, który został przyjęty 12 września 2016 r. przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego pod auspicjami Wicepremiera Mateusza Morawieckiego, w ramach którego wprowadzono wiele zapisów dot. rozwoju infrastrukturalnego na terenie województwa śląskiego. Są planowane duże inwestycje w rewitalizacje linii kolejowych. Eksperci szacowali wydatki rzędu kilku miliardów złotych, które mogłyby trafić do PKP PLK S.A.
Ze spraw ogólnozwiązkowych zasygnalizował planowane zmiany w zakresie funkcjonowania organów władzy związkowej polegające na wprowadzeniu kadencyjności dla przewodniczących poszczególnych jednostek organizacyjnych związku. Zgodnie z koncepcją uzgodnioną przez przedstawicieli poszczególnych struktur regionalnych, przewodniczący danej organizacji mógłby pełnić swoją funkcję maksymalnie przez dwie pięcioletnie kadencje. „Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo ono pozwoli na to, żebyśmy wreszcie wychowali swoich następców” – zaznaczył Dominik Kolorz.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   W dalszej części spotkania poszczególni przedstawiciele pracodawców omówili sytuację w swoich zakładach. Wskazano jako sukces wycofanie się z idei pionowego zarządzania w PKP CARGO S.A., poprawę średniej prędkości na liniach będących w zarządzie Zakładów Linii Kolejowych w Częstochowie i Sosnowcu, prowadzenie rewitalizacji linii kolejowych w regionie, plany połączenia kolejowego do lotniska Pyrzowice, ukończenie remontu budynków przy ulicy Raciborskiej, który teraz stanowią główną bazę Kolei Śląskich, wymianę sukcesywną taboru u tego przewoźnika.
Wskazano również problemy, przede wszystkim z pozyskiwaniem wykwalifikowanej kadry, które biorąc pod uwagę wchodzenia w wiek przedemerytalny „kolejowego” wyżu demograficznego, stawiają poważny problem, który wymaga jakiś rozwiązań systemowych. Realną staje się sytuacja kolejnych odejść fachowców, a nie widać możliwości zatrudnienia następców. Ma na to wpływ wiele czynników, w tym również mało atrakcyjne wynagrodzenia dla nowych pracowników.
   Puentą spotkania była wypowiedź przewodniczącego Krajowej Sekcji Kolejarzy w stosunku do obecnych dyrektorów zakładów: „Mam nadzieję, że na następnym spotkaniu będą się Panowie licytowali nie na to, kto ma większą średnią prędkość, ale kto ma większą średnią płacę” – powiedział Henryk Grymel.

Opracował: Przemysław Noworzyń
fot. P.Noworzyń
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.