"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 31 marca 2023 r.
Imieniny obchodzą: Balbina, Beniamin, Gwidon
 
Otwarte zebranie w Lublinie
[ 0000-00-00 ]
   W dniu 7 marca 2017 roku w Siedzibie Zakładu odbyło się spotkanie członków NSZZ „Solidarność” zrzeszonych w Komisji Zakładowej Wschodniego Zakładu Spółki.
Spotkanie otworzył przewodniczący Komisji Mirosław Oleszczuk, który gorąco przywitał przybyłych na spotkanie członków NSZZ „Solidarność”.
W sposób szczególny powitał zaproszonych na to posiedzenie Komisji Zakładowej gości, a byli to: przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” - Marian Król, przewodniczący KSK NSZZ „Solidarność” - Henryk Grymel. Przewodniczący Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. - Marek Podskalny oraz członek Zarządu PKP CARGO S.A. przedstawiciel załogi - Zenon Kozendra.
   Pierwsza część spotkania była poświęcona sprawom ogólnym, a w niej jako pierwszy zabrał głos członek Zarządu PKP CARGO S.A. - Zenon Kozendra.
Na wstępie podziękował wszystkim za poparcie, jakiego udzielili mu członkowie związku przy wyborze na przedstawiciela załogi w zarządzie PKP CARGO S.A.
Odnosząc się do zmiany dyrektora i zastępcy w Zakładzie, wyraził nadzieję, iż pod nowym kierownictwem Zakład będzie się prężnie rozwijał, a współpraca z przedstawicielami załogi będzie się układać bardzo dobrze.
Wyraził nadzieję, że załoga będzie się w tym Zakładzie integrowała wokół celów, jakie przed nami stoją, bo przed nami trudny okres, jeśli chodzi o przewozy, a nie będzie się zajmował innymi wydarzeniami, które niekoniecznie wpływają na wyniki spółki. Poprosił, aby dać nowemu kierownictwu Zakładu kredyt zaufania.
Odnosząc się do swojej funkcji, jako Członka Zarządu - przedstawiciela załogi, to powiedział, że stanowisko to wynika z Paktu Gwarancji Pracowniczych, w którym znajduje się zapis, iż załoga ma prawo mieć w zarządzie swojego przedstawiciela. Przypomniał, iż pierwszym takim przedstawicielem w 2014 roku został pan Dariusz Browarek.
Chcąc lepiej poznać, na czym polega rola przedstawiciela załogi w zarządzie, poprosił o spotkanie z kilkoma przedstawicielami zarządów spółek, którzy są klientami PKP CARGO SA, w których tacy przedstawiciele funkcjonują już od wielu lat. Z tych rozmów wynikało, że najważniejsze to jest to, aby nie zapomnieć skąd się jest, czyli nie zapominać o tych szarych pracownikach na dole.
Dodał, iż Rada Nadzorca chciałaby, aby on przekonywał pracowników do działań Zarządu, natomiast on chce być strażnikiem interesów pracowników tak, aby nikomu nie przyszło na myśl, aby kosztem pracowników wypracowywać zyski. Biznes społecznie odpowiedzialny, to jego przewodnie hasło działania. Te mają na celu nie tylko rozwój firmy, ale także troskę o pracowników, o środowisko naturalne i otoczenie.
Kolejną sprawą, której chce się poświęcić, to jest rozwój Honorowego Krwiodawstwa. Sprawa ta była traktowana trochę, jako relikt z przeszłości, ale sprawa krwiodawstwa jest jednak bardzo ważna, o czym przekonał się już niejeden potrzebujący krwi. Dlatego te tradycje, które na kolei były bardzo widoczne, trzeba podtrzymywać, aby ludzi chcieli być krwiodawcami.
Odniósł się także do kwestii prac nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, które dotyczą głównie tabeli płac. Zasada jest jedna, jeżeli nastąpią zmiany w Układzie, nie mogą na tym stracić pracownicy.
Odnosząc się do aktualnej sytuacji w spółce stwierdził, że za kilka dni na konferencji prasowej zostanie ogłoszony wynik finansowy spółki PKP CARGO S.A. za ubiegły rok. Dodał, że trzeba mieć świadomość, że w ubiegłym roku żyliśmy trochę na kredyt. Dzięki takim działaniom w spółce nie było PDO ani zwolnień, chociaż inwestorzy, którzy posiadają prawie 60% akcji chcieli, aby był zysk i była wypłacona dywidenda. Jednak zarząd przekonał akcjonariuszy, że zasoby ludzkie będą potrzebne, gdyż będą wzrastać przewozy i tak się dzieje.
Odnosząc się do polityki zatrudnieniowej zwrócił uwagę, iż od nowego roku to zakłady same mają decydować o zatrudnieniu potrzebnych pracowników, jednak muszą się zmieścić w przekazanych na zakłady funduszach.
Na zakończenie powiedział, iż to spotkanie ma inny charakter od spotkań, które przeprowadza na innych zakładach. Na takie spotkanie z załoga do Zakładu Wschodniego przyjedzie w innym terminie i będzie się chciał spotkać z pracownikami na stanowiskach pracy bez wcześniejszej zapowiedzi.
   Przewodniczący Mirosław Oleszczuk wyraził ubolewanie, że prezes PKP CARGO S.A. mimo licznych zapewnień nie zechciał odwiedzić siedziby Zakładu Wschodniego w Lublinie i poprosił obecnego na spotkaniu Zenona Kozendrę o przekazanie panu Prezesowi, iż zaproszenie jest aktualne.
   Następnie zabrał głos Marian Król - przewodniczący Zarządu Regionu, który przybliżył zebranym kwestie związane z pracą zarządu oraz organizacyjne związku.
Zwrócił uwagę, iż ogólnie Polacy nie chcą się angażować w życie społeczne, a tylko w taki sposób można się realizować i to nie tylko na niwie związkowej. W większości krajów Europy, to ludzie zrzeszający się w różnego rodzaju organizacjach czy stowarzyszeniach wywierają wpływ na władze i realizują swoje projekty i postulaty.
Zauważył, iż na razie w Polsce ten entuzjazm do działania w stowarzyszeniach jest jeszcze mało widoczny, to jednak w związku zaczyna się realizować. Zwrócił uwagę, że od chwili przejęcia rządów przez PiS można zauważyć poprawę życia nie tak, jak przed laty z mediów, ale rzeczywiście na gruncie. Oczywiście nie wszystko jest jeszcze zrealizowane w zgodzie z zapowiedzi rządzących, ale powoli widać już efekty tych rządów.
Odnosząc się do zmian w Kodeksie Pracy zauważył, iż jest on w pewnych kwestiach już przestarzały i jako związek liczą, że z tym rządem związek się dogada. Jeśli zaś chodzi o podwyższenie przez rząd minimalnej płacy, wyraził nadzieję, że nie jest to ostatnie słowo rządzących i będą następne podwyżki tej płacy.
Przybliżył zebranym również kwestie obchodów Lubelskiego Lipca, nad którymi patronat objął prezydent miasta. Będą one miały bardzo uroczysty charakter, gdyż wpisują się w ważne wydarzenie, jakim jest 700-lecie Lublina. Na główne uroczystości w byłej Lokomotywowni w Lublinie został zaproszony pan Prezydent RP Andrzej Duda.
Podkreślił, że w chwili obecnej po wyprowadzeniu z byłej Lokomotywowni zakładów kolejowych, została jeszcze do uregulowania kwestia przekazania gruntu, na którym stoi parowóz i pomnik „Doli Kolejarskiej” miastu tak, aby można było przystąpić do prac, które mają doprowadzić do odrestaurowania parowozu oraz utworzyć tam miejsce pamięci.
Zaprosił również wszystkich uczestników spotkania na uroczystości, które będą organizowane już od kwietnia.
   Następnie głos zabrał przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Henryk Grymel. Odniósł się on do zmian w PKP S.A. podkreślając, że zarząd, który został odwołany, nie był zbyt przychylny związkowi.
Dodał, iż nowy prezes PKP S.A., to właściwy człowiek na stanowisku i w związku z tym wiele nurtujących kolejarzy problemów uda się rozwiązać. Między innymi wyraził nadzieję, że teraz będzie wreszcie szansa na przekazanie tego gruntu w Lublinie, gdzie odbywają się główne uroczystości.
Poruszył także kwestię Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który został wypowiedziany przez „bankomatów”. Przypomniał, że w roku ubiegłym KSK NSZZ „Solidarność” wystąpiła do Związku Pracodawców Kolejowych o wznowienie rozmów na temat PUZP. Zdaniem przewodniczącego są duże szanse na zakończenie tych rozmów w tym roku.
Przypomniał, że kwestią, która stała się przyczyną wypowiedzenia PUZP, były ulgi przejazdowe. Wydaje się, że będą one zapisane w PUZP tak, aby nie było problemu jak do tej pory, że przy końcu roku powstawał problem z ulgami i zasadami ich wykupu.
KSK chce również, aby PUZP obejmowało wszystkie spółki, które są lub powstaną z udziałem kapitału kolejowego. W chwili obecnej w wielu z tych spółek obowiązuje regulamin wynagradzania, a takowy można zawsze wypowiedzieć. Sekcja chciałaby, aby wszyscy pracownicy byli objęci PUZP, co pozwoliłoby pracownikom na bezpieczniejszą pracę.
- Chcemy, jako związek, aby wszystkie umowy o pracę były zawierane na PUZP branżowych, tak jak jest to na zachodzie, gdzie każda branża ma swój PUZP i nie ma znaczenia czy pracujesz w hucie prywatnej czy państwowej warunki płacy i pracy są oparte na obowiązującym w branży Układzie – powiedział Henryk Grymel.
Zabierając głos przewodniczący Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Marek Podskalny wyraził zadowolenie, że może się spotkać z pracownikami jednego z najlepszych zakładów w spółce, który został wyróżniony nagrodą z puli Prezesa. W trakcie tej wypowiedzi z sali padły głosy, że nikt o tej nagrodzie nie wie, gdyż nikt z obecnych jej nie otrzymał.
Następnie przewodniczący odniósł się do kwestii zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, w tym o podwyżkach i zapisach o nowych stanowisk oraz ryczałtach dla pracowników.
Dodał, że spółka ma problem z wagonami, gdyż jest ich zbyt mała ilość, a przejście z napraw okresowych na naprawę bieżącą w spółkach Cargo Taboru trwa kilka tygodni.
W trakcie dyskusji członkowie związku pytali również o Fundusz Własności Pracowniczej, zmiany w niektórych przepisach, których nie rozumieją oraz o wiele innych spraw ich nurtujących.
Na pytania udzielali odpowiedzi: członek zarządu Zenon Kozendra. Przewodniczący Sekcji Zawodowej Marek Podskalny oraz przewodniczący KSK Henryk Grymel, który odnosząc się do kwestii FWP stwierdził, iż aby z każdego zbywanego majątku PKP S.A. był odpis na Fundusz potrzebna jest zmiana ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.
   Na drugą część spotkania został zaproszony nowy dyrektor Wschodniego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A. Krzysztof Gruca.
Przywitał zebranych oraz gości i wyraził nadzieję, iż współpraca pomiędzy Komisją Zakładową a kierownictwem Zakładu będzie się układała dobrze. Podkreślił, iż chciałby, aby Zakład nadal utrzymał tak wysoką pozycję w spółce, a może nawet jeszcze ją przy udziale pracowników poprawił.
Zaproponował, aby Komisja Zakładowa przygotowała na piśmie problemy, jakie nurtują pracowników, a na następnym spotkaniu zostaną one omówione i wypracowane zostanie wspólne stanowisko, jak je rozwiązać.
   W trakcie dyskusji pracownicy zwrócili uwagę na kwestie zmian w ruchu od czerwca, gdy zostanie zamknięta linia kolejowa nr 7. Dyrektor Gruca obiecał spotkanie z zainteresowanymi pracownikami w celu omówienia sposobu rozwiązania ewentualnych problemów i trudności w związku ze zmianą tras pociągów kursujących do tej poty na tej trasie.
Dyrektor podkreślił, iż jest dyrektorem od kilku dni, więc musi mieć trochę czasu na zapoznanie się z sytuacją w Zakładzie.
   Na zakończenie spotkania przewodniczący Komisji Zakładowej Mirosław Oleszczuk gorąco podziękował zaproszonym gościom, a zwłaszcza członkom związku za merytoryczną dyskusję i zaprosił gości na kolejne spotkanie w lipcu przy pomniku doli kolejarskiej na starej Lokomotywowni.
Adam Dyląg
fot. A.Dyląg/SolkolArt
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.