"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Piątek, 19 kwietnia 2024 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Leon, Tymon
 
Nowe spojrzenie na Grupę PKP
[ 0000-00-00 ]
   W listopadzie 2016 r., po kilkumiesięcznych pracach, Zarząd PKP S.A. przedstawił Radzie Nadzorczej PKP S.A. ostateczną wersję dokumentu pod nazwą „Strategia PKP S.A. na lata 2016 – 2020 (z perspektywą do 2023 r.)”.
Rada podkreślając zmianę dotychczasowej dezintegracyjnej polityki prowadzonej przez poprzedni rząd wobec kolei i skupienie możliwych działań na rzecz poprawy działalności i rozwoju narodowej kolei, zatwierdziła przygotowaną Strategię.
Jest to dokument, który wpisuje się w rządowy program rozwoju kraju i strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
   Założenia gospodarcze programów rządowych przewidują konsolidację narodowej grupy kolejowej, przy zachowaniu zasad wolnego dostępu do infrastruktury kolejowej oraz rozwoju kolejowego rynku usług przewozowych dla wszystkich podmiotów branży.
Państwo musi mieć sprawne narzędzia oddziaływania na kolej, nie tylko z racji branżowych, ale również z racji wynikających z fundamentalnych zadań państwa, takich jak: ochrona militarna, reagowanie na sytuacje nadzwyczajne, ochrona środowiska, podnoszenie poziomu jakości życia, zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie oraz usług przewozowych, w tym o charakterze służby publicznej.
PKP S.A. ma stanowić strukturę wykonawczą w zakresie zleconej jej przez resort zadań polegających na opracowywaniu programów i przedsięwzięć w wielu podmiotach gospodarczych, jak choćby program pod nazwą „Wspólny bilet”.
   Podstawowym celem strategii jest zwiększenie aktywności biznesowej PKP S.A. i tworzenie warunków do synergii działań gospodarczych spółek Grupy PKP poprzez konsolidację i wdrożenie holdingowego zarządzania Grupą PKP, podobnie jak ma to miejsce w Niemczech, Francji czy Włoszech. PKP S.A. jest głównym narzędziem wdrażania i realizacji państwowej polityki transportowej.
Podejmowane działania w perspektywie czasu mają pomóc w zwiększeniu udziału transportu kolejowego (pasażerskiego i towarowego) w stosunku do transportu drogowego. Poszczególne elementy Strategii mają być realizowane poprzez odpowiednie zapisy w rocznych planach spółek Grupy PKP przy zachowaniu ich autonomiczności.
 Misją PKP S.A. wynikającą ze Strategii jest tworzenie i rozwój narodowych kolei. Następuje odstąpienie od prywatyzacji spółek kolejowych, zwiększenie nadzoru z jednoczesnym ich wsparciem w celu poprawy biznesowej efektywności oraz wdrożenie, rozwój i integracja rozwiązań teleinformatycznych.
Dotychczas PKP S.A. koncentrowała się przede wszystkim na wyprzedaży majątku, szczególnie atrakcyjnych nieruchomości, położonych w centrach miast.
Zatwierdzona Strategia diametralnie zmienia taką politykę, tworząc nacisk na PKP S.A. jako zarządcę nieruchomości, dewelopera, inicjatora kreatywnych inwestycji z wykorzystaniem posiadanego majątku.
PKP S.A. będzie analizować wszelkie dostępne formy prawne wykorzystania majątku z udziałem kapitału własnego lub zewnętrznego w przedsięwzięciach transportowo – logistycznych.
Chodzi o to, aby tworzyć rozwiązania, które w dalszej perspektywie czasu będą przynosić PKP S.A. stałe, a nie jednorazowe przychody. Do osiągnięcia tego celu możliwe jest również tworzenie spółek celowych, w których PKP S.A. będzie udziałowcem.
   Strategia dużo miejsca poświęca integracji i standaryzacji usług w obszarze zarządzania infrastrukturą pasażerską, na dworcach, peronach i dojściach do nich, koncentrując się na działaniach zwiększających satysfakcję podróżnych.
Jednym z działań wynikających ze Strategii jest rozwój transportu intermodalnego i wykorzystanie nieruchomości PKP S.A. do budowy tzw. centrów logistycznych z uwzględnieniem możliwości wykorzystania potencjału spółek Grupy PKP w ramach usług transportowo – logistycznych.
Strategia stawia również przed PKP S.A. zadania dostosowania działalności Grupy PKP do regulacji UE, w tym przygotowanie do wdrożenia IV Pakietu Kolejowego.
   Pełne możliwości wdrożenia Strategii zostaną osiągnięte z chwilą przyjęcia odpowiednich regulacji prawnych. Kluczowym jest zastąpienie ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, której część zapisów się wyczerpała. Ponadto przewidziane są zmiany w wielu przepisach krajowych, dotyczących np. podatku od nieruchomości (dotyczy ułatwień dla PLK S.A.), problemu komunalizacji gruntów kolejowych.
Henryk Sikora
(Autor jest przedstawicielem pracowników w Radzie Nadzorczej PKP S.A.)
fot.PKP PLK
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.