"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Wtorek, 28 wrzesienia 2021 r.
Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
 
Ćwiczenia „PRZEMYT ‘2016”
[ 0000-00-00 ]
„Wolna Droga” rozmawia z Zygmuntem Ilnickim - Zastępcą Komendanta Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu

30 maja br. w pobliżu byłej bazy kontenerowej na stacji Wrocław Główny odbyły się ćwiczenia. Proszę powiedzieć, kto brał w nich udział?
W dniu 30 maja 2016 r. na stacji Wrocław Główny na terenie grupy „Z” torów odstawczych wagonów pasażerskich odbyły się ćwiczenia praktyczne funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Izby Celnej, Straży Ochrony Kolei. Celem szkolenia było doskonalenie u ćwiczących umiejętności sprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią palną podczas odblokowywania wagonów pasażerskich. Prawidłowe zastosowanie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego, kształtowanie i utrwalanie zachowań zgodnych z prawem w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów działań w wagonach pasażerskich. Jak również kształtowanie umiejętności właściwej oceny sytuacji, rozpoznania i wyboru celu podjęcia decyzji o użyciu broni palnej lub odstąpienie od tego zamiaru. Jednak najbardziej istotnym celem było wypracowywanie umiejętności zespołowego działania w sytuacjach zaistnienia zagrożeń o szczególnym charakterze.

Te ćwiczenia odbyły się w związku z jakąś określoną sytuacją w kraju lub na Dolnym Śląsku, czy też są one rutynowe i są przeprowadzane w określonych cyklach czasowych?
Ćwiczenia o podobnym charakterze odbywają się dość często, jednak ze względu na konieczność przygotowania wszystkich formacji porządkowych do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w okresie mających się odbyć w Polsce Światowych Dni Młodzieży, częściej podejmujemy współpracę w zakresie wymiany doświadczeń, udostępniania środków technicznych, po to, by skutecznie przeciwdziałać mogącym się pojawić zagrożeniom. W tym przypadku korzystamy z zasobów przewoźnika PKP Intercity i doskonalimy swoje umiejętności na wagonach pasażerskich. Wszystko po to, by nabyć praktycznych umiejętności bezpośrednio na taborze, którym w chwili obecnej przewozi się klientów kolei.

Jakie były założenia tych ćwiczeń?
Dla przeprowadzenia ćwiczeń przyjęto następujące założenie. O godzinie 12:00 dyżurny ruchu stacji Wrocław Główny zgłasza telefonicznie do Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu, że o godzinie 11:55 na wysokości grupy odstawczej ,,Z” w stacji Wrocław Główny w km 179,500 szlaku WGB - WGA zatrzymał się pociąg nr 4803 IC relacji Przemyśl – Szczecin. Natychmiast po otrzymaniu tej informacji otrzymano również informację od kierownika w/w pociągu, że w drugim wagonie klasy 1 za lokomotywą kilku osobników usiłuje siłą wysadzić z wagonu dwie osoby. Napastnicy są agresywni, istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo posiadania przez nich broni palnej. Na miejsce skierowano wszystkich będących w tym czasie w służbie funkcjonariuszy z IOK Wrocław. Powiadomiono Kolejowy Komisariat Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, dyspozytora IZ Wrocław, Centrum Kierowania Ruchem Kolejowym. Podróżnych zajmujących miejsca w zagrożonym wagonie obsługa pociągu przemieściła do dalszych wagonów.
Funkcjonariusze SOK rozpoznali i zabezpieczyli teren wokół pociągu. Ustalono, że w pobliżu obiektu stoi samochód dostawczy. W tym czasie przybywają na miejsce zdarzenia pododdziały Policji, Izby Celnej i Straży Granicznej, kierownictwo Komendy Regionalnej SOK i wspólnie przystępują do działań. Po opanowaniu sytuacji na pociągu ustalono, że osobami, które wywołały zdarzenie byli obywatele Ukrainy i Polski, którzy przemycali znaczne ilości narkotyków.

Kto kierował ćwiczeniami?
W takim przypadku, z którym mamy do czynienia, w czasie tych ćwiczeń zawsze z mocy prawa kieruje Policja. Jednak zawsze, jak wynika z moich obserwacji w tego rodzaju ćwiczeniach, jak i innych na potrzeby skutecznego przeprowadzenia działań podmiotów, które uczestniczą w ćwiczeniach, powołuje się Ruchome Centrum dowodzenia, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich formacji uczestniczących w szkoleniu. Ma to ścisły związek z szybkim i bezpośrednim przepływem informacji pomiędzy dowodzącym akcją a operatorami innych podmiotów biorących udział w działaniach. Taka konstrukcja wynika z braku jednej wspólnej łączności radiowej dla wszystkich podmiotów, które mają obowiązek lub powinny uczestniczyć w działaniach ratowniczych lub działań o innym charakterze.

Czy po zakończeniu ćwiczeń były one oceniane?
Po każdych tego rodzaju ćwiczeniach, bynajmniej tych, w których w jakimś stopniu uczestniczy lub jest organizatorem Straż Ochrony Kolei, odbywa się spotkanie uczestników, na którym jest omawiany i oceniany przebieg ćwiczeń. Tak było i tym razem. Zawsze pozostaje jeden podstawowy wniosek, a mianowicie brak jednego wspólnego kanału łączności radiowej. W przypadku tych ćwiczeń miało to szczególne znaczenie, ponieważ instruktorzy prowadzący ćwiczenia zorientowali ich charakter na wzajemną współpracę podmiotów w ten sposób, że operatorzy poszczególnych podmiotów działali „ramię w ramię”.
W tym miejscu chciałbym wspomnieć o nieocenionej pomocy instruktorów prowadzących ćwiczenia, byłych funkcjonariuszach jednostek specjalnych Policji Panu Tomaszowi Jakubielowi i Dariuszowi Rogozińskiemu. Tym samym chcę serdecznie podziękować, że dzielą się zwoją wiedzą i angażują w tego rodzaju przedsięwzięcia w wolnym czasie, a rekompensatą jest skromne dziękujemy.

Czy w związku z zapowiedzianym na lipiec szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży w Polsce, w Straży obwiązuje stan podwyższonej gotowości?

Straż Ochrony Kolei jest formacją dyspozycyjną i działa w sposób ciągły, wypełnia działania ustawowe 24 godziny na dobę. Biorąc pod uwagę zagrożenia, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, staramy się wypełniać swoje zadania w sposób, jak najbardziej rzetelny i odpowiedzialny. Wynika to z faktu, iż wypełniamy swoje zadania na najbardziej zagrożonym obszarze przestrzeni publicznej, gdzie każde nieopanowane w porę zagrożenie może być bardzo groźnie w skutkach.
Pragnę też wspomnieć, że ćwiczenia obserwował Wojewoda Dolnośląski - Paweł Hreniak, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego DUW - Grzegorz Suduł, przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej i Straży Granicznej.

Panie Komendancie, pytanie z zupełnie innej beczki. Dużo wysiłku włożyła Służba w ochronę miejsca na linii Wrocław - Wałbrzych, w którym ma się znajdować, lub miał się znajdować, „Złoty Pociąg”…
„Złoty Pociąg” jeszcze długo będzie rozpalał wyobraźnię obserwatorów tego zjawiska. Jak daleko sięga zainteresowanie tym zjawiskiem, mieliśmy już próbkę tego w ubiegłym roku. W związku z tym, że obiekt znajduje się na obszarze kolejowym, całość odpowiedzialności spoczywa na podmiotach kolejowych, a w głównej mierze na SOK. W tym zakresie współpracowaliśmy w zabezpieczeniu tego tereny z Policją i Strażą Leśną, i w przypadku podjęcia prac wydobywczych, główny ciężar ochrony będzie spoczywał na tych podmiotach. Z tym, że SOK wykonuje taką ochronę całodobowo.
Rozmawiał Zygmunt Sobolewski
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.