"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Poniedziałek, 26 wrzesienia 2022 r.
Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian
 
Informacje i wiadomości z kolejowej (i nie tylko) „Solidarności”
[ 0000-00-00 ]
Prezydenckie projekty już w Sejmie
Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekty ustaw o obniżeniu wieku emerytalnego oraz o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku. Pierwsza ustawa pozwala przejść na emeryturę kobietom w wieku 60 lat, mężczyznom w wieku 65 lat. Druga podwyższa kwotę wolną do 8.002 zł.
Oba projekty stanowią realizację zobowiązań Prezydenta RP podjętych podczas kampanii wyborczej. Co ważne, są również częścią umowy programowej podpisanej między Prezydentem RP a KK NSZZ „Solidarność”.
O złożeniu projektów do Sejmu poinformowała Kancelaria Prezydenta.
Zasadniczą propozycją zawartą w projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest przywrócenie wieku emerytalnego obowiązującego w Polsce do końca 2012 r. Wiek przechodzenia na emeryturę będzie, więc zróżnicowany ze względu na płeć i będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zmiany te obejmą osoby objęte powszechnym systemem emerytalnym (ZUS) oraz rolników (KRUS).
Z kolei podstawowym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania z 3.091 zł do 8.002 zł. Realizacja tego celu nastąpi poprzez zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek z 556 zł 02 gr do 1.440 zł.
Jak informuje Kancelaria Prezydenta, w obowiązującym stanie prawnym kwota wolna od podatku jest niedostosowana do realiów społeczno-gospodarczych, na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt K 21/14).
Podwyższenie kwoty wolnej do 8.002 zł w sposób istotny poprawi sytuację ekonomiczną osób uzyskujących dochody na poziomie uznawanym za minimum socjalne. Podatkiem nie będą bowiem obciążone dochody niezbędne do biologicznego i psychofizycznego rozwoju człowieka, a także część dochodów koniecznych dla wychowania potomstwa oraz utrzymania więzi społecznych.

„Zmodyfikować pomiar ubóstwa” Prezydium KK o programie badań GUS

Prezydium KK NSZZ „Solidarność” postuluje o uzupełnienie badań w statystyce publicznej na rok 2017 przygotowanej przez Główny Urząd Statystyczny. „Należy zmodyfikować metody pomiaru ubóstwa” - sugeruje prezydium.
25 listopada obradujące w Gdańsku prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postuluje o uzupełnienie w programie badań statycznych statystyki publicznej na rok 2017 działu „Ludność i procesy demograficzne” o badanie „Trwanie życia w zdrowiu”.
„Wobec trwającej debaty publicznej o kształcie systemu ubezpieczeń społecznych, dostęp do wspomnianych danych ułatwi rzetelną analizę uwarunkowań ostatecznie zaproponowanych rozwiązań. Jako jedno ze źródeł informacji można wykorzystać statystyki Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące chorób przewlekłych w poszczególnych kategoriach wieku. Umożliwi to zebranie danych bez konieczności przeprowadzania badań i dodatkowo budowania nowych modeli badawczych” – czytamy w opinii prezydium.
Związek przypomina również o konieczności „zmodyfikowania metody pomiaru ubóstwa”, która uwzględnia koszyki odpowiadające potrzebom określonych typów rodzin lub gospodarstw domowych. „Dotychczas stosowana metodologia jest niedoskonała i przyczynia się do błędnej analizy problematyki ubóstwa w Polsce” – uważa prezydium KK.
NSZZ „Solidarność” sugeruje, aby „nowa metodologia była opracowana we współpracy z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Radą Dialogu Społecznego, gwarantując uwzględnienie postulatów zarówno partnerów społecznych jak i środowiska naukowego”.
NSZZ „Solidarność” jest członkiem Rady Statystyki, która co roku opiniuje projekt programu badań statystycznych statystyki publicznej przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Prezydium KK wybrało skład zespołów problemowych RDS
Obradujące w Gdańsku Prezydium KK NSZZ „Solidarność” wybrało swoich przedstawicieli do zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego.

Działając na wniosek członka Prezydium Henryka Nakoniecznego Prezydium KK postanowiło powołać następujących przedstawicieli NSZZ „Solidarność” do niżej wskazanych zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego:
1. Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy:
Jarosław Lange – członek zespołu
Radosław Mechliński – członek zespołu
Katarzyna Zimmer-Drabczyk – ekspert zespołu,

2. Zespół problemowy ds. prawa pracy:
Andrzej Kuchta – członek zespołu
Sławomir Adamczyk – członek zespołu
Magdalena Rycak – ekspert zespołu,

3. Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego:
Wojciech Ilnicki – członek zespołu
Waldemar Sopata – członek zespołu
Barbara Surdykowska – ekspert zespołu,

4. Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych:
Bogdan Kubiak – członek zespołu
Henryk Nakonieczny – członek zespołu
Barbara Surdykowska – ekspert zespołu,

5. Zespół problemowy ds. usług publicznych:
Jerzy Wielgus – członek zespołu
Sebastian Zieliński – członek zespołu
Sylwia Szczepańska – ekspert zespołu,

6. Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych:
Leszek Walczak – członek zespołu
Katarzyna Zimmer-Drabczyk. – członek zespołu
Marzena Podolska-Bojahr – ekspert zespołu,

7. Zespół problemowy ds. międzynarodowych:
Krzysztof Gliksman – członek zespołu
Ewa Podgórska-Rakiel – członek zespołu,
Anna Wolańska – ekspert zespołu,

8. Zespół problemowy ds. funduszy europejskich:
Elżbieta Wielg – członek zespołu.
Izabela Żmojda - członek zespołu,

9. Zespół doraźny ds. zamówień publicznych:
Sylwia Szczepańska – członek zespołu,
Andrzej Tracz – członek zespołu.

Rada Dialogu Społecznego, to forum współpracy partnerów społecznych (czyli związków zawodowych i pracodawców) z rządem, z udziałem przedstawiciela Prezydenta RP. Rada zastąpiła Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.
Prace nad ustawą o Radzie Dialogu zainicjował NSZZ „Solidarność”. Końcowy efekt, to dokument wypracowany dzięki współpracy związków zawodowych ze stroną pracodawców, a później z rządem.
Nowa Rada w odróżnieniu od komisji ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa.
W Radzie po ośmiu członków mają „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a po sześciu cztery organizacje pracodawców - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Prezydent ma swojego przedstawiciela z głosem doradczym, podobnie jak prezesi NBP i GUS.
(Ze stron internetowych NSZZ „Solidarność” i Sejmu RP zebrał „aw”)
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.