"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Poniedziałek, 26 wrzesienia 2022 r.
Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian
 
Kolejarskie świętowanie
[ 0000-00-00 ]
Połowa listopada, to niewątpliwie okres, w którym Brać Kolejarska w całym kraju rozpoczyna świętowanie swojego Święta Patronalnego, przypadającego w dniu Patronki Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej 25 listopada.
W tym roku świętowanie rozpoczęło się w dniach 14-15 listopada. W tych, bowiem dniach kolejarze z całego kraju pielgrzymowali na Jasną Gorę, by tam modlić się o dobrą przyszłość polskiej kolei, o dobrą przyszłość polskich kolejarzy, aby modlić się w intencji swoich rodzin i tych wszystkich, którzy korzystają z usług kolei i kolejarzy, by przekazać swoje, smutki, radości, prośby i podziękowania Jasnogórskiej Pani.
W całym kraju organizowano uroczyste spotkania, składano kwiaty pod pomnikami Patronki, oprawiane były Msze Święte w intencji pracowników polskich kolei.
Podobnie też było na Dolnym Śląsku…

Wrocław, 22 listopada 2015 r.
Diecezjalne uroczystości Patronalne odbyły się we wrocławskim kościele p.w. Św. Franciszka z Asyżu przy ulicy Borowskiej. Tu, bowiem o godzinie 10.00 odprawiona została Msza święta koncelebrowana w intencji Braci Kolejarskiej, której przewodniczył ks. Jan Kleszcz, duszpasterz wrocławskich kolejarzy.
On też wygłosił homilię, w której - przypominając słowa wypowiedziane przez abp Józefa Kupnego podczas Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę - powiedział między innymi:
…Wszyscy, a szczególnie my, kolejarze, winniśmy zejść z pobocza i wejść na środek drogi, bo wy, kolejarze wiecie, co znaczy droga, wyznaczona i wytyczona droga. Wy doskonale wiecie, co znaczy trzymać kierunek. Tak ubogaceni stajemy dzisiaj w samym centrum uroczystości inaugurującej kolejny rok Kościoła. Tak jak zawsze, na przełomie lat. Pan Jezus staje dzisiaj między nami w sposób szczególny, w rysie, w kształcie, w osobie Króla. On staje pośród nas i mówi o przynależeniu do Ludu Królewskiego. On nam dzisiaj przypomina, że każdy z nas powinien wiedzieć, co mówi, kiedy mówi: „Przyjdź Królestwo Twoje!”. Powtarzamy je często, a przynajmniej raz, dwa razy dziennie, jako ci, którzy stanowimy Rodzinę Boga, tego który pierwszy śluzy.
Słowa Psalmu przypominają nam, że Pan Bóg nie jest tym, który karze nam służyć! On pierwszy staje, żeby służyć człowiekowi. On też zaprasza nas, żebyśmy stanęli wobec siebie w postawie służby.
Słuchając dzisiejszej Ewangelii (J 18, 33-37) i rozmowy Pana Jezusa z Piłatem, w każdym z nas pojawia się pytanie, kiedy Pan Jezus powiada: Moje królestwo nie jest z tego świata, czy gdyby Pan Jezus dzisiaj powiedział te same słowa, gdyby stanął przed trybunałem jakiegoś Piłata? Czy powiedziałby z satysfakcją: Tak! Moje królestwo jest tu i teraz! To pytanie jest oczywiście pytaniem, które trzeba rozważyć w sercu każdego z nas.
My rozwiązujemy swoje problemy, kiedy stajemy po stronie prawdy i dobra, kiedy stajemy po stronie wzajemnej pomocy, bliższości, zrozumienia, rodzinności. To wszystko rozgrywa się w naszych sercach. Nie rozgrywa się na scenach świata. Rozgrywa się w relacji do ojca, do matki, do dziecka, do żony, do męża, do kolegi z pracy.
Z uporem powtarzamy słowa św. Jana Pawła II, które powiedział do kolejarzy – Kolejarze nie dajcie się podzielić. Jak bardzo są to prorocze słowa świadczy i to, że słowa te są powtarzane w tysiącach przypadkach. Przestańmy się więc dzielić, może daleko bardziej szukajmy tego, co nas łączy.
Nie chciałbym być w tej chwili posądzony o koniunkturalizm, ale powtarzam raz jeszcze, może nastał wreszcie czas, żebyśmy zaczęli się łączyć. Szukajmy w sobie tego, co nas łączy. Szukajmy tego, co pozwoli nam powiedzieć, jako o rodzinie! W tej perspektywie, my jako chrześcijanie, jako ludzie, jako Polacy, jako kolejarze, winniśmy mocno zaznaczyć w naszej świadomości i winna się zapalać w nas czerwona lampka, zawsze kiedy będziemy mówili: „Przyjdź królestwo Twoje”, bo jeśli nam czegoś trzeba, to konsekwencji w mądrym działaniu i mądrych decyzji. Szukajmy ich z całą pilnością, do której wzywa nas Pana Jezus….


24 listopada 2015 r.

Wrocław Brochów

Z inicjatywy Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO SA Dolnośląski Zakład Spółki, w Brochowie, pod Pomnikiem świętej Katarzy Aleksandryjskiej, stanęły poczty sztandarowe, dyrektorzy Dolnośląskiego Zakładu Spółki CARGO, mieszkańcy Brochowa, a także dzieciaki z miejscowego przedszkola, których ich wychowawczynie przyprowadzają pod brochowskie pomniki już od lat. Piękna i pożyteczna inicjatywa Panie Przedszkolanki! Brawo!
Uroczyste spotkanie pod pomnikiem rozpoczął ks. Jan Kleszcz, duszpasterz wrocławskich kolejarzy, modlitwą w intencji kolejarzy, ich rodzin i podróżnych korzystających z usług kolejarzy, po czym zostały złożone u stóp Kolejarskiej Patronki wieńce i kwiaty. Kwiaty złożyły również ci najmłodsi mieszkańcy Brochowa, przyprowadzone tu przez swoje wychowawczynie, a także dyrektor Zakładu CARGO - Przemysław Baumgardt w asyście swoich zastępców, oraz przedstawiciele organizacji związkowych.
Spod pomnika św. Katarzyny wszyscy przenieśli się pod Pomnik Poległych Kolejarzy, upamiętniający kolejarzy - pionierów, którzy tuż po wojnie przybyli na tę Ziemię i podnosili z gruzów i ruin tutejsze koleje i często ginęli na posterunkach pracy, parowozach w drodze do pracy lub z pracy.
Tu też złożono kwiaty. Zrobili je również ci najmłodsi, a ksiądz Kleszcz podkreślił istotną rolę, jaką spełnienia ten pomnik, który ma przypominać burzliwą historię Brochowa i przywoływać tych wszystkich, którzy odbudowywali kolej po zniszczeniach wojennych.
Tu również odmówiono krótką modlitwę w intencji Poległych Kolejarzy. Następnie ksiądz Jan zaprosił, już tradycyjnie, wszystkich uczestników pod semafor stojący przed kościołem p.w. św. Jerzego do wspólnego rodzinnego zdjęcia, które prezentujemy naszym Czytelnikom.

Wrocław – Zakład Dolnośląski Spółki CARGO

Z Brochowa poczty sztandarowe przeniosły się do Wrocławia pod Dolnośląski Zakład Spółki CARGO, gdzie również po pomnikiem Patronki złożono kwiaty.
Tu również pod przewodnictwem księdza Jana została odmówiona modlitwa w intencji kolejarzy, polecając ich opiece Patronki Świętej Katarzynie Aleksandryjskiej, a zastępca dyrektora ds. handlowych Małgorzata Drab złożyła życzenia wszystkim pracownikom Dolnośląskiego Zakładu.
Warto podkreślić fakt, że przy Zakładzie, w trakcie uroczystości, zgromadziła się bardzo liczna grupa pracowników CARGO.

Wrocław Główny – peron 3
Po uroczystości przy Zakładzie CARGO, poczty sztandarowe przeniosły się na peron 3 wrocławskiego Głównego, gdzie również znajduje się pomnik patronki, i tu również, podobnie jak w Brochowie i przy Zakładzie, modlono się w intencji podróżnych kolejarzy i ich rodzin, a następnie zostały złożone kwiaty.

Wrocław, 25 listopada 2015 r.
W tym dniu, dokładnie o godz. 12.00, przed Urzędem Marszałkowskim kilku członków „Solidarności”, na czele z Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Dolnośląskim Oddziale Przewozów Regionalnych we Wrocławiu, Wiesławem Natankiem, przyszło wręczyć Marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu i Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Pawłowi Wróblewskiemu, petycję, o treści:
Komisja Międzyzakładowa przy Dolnośląskim Oddziale Przewozów Regionalnych we Wrocławiu zwraca się z prośba o pomoc dotyczącą braku umowy przewozowej na rok 2016, a w perspektywie na następne lata.
Informujemy, że brak umowy w znacznym stopniu utrudnia dyrekcji Oddziału Dolnośląskiego Przewozów Regionalnych transparentność polityki zatrudnieniowej (limity etatów na kolejne lata).
Spółka Przewozy Regionalne wdrożyła Program Dobrowolnych Odejść Pracowników na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika w ramach Programu obowiązującego na lata 2016-2017 r.

Postępowanie Marszałka Województwa Dolnośląskiego przyczynia się do niepokoju wśród pracowników, co może mieć wpływ na dyskomfort komunikacyjny na terenie naszego województwa.
Paradoksem stał się fakt, że w dniu swojego święta, kolejarze z PR, zostali zmuszeni sytuacją, jaka ma miejsce w Dolnośląskim Oddziale PR we Wrocławiu, by zaprotestować przeciwko polityce, jaką od dłuższego czasu Samorząd prowadzi w stosunku do Oddziału, faworyzując, zdaniem związkowców z Oddziału Dolnośląskiego PR, wręcz bez umiaru „Koleje Dolnośląskie”, kosztem Oddziału PR, ograniczając jego pracę przewozową.
Jak wynika z Petycji kolejarze z Przewozów Regionalnych domagają się podpisania z Dolnośląskim Zakładem PR rocznej lub dłuższej umowy, w której określono by zakres zadań przewozowych. W ubiegłym roku spółka funkcjonowała na mocy umów półrocznych. Brak dłuższej umowy niż, jak to ma miejsce dotychczas, umożliwiłoby Zakładowi opracowanie strategii działania Oddziału w dłuższej perspektywie czasu, czego dziś zrobić nie sposób.
Petycję skierowaną na ręce marszałka związkowcy złożyli w sekretariacie Urzędu Marszałkowskiego, zaś Petycję do Przewodniczącego Sejmiku odebrał członek Zarządu Województwa - Jerzy Michalak, który najpierw złożył kolejarzom życzenia, a następnie oświadczył, że ich żądania są na wyrost, bo usługi przewozowe, jakie świadczą, są za drogie.
By zobrazować tragiczną wręcz sytuację Dolnośląskiego Oddziału PR, związkowcy zapalili znicz u wejścia do Urzędu.
Tu pozwolę sobie na małą dygresję. Rozmawiałem swego czasu z niemieckim odpowiednikiem dyrektora Oddziału po drugiej stronie granicy. Z tego co mi on powiedział, Związki Komunikacyjne (ZVON) podpisują z DB kilkuletnie umowy na świadczenie usług przewozowych na terenie działania Związku. Taka sytuacji daje kierownictwu niemieckiego odpowiednika Oddziału komfort, który pozwala na opracowanie i wdrażanie długoterminowej strategii działania.
Szkoda, że nasi decydenci po prostu nie przyswoją sobie sprawdzoną formę współpracy samorządu z przewoźnikiem.
W tej sytuacji Wiesław Natanek powiedział, że brak umowy spowoduje rozszerzenie protestu, do strajku włącznie, który może się rozpocząć już z dniem 01.01.2016 r.

Wrocław, 25 listopada 2015 r.

Z okazji Święta Patronalnego Kolejarzy, których Patronką jest św. Katarzyna Aleksandryjska, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk - Kazimierz Kimso, złożył całej Braci Kolejarskiej życzenia determinacji w działaniu na rzecz polskiej kolei i tego, by walka o zahamowanie demontażu polskiej kolei, przyniosła sprawiedliwe rozwiązania.
Wszystkim pracownikom tej branży, jak i ich rodzinom, życzył dużo zdrowia, pomyślności i rychłego rozwiązania nabrzmiałych problemów.
Zygmunt Sobolewski
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.