"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Poniedziałek, 26 wrzesienia 2022 r.
Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian
 
Trzydziesty drugi raz w Częstochowie
[ 0000-00-00 ]
   W dniach 14-15 listopada 2015 r. na Jasnej Górze odbyła się już XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy.
   Tradycyjnie już spotkanie pielgrzymkowe rozpoczęło spotkanie emerytów i rencistów kolejowych. Wszystkich przybyłych na Jasną Górę do bazyliki pielgrzymów przywitał krajowy duszpasterz kolejarzy ks. kanonik Eugeniusz Zarębiński.
Następnie konferencję „Od Gidli do Jasnej Góry - życiowa wędrówka Władysława St. Reymonta” poprowadziła Maria Balicka.
   Po konferencji wałami przeszła Droga Krzyżowa z pochodniami, której przewodniczył ks. Maciej Walter z Diecezja Bydgoskiej, natomiast komentarze do poszczególnych stacji czytali kolejarze z całej Polski.
W trakcie trwania Drogi Krzyżowej przy każdej stacji ustawione były liczne poczty sztandarowe.
   W czasie Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 kolejarze modlili się między innymi w intencji kolei, nowego Rządu oraz Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Modlitwę prowadził ks. Marek Wende z Archidiecezji Gdańskiej, natomiast błogosławieństwa zebranym w Kaplicy, bazylice i na zewnątrz udzielił ks. abp. Wacław Depo - Metropolita Częstochowski.
O godz. 21.30 w bazylice odbyła się pasterka, której przewodniczył ks. Eugeniusz Zarębiński, a homilię wygłosił ks. Jan Kleszcz z Archidiecezji Wrocławskiej.
Po Mszy św. tradycyjnie odbył się koncert Anny Rogowiec wraz z orkiestrą kolejową z Siedlec.
W godz. 23.30 – 04.00 trwało czuwanie przed Cudownym Obrazem. Hasło czuwania brzmiało: Kolejarze polscy wypełniają testament św. Jana Pawła II - „Dzisiaj Polsce i światu potrzeba wyobraźni miłosierdzia”.
   W niedzielę kolejarze rozpoczęli drugi dzień pielgrzymki od uczestnictwa w odsłonięciu Cudownego Obrazu o godz. 06.00 oraz Mszy Świętej, której przewodniczył o. Stanisław Jopek z Diecezji Tarnowskiej, natomiast homilię wygłosił ks. Jan Ostrowski z Diecezji Pelplińskiej.
   O godz. 08.30 w Sali Ojca Kordeckiego prelekcję pt.: „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Ojczyźnie i polskiej Kolei” wygłosił ks. Ryszard Marciniak.
Następnie odbyło się spotkanie duszpasterzy kolejarzy, rodzin kolejarskich, prezesów niektórych spółek, pracowników i administracji kolei, związków zawodowych i pielgrzymów.
Na zakończenie swoimi świadectwami podzielili się miedzy innymi senator RP Stanisław Kogut oraz były minister Ewaryst Waligórski.
O godz. 10.30 z uwagi na deszcz w bazylice odbył się program patriotyczny (słowno-muzyczny). Wykonał go, jak co roku, zespół i orkiestra z Siedlec.
Również z powodu złej pogody poczty sztandarowe, które miały przejść wspólnie Alejami NM Panny zostały ustawione w Wieczerniku oraz w Sali O. Kordeckiego. W bazylice został tylko poczet z PKP Energetyka KZ NSZZ „Solidarność” z Poznania, który był poświęcony po mszy.
   Na centralnej Mszy Świętej w Bazylice oraz w Sali Ojca Kordeckiego zgromadziło się kilka tysięcy osób. Wśród nich delegacje kolejarzy z Białorusi, Słowacji i Węgier.
Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił abp Józef Kupny. W koncelebrze uczestniczyli duszpasterze środowiska kolejarskiego na czele z ks. Eugeniuszem Zarębińskim - krajowym duszpasterzem kolejarzy. Oprawę muzyczną przygotowała Orkiestra Kolejowa i Zespół z Siedlec.
   Przybyłych przywitał ojciec Krystian Gwioździk - podprzeor Jasnej Góry, który mówił między innymi: „Niech Maryja was prowadzi drogami Ewangelii i drogami Bożych przykazań, a gromadząc się przed tronem Jasnogórskiej Pani z całą wielką rodziną kolejarzy, poddajcie się działaniu łaski Bożej, i z jej pomocą poprawiajcie wasze życie”.
Następnie został odczytany list od Ojca Świętego Franciszka, który został przesłany na ręce duszpasterza kolejarzy ks. Eugeniusza Zarębińskiego. Podpisał go abp Angelo Becciu, Substytut Sekretariatu Stanu.
   W homilii abp Józef Kupny powiedział między innymi: Wielką radość sprawiacie mnie dzisiaj przybywając na Jasną Górę z rodzinami, z przyjaciółmi, z waszymi kapelanami, w asyście pocztów sztandarowych. Przybyliście tutaj, aby dziękować za wielkich synów naszego narodu - za św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, sługę bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz za 170. lat istnienia kolei żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, za wszystkich konstruktorów, naukowców, budowniczych, inżynierów, którzy tworzyli wielkość polskich kolei, oddawali jej swoje umiejętności. Przybyliście, aby Pani Jasnogórskiej powierzyć siebie, swoje rodziny, swoje miejsca pracy.
Ksiądz arcybiskup przywitał również kolejarzy z Francji, Białorusi, Węgier i Słowacji. Odnosząc się do czytań o końcu świata podkreślił, że właśnie w tym czasie wydarzyła się w Paryżu straszna tragedia, której nie chciałby przeżyć nikt z nas.
Na zakończenie dodał: Przychodzicie tutaj zatroskani o miejsca pracy, o pospieszne i nieprzygotowane decyzje o charakterze strukturalnym, zaniepokojeni wyprzedażą majątku spółek kolejowych i fatalną sytuacją finansową, utratą pasażerów, klientów.
Przychodzicie tutaj boleśnie odczuwając brak reakcji na zgłaszane uwagi, dotyczące szeregu nadużyć. Zdeterminowani, gotowi podjąć akcje protestacyjne.

Bracia i siostry, potrzeba zmiany kierunku myślenia, zmiany kierunku i zmiany działania. Z nadzieją oczekujemy tych zmian od nowej ekipy rządzącej. Zmian, które uwzględnią interes polskich kolei i wszystkich pracowników.
Pozwólcie, że w tym miejscu przypomnę słowa Ojca Świętego z encykliki „Centesimus annus”: „Poszanowanie godności i prawa człowieka pracy jest istotnym wskaźnikiem dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nie wyklucza to rachunku ekonomicznego przedsiębiorstwa, bo gdy przedsiębiorstwo wytwarza zysk, oznacza to, że czynniki produkcyjne zostały właściwie zastosowane, a odpowiadające im potrzeby ludzkie zaspokojone. Najcenniejszym majątkiem przedsiębiorstwa jest jednak człowiek i dlatego celem przedsiębiorstwa nie jest tylko wytwarzanie zysku. Ale samo jego istnienie, jako wspólnoty ludzi, którzy w różny sposób zdążają do zaspokojeni swych podstawowych potrzeb i stanowią szczególna grupę służącą całemu społeczeństwu”.
Myślę, że te słowa odnoszą się w szczególny sposób do was, do kolejarzy, bo często słychać wasze skargi, że liczy się tylko zysk, liczy się ekonomia. Tak, to wszystko ważne, ale czy liczy się człowiek?
Wszystkim nam leży na sercu dobro i rozwój kolei, dlatego modlimy się tutaj o takie zmiany, które służyć będą pracownikom kolei, kolejarzom, społeczeństwu, państwu. O takie zmiany się tutaj modlimy i takich zmian oczekujemy. Prośmy Boga, aby błogosławił pracy kolejarzy i by dialog, który pragną podjąć dla dobra polskich kolei, był owocny.

   Na zakończenie podziękowanie w imieniu kolejarzy złożył arcybiskupowi Józef Dąbrowski - prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich oraz Maria Sędek - przewodnicząca Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP Intercity.
Adam Dyląg
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.