"SEMAFOR": podjęliśmy próbę przekazywania na łamach "Semafora" informacji i wiadomości, które mamy nadzieję zainteresują naszych czytelników; informacji których nie znajdziecie na łamach oficjalnych dzienników....

WOLNA DROGA: Choć poszukiwanie prostych rozwiązań jest osadzone głęboko w podświadomości, a nieskomplikowany obraz rzeczywistości jest wygodny, nie zmusza do choćby chwilowej zadumy, do uświadomienia prawdy o traconym wpływie na własne losy, na otaczający świat - od poszukiwania prawdy nikt nas nie zwolni.

 
Czwartek, 30 czerwca 2022 r.
Imieniny obchodzą: Emilia, Lucyna, Arnold
 
Święto Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PKP Energetyka
[ 0000-00-00 ]
   Realizując Uchwałę z roku 2014, zobowiązującą Prezydium Komisji w składzie: Dariusz Knapp, Wojciech Szott, Grzegorz Majewski, Marek Hoffman, Stanisław Leciński, Wojciech Rajewski, przystąpiło do gromadzenia środków finansowych, które pozwoliłyby na wykonanie sztandaru Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
   W międzyczasie Dariusz Knapp i Wojciech Szott zajmowali się tworzeniem wzoru sztandaru, a także rozpoczęli poszukiwanie ewentualnego wykonawcę.
Efektem ich działań już w dniu 11 czerwca 2015 roku został opracowany, przy udziale Pracowni Haftu Artystycznego Hanny Kędziora w Poznaniu i jej grafika, projekt sztandaru, a także deklaracja wykonania sztandaru na dzień 3 listopada 2015 roku.
W tej sytuacji została podjęta decyzja, że sztandar zostanie poświęcony w dniu 15 listopada 2015 roku podczas XXXII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę.
Tak też się stało. Sztandar poświęcił w czasie mszy świętej w bazylice Przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP, ks. abp Józef Kupny - metropolita wrocławski. W poczcie sztandarowym stanęli: Stanisław Leciński, Wojciech Szott i Wojciech Rajewski.
   Niejako kontynuacją uroczystości na Jasnej Górze był Uroczysty Zjazd Delegatów Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Zachodnim PKP Energetyka w Poznaniu, który odbył się w dniu 19 listopada 2015 roku w Kościanie. Połączono go jednocześnie z świętowaniem 35. Rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.
   Porządek obrad Uroczystego WZD, choć zawierał szereg punktów, co wynikało z wymogów formalno-proceduralnych, bo między innymi zostały powołane stosowne komisje, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Czesław Śmidoda, złożył delegatom sprawozdanie z działalności Komisji - Zjazd został zwołany przede wszystkim po to, by poświęcony sztandar został uroczyście przekazany Komisji, będącej reprezentantką wszystkich członków „Solidarności” w Zakładzie i którzy postulowali jego fundację.
W uroczystości uczestniczyli nie tylko delegaci na WZD Komisji, ale równie goście, w tym Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” - Jarosław Lange, przewodniczący Sekcji Zawodowej „Solidarności” w PKP Energetyka SA - Andrzej Niezgoda, dyrektor Zakładu - Stanisław Zaleski i jego zastępca Ryszard Kubiak, dyrektor Zachodniego Zakładu Spółki CARGO - Krzysztof Duszczyk, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Zachodnim Spółki CARGO - Mieczysław Cykman, wiceprzewodniczący KZ „Solidarność” w Dolnośląskim Zakładzie PKP Energetyka SA - Mirosław Rzepka.
Zjazd Delegatów prowadzili na zmianę Dariusz Knapp i Wojciech Szott.
   Zebranie oczywiście rozpoczęło się od wprowadzania nowego sztandaru, a także symbolicznego przekazania go wszystkim członkom Związku w poznańskim Zakładzie. Sztandar został wprowadzony i zaprezentowany delegatom przez poczet w tym samym składzie, jaki uczestniczył w poświęceniu go na Jasnej Górze.
Na czerwonym awersie sztandaru znajduję się wizerunek Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz Jego słynne wezwanie „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ” wyszyte złotą nicią, zaś na niebieskim rewersie znajduje się wizerunek Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej - Patronki Kolejarzy, a także nazwa Organizacji Związkowej.
   Z okazji poświecenia sztandaru został ustanowiony medal okolicznościowy, który otrzymali; Jerzy Adamczak, Tadeusz Agustyniak, Andrzej Bok, Andrzej Dembowski, Łukasz Frankiewicz, Romuald Grasza, Stanisław Gurgas, Marek Hoffman, Daniel Jamruszka, Andrzej Jarecki, Paweł Kiesiak, Bartosz Knapp, Dariusz Knapp, Marek Kurkowiak, Stanisław Leciński, Grzegorz Majewski, Michał Maniak, Marek Markowski, Michał Mazur, Marcin Mikołajczyk, Robert Nawrocki, Marek Plaza, Wojciech Rajewski, Marek Rutter, Andrzej Satanowski, Wojciech Szott, Krzysztof Wróbel, Stanisław Zaleski, Jarosław Lange, Henryk Grymel, Andrzej Niezgoda, Czesław Najkowski, Adam Szczerbatko, Ryszard Kubiak, Zbigniew Liniowski, Mirosław Rzepka, Mieczysław Cykman, Krzysztof Duszczyk, Paweł Szóstak oraz niżej podpisany.
Medale wręczali - Dariusz Knapp i Wojciech Szott. Po wręczeniu okolicznościowych medali, w drzewce sztandaru zostały wbite przez dyrektora Zakładu, przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska, Sekcji Zawodowej PKP Energetyka, przedstawicieli zaprzyjaźnionych Komisji Zakładowych gwoździe pamiątkowe.
   Kolejnym punktem uroczystego WZD było wygłoszenie referatu, w którym Wojciech Szott przypominał zebranym uwarunkowania, praprzyczynę i podłoże, na których powstał Ruch Społeczny, jakim była „Solidarność”, dzięki której Polska odzyskała suwerenność i niepodległość, a także inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej; dzięki której padł mur berliński i dzięki której z Polski i innych krajów, zwanych „demoludami”, wyszły wojska sowieckie, bez rozlewu kropli krwi.
Referent przypomniał okres nazywany powszechnie Karnawałem „Solidarności” oraz rolę i zasługi Jana Pawła II, doradców gdańskiego MKS, stoczniowców Wybrzeża oraz innych grup społecznych i zawodowych w powstaniu „Solidarności”, a także przywołał Poznański Czerwiec, Grudzień ’70, Wydarzenia w Radomiu, Lubelski Lipiec, a więc wydarzenia, które złożyły się na polską drogę prowadzącą do powstania „Solidarności”.
   Z okazji uroczystego przekazania sztandaru Organizacji Związkowej przy Zachodnim Zakładzie PKP Energetyka w Poznaniu, życzenia i gratulacje członkom Związku złożyli…
   Jarosław Lange, który powiedział między innymi, że od chwili wręczenia Organizacji Związkowej sztandaru stanowi on jej znak rozpoznawczy, który będzie jej towarzyszył, podobnie jak kiedyś i dziś w wojsku - skąd wywodzi się jego rodowód, stowarzyszeniom i instytucjom, w każdej uroczystości, który od momentu przekazania sztandaru Organizacji, będzie jej wizytówką.
Życzył też, aby sztandar jednoczył wszystkich, którym bliskie są ideały „Solidarności”, tej międzyludzkiej i narodowej. Wyraził też nadzieję, że również następne pokolenia pracowników i członków Organizacji Związkowej przy Zakładzie przyjmą symbolikę, jaką niesie ze sobą zaszczyt posiadania sztandaru.
Wyraził również radość, że na swoim sztandarze energetycy umieścili słynne wezwania księdza Jerzego Popiełuszki – ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ, które stało się drogowskazem dla NSZZ „Solidarność” i którym winien kierować się każdy członek Związku.
   Podobne gratulacje i życzenia w imieniu Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” przy PKP Energetyka SA złożył Andrzej Niezgoda, który jednocześnie poinformował zebranych o przebiegu działań podejmowanych przez Związki Zawodowe w Spółce PKP Energetyka w momencie rozpoczęcia procesu prywatyzacyjnego Spółki.
Powiedział między innymi i o tym, że mimo wielu zabiegów podejmowanych przez te organizacje, procesu nie udało się powstrzymać, bo nie było na to szans i w związku z tym Związki Zawodowe działające w Spółce podjęły solidarne działania mające na celu zminimalizowanie negatywnych zdarzeń, gdyby takowe się pojawiły w Spółce.
Z wypowiedzi Andrzeja Niezgody wynika, że wszystkie postulaty dotyczące ochrony pracowników zatrudnionych w Spółce, po jej prywatyzacji, zostały w czasie negocjacji przyjęte przez obecny Zarząd Spółki. Dotyczą one wielu aspektów interesujących zatrudnionych, w tym również dobrowolnych odejść, zachowania i respektowania Zakładowego Zbiorowego Układu Pracy.
W ocenie Andrzeja Niezgody uzyskane porozumienie jest satysfakcjonujące dla strony związkowej.
Przewodniczący poinformował też zebranych, że to tylko dzięki stronie związkowej, Spółka zachowała dotychczasową nazwę – PKP Energetyka SA.
Wezwał też do dobrej i rzetelnej pracy wszystkich zatrudnionych w Spółce, bo to w ich rękach leży obecna i przyszła kondycja finansowa PKP Energetyka. Złożył też solenne zobowiązanie, że związki zawodowej działające w Spółce, podobnie jak dotychczas, będą pilnie śledziły i monitorowały wszystko, co się może wydarzyć w Spółce po jej prywatyzacji.
   Również dyrektor Zakładu - Stanisław Zaleski, wyraził zadowolenie z faktu, iż Organizacja Związkowa działająca w Zakładzie, którym kieruje, ma własny sztandar. Złożył też, z tej okazji gratulacje i życzenia związkowcom. Wyraził również nadzieję, że będzie on towarzyszył we wszystkich ważnych dla pracowników i Zakładu wydarzeniach.
Odniósł się również do kwestii, jakie zaistniały po prywatyzacji Spółki, ponieważ w wielu miejscach pracy, Sekcjach, również w pociągach sieciowych, pojawiają się przedstawiciele obecnego właściciela Spółki, którzy monitorują pracę wykonywaną przez pracowników, jej efekty i wydajność.
Wezwał w związku z tym swoich pracowników, aby przejmowali ten fakt jako normalne działania właścicielskie i nie wdawali się w niepotrzebne dyskusje i nie dawali się ponieść zbędnym w takich przypadkach emocjom.
Podobnie jak Andrzej Niezgoda, również Dyrektor wezwała wszystkich pracowników do dobrej i rzetelnej jak dotychczas pracy, na zasadzie - każdy niech robi swoje.
   Po wypowiedziach Andrzeja Niezgody i Dyrektora Zaleskiego ze strony delegatów padło kilka pytań, w których był wyraźny niepokój o przyszłość.
Andrzej Niezgoda, starł się łagodzić ten niepokój, bo dziś, jego zdaniem, nie ma symptomów, które mogłyby zagrozić poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji zatrudnionych w Spółce ludzi. Potwierdził ponownie, że związki zawodowe będą śledziły rozwój sytuacji w Spółce i w razie pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń, będą podejmowały stosowne działania.
   Kończyła się uroczystość, jeszcze tylko delegaci spożyli wspólny posiłek i rozjechali się do siebie.

I na koniec mojej relacji z Poznania proszę, w imieniu Redakcji, o przyjęcie stosownych życzeń z okazji Waszego Święta, poznańscy energetycy.
Zygmunt Sobolewski
Copyright "Wolna Droga"
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.